36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

0 13318 false 20 false 2020-04-02T19:35:00 2020-04-02T06:56:00 0.0 true 13 0 13 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 63 0 63 % % 2020-04-02T18:00:00 2020-04-02T21:00:00 180 1585861200 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 9 false 2020-04-02T19:35:00 2020-04-02T06:56:00 true 16.99 0 16,99 °C °C true 12.65 0 12,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Δυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF W false false false 0 0 W20.png Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-02T19:35:00 2020-04-02T06:56:00 2020-04-02T12:00:00 2020-04-02T15:00:00 180 1585839600 true 15.65 0 15,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.0497 0 0,0497 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-02T19:35:00 2020-04-02T06:56:00 2020-04-02T13:00:00 2020-04-02T16:00:00 180 1585843200 true 15.34 0 15,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0201 0 0,0201 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-02T19:35:00 2020-04-02T06:56:00 2020-04-02T14:00:00 2020-04-02T17:00:00 180 1585846800 true 14.88 0 14,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-02T19:35:00 2020-04-02T06:56:00 2020-04-02T15:00:00 2020-04-02T18:00:00 180 1585850400 true 14.39 0 14,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-02T19:35:00 2020-04-02T06:56:00 2020-04-02T16:00:00 2020-04-02T19:00:00 180 1585854000 true 13.99 0 13,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-02T19:35:00 2020-04-02T06:56:00 2020-04-02T17:00:00 2020-04-02T20:00:00 180 1585857600 true 13.64 0 13,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0115 0 0,0115 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-02T19:35:00 2020-04-02T06:56:00 2020-04-02T18:00:00 2020-04-02T21:00:00 180 1585861200 true 13.39 0 13,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0186 0 0,0186 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-02T19:35:00 2020-04-02T06:56:00 2020-04-02T19:00:00 2020-04-02T22:00:00 180 1585864800 true 13.21 0 13,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0113 0 0,0113 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-02T19:35:00 2020-04-02T06:56:00 2020-04-02T20:00:00 2020-04-02T23:00:00 180 1585868400 true 13.05 0 13,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.15 0 0,15 % % 2020-04-01T21:00:00 2020-04-02T00:00:00 180 1585785600 Possible light rain in the morning. Possible light rain in the morning. 2020-04-02T03:56:00 2020-04-02T06:56:00 180 1585810560 2020-04-02T16:35:00 2020-04-02T19:35:00 180 1585856100 true 0.5729 0 0,5729 mm mm true 0.3 0 0,3 % % 1 Παρασκευή false 2 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 true 15.49 0 15,49 °C °C true 12.4 0 12,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-02T21:00:00 2020-04-03T00:00:00 180 1585872000 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-02T22:00:00 2020-04-03T01:00:00 180 1585875600 true 12.8 0 12,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-02T23:00:00 2020-04-03T02:00:00 180 1585879200 true 12.72 0 12,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0078 0 0,0078 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T00:00:00 2020-04-03T03:00:00 180 1585882800 true 12.68 0 12,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0147 0 0,0147 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T01:00:00 2020-04-03T04:00:00 180 1585886400 true 12.7 0 12,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T02:00:00 2020-04-03T05:00:00 180 1585890000 true 12.89 0 12,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T03:00:00 2020-04-03T06:00:00 180 1585893600 true 13.14 0 13,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T04:00:00 2020-04-03T07:00:00 180 1585897200 true 13.47 0 13,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T05:00:00 2020-04-03T08:00:00 180 1585900800 true 13.71 0 13,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0067 0 0,0067 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T06:00:00 2020-04-03T09:00:00 180 1585904400 true 13.9 0 13,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0119 0 0,0119 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T07:00:00 2020-04-03T10:00:00 180 1585908000 true 14.12 0 14,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0089 0 0,0089 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T08:00:00 2020-04-03T11:00:00 180 1585911600 true 14.35 0 14,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T09:00:00 2020-04-03T12:00:00 180 1585915200 true 14.56 0 14,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T10:00:00 2020-04-03T13:00:00 180 1585918800 true 14.63 0 14,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T11:00:00 2020-04-03T14:00:00 180 1585922400 true 14.69 0 14,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T12:00:00 2020-04-03T15:00:00 180 1585926000 true 14.85 0 14,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T13:00:00 2020-04-03T16:00:00 180 1585929600 true 14.98 0 14,98 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T14:00:00 2020-04-03T17:00:00 180 1585933200 true 15.2 0 15,2 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0194 0 0,0194 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T15:00:00 2020-04-03T18:00:00 180 1585936800 true 15.15 0 15,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0321 0 0,0321 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T16:00:00 2020-04-03T19:00:00 180 1585940400 true 14.94 0 14,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0194 0 0,0194 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T17:00:00 2020-04-03T20:00:00 180 1585944000 true 14.65 0 14,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T18:00:00 2020-04-03T21:00:00 180 1585947600 true 14.5 0 14,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T19:00:00 2020-04-03T22:00:00 180 1585951200 true 14.61 0 14,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:36:00 2020-04-03T06:55:00 2020-04-03T20:00:00 2020-04-03T23:00:00 180 1585954800 true 14.9 0 14,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 1 0 1 % % 2020-04-02T21:00:00 2020-04-03T00:00:00 180 1585872000 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-04-03T03:55:00 2020-04-03T06:55:00 180 1585896900 2020-04-03T16:36:00 2020-04-03T19:36:00 180 1585942560 true 0.0321 0 0,0321 mm mm true 0.68 0 0,68 % % 2 Σάββατο false 50 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 true 19.8 0 19,8 °C °C true 14.93 0 14,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοανατολικός μέτριος - 5 BF ESE false false false 0 0 SE25.png Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-03T21:00:00 2020-04-04T00:00:00 180 1585958400 true 15.2 0 15,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-03T22:00:00 2020-04-04T01:00:00 180 1585962000 true 15.51 0 15,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-03T23:00:00 2020-04-04T02:00:00 180 1585965600 true 15.88 0 15,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013 0 1013 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T00:00:00 2020-04-04T03:00:00 180 1585969200 true 16.2 0 16,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T01:00:00 2020-04-04T04:00:00 180 1585972800 true 16.37 0 16,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T02:00:00 2020-04-04T05:00:00 180 1585976400 true 16.44 0 16,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T03:00:00 2020-04-04T06:00:00 180 1585980000 true 16.55 0 16,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T04:00:00 2020-04-04T07:00:00 180 1585983600 true 16.73 0 16,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T05:00:00 2020-04-04T08:00:00 180 1585987200 true 16.94 0 16,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T06:00:00 2020-04-04T09:00:00 180 1585990800 true 17.2 0 17,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T07:00:00 2020-04-04T10:00:00 180 1585994400 true 17.59 0 17,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T08:00:00 2020-04-04T11:00:00 180 1585998000 true 18.05 0 18,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T09:00:00 2020-04-04T12:00:00 180 1586001600 true 18.44 0 18,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T10:00:00 2020-04-04T13:00:00 180 1586005200 true 18.5 0 18,5 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T11:00:00 2020-04-04T14:00:00 180 1586008800 true 18.62 0 18,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T12:00:00 2020-04-04T15:00:00 180 1586012400 true 18.72 0 18,72 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T13:00:00 2020-04-04T16:00:00 180 1586016000 true 18.71 0 18,71 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T14:00:00 2020-04-04T17:00:00 180 1586019600 true 18.75 0 18,75 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 70 0 70 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T15:00:00 2020-04-04T18:00:00 180 1586023200 true 18.79 0 18,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0139 0 0,0139 mm mm true 70 0 70 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T16:00:00 2020-04-04T19:00:00 180 1586026800 true 18.78 0 18,78 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 70 0 70 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T17:00:00 2020-04-04T20:00:00 180 1586030400 true 18.84 0 18,84 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T18:00:00 2020-04-04T21:00:00 180 1586034000 true 18.92 0 18,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T19:00:00 2020-04-04T22:00:00 180 1586037600 true 19.18 0 19,18 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0168 0 0,0168 mm mm true 67 0 67 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:37:00 2020-04-04T06:53:00 2020-04-04T20:00:00 2020-04-04T23:00:00 180 1586041200 true 19.45 0 19,45 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0593 0 0,0593 mm mm true 68 0 68 % % true 1004.9 0 1004,9 mb mb true 1 0 1 % % 2020-04-03T21:00:00 2020-04-04T00:00:00 180 1585958400 Επικίνδυνα ανεμώδης από το απόγευμα. Dangerously windy starting in the afternoon. 2020-04-04T03:53:00 2020-04-04T06:53:00 180 1585983180 2020-04-04T16:37:00 2020-04-04T19:37:00 180 1586029020 true 0.127 0 0,127 mm mm true 1 0 1 % % 3 Κυριακή false 9 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 true 19.77 0 19,77 °C °C true 14.62 0 14,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Bορειοανατολικός μέτριος - 5 BF NE false false false 0 0 NE25.png Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-04T21:00:00 2020-04-05T00:00:00 180 1586044800 true 19.49 0 19,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.127 0 0,127 mm mm true 68 0 68 % % true 1004.6 0 1004,6 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-04T22:00:00 2020-04-05T01:00:00 180 1586048400 true 19.07 0 19,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.2492 0 0,2492 mm mm true 71 0 71 % % true 1004.4 0 1004,4 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-04T23:00:00 2020-04-05T02:00:00 180 1586052000 true 18.41 0 18,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.4859 0 0,4859 mm mm true 74 0 74 % % true 1004.2 0 1004,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T00:00:00 2020-04-05T03:00:00 180 1586055600 true 17.83 0 17,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6967 0 0,6967 mm mm true 78 0 78 % % true 1003.9 0 1003,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T01:00:00 2020-04-05T04:00:00 180 1586059200 true 17.5 0 17,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.6534 0 0,6534 mm mm true 80 0 80 % % true 1003.3 0 1003,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T02:00:00 2020-04-05T05:00:00 180 1586062800 true 17.26 0 17,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.5018 0 0,5018 mm mm true 81 0 81 % % true 1002.6 0 1002,6 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Possible Light Rain and Dangerously Windy false 9 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T03:00:00 2020-04-05T06:00:00 180 1586066400 true 17.15 0 17,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.4491 0 0,4491 mm mm true 82 0 82 % % true 1002.1 0 1002,1 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Light Rain and Dangerously Windy false 9 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T04:00:00 2020-04-05T07:00:00 180 1586070000 true 17.15 0 17,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.6273 0 0,6273 mm mm true 82 0 82 % % true 1001.8 0 1001,8 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Possible Light Rain and Dangerously Windy false 9 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T05:00:00 2020-04-05T08:00:00 180 1586073600 true 17.22 0 17,22 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 E30.png true 0.9583 0 0,9583 mm mm true 83 0 83 % % true 1001.7 0 1001,7 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Possible Light Rain and Dangerously Windy false 9 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T06:00:00 2020-04-05T09:00:00 180 1586077200 true 17.27 0 17,27 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 E30.png true 1.0643 0 1,0643 mm mm true 84 0 84 % % true 1001.8 0 1001,8 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Possible Light Rain and Dangerously Windy false 9 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T07:00:00 2020-04-05T10:00:00 180 1586080800 true 17.36 0 17,36 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.6336 0 0,6336 mm mm true 84 0 84 % % true 1002 0 1002 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Επικίνδυνα ανεμώδης false 50 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T08:00:00 2020-04-05T11:00:00 180 1586084400 true 17.4 0 17,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.1795 0 0,1795 mm mm true 84 0 84 % % true 1002.4 0 1002,4 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T09:00:00 2020-04-05T12:00:00 180 1586088000 true 17.28 0 17,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0261 0 0,0261 mm mm true 83 0 83 % % true 1002.7 0 1002,7 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T10:00:00 2020-04-05T13:00:00 180 1586091600 true 16.76 0 16,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.014 0 0,014 mm mm true 85 0 85 % % true 1003.1 0 1003,1 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T11:00:00 2020-04-05T14:00:00 180 1586095200 true 16.41 0 16,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.057 0 0,057 mm mm true 87 0 87 % % true 1003 0 1003 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T12:00:00 2020-04-05T15:00:00 180 1586098800 true 16.16 0 16,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1213 0 0,1213 mm mm true 88 0 88 % % true 1003.1 0 1003,1 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T13:00:00 2020-04-05T16:00:00 180 1586102400 true 16.09 0 16,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1884 0 0,1884 mm mm true 88 0 88 % % true 1003.2 0 1003,2 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T14:00:00 2020-04-05T17:00:00 180 1586106000 true 16.28 0 16,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.3215 0 0,3215 mm mm true 87 0 87 % % true 1003.4 0 1003,4 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T15:00:00 2020-04-05T18:00:00 180 1586109600 true 16.46 0 16,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.4181 0 0,4181 mm mm true 86 0 86 % % true 1003.7 0 1003,7 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T16:00:00 2020-04-05T19:00:00 180 1586113200 true 16.31 0 16,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.3266 0 0,3266 mm mm true 86 0 86 % % true 1004.4 0 1004,4 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T17:00:00 2020-04-05T20:00:00 180 1586116800 true 16.05 0 16,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1751 0 0,1751 mm mm true 86 0 86 % % true 1005.2 0 1005,2 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T18:00:00 2020-04-05T21:00:00 180 1586120400 true 15.68 0 15,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0955 0 0,0955 mm mm true 86 0 86 % % true 1005.9 0 1005,9 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T19:00:00 2020-04-05T22:00:00 180 1586124000 true 15.35 0 15,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0594 0 0,0594 mm mm true 87 0 87 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-05T19:38:00 2020-04-05T06:52:00 2020-04-05T20:00:00 2020-04-05T23:00:00 180 1586127600 true 15.11 0 15,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.037 0 0,037 mm mm true 87 0 87 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0.12 0 0,12 % % 2020-04-04T21:00:00 2020-04-05T00:00:00 180 1586044800 Possible light rain until evening. Possible light rain until evening. 2020-04-05T03:52:00 2020-04-05T06:52:00 180 1586069520 2020-04-05T16:38:00 2020-04-05T19:38:00 180 1586115480 true 1.0811 0 1,0811 mm mm true 0.51 0 0,51 % % 4 Δευτέρα false 9 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 true 15.54 0 15,54 °C °C true 13.04 0 13,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-05T21:00:00 2020-04-06T00:00:00 180 1586131200 true 14.89 0 14,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0321 0 0,0321 mm mm true 87 0 87 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-05T22:00:00 2020-04-06T01:00:00 180 1586134800 true 14.69 0 14,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0529 0 0,0529 mm mm true 87 0 87 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-05T23:00:00 2020-04-06T02:00:00 180 1586138400 true 14.55 0 14,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1097 0 0,1097 mm mm true 88 0 88 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T00:00:00 2020-04-06T03:00:00 180 1586142000 true 14.38 0 14,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1729 0 0,1729 mm mm true 88 0 88 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T01:00:00 2020-04-06T04:00:00 180 1586145600 true 14.09 0 14,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2103 0 0,2103 mm mm true 88 0 88 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T02:00:00 2020-04-06T05:00:00 180 1586149200 true 13.81 0 13,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2422 0 0,2422 mm mm true 87 0 87 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T03:00:00 2020-04-06T06:00:00 180 1586152800 true 13.72 0 13,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2639 0 0,2639 mm mm true 86 0 86 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T04:00:00 2020-04-06T07:00:00 180 1586156400 true 13.81 0 13,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2604 0 0,2604 mm mm true 84 0 84 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T05:00:00 2020-04-06T08:00:00 180 1586160000 true 14.05 0 14,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2417 0 0,2417 mm mm true 83 0 83 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T06:00:00 2020-04-06T09:00:00 180 1586163600 true 14.32 0 14,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2112 0 0,2112 mm mm true 82 0 82 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T07:00:00 2020-04-06T10:00:00 180 1586167200 true 14.72 0 14,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1576 0 0,1576 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T08:00:00 2020-04-06T11:00:00 180 1586170800 true 15.08 0 15,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1124 0 0,1124 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T09:00:00 2020-04-06T12:00:00 180 1586174400 true 15.26 0 15,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0975 0 0,0975 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T10:00:00 2020-04-06T13:00:00 180 1586178000 true 14.93 0 14,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1125 0 0,1125 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T11:00:00 2020-04-06T14:00:00 180 1586181600 true 14.73 0 14,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1926 0 0,1926 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T12:00:00 2020-04-06T15:00:00 180 1586185200 true 14.51 0 14,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2727 0 0,2727 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T13:00:00 2020-04-06T16:00:00 180 1586188800 true 14.33 0 14,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2615 0 0,2615 mm mm true 87 0 87 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T14:00:00 2020-04-06T17:00:00 180 1586192400 true 14.27 0 14,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2275 0 0,2275 mm mm true 88 0 88 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T15:00:00 2020-04-06T18:00:00 180 1586196000 true 14.4 0 14,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2113 0 0,2113 mm mm true 88 0 88 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T16:00:00 2020-04-06T19:00:00 180 1586199600 true 14.34 0 14,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1779 0 0,1779 mm mm true 89 0 89 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T17:00:00 2020-04-06T20:00:00 180 1586203200 true 14.19 0 14,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1511 0 0,1511 mm mm true 89 0 89 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T18:00:00 2020-04-06T21:00:00 180 1586206800 true 14 0 14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1439 0 0,1439 mm mm true 89 0 89 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T19:00:00 2020-04-06T22:00:00 180 1586210400 true 13.74 0 13,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1326 0 0,1326 mm mm true 90 0 90 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-06T19:39:00 2020-04-06T06:50:00 2020-04-06T20:00:00 2020-04-06T23:00:00 180 1586214000 true 13.48 0 13,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1214 0 0,1214 mm mm true 91 0 91 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.28 0 0,28 % % 2020-04-05T21:00:00 2020-04-06T00:00:00 180 1586131200 Possible drizzle until morning, starting again in the evening. Possible drizzle until morning, starting again in the evening. 2020-04-06T03:50:00 2020-04-06T06:50:00 180 1586155800 2020-04-06T16:39:00 2020-04-06T19:39:00 180 1586201940 true 0.2768 0 0,2768 mm mm true 0.26 0 0,26 % % 5 Τρίτη false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 true 16.74 0 16,74 °C °C true 13.01 0 13,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NNE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 true 13.31 0 13,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1119 0 0,1119 mm mm true 92 0 92 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 true 13.28 0 13,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0998 0 0,0998 mm mm true 92 0 92 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-06T23:00:00 2020-04-07T02:00:00 180 1586224800 true 13.35 0 13,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.1189 0 0,1189 mm mm true 91 0 91 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T00:00:00 2020-04-07T03:00:00 180 1586228400 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.1715 0 0,1715 mm mm true 92 0 92 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T01:00:00 2020-04-07T04:00:00 180 1586232000 true 13.48 0 13,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.2362 0 0,2362 mm mm true 92 0 92 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T02:00:00 2020-04-07T05:00:00 180 1586235600 true 13.56 0 13,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.3139 0 0,3139 mm mm true 92 0 92 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T03:00:00 2020-04-07T06:00:00 180 1586239200 true 13.71 0 13,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.3645 0 0,3645 mm mm true 92 0 92 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T04:00:00 2020-04-07T07:00:00 180 1586242800 true 13.96 0 13,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.3449 0 0,3449 mm mm true 91 0 91 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T05:00:00 2020-04-07T08:00:00 180 1586246400 true 14.21 0 14,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.3071 0 0,3071 mm mm true 90 0 90 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T06:00:00 2020-04-07T09:00:00 180 1586250000 true 14.53 0 14,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.2903 0 0,2903 mm mm true 89 0 89 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T07:00:00 2020-04-07T10:00:00 180 1586253600 true 14.82 0 14,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.2911 0 0,2911 mm mm true 88 0 88 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T08:00:00 2020-04-07T11:00:00 180 1586257200 true 15.09 0 15,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.3154 0 0,3154 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T09:00:00 2020-04-07T12:00:00 180 1586260800 true 15.24 0 15,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.329 0 0,329 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T10:00:00 2020-04-07T13:00:00 180 1586264400 true 15.31 0 15,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.2749 0 0,2749 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T11:00:00 2020-04-07T14:00:00 180 1586268000 true 15.64 0 15,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.2065 0 0,2065 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T12:00:00 2020-04-07T15:00:00 180 1586271600 true 15.92 0 15,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1746 0 0,1746 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T13:00:00 2020-04-07T16:00:00 180 1586275200 true 16.09 0 16,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.1902 0 0,1902 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T14:00:00 2020-04-07T17:00:00 180 1586278800 true 16.28 0 16,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.2498 0 0,2498 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T15:00:00 2020-04-07T18:00:00 180 1586282400 true 16.46 0 16,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.3183 0 0,3183 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T16:00:00 2020-04-07T19:00:00 180 1586286000 true 16.28 0 16,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.3642 0 0,3642 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T17:00:00 2020-04-07T20:00:00 180 1586289600 true 15.94 0 15,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.4016 0 0,4016 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T18:00:00 2020-04-07T21:00:00 180 1586293200 true 15.56 0 15,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.4057 0 0,4057 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T19:00:00 2020-04-07T22:00:00 180 1586296800 true 15.31 0 15,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.3433 0 0,3433 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-07T19:40:00 2020-04-07T06:49:00 2020-04-07T20:00:00 2020-04-07T23:00:00 180 1586300400 true 15.17 0 15,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2856 0 0,2856 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.68 0 0,68 % % 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 Ασθενής βροχή όλη την ημέρα. Light rain throughout the day. 2020-04-07T03:49:00 2020-04-07T06:49:00 180 1586242140 2020-04-07T16:40:00 2020-04-07T19:40:00 180 1586288400 true 0.4105 0 0,4105 mm mm true 0.36 0 0,36 % % 6 Τετάρτη false 9 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 true 17 0 17 °C °C true 13.15 0 13,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βόρειος ασθενής - 3 BF N false false false 0 0 N15.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 true 14.99 0 14,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2758 0 0,2758 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-07T22:00:00 2020-04-08T01:00:00 180 1586307600 true 14.72 0 14,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.2796 0 0,2796 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-07T23:00:00 2020-04-08T02:00:00 180 1586311200 true 14.41 0 14,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.2906 0 0,2906 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T00:00:00 2020-04-08T03:00:00 180 1586314800 true 14.12 0 14,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.3101 0 0,3101 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T01:00:00 2020-04-08T04:00:00 180 1586318400 true 13.79 0 13,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.3495 0 0,3495 mm mm true 88 0 88 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T02:00:00 2020-04-08T05:00:00 180 1586322000 true 13.51 0 13,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.41 0 0,41 mm mm true 87 0 87 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T03:00:00 2020-04-08T06:00:00 180 1586325600 true 13.42 0 13,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.4143 0 0,4143 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T04:00:00 2020-04-08T07:00:00 180 1586329200 true 13.52 0 13,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.2767 0 0,2767 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T05:00:00 2020-04-08T08:00:00 180 1586332800 true 13.79 0 13,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.1357 0 0,1357 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T06:00:00 2020-04-08T09:00:00 180 1586336400 true 14.11 0 14,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0979 0 0,0979 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T07:00:00 2020-04-08T10:00:00 180 1586340000 true 14.41 0 14,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.1841 0 0,1841 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T08:00:00 2020-04-08T11:00:00 180 1586343600 true 14.71 0 14,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.4095 0 0,4095 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T09:00:00 2020-04-08T12:00:00 180 1586347200 true 14.88 0 14,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.5936 0 0,5936 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T10:00:00 2020-04-08T13:00:00 180 1586350800 true 15.04 0 15,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.5159 0 0,5159 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T11:00:00 2020-04-08T14:00:00 180 1586354400 true 15.42 0 15,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.4009 0 0,4009 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T12:00:00 2020-04-08T15:00:00 180 1586358000 true 15.77 0 15,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.3648 0 0,3648 mm mm true 73 0 73 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T13:00:00 2020-04-08T16:00:00 180 1586361600 true 15.97 0 15,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.3523 0 0,3523 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T14:00:00 2020-04-08T17:00:00 180 1586365200 true 16.29 0 16,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.3767 0 0,3767 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T15:00:00 2020-04-08T18:00:00 180 1586368800 true 16.66 0 16,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.3841 0 0,3841 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T16:00:00 2020-04-08T19:00:00 180 1586372400 true 16.7 0 16,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.2668 0 0,2668 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T17:00:00 2020-04-08T20:00:00 180 1586376000 true 16.52 0 16,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1448 0 0,1448 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T18:00:00 2020-04-08T21:00:00 180 1586379600 true 16.28 0 16,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0851 0 0,0851 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T19:00:00 2020-04-08T22:00:00 180 1586383200 true 15.99 0 15,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0381 0 0,0381 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-08T19:41:00 2020-04-08T06:48:00 2020-04-08T20:00:00 2020-04-08T23:00:00 180 1586386800 true 15.72 0 15,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0173 0 0,0173 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.38 0 0,38 % % 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 Possible light rain in the morning and afternoon. Possible light rain in the morning and afternoon. 2020-04-08T03:48:00 2020-04-08T06:48:00 180 1586328480 2020-04-08T16:41:00 2020-04-08T19:41:00 180 1586374860 true 0.5967 0 0,5967 mm mm true 0.44 0 0,44 % %
sunny

Σήμερα

Possible light rain in the morning.

13°c

windy

BF 4

deltiokairou

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, απέναντι στις ακτές της Μικράς Ασίας, βρίσκονται τα Δωδεκάνησα. Λικνίζονται στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου και μαγεύουν τον επισκέπτη με τα ανυπέρβλητα φυσικά τοπία, τις μαγευτικές παραλίες και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.