Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

0 13318 false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:23:00 0.0 true 13 0 13 °C °C true 1016 0 1016 mb mb true 59 0 59 % % 2020-01-18T14:00:00 2020-01-18T16:00:00 120 1579363200 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος Clear 0 Σάββατο false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:23:00 true 13.8 0 13,8 °C °C true 11.95 0 11,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:23:00 2020-01-18T08:00:00 2020-01-18T10:00:00 120 1579341600 true 12.43 0 12,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:23:00 2020-01-18T09:00:00 2020-01-18T11:00:00 120 1579345200 true 12.59 0 12,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:23:00 2020-01-18T10:00:00 2020-01-18T12:00:00 120 1579348800 true 12.72 0 12,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:23:00 2020-01-18T11:00:00 2020-01-18T13:00:00 120 1579352400 true 12.97 0 12,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:23:00 2020-01-18T12:00:00 2020-01-18T14:00:00 120 1579356000 true 13.11 0 13,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:23:00 2020-01-18T13:00:00 2020-01-18T15:00:00 120 1579359600 true 13.18 0 13,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:23:00 2020-01-18T14:00:00 2020-01-18T16:00:00 120 1579363200 true 13.26 0 13,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:23:00 2020-01-18T15:00:00 2020-01-18T17:00:00 120 1579366800 true 13.32 0 13,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:23:00 2020-01-18T16:00:00 2020-01-18T18:00:00 120 1579370400 true 13.45 0 13,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:23:00 2020-01-18T17:00:00 2020-01-18T19:00:00 120 1579374000 true 13.49 0 13,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:23:00 2020-01-18T18:00:00 2020-01-18T20:00:00 120 1579377600 true 13.52 0 13,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:23:00 2020-01-18T19:00:00 2020-01-18T21:00:00 120 1579381200 true 13.45 0 13,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:23:00 2020-01-18T20:00:00 2020-01-18T22:00:00 120 1579384800 true 13.21 0 13,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:22:00 2020-01-18T07:23:00 2020-01-18T21:00:00 2020-01-18T23:00:00 120 1579388400 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.04 0 0,04 % % 2020-01-17T22:00:00 2020-01-18T00:00:00 120 1579305600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-18T05:23:00 2020-01-18T07:23:00 120 1579332180 2020-01-18T15:22:00 2020-01-18T17:22:00 120 1579368120 true 0.0597 0 0,0597 mm mm true 0.19 0 0,19 % % 1 Κυριακή false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 true 12.98 0 12,98 °C °C true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-18T22:00:00 2020-01-19T00:00:00 120 1579392000 true 12.7 0 12,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-18T23:00:00 2020-01-19T01:00:00 120 1579395600 true 12.35 0 12,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T00:00:00 2020-01-19T02:00:00 120 1579399200 true 12.11 0 12,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T01:00:00 2020-01-19T03:00:00 120 1579402800 true 12.05 0 12,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T02:00:00 2020-01-19T04:00:00 120 1579406400 true 12.01 0 12,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T03:00:00 2020-01-19T05:00:00 120 1579410000 true 11.93 0 11,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T04:00:00 2020-01-19T06:00:00 120 1579413600 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T05:00:00 2020-01-19T07:00:00 120 1579417200 true 11.59 0 11,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T06:00:00 2020-01-19T08:00:00 120 1579420800 true 11.48 0 11,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T07:00:00 2020-01-19T09:00:00 120 1579424400 true 11.54 0 11,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T08:00:00 2020-01-19T10:00:00 120 1579428000 true 11.68 0 11,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T09:00:00 2020-01-19T11:00:00 120 1579431600 true 11.83 0 11,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T10:00:00 2020-01-19T12:00:00 120 1579435200 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T11:00:00 2020-01-19T13:00:00 120 1579438800 true 12.11 0 12,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T12:00:00 2020-01-19T14:00:00 120 1579442400 true 12.2 0 12,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T13:00:00 2020-01-19T15:00:00 120 1579446000 true 12.15 0 12,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T14:00:00 2020-01-19T16:00:00 120 1579449600 true 12.06 0 12,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T15:00:00 2020-01-19T17:00:00 120 1579453200 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T16:00:00 2020-01-19T18:00:00 120 1579456800 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T17:00:00 2020-01-19T19:00:00 120 1579460400 true 12 0 12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T18:00:00 2020-01-19T20:00:00 120 1579464000 true 12.01 0 12,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T19:00:00 2020-01-19T21:00:00 120 1579467600 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T20:00:00 2020-01-19T22:00:00 120 1579471200 true 11.77 0 11,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:23:00 2020-01-19T07:23:00 2020-01-19T21:00:00 2020-01-19T23:00:00 120 1579474800 true 11.59 0 11,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0.56 0 0,56 % % 2020-01-18T22:00:00 2020-01-19T00:00:00 120 1579392000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-19T05:23:00 2020-01-19T07:23:00 120 1579418580 2020-01-19T15:23:00 2020-01-19T17:23:00 120 1579454580 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.27 0 0,27 % % 2 Δευτέρα false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 true 12.53 0 12,53 °C °C true 9.78 0 9,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 true 11.41 0 11,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-19T23:00:00 2020-01-20T01:00:00 120 1579482000 true 11.16 0 11,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T00:00:00 2020-01-20T02:00:00 120 1579485600 true 10.93 0 10,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T01:00:00 2020-01-20T03:00:00 120 1579489200 true 10.82 0 10,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T02:00:00 2020-01-20T04:00:00 120 1579492800 true 10.67 0 10,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T03:00:00 2020-01-20T05:00:00 120 1579496400 true 10.49 0 10,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1023.9 0 1023,9 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T04:00:00 2020-01-20T06:00:00 120 1579500000 true 10.3 0 10,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1024.6 0 1024,6 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T05:00:00 2020-01-20T07:00:00 120 1579503600 true 10.14 0 10,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1025.4 0 1025,4 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T06:00:00 2020-01-20T08:00:00 120 1579507200 true 10.05 0 10,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1026 0 1026 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T07:00:00 2020-01-20T09:00:00 120 1579510800 true 10.14 0 10,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1026.6 0 1026,6 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T08:00:00 2020-01-20T10:00:00 120 1579514400 true 10.33 0 10,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1027.4 0 1027,4 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T09:00:00 2020-01-20T11:00:00 120 1579518000 true 10.54 0 10,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1027.9 0 1027,9 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T10:00:00 2020-01-20T12:00:00 120 1579521600 true 10.76 0 10,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1027.8 0 1027,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T11:00:00 2020-01-20T13:00:00 120 1579525200 true 11.03 0 11,03 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1027.7 0 1027,7 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T12:00:00 2020-01-20T14:00:00 120 1579528800 true 11.38 0 11,38 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1028.4 0 1028,4 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T13:00:00 2020-01-20T15:00:00 120 1579532400 true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T14:00:00 2020-01-20T16:00:00 120 1579536000 true 12.07 0 12,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1028.9 0 1028,9 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T15:00:00 2020-01-20T17:00:00 120 1579539600 true 12.25 0 12,25 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1029.3 0 1029,3 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T16:00:00 2020-01-20T18:00:00 120 1579543200 true 12.13 0 12,13 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1029.8 0 1029,8 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T17:00:00 2020-01-20T19:00:00 120 1579546800 true 11.92 0 11,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1030.4 0 1030,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T18:00:00 2020-01-20T20:00:00 120 1579550400 true 11.62 0 11,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1030.8 0 1030,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T19:00:00 2020-01-20T21:00:00 120 1579554000 true 11.23 0 11,23 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1031 0 1031 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T20:00:00 2020-01-20T22:00:00 120 1579557600 true 10.77 0 10,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1031.3 0 1031,3 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:24:00 2020-01-20T07:22:00 2020-01-20T21:00:00 2020-01-20T23:00:00 120 1579561200 true 10.4 0 10,4 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1031.5 0 1031,5 mb mb true 0.05 0 0,05 % % 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 Ανεμώδης από το απόγευμα. Windy starting in the afternoon. 2020-01-20T05:22:00 2020-01-20T07:22:00 120 1579504920 2020-01-20T15:24:00 2020-01-20T17:24:00 120 1579541040 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0.11 0 0,11 % % 3 Τρίτη false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 true 12.65 0 12,65 °C °C true 9.07 0 9,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 true 10.17 0 10,17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1031.4 0 1031,4 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-20T23:00:00 2020-01-21T01:00:00 120 1579568400 true 9.92 0 9,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1030.6 0 1030,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T00:00:00 2020-01-21T02:00:00 120 1579572000 true 9.59 0 9,59 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1030.9 0 1030,9 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T01:00:00 2020-01-21T03:00:00 120 1579575600 true 9.53 0 9,53 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1030.8 0 1030,8 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T02:00:00 2020-01-21T04:00:00 120 1579579200 true 9.52 0 9,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1031.2 0 1031,2 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T03:00:00 2020-01-21T05:00:00 120 1579582800 true 9.52 0 9,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1031.2 0 1031,2 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T04:00:00 2020-01-21T06:00:00 120 1579586400 true 9.47 0 9,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1031.3 0 1031,3 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T05:00:00 2020-01-21T07:00:00 120 1579590000 true 9.42 0 9,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1031.4 0 1031,4 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T06:00:00 2020-01-21T08:00:00 120 1579593600 true 9.35 0 9,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1031 0 1031 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T07:00:00 2020-01-21T09:00:00 120 1579597200 true 9.57 0 9,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1030.9 0 1030,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T08:00:00 2020-01-21T10:00:00 120 1579600800 true 9.88 0 9,88 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1031.4 0 1031,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T09:00:00 2020-01-21T11:00:00 120 1579604400 true 10.23 0 10,23 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1031.3 0 1031,3 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T10:00:00 2020-01-21T12:00:00 120 1579608000 true 10.56 0 10,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1030.7 0 1030,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T11:00:00 2020-01-21T13:00:00 120 1579611600 true 10.89 0 10,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1029.4 0 1029,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T12:00:00 2020-01-21T14:00:00 120 1579615200 true 11.29 0 11,29 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1028.7 0 1028,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T13:00:00 2020-01-21T15:00:00 120 1579618800 true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1028.4 0 1028,4 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T14:00:00 2020-01-21T16:00:00 120 1579622400 true 12.1 0 12,1 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1028.2 0 1028,2 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T15:00:00 2020-01-21T17:00:00 120 1579626000 true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T16:00:00 2020-01-21T18:00:00 120 1579629600 true 12.35 0 12,35 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1028.5 0 1028,5 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T17:00:00 2020-01-21T19:00:00 120 1579633200 true 12.29 0 12,29 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T18:00:00 2020-01-21T20:00:00 120 1579636800 true 12.29 0 12,29 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1028.3 0 1028,3 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T19:00:00 2020-01-21T21:00:00 120 1579640400 true 12.12 0 12,12 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1028.2 0 1028,2 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T20:00:00 2020-01-21T22:00:00 120 1579644000 true 11.89 0 11,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1028.3 0 1028,3 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:25:00 2020-01-21T07:22:00 2020-01-21T21:00:00 2020-01-21T23:00:00 120 1579647600 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 Ανεμώδης μέχρι το βραδυ. Windy until evening. 2020-01-21T05:22:00 2020-01-21T07:22:00 120 1579591320 2020-01-21T15:25:00 2020-01-21T17:25:00 120 1579627500 true 0.0088 0 0,0088 mm mm true 0.2 0 0,2 % % 4 Τετάρτη false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 true 14.12 0 14,12 °C °C true 10.27 0 10,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 true 11.6 0 11,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1027.7 0 1027,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-21T23:00:00 2020-01-22T01:00:00 120 1579654800 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1026.9 0 1026,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T00:00:00 2020-01-22T02:00:00 120 1579658400 true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1026.7 0 1026,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T01:00:00 2020-01-22T03:00:00 120 1579662000 true 11.33 0 11,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1026.4 0 1026,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T02:00:00 2020-01-22T04:00:00 120 1579665600 true 11.15 0 11,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1026.1 0 1026,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T03:00:00 2020-01-22T05:00:00 120 1579669200 true 10.88 0 10,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1025.9 0 1025,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T04:00:00 2020-01-22T06:00:00 120 1579672800 true 10.65 0 10,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1026.5 0 1026,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T05:00:00 2020-01-22T07:00:00 120 1579676400 true 10.54 0 10,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1026.7 0 1026,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T06:00:00 2020-01-22T08:00:00 120 1579680000 true 10.7 0 10,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 70 0 70 % % true 1026.5 0 1026,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T07:00:00 2020-01-22T09:00:00 120 1579683600 true 11.08 0 11,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 69 0 69 % % true 1026.6 0 1026,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T08:00:00 2020-01-22T10:00:00 120 1579687200 true 11.55 0 11,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 67 0 67 % % true 1026.6 0 1026,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T09:00:00 2020-01-22T11:00:00 120 1579690800 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 65 0 65 % % true 1026.5 0 1026,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T10:00:00 2020-01-22T12:00:00 120 1579694400 true 12.46 0 12,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 63 0 63 % % true 1025.9 0 1025,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T11:00:00 2020-01-22T13:00:00 120 1579698000 true 12.87 0 12,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 60 0 60 % % true 1025.1 0 1025,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T12:00:00 2020-01-22T14:00:00 120 1579701600 true 13.29 0 13,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1024.4 0 1024,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T13:00:00 2020-01-22T15:00:00 120 1579705200 true 13.65 0 13,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1024.2 0 1024,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T14:00:00 2020-01-22T16:00:00 120 1579708800 true 13.8 0 13,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T15:00:00 2020-01-22T17:00:00 120 1579712400 true 13.84 0 13,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1023.9 0 1023,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T16:00:00 2020-01-22T18:00:00 120 1579716000 true 13.71 0 13,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T17:00:00 2020-01-22T19:00:00 120 1579719600 true 13.65 0 13,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T18:00:00 2020-01-22T20:00:00 120 1579723200 true 13.59 0 13,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T19:00:00 2020-01-22T21:00:00 120 1579726800 true 13.54 0 13,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T20:00:00 2020-01-22T22:00:00 120 1579730400 true 13.45 0 13,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1023.9 0 1023,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:27:00 2020-01-22T07:21:00 2020-01-22T21:00:00 2020-01-22T23:00:00 120 1579734000 true 13.35 0 13,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 61 0 61 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-22T05:21:00 2020-01-22T07:21:00 120 1579677660 2020-01-22T15:27:00 2020-01-22T17:27:00 120 1579714020 true 0.0097 0 0,0097 mm mm true 0 0 0 % % 5 Πέμπτη false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 true 15.08 0 15,08 °C °C true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 true 13.24 0 13,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 63 0 63 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-22T23:00:00 2020-01-23T01:00:00 120 1579741200 true 13.17 0 13,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T00:00:00 2020-01-23T02:00:00 120 1579744800 true 13.17 0 13,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T01:00:00 2020-01-23T03:00:00 120 1579748400 true 13.19 0 13,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T02:00:00 2020-01-23T04:00:00 120 1579752000 true 13.19 0 13,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T03:00:00 2020-01-23T05:00:00 120 1579755600 true 13.11 0 13,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T04:00:00 2020-01-23T06:00:00 120 1579759200 true 13.03 0 13,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T05:00:00 2020-01-23T07:00:00 120 1579762800 true 13.02 0 13,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T06:00:00 2020-01-23T08:00:00 120 1579766400 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 71 0 71 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T07:00:00 2020-01-23T09:00:00 120 1579770000 true 13.35 0 13,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 70 0 70 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T08:00:00 2020-01-23T10:00:00 120 1579773600 true 13.63 0 13,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 68 0 68 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T09:00:00 2020-01-23T11:00:00 120 1579777200 true 13.91 0 13,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 65 0 65 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T10:00:00 2020-01-23T12:00:00 120 1579780800 true 14.1 0 14,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T11:00:00 2020-01-23T13:00:00 120 1579784400 true 14.2 0 14,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T12:00:00 2020-01-23T14:00:00 120 1579788000 true 14.37 0 14,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T13:00:00 2020-01-23T15:00:00 120 1579791600 true 14.64 0 14,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T14:00:00 2020-01-23T16:00:00 120 1579795200 true 14.78 0 14,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T15:00:00 2020-01-23T17:00:00 120 1579798800 true 14.8 0 14,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T16:00:00 2020-01-23T18:00:00 120 1579802400 true 14.79 0 14,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T17:00:00 2020-01-23T19:00:00 120 1579806000 true 14.75 0 14,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T18:00:00 2020-01-23T20:00:00 120 1579809600 true 14.69 0 14,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T19:00:00 2020-01-23T21:00:00 120 1579813200 true 14.59 0 14,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T20:00:00 2020-01-23T22:00:00 120 1579816800 true 14.54 0 14,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:28:00 2020-01-23T07:21:00 2020-01-23T21:00:00 2020-01-23T23:00:00 120 1579820400 true 14.52 0 14,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-23T05:21:00 2020-01-23T07:21:00 120 1579764060 2020-01-23T15:28:00 2020-01-23T17:28:00 120 1579800480 true 0.0064 0 0,0064 mm mm true 0 0 0 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 true 14.93 0 14,93 °C °C true 13.33 0 13,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 true 14.49 0 14,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-23T23:00:00 2020-01-24T01:00:00 120 1579827600 true 14.29 0 14,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T00:00:00 2020-01-24T02:00:00 120 1579831200 true 14.11 0 14,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 64 0 64 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T01:00:00 2020-01-24T03:00:00 120 1579834800 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 67 0 67 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T02:00:00 2020-01-24T04:00:00 120 1579838400 true 13.71 0 13,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 68 0 68 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T03:00:00 2020-01-24T05:00:00 120 1579842000 true 13.6 0 13,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 70 0 70 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T04:00:00 2020-01-24T06:00:00 120 1579845600 true 13.74 0 13,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T05:00:00 2020-01-24T07:00:00 120 1579849200 true 13.83 0 13,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T06:00:00 2020-01-24T08:00:00 120 1579852800 true 13.89 0 13,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T07:00:00 2020-01-24T09:00:00 120 1579856400 true 13.88 0 13,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T08:00:00 2020-01-24T10:00:00 120 1579860000 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T09:00:00 2020-01-24T11:00:00 120 1579863600 true 13.81 0 13,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1023.7 0 1023,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T10:00:00 2020-01-24T12:00:00 120 1579867200 true 13.81 0 13,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T11:00:00 2020-01-24T13:00:00 120 1579870800 true 13.7 0 13,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T12:00:00 2020-01-24T14:00:00 120 1579874400 true 13.8 0 13,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T13:00:00 2020-01-24T15:00:00 120 1579878000 true 14.03 0 14,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T14:00:00 2020-01-24T16:00:00 120 1579881600 true 14.32 0 14,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 61 0 61 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T15:00:00 2020-01-24T17:00:00 120 1579885200 true 14.5 0 14,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 60 0 60 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T16:00:00 2020-01-24T18:00:00 120 1579888800 true 14.63 0 14,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1023.7 0 1023,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T17:00:00 2020-01-24T19:00:00 120 1579892400 true 14.64 0 14,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T18:00:00 2020-01-24T20:00:00 120 1579896000 true 14.54 0 14,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1024.4 0 1024,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T19:00:00 2020-01-24T21:00:00 120 1579899600 true 14.27 0 14,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1024.8 0 1024,8 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T20:00:00 2020-01-24T22:00:00 120 1579903200 true 14.05 0 14,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:29:00 2020-01-24T07:20:00 2020-01-24T21:00:00 2020-01-24T23:00:00 120 1579906800 true 13.82 0 13,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1025.6 0 1025,6 mb mb true 0.26 0 0,26 % % 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-24T05:20:00 2020-01-24T07:20:00 120 1579850400 2020-01-24T15:29:00 2020-01-24T17:29:00 120 1579886940 true 0.0107 0 0,0107 mm mm true 0.03 0 0,03 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

13°c

windy

BF 4

deltiokairou

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, απέναντι στις ακτές της Μικράς Ασίας, βρίσκονται τα Δωδεκάνησα. Λικνίζονται στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου και μαγεύουν τον επισκέπτη με τα ανυπέρβλητα φυσικά τοπία, τις μαγευτικές παραλίες και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.