36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

0 13318 false 21 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 0.0 true 18 0 18 °C °C true 1016 0 1016 mb mb true 65 0 65 % % 2020-12-05T16:00:00 2020-12-05T18:00:00 120 1607191200 0 true 2 0 2 BF BF Nοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SE false false false 0 0 SE10.png Αραιή συννεφιά Partly Cloudy 0 Σάββατο false 9 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 true 18.98 0 18,98 °C °C true 16.7 0 16,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Nοτιοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF SE false false false 0 0 SE10.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T15:00:00 2020-12-05T17:00:00 120 1607187600 true 18.22 0 18,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.4008 0 0,4008 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T16:00:00 2020-12-05T18:00:00 120 1607191200 true 18.12 0 18,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.3506 0 0,3506 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T17:00:00 2020-12-05T19:00:00 120 1607194800 true 18 0 18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.368 0 0,368 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T18:00:00 2020-12-05T20:00:00 120 1607198400 true 17.91 0 17,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.3865 0 0,3865 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T19:00:00 2020-12-05T21:00:00 120 1607202000 true 17.9 0 17,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.3427 0 0,3427 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T20:00:00 2020-12-05T22:00:00 120 1607205600 true 17.85 0 17,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.3065 0 0,3065 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-05T16:57:00 2020-12-05T07:10:00 2020-12-05T21:00:00 2020-12-05T23:00:00 120 1607209200 true 17.74 0 17,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.2772 0 0,2772 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.34 0 0,34 % % 2020-12-04T22:00:00 2020-12-05T00:00:00 120 1607126400 Ασθενής βροχή το πρωί και κατα τη διάρκεια της νύχτας. Light rain in the morning and overnight. 2020-12-05T05:10:00 2020-12-05T07:10:00 120 1607152200 2020-12-05T14:57:00 2020-12-05T16:57:00 120 1607187420 true 0.402 0 0,402 mm mm true 0.55 0 0,55 % % 1 Κυριακή false 9 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 true 18.95 0 18,95 °C °C true 17.28 0 17,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Nοτιοανατολικός ασθενής - 3 BF SE false false false 0 0 SE15.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-05T22:00:00 2020-12-06T00:00:00 120 1607212800 true 17.68 0 17,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.2529 0 0,2529 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-05T23:00:00 2020-12-06T01:00:00 120 1607216400 true 17.66 0 17,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.2428 0 0,2428 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T00:00:00 2020-12-06T02:00:00 120 1607220000 true 17.67 0 17,67 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.2307 0 0,2307 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T01:00:00 2020-12-06T03:00:00 120 1607223600 true 17.64 0 17,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.2488 0 0,2488 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T02:00:00 2020-12-06T04:00:00 120 1607227200 true 17.57 0 17,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.2758 0 0,2758 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T03:00:00 2020-12-06T05:00:00 120 1607230800 true 17.56 0 17,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.3755 0 0,3755 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T04:00:00 2020-12-06T06:00:00 120 1607234400 true 17.6 0 17,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.3196 0 0,3196 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T05:00:00 2020-12-06T07:00:00 120 1607238000 true 17.73 0 17,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.1265 0 0,1265 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T06:00:00 2020-12-06T08:00:00 120 1607241600 true 17.87 0 17,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.1159 0 0,1159 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T07:00:00 2020-12-06T09:00:00 120 1607245200 true 18.14 0 18,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0919 0 0,0919 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T08:00:00 2020-12-06T10:00:00 120 1607248800 true 18.39 0 18,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0989 0 0,0989 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T09:00:00 2020-12-06T11:00:00 120 1607252400 true 18.62 0 18,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1586 0 0,1586 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T10:00:00 2020-12-06T12:00:00 120 1607256000 true 18.67 0 18,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.1122 0 0,1122 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T11:00:00 2020-12-06T13:00:00 120 1607259600 true 18.6 0 18,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0772 0 0,0772 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T12:00:00 2020-12-06T14:00:00 120 1607263200 true 18.51 0 18,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0758 0 0,0758 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T13:00:00 2020-12-06T15:00:00 120 1607266800 true 18.52 0 18,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0732 0 0,0732 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T14:00:00 2020-12-06T16:00:00 120 1607270400 true 18.56 0 18,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0588 0 0,0588 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T15:00:00 2020-12-06T17:00:00 120 1607274000 true 18.51 0 18,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0554 0 0,0554 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T16:00:00 2020-12-06T18:00:00 120 1607277600 true 18.44 0 18,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0684 0 0,0684 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T17:00:00 2020-12-06T19:00:00 120 1607281200 true 18.4 0 18,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0458 0 0,0458 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T18:00:00 2020-12-06T20:00:00 120 1607284800 true 18.32 0 18,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0602 0 0,0602 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T19:00:00 2020-12-06T21:00:00 120 1607288400 true 18.23 0 18,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0678 0 0,0678 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T20:00:00 2020-12-06T22:00:00 120 1607292000 true 18.14 0 18,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0485 0 0,0485 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-06T16:57:00 2020-12-06T07:11:00 2020-12-06T21:00:00 2020-12-06T23:00:00 120 1607295600 true 18.03 0 18,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.029 0 0,029 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.28 0 0,28 % % 2020-12-05T22:00:00 2020-12-06T00:00:00 120 1607212800 Possible light rain in the morning. Possible light rain in the morning. 2020-12-06T05:11:00 2020-12-06T07:11:00 120 1607238660 2020-12-06T14:57:00 2020-12-06T16:57:00 120 1607273820 true 0.3769 0 0,3769 mm mm true 0.36 0 0,36 % % 2 Δευτέρα false 9 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 true 19.82 0 19,82 °C °C true 17.31 0 17,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Νοτιοανατολικός μέτριος - 5 BF SSE false false false 0 0 SE25.png Αίθριος false 20 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-06T22:00:00 2020-12-07T00:00:00 120 1607299200 true 18 0 18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0171 0 0,0171 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-06T23:00:00 2020-12-07T01:00:00 120 1607302800 true 18.01 0 18,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T00:00:00 2020-12-07T02:00:00 120 1607306400 true 18.03 0 18,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.005 0 0,005 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T01:00:00 2020-12-07T03:00:00 120 1607310000 true 18.1 0 18,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0073 0 0,0073 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T02:00:00 2020-12-07T04:00:00 120 1607313600 true 18.2 0 18,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T03:00:00 2020-12-07T05:00:00 120 1607317200 true 18.31 0 18,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T04:00:00 2020-12-07T06:00:00 120 1607320800 true 18.45 0 18,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T05:00:00 2020-12-07T07:00:00 120 1607324400 true 18.64 0 18,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0077 0 0,0077 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T06:00:00 2020-12-07T08:00:00 120 1607328000 true 18.85 0 18,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0194 0 0,0194 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T07:00:00 2020-12-07T09:00:00 120 1607331600 true 19.13 0 19,13 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0164 0 0,0164 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T08:00:00 2020-12-07T10:00:00 120 1607335200 true 19.38 0 19,38 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.045 0 0,045 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T09:00:00 2020-12-07T11:00:00 120 1607338800 true 19.54 0 19,54 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.1428 0 0,1428 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T10:00:00 2020-12-07T12:00:00 120 1607342400 true 19.35 0 19,35 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.4527 0 0,4527 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T11:00:00 2020-12-07T13:00:00 120 1607346000 true 18.77 0 18,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 1.1888 0 1,1888 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T12:00:00 2020-12-07T14:00:00 120 1607349600 true 18.07 0 18,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 2.0376 0 2,0376 mm mm true 88 0 88 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Βροχή false 9 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T13:00:00 2020-12-07T15:00:00 120 1607353200 true 17.86 0 17,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 2.0368 0 2,0368 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Βροχή false 9 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T14:00:00 2020-12-07T16:00:00 120 1607356800 true 17.93 0 17,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 1.7625 0 1,7625 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Βροχή false 9 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T15:00:00 2020-12-07T17:00:00 120 1607360400 true 17.92 0 17,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 2.3682 0 2,3682 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Βροχή false 9 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T16:00:00 2020-12-07T18:00:00 120 1607364000 true 17.97 0 17,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 2.1145 0 2,1145 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T17:00:00 2020-12-07T19:00:00 120 1607367600 true 17.96 0 17,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.8673 0 0,8673 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T18:00:00 2020-12-07T20:00:00 120 1607371200 true 18.04 0 18,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.0593 0 0,0593 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T19:00:00 2020-12-07T21:00:00 120 1607374800 true 18.06 0 18,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T20:00:00 2020-12-07T22:00:00 120 1607378400 true 17.92 0 17,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0068 0 0,0068 mm mm true 71 0 71 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-07T16:57:00 2020-12-07T07:12:00 2020-12-07T21:00:00 2020-12-07T23:00:00 120 1607382000 true 17.7 0 17,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.0088 0 0,0088 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.53 0 0,53 % % 2020-12-06T22:00:00 2020-12-07T00:00:00 120 1607299200 Βροχή το απόγευμα και το βραδυ. Rain in the afternoon and evening. 2020-12-07T05:12:00 2020-12-07T07:12:00 120 1607325120 2020-12-07T14:57:00 2020-12-07T16:57:00 120 1607360220 true 2.3887 0 2,3887 mm mm true 0.43 0 0,43 % % 3 Τρίτη false 9 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 true 17.86 0 17,86 °C °C true 16.15 0 16,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WSW false false false 0 0 SW15.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-07T22:00:00 2020-12-08T00:00:00 120 1607385600 true 17.58 0 17,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.008 0 0,008 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-07T23:00:00 2020-12-08T01:00:00 120 1607389200 true 17.39 0 17,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.0089 0 0,0089 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T00:00:00 2020-12-08T02:00:00 120 1607392800 true 17.25 0 17,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.013 0 0,013 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T01:00:00 2020-12-08T03:00:00 120 1607396400 true 17.07 0 17,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.0493 0 0,0493 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T02:00:00 2020-12-08T04:00:00 120 1607400000 true 16.82 0 16,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1234 0 0,1234 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T03:00:00 2020-12-08T05:00:00 120 1607403600 true 16.6 0 16,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1893 0 0,1893 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T04:00:00 2020-12-08T06:00:00 120 1607407200 true 16.49 0 16,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1864 0 0,1864 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T05:00:00 2020-12-08T07:00:00 120 1607410800 true 16.42 0 16,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.2178 0 0,2178 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T06:00:00 2020-12-08T08:00:00 120 1607414400 true 16.55 0 16,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1707 0 0,1707 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T07:00:00 2020-12-08T09:00:00 120 1607418000 true 16.62 0 16,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.162 0 0,162 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T08:00:00 2020-12-08T10:00:00 120 1607421600 true 16.73 0 16,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1967 0 0,1967 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T09:00:00 2020-12-08T11:00:00 120 1607425200 true 16.9 0 16,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.2975 0 0,2975 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T10:00:00 2020-12-08T12:00:00 120 1607428800 true 17.17 0 17,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.2595 0 0,2595 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T11:00:00 2020-12-08T13:00:00 120 1607432400 true 17.21 0 17,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.2338 0 0,2338 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T12:00:00 2020-12-08T14:00:00 120 1607436000 true 17.32 0 17,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.2169 0 0,2169 mm mm true 77 0 77 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T13:00:00 2020-12-08T15:00:00 120 1607439600 true 17.3 0 17,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.1338 0 0,1338 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T14:00:00 2020-12-08T16:00:00 120 1607443200 true 17.21 0 17,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0465 0 0,0465 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T15:00:00 2020-12-08T17:00:00 120 1607446800 true 17.06 0 17,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0184 0 0,0184 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T16:00:00 2020-12-08T18:00:00 120 1607450400 true 17.04 0 17,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0169 0 0,0169 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T17:00:00 2020-12-08T19:00:00 120 1607454000 true 17.05 0 17,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0243 0 0,0243 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T18:00:00 2020-12-08T20:00:00 120 1607457600 true 17.11 0 17,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.028 0 0,028 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T19:00:00 2020-12-08T21:00:00 120 1607461200 true 17.19 0 17,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0142 0 0,0142 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T20:00:00 2020-12-08T22:00:00 120 1607464800 true 17.2 0 17,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-08T16:57:00 2020-12-08T07:13:00 2020-12-08T21:00:00 2020-12-08T23:00:00 120 1607468400 true 17.18 0 17,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % 2020-12-07T22:00:00 2020-12-08T00:00:00 120 1607385600 Possible light rain in the morning. Possible light rain in the morning. 2020-12-08T05:13:00 2020-12-08T07:13:00 120 1607411580 2020-12-08T14:57:00 2020-12-08T16:57:00 120 1607446620 true 0.2993 0 0,2993 mm mm true 0.44 0 0,44 % % 4 Τετάρτη false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 true 18.64 0 18,64 °C °C true 16.32 0 16,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Nότιος ασθενής - 3 BF S false false false 0 0 S15.png Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-08T22:00:00 2020-12-09T00:00:00 120 1607472000 true 17.17 0 17,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-08T23:00:00 2020-12-09T01:00:00 120 1607475600 true 17.06 0 17,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0216 0 0,0216 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T00:00:00 2020-12-09T02:00:00 120 1607479200 true 16.95 0 16,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0399 0 0,0399 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T01:00:00 2020-12-09T03:00:00 120 1607482800 true 16.82 0 16,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0329 0 0,0329 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T02:00:00 2020-12-09T04:00:00 120 1607486400 true 16.7 0 16,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0179 0 0,0179 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T03:00:00 2020-12-09T05:00:00 120 1607490000 true 16.61 0 16,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0093 0 0,0093 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T04:00:00 2020-12-09T06:00:00 120 1607493600 true 16.59 0 16,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.009 0 0,009 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T05:00:00 2020-12-09T07:00:00 120 1607497200 true 16.65 0 16,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0285 0 0,0285 mm mm true 83 0 83 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T06:00:00 2020-12-09T08:00:00 120 1607500800 true 16.77 0 16,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0487 0 0,0487 mm mm true 84 0 84 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T07:00:00 2020-12-09T09:00:00 120 1607504400 true 16.98 0 16,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0355 0 0,0355 mm mm true 84 0 84 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T08:00:00 2020-12-09T10:00:00 120 1607508000 true 17.26 0 17,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0177 0 0,0177 mm mm true 83 0 83 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T09:00:00 2020-12-09T11:00:00 120 1607511600 true 17.51 0 17,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0125 0 0,0125 mm mm true 83 0 83 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T10:00:00 2020-12-09T12:00:00 120 1607515200 true 17.6 0 17,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0108 0 0,0108 mm mm true 82 0 82 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T11:00:00 2020-12-09T13:00:00 120 1607518800 true 17.53 0 17,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0116 0 0,0116 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T12:00:00 2020-12-09T14:00:00 120 1607522400 true 17.5 0 17,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0133 0 0,0133 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T13:00:00 2020-12-09T15:00:00 120 1607526000 true 17.59 0 17,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0073 0 0,0073 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T14:00:00 2020-12-09T16:00:00 120 1607529600 true 17.8 0 17,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T15:00:00 2020-12-09T17:00:00 120 1607533200 true 17.95 0 17,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T16:00:00 2020-12-09T18:00:00 120 1607536800 true 18.05 0 18,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T17:00:00 2020-12-09T19:00:00 120 1607540400 true 18.13 0 18,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T18:00:00 2020-12-09T20:00:00 120 1607544000 true 18.21 0 18,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T19:00:00 2020-12-09T21:00:00 120 1607547600 true 18.3 0 18,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T20:00:00 2020-12-09T22:00:00 120 1607551200 true 18.29 0 18,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-09T16:57:00 2020-12-09T07:14:00 2020-12-09T21:00:00 2020-12-09T23:00:00 120 1607554800 true 18.3 0 18,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 1 0 1 % % 2020-12-08T22:00:00 2020-12-09T00:00:00 120 1607472000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-12-09T05:14:00 2020-12-09T07:14:00 120 1607498040 2020-12-09T14:57:00 2020-12-09T16:57:00 120 1607533020 true 0.0488 0 0,0488 mm mm true 0.17 0 0,17 % % 5 Πέμπτη false 9 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 true 19.08 0 19,08 °C °C true 15.96 0 15,96 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Nότιος ισχυρός - 6 BF S false false false 0 0 S30.png Συννεφιά false 4 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-09T22:00:00 2020-12-10T00:00:00 120 1607558400 true 18.36 0 18,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-09T23:00:00 2020-12-10T01:00:00 120 1607562000 true 18.33 0 18,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T00:00:00 2020-12-10T02:00:00 120 1607565600 true 18.24 0 18,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.0055 0 0,0055 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T01:00:00 2020-12-10T03:00:00 120 1607569200 true 18.19 0 18,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.0073 0 0,0073 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T02:00:00 2020-12-10T04:00:00 120 1607572800 true 18.12 0 18,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.0106 0 0,0106 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T03:00:00 2020-12-10T05:00:00 120 1607576400 true 18.04 0 18,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0161 0 0,0161 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T04:00:00 2020-12-10T06:00:00 120 1607580000 true 17.91 0 17,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0224 0 0,0224 mm mm true 83 0 83 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T05:00:00 2020-12-10T07:00:00 120 1607583600 true 17.81 0 17,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0317 0 0,0317 mm mm true 84 0 84 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T06:00:00 2020-12-10T08:00:00 120 1607587200 true 17.82 0 17,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0325 0 0,0325 mm mm true 85 0 85 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T07:00:00 2020-12-10T09:00:00 120 1607590800 true 17.99 0 17,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0176 0 0,0176 mm mm true 85 0 85 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T08:00:00 2020-12-10T10:00:00 120 1607594400 true 18.23 0 18,23 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T09:00:00 2020-12-10T11:00:00 120 1607598000 true 18.53 0 18,53 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T10:00:00 2020-12-10T12:00:00 120 1607601600 true 18.73 0 18,73 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T11:00:00 2020-12-10T13:00:00 120 1607605200 true 18.79 0 18,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0132 0 0,0132 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T12:00:00 2020-12-10T14:00:00 120 1607608800 true 18.65 0 18,65 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0351 0 0,0351 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T13:00:00 2020-12-10T15:00:00 120 1607612400 true 18.22 0 18,22 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.1124 0 0,1124 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T14:00:00 2020-12-10T16:00:00 120 1607616000 true 17.67 0 17,67 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.3842 0 0,3842 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T15:00:00 2020-12-10T17:00:00 120 1607619600 true 17.26 0 17,26 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.8237 0 0,8237 mm mm true 90 0 90 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T16:00:00 2020-12-10T18:00:00 120 1607623200 true 16.82 0 16,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 1.4218 0 1,4218 mm mm true 91 0 91 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T17:00:00 2020-12-10T19:00:00 120 1607626800 true 16.45 0 16,45 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 S35.png true 2.2003 0 2,2003 mm mm true 93 0 93 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T18:00:00 2020-12-10T20:00:00 120 1607630400 true 16.24 0 16,24 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 S35.png true 2.7278 0 2,7278 mm mm true 94 0 94 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T19:00:00 2020-12-10T21:00:00 120 1607634000 true 16.31 0 16,31 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 2.5753 0 2,5753 mm mm true 94 0 94 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T20:00:00 2020-12-10T22:00:00 120 1607637600 true 16.5 0 16,5 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 2.0454 0 2,0454 mm mm true 94 0 94 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Βροχή false 9 false 2020-12-10T16:57:00 2020-12-10T07:14:00 2020-12-10T21:00:00 2020-12-10T23:00:00 120 1607641200 true 16.72 0 16,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 1.5412 0 1,5412 mm mm true 93 0 93 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.55 0 0,55 % % 2020-12-09T22:00:00 2020-12-10T00:00:00 120 1607558400 Βροχή από το απόγευμα. Rain starting in the afternoon. 2020-12-10T05:14:00 2020-12-10T07:14:00 120 1607584440 2020-12-10T14:57:00 2020-12-10T16:57:00 120 1607619420 true 2.7469 0 2,7469 mm mm true 0.56 0 0,56 % % 6 Παρασκευή false 9 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 true 17.34 0 17,34 °C °C true 16.38 0 16,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SW false false false 0 0 SW15.png Βροχή false 9 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-10T22:00:00 2020-12-11T00:00:00 120 1607644800 true 16.9 0 16,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 1.1521 0 1,1521 mm mm true 90 0 90 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-10T23:00:00 2020-12-11T01:00:00 120 1607648400 true 16.91 0 16,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.8644 0 0,8644 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T00:00:00 2020-12-11T02:00:00 120 1607652000 true 16.89 0 16,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.6354 0 0,6354 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T01:00:00 2020-12-11T03:00:00 120 1607655600 true 16.83 0 16,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.3192 0 0,3192 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T02:00:00 2020-12-11T04:00:00 120 1607659200 true 16.77 0 16,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0811 0 0,0811 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T03:00:00 2020-12-11T05:00:00 120 1607662800 true 16.75 0 16,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0208 0 0,0208 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T04:00:00 2020-12-11T06:00:00 120 1607666400 true 16.74 0 16,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0162 0 0,0162 mm mm true 88 0 88 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T05:00:00 2020-12-11T07:00:00 120 1607670000 true 16.77 0 16,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0147 0 0,0147 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T06:00:00 2020-12-11T08:00:00 120 1607673600 true 16.84 0 16,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0124 0 0,0124 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T07:00:00 2020-12-11T09:00:00 120 1607677200 true 16.91 0 16,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 89 0 89 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T08:00:00 2020-12-11T10:00:00 120 1607680800 true 17.01 0 17,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0078 0 0,0078 mm mm true 89 0 89 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T09:00:00 2020-12-11T11:00:00 120 1607684400 true 17.06 0 17,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T10:00:00 2020-12-11T12:00:00 120 1607688000 true 17 0 17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0148 0 0,0148 mm mm true 87 0 87 % % true 1014 0 1014 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T11:00:00 2020-12-11T13:00:00 120 1607691600 true 16.95 0 16,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0248 0 0,0248 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T12:00:00 2020-12-11T14:00:00 120 1607695200 true 16.89 0 16,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0296 0 0,0296 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T13:00:00 2020-12-11T15:00:00 120 1607698800 true 16.8 0 16,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0157 0 0,0157 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T14:00:00 2020-12-11T16:00:00 120 1607702400 true 16.83 0 16,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T15:00:00 2020-12-11T17:00:00 120 1607706000 true 16.89 0 16,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T16:00:00 2020-12-11T18:00:00 120 1607709600 true 16.87 0 16,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0408 0 0,0408 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T17:00:00 2020-12-11T19:00:00 120 1607713200 true 16.87 0 16,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.2324 0 0,2324 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T18:00:00 2020-12-11T20:00:00 120 1607716800 true 16.9 0 16,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.4531 0 0,4531 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T19:00:00 2020-12-11T21:00:00 120 1607720400 true 16.9 0 16,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.5114 0 0,5114 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T20:00:00 2020-12-11T22:00:00 120 1607724000 true 16.82 0 16,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.5413 0 0,5413 mm mm true 83 0 83 % % true 1012 0 1012 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-11T16:57:00 2020-12-11T07:15:00 2020-12-11T21:00:00 2020-12-11T23:00:00 120 1607727600 true 16.73 0 16,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.5488 0 0,5488 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 1 0 1 % % 2020-12-10T22:00:00 2020-12-11T00:00:00 120 1607644800 Ασθενής βροχή το βραδυ και κατα τη διάρκεια της νύχτας. Light rain in the evening and overnight. 2020-12-11T05:15:00 2020-12-11T07:15:00 120 1607670900 2020-12-11T14:57:00 2020-12-11T16:57:00 120 1607705820 true 1.1521 0 1,1521 mm mm true 0.96 0 0,96 % %
sunny

Σήμερα

Ασθενής βροχή το πρωί και κατα τη διάρκεια της νύχτας.

18°c

windy

BF 2

deltiokairou

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, απέναντι στις ακτές της Μικράς Ασίας, βρίσκονται τα Δωδεκάνησα. Λικνίζονται στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου και μαγεύουν τον επισκέπτη με τα ανυπέρβλητα φυσικά τοπία, τις μαγευτικές παραλίες και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.