Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

0 13318 false 20 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 0.0 true 21 0 21 °C °C true 1015 0 1015 mb mb true 67 0 67 % % 2019-09-19T03:00:00 2019-09-19T06:00:00 180 1568872800 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 true 24.88 0 24,88 °C °C true 21.25 0 21,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 2019-09-19T02:00:00 2019-09-19T05:00:00 180 1568869200 true 21.29 0 21,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.05 0 1015,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 2019-09-19T03:00:00 2019-09-19T06:00:00 180 1568872800 true 21.35 0 21,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.28 0 1015,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 2019-09-19T04:00:00 2019-09-19T07:00:00 180 1568876400 true 21.63 0 21,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.04 0 1015,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 2019-09-19T05:00:00 2019-09-19T08:00:00 180 1568880000 true 22.38 0 22,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.56 0 1014,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 2019-09-19T06:00:00 2019-09-19T09:00:00 180 1568883600 true 22.99 0 22,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.72 0 1014,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 2019-09-19T07:00:00 2019-09-19T10:00:00 180 1568887200 true 23.42 0 23,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.96 0 1014,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 2019-09-19T08:00:00 2019-09-19T11:00:00 180 1568890800 true 23.89 0 23,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.66 0 1015,66 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 2019-09-19T09:00:00 2019-09-19T12:00:00 180 1568894400 true 24.29 0 24,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.95 0 1015,95 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 2019-09-19T10:00:00 2019-09-19T13:00:00 180 1568898000 true 24.51 0 24,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.52 0 1015,52 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 2019-09-19T11:00:00 2019-09-19T14:00:00 180 1568901600 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.78 0 1014,78 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 2019-09-19T12:00:00 2019-09-19T15:00:00 180 1568905200 true 24.78 0 24,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.26 0 1014,26 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 2019-09-19T13:00:00 2019-09-19T16:00:00 180 1568908800 true 24.88 0 24,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 2019-09-19T14:00:00 2019-09-19T17:00:00 180 1568912400 true 24.78 0 24,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.88 0 1013,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 2019-09-19T15:00:00 2019-09-19T18:00:00 180 1568916000 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 2019-09-19T16:00:00 2019-09-19T19:00:00 180 1568919600 true 24.38 0 24,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.88 0 1013,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 2019-09-19T17:00:00 2019-09-19T20:00:00 180 1568923200 true 24.04 0 24,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 2019-09-19T18:00:00 2019-09-19T21:00:00 180 1568926800 true 23.68 0 23,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.96 0 1013,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 2019-09-19T19:00:00 2019-09-19T22:00:00 180 1568930400 true 23.35 0 23,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:15:16 2019-09-19T06:57:50 2019-09-19T20:00:00 2019-09-19T23:00:00 180 1568934000 true 23.06 0 23,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.79 0 1014,79 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-18T21:00:00 2019-09-19T00:00:00 180 1568851200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-09-19T03:57:50 2019-09-19T06:57:50 180 1568876270 2019-09-19T16:15:16 2019-09-19T19:15:16 180 1568920516 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 true 25.59 0 25,59 °C °C true 22.63 0 22,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-19T21:00:00 2019-09-20T00:00:00 180 1568937600 true 22.87 0 22,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.02 0 1015,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-19T22:00:00 2019-09-20T01:00:00 180 1568941200 true 22.83 0 22,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-19T23:00:00 2019-09-20T02:00:00 180 1568944800 true 22.81 0 22,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.07 0 1014,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T00:00:00 2019-09-20T03:00:00 180 1568948400 true 22.78 0 22,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.63 0 1013,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T01:00:00 2019-09-20T04:00:00 180 1568952000 true 22.63 0 22,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.37 0 1013,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T02:00:00 2019-09-20T05:00:00 180 1568955600 true 22.71 0 22,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.26 0 1013,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T03:00:00 2019-09-20T06:00:00 180 1568959200 true 22.88 0 22,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.06 0 1013,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T04:00:00 2019-09-20T07:00:00 180 1568962800 true 23.15 0 23,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T05:00:00 2019-09-20T08:00:00 180 1568966400 true 23.5 0 23,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.09 0 1013,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T06:00:00 2019-09-20T09:00:00 180 1568970000 true 24 0 24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.91 0 1012,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T07:00:00 2019-09-20T10:00:00 180 1568973600 true 24.26 0 24,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.04 0 1013,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T08:00:00 2019-09-20T11:00:00 180 1568977200 true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.17 0 1013,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T09:00:00 2019-09-20T12:00:00 180 1568980800 true 24.82 0 24,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.21 0 1013,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T10:00:00 2019-09-20T13:00:00 180 1568984400 true 25.07 0 25,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.03 0 1013,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T11:00:00 2019-09-20T14:00:00 180 1568988000 true 25.36 0 25,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.68 0 1012,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T12:00:00 2019-09-20T15:00:00 180 1568991600 true 25.59 0 25,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.38 0 1012,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T13:00:00 2019-09-20T16:00:00 180 1568995200 true 25.57 0 25,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.59 0 1012,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T14:00:00 2019-09-20T17:00:00 180 1568998800 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.09 0 1013,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T15:00:00 2019-09-20T18:00:00 180 1569002400 true 25.21 0 25,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.32 0 1013,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T16:00:00 2019-09-20T19:00:00 180 1569006000 true 25.01 0 25,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.65 0 1013,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T17:00:00 2019-09-20T20:00:00 180 1569009600 true 24.81 0 24,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.06 0 1014,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T18:00:00 2019-09-20T21:00:00 180 1569013200 true 24.67 0 24,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.31 0 1014,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T19:00:00 2019-09-20T22:00:00 180 1569016800 true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.57 0 1014,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:13:44 2019-09-20T06:58:38 2019-09-20T20:00:00 2019-09-20T23:00:00 180 1569020400 true 24.37 0 24,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.67 0 1014,67 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-19T21:00:00 2019-09-20T00:00:00 180 1568937600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-09-20T03:58:38 2019-09-20T06:58:38 180 1568962718 2019-09-20T16:13:44 2019-09-20T19:13:44 180 1569006824 true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 0 0 0 % % 2 Σάββατο false 2 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 true 25.49 0 25,49 °C °C true 21.95 0 21,95 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-20T21:00:00 2019-09-21T00:00:00 180 1569024000 true 24.13 0 24,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-20T22:00:00 2019-09-21T01:00:00 180 1569027600 true 23.83 0 23,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.67 0 1014,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-20T23:00:00 2019-09-21T02:00:00 180 1569031200 true 23.32 0 23,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.61 0 1014,61 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T00:00:00 2019-09-21T03:00:00 180 1569034800 true 22.7 0 22,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.55 0 1014,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T01:00:00 2019-09-21T04:00:00 180 1569038400 true 22.4 0 22,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.19 0 1014,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T02:00:00 2019-09-21T05:00:00 180 1569042000 true 22.26 0 22,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.58 0 1013,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T03:00:00 2019-09-21T06:00:00 180 1569045600 true 22.15 0 22,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.68 0 1013,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T04:00:00 2019-09-21T07:00:00 180 1569049200 true 22.03 0 22,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.85 0 1013,85 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T05:00:00 2019-09-21T08:00:00 180 1569052800 true 21.95 0 21,95 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.54 0 1014,54 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T06:00:00 2019-09-21T09:00:00 180 1569056400 true 22.08 0 22,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.12 0 1015,12 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T07:00:00 2019-09-21T10:00:00 180 1569060000 true 22.35 0 22,35 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.27 0 1015,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T08:00:00 2019-09-21T11:00:00 180 1569063600 true 22.69 0 22,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.34 0 1015,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T09:00:00 2019-09-21T12:00:00 180 1569067200 true 23.06 0 23,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.16 0 1015,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T10:00:00 2019-09-21T13:00:00 180 1569070800 true 23.44 0 23,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.51 0 1014,51 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T11:00:00 2019-09-21T14:00:00 180 1569074400 true 23.88 0 23,88 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.08 0 1014,08 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T12:00:00 2019-09-21T15:00:00 180 1569078000 true 24.33 0 24,33 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.71 0 1013,71 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T13:00:00 2019-09-21T16:00:00 180 1569081600 true 24.69 0 24,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.84 0 1013,84 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T14:00:00 2019-09-21T17:00:00 180 1569085200 true 25.01 0 25,01 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.06 0 1014,06 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T15:00:00 2019-09-21T18:00:00 180 1569088800 true 25.28 0 25,28 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T16:00:00 2019-09-21T19:00:00 180 1569092400 true 25.43 0 25,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.13 0 1014,13 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T17:00:00 2019-09-21T20:00:00 180 1569096000 true 25.49 0 25,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.13 0 1014,13 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T18:00:00 2019-09-21T21:00:00 180 1569099600 true 25.35 0 25,35 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.24 0 1014,24 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T19:00:00 2019-09-21T22:00:00 180 1569103200 true 24.96 0 24,96 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.46 0 1014,46 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-21T19:12:13 2019-09-21T06:59:25 2019-09-21T20:00:00 2019-09-21T23:00:00 180 1569106800 true 24.52 0 24,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.91 0 1014,91 mb mb true 0.2 0 0,2 % % 2019-09-20T21:00:00 2019-09-21T00:00:00 180 1569024000 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2019-09-21T03:59:25 2019-09-21T06:59:25 180 1569049165 2019-09-21T16:12:13 2019-09-21T19:12:13 180 1569093133 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.19 0 0,19 % % 3 Κυριακή false 1 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 true 24.12 0 24,12 °C °C true 21.78 0 21,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-21T21:00:00 2019-09-22T00:00:00 180 1569110400 true 24.12 0 24,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-21T22:00:00 2019-09-22T01:00:00 180 1569114000 true 23.65 0 23,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-21T23:00:00 2019-09-22T02:00:00 180 1569117600 true 23.02 0 23,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.27 0 1014,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T00:00:00 2019-09-22T03:00:00 180 1569121200 true 22.72 0 22,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.79 0 1013,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T01:00:00 2019-09-22T04:00:00 180 1569124800 true 22.54 0 22,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.65 0 1013,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T02:00:00 2019-09-22T05:00:00 180 1569128400 true 22.39 0 22,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.55 0 1013,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T03:00:00 2019-09-22T06:00:00 180 1569132000 true 22.25 0 22,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T04:00:00 2019-09-22T07:00:00 180 1569135600 true 22.12 0 22,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.88 0 1013,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T05:00:00 2019-09-22T08:00:00 180 1569139200 true 21.98 0 21,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.23 0 1014,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T06:00:00 2019-09-22T09:00:00 180 1569142800 true 21.78 0 21,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T07:00:00 2019-09-22T10:00:00 180 1569146400 true 21.94 0 21,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.32 0 1015,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T08:00:00 2019-09-22T11:00:00 180 1569150000 true 22.38 0 22,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.87 0 1015,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T09:00:00 2019-09-22T12:00:00 180 1569153600 true 22.68 0 22,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.02 0 1016,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T10:00:00 2019-09-22T13:00:00 180 1569157200 true 22.91 0 22,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.74 0 1015,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T11:00:00 2019-09-22T14:00:00 180 1569160800 true 23.15 0 23,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.67 0 1014,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T12:00:00 2019-09-22T15:00:00 180 1569164400 true 23.45 0 23,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.33 0 1014,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T13:00:00 2019-09-22T16:00:00 180 1569168000 true 23.67 0 23,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.06 0 1014,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T14:00:00 2019-09-22T17:00:00 180 1569171600 true 23.86 0 23,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.43 0 1014,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T15:00:00 2019-09-22T18:00:00 180 1569175200 true 23.99 0 23,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.51 0 1014,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T16:00:00 2019-09-22T19:00:00 180 1569178800 true 24.07 0 24,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.59 0 1014,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T17:00:00 2019-09-22T20:00:00 180 1569182400 true 24.06 0 24,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.24 0 1014,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T18:00:00 2019-09-22T21:00:00 180 1569186000 true 24.02 0 24,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.43 0 1014,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T19:00:00 2019-09-22T22:00:00 180 1569189600 true 23.96 0 23,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.57 0 1014,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:10:41 2019-09-22T07:00:12 2019-09-22T20:00:00 2019-09-22T23:00:00 180 1569193200 true 23.91 0 23,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.67 0 1014,67 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-21T21:00:00 2019-09-22T00:00:00 180 1569110400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-09-22T04:00:12 2019-09-22T07:00:12 180 1569135612 2019-09-22T16:10:41 2019-09-22T19:10:41 180 1569179441 true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 0 0 0 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 true 23.94 0 23,94 °C °C true 21.88 0 21,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Bορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-22T21:00:00 2019-09-23T00:00:00 180 1569196800 true 23.86 0 23,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.73 0 1014,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-22T22:00:00 2019-09-23T01:00:00 180 1569200400 true 23.58 0 23,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-22T23:00:00 2019-09-23T02:00:00 180 1569204000 true 23.28 0 23,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.57 0 1014,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T00:00:00 2019-09-23T03:00:00 180 1569207600 true 22.98 0 22,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.43 0 1014,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T01:00:00 2019-09-23T04:00:00 180 1569211200 true 22.71 0 22,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.33 0 1014,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T02:00:00 2019-09-23T05:00:00 180 1569214800 true 22.37 0 22,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.22 0 1014,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T03:00:00 2019-09-23T06:00:00 180 1569218400 true 22.12 0 22,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T04:00:00 2019-09-23T07:00:00 180 1569222000 true 21.99 0 21,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.49 0 1014,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T05:00:00 2019-09-23T08:00:00 180 1569225600 true 21.89 0 21,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.72 0 1014,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T06:00:00 2019-09-23T09:00:00 180 1569229200 true 21.88 0 21,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.92 0 1014,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T07:00:00 2019-09-23T10:00:00 180 1569232800 true 22.28 0 22,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.17 0 1015,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T08:00:00 2019-09-23T11:00:00 180 1569236400 true 22.74 0 22,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.43 0 1015,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T09:00:00 2019-09-23T12:00:00 180 1569240000 true 23.13 0 23,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.56 0 1015,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T10:00:00 2019-09-23T13:00:00 180 1569243600 true 23.36 0 23,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.37 0 1015,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T11:00:00 2019-09-23T14:00:00 180 1569247200 true 23.57 0 23,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.96 0 1014,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T12:00:00 2019-09-23T15:00:00 180 1569250800 true 23.78 0 23,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.59 0 1014,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T13:00:00 2019-09-23T16:00:00 180 1569254400 true 23.9 0 23,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.25 0 1014,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T14:00:00 2019-09-23T17:00:00 180 1569258000 true 23.94 0 23,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.93 0 1013,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T15:00:00 2019-09-23T18:00:00 180 1569261600 true 23.92 0 23,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.74 0 1013,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T16:00:00 2019-09-23T19:00:00 180 1569265200 true 23.87 0 23,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.87 0 1013,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T17:00:00 2019-09-23T20:00:00 180 1569268800 true 23.77 0 23,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.52 0 1014,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T18:00:00 2019-09-23T21:00:00 180 1569272400 true 23.68 0 23,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.74 0 1014,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T19:00:00 2019-09-23T22:00:00 180 1569276000 true 23.58 0 23,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.83 0 1014,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:09:10 2019-09-23T07:00:59 2019-09-23T20:00:00 2019-09-23T23:00:00 180 1569279600 true 23.52 0 23,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.52 0 1014,52 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-22T21:00:00 2019-09-23T00:00:00 180 1569196800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-09-23T04:00:59 2019-09-23T07:00:59 180 1569222059 2019-09-23T16:09:10 2019-09-23T19:09:10 180 1569265750 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 5 Τρίτη false 2 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 true 25.19 0 25,19 °C °C true 22.99 0 22,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-23T21:00:00 2019-09-24T00:00:00 180 1569283200 true 23.48 0 23,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.52 0 1014,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-23T22:00:00 2019-09-24T01:00:00 180 1569286800 true 23.31 0 23,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.45 0 1014,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-23T23:00:00 2019-09-24T02:00:00 180 1569290400 true 23.18 0 23,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.46 0 1014,46 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T00:00:00 2019-09-24T03:00:00 180 1569294000 true 22.99 0 22,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.42 0 1014,42 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T01:00:00 2019-09-24T04:00:00 180 1569297600 true 23.01 0 23,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T02:00:00 2019-09-24T05:00:00 180 1569301200 true 23.07 0 23,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.24 0 1014,24 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Συννεφιά false 4 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T03:00:00 2019-09-24T06:00:00 180 1569304800 true 23.15 0 23,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.17 0 1014,17 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T04:00:00 2019-09-24T07:00:00 180 1569308400 true 23.24 0 23,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.25 0 1014,25 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T05:00:00 2019-09-24T08:00:00 180 1569312000 true 23.33 0 23,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.39 0 1014,39 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T06:00:00 2019-09-24T09:00:00 180 1569315600 true 23.41 0 23,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.53 0 1014,53 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T07:00:00 2019-09-24T10:00:00 180 1569319200 true 23.78 0 23,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.62 0 1014,62 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T08:00:00 2019-09-24T11:00:00 180 1569322800 true 24.09 0 24,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.36 0 1014,36 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T09:00:00 2019-09-24T12:00:00 180 1569326400 true 24.39 0 24,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.39 0 1014,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T10:00:00 2019-09-24T13:00:00 180 1569330000 true 24.66 0 24,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.17 0 1014,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T11:00:00 2019-09-24T14:00:00 180 1569333600 true 24.97 0 24,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T12:00:00 2019-09-24T15:00:00 180 1569337200 true 25.17 0 25,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.59 0 1013,59 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T13:00:00 2019-09-24T16:00:00 180 1569340800 true 25.19 0 25,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.13 0 1013,13 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T14:00:00 2019-09-24T17:00:00 180 1569344400 true 25.07 0 25,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.64 0 1012,64 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T15:00:00 2019-09-24T18:00:00 180 1569348000 true 24.88 0 24,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.38 0 1012,38 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T16:00:00 2019-09-24T19:00:00 180 1569351600 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.46 0 1012,46 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T17:00:00 2019-09-24T20:00:00 180 1569355200 true 24.4 0 24,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T18:00:00 2019-09-24T21:00:00 180 1569358800 true 24.26 0 24,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.96 0 1012,96 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T19:00:00 2019-09-24T22:00:00 180 1569362400 true 24.14 0 24,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0066 0 0,0066 mm mm true 87 0 87 % % true 1012.98 0 1012,98 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Υγρασία και συννεφιά false 4 false 2019-09-24T19:07:39 2019-09-24T07:01:47 2019-09-24T20:00:00 2019-09-24T23:00:00 180 1569366000 true 23.91 0 23,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0136 0 0,0136 mm mm true 92 0 92 % % true 1012.91 0 1012,91 mb mb true 0.93 0 0,93 % % 2019-09-23T21:00:00 2019-09-24T00:00:00 180 1569283200 Υγρασία και αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Humid and partly cloudy throughout the day. 2019-09-24T04:01:47 2019-09-24T07:01:47 180 1569308507 2019-09-24T16:07:39 2019-09-24T19:07:39 180 1569352059 true 0.031 0 0,031 mm mm true 0.44 0 0,44 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 true 25.54 0 25,54 °C °C true 23.52 0 23,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Δυτικός ασθενής - 3 BF W false false false 0 0 W15.png Υγρασία και συννεφιά false 4 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-24T21:00:00 2019-09-25T00:00:00 180 1569369600 true 23.74 0 23,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.031 0 0,031 mm mm true 96 0 96 % % true 1012.74 0 1012,74 mb mb true 1 0 1 % % Υγρασία και συννεφιά false 4 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-24T22:00:00 2019-09-25T01:00:00 180 1569373200 true 23.66 0 23,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0515 0 0,0515 mm mm true 98 0 98 % % true 1012.48 0 1012,48 mb mb true 1 0 1 % % Υγρασία και συννεφιά false 4 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-24T23:00:00 2019-09-25T02:00:00 180 1569376800 true 23.6 0 23,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0752 0 0,0752 mm mm true 99 0 99 % % true 1012.19 0 1012,19 mb mb true 1 0 1 % % Υγρασία και συννεφιά false 4 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T00:00:00 2019-09-25T03:00:00 180 1569380400 true 23.6 0 23,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0963 0 0,0963 mm mm true 99 0 99 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Υγρασία και νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T01:00:00 2019-09-25T04:00:00 180 1569384000 true 23.55 0 23,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.1102 0 0,1102 mm mm true 99 0 99 % % true 1011.74 0 1011,74 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Υγρασία και αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T02:00:00 2019-09-25T05:00:00 180 1569387600 true 23.52 0 23,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.1183 0 0,1183 mm mm true 98 0 98 % % true 1011.67 0 1011,67 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T03:00:00 2019-09-25T06:00:00 180 1569391200 true 23.69 0 23,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.1097 0 0,1097 mm mm true 97 0 97 % % true 1011.72 0 1011,72 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T04:00:00 2019-09-25T07:00:00 180 1569394800 true 23.89 0 23,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0732 0 0,0732 mm mm true 96 0 96 % % true 1011.92 0 1011,92 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T05:00:00 2019-09-25T08:00:00 180 1569398400 true 24.16 0 24,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0404 0 0,0404 mm mm true 94 0 94 % % true 1012.17 0 1012,17 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T06:00:00 2019-09-25T09:00:00 180 1569402000 true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 93 0 93 % % true 1012.48 0 1012,48 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T07:00:00 2019-09-25T10:00:00 180 1569405600 true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0345 0 0,0345 mm mm true 91 0 91 % % true 1012.99 0 1012,99 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T08:00:00 2019-09-25T11:00:00 180 1569409200 true 24.74 0 24,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0589 0 0,0589 mm mm true 90 0 90 % % true 1013.49 0 1013,49 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 1 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T09:00:00 2019-09-25T12:00:00 180 1569412800 true 24.95 0 24,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0755 0 0,0755 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.76 0 1013,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T10:00:00 2019-09-25T13:00:00 180 1569416400 true 25.2 0 25,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0452 0 0,0452 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.68 0 1013,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T11:00:00 2019-09-25T14:00:00 180 1569420000 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0107 0 0,0107 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.45 0 1013,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T12:00:00 2019-09-25T15:00:00 180 1569423600 true 25.54 0 25,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.66 0 1012,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T13:00:00 2019-09-25T16:00:00 180 1569427200 true 25.53 0 25,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.54 0 1012,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T14:00:00 2019-09-25T17:00:00 180 1569430800 true 25.44 0 25,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.39 0 1012,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T15:00:00 2019-09-25T18:00:00 180 1569434400 true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.33 0 1012,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T16:00:00 2019-09-25T19:00:00 180 1569438000 true 25.02 0 25,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.56 0 1012,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T17:00:00 2019-09-25T20:00:00 180 1569441600 true 24.73 0 24,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T18:00:00 2019-09-25T21:00:00 180 1569445200 true 24.53 0 24,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.36 0 1013,36 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T19:00:00 2019-09-25T22:00:00 180 1569448800 true 24.4 0 24,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1013.51 0 1013,51 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-09-25T19:06:07 2019-09-25T07:02:35 2019-09-25T20:00:00 2019-09-25T23:00:00 180 1569452400 true 24.25 0 24,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1013.57 0 1013,57 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-24T21:00:00 2019-09-25T00:00:00 180 1569369600 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-09-25T04:02:35 2019-09-25T07:02:35 180 1569394955 2019-09-25T16:06:07 2019-09-25T19:06:07 180 1569438367 true 0.1183 0 0,1183 mm mm true 0.21 0 0,21 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

21°c

windy

BF 3

deltiokairou

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, απέναντι στις ακτές της Μικράς Ασίας, βρίσκονται τα Δωδεκάνησα. Λικνίζονται στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου και μαγεύουν τον επισκέπτη με τα ανυπέρβλητα φυσικά τοπία, τις μαγευτικές παραλίες και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.