Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

0 13318 false 1 false 2020-02-24T18:01:00 2020-02-24T06:51:00 0.0 true 14 0 14 °C °C true 1020 0 1020 mb mb true 68 0 68 % % 2020-02-24T07:00:00 2020-02-24T09:00:00 120 1582534800 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος Clear 0 Δευτέρα false 1 false 2020-02-24T18:01:00 2020-02-24T06:51:00 true 15.29 0 15,29 °C °C true 13.07 0 13,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:01:00 2020-02-24T06:51:00 2020-02-24T06:00:00 2020-02-24T08:00:00 120 1582531200 true 13.44 0 13,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:01:00 2020-02-24T06:51:00 2020-02-24T07:00:00 2020-02-24T09:00:00 120 1582534800 true 13.69 0 13,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:01:00 2020-02-24T06:51:00 2020-02-24T08:00:00 2020-02-24T10:00:00 120 1582538400 true 14.1 0 14,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:01:00 2020-02-24T06:51:00 2020-02-24T09:00:00 2020-02-24T11:00:00 120 1582542000 true 14.47 0 14,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:01:00 2020-02-24T06:51:00 2020-02-24T10:00:00 2020-02-24T12:00:00 120 1582545600 true 14.75 0 14,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:01:00 2020-02-24T06:51:00 2020-02-24T11:00:00 2020-02-24T13:00:00 120 1582549200 true 14.94 0 14,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:01:00 2020-02-24T06:51:00 2020-02-24T12:00:00 2020-02-24T14:00:00 120 1582552800 true 15.01 0 15,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:01:00 2020-02-24T06:51:00 2020-02-24T13:00:00 2020-02-24T15:00:00 120 1582556400 true 14.98 0 14,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:01:00 2020-02-24T06:51:00 2020-02-24T14:00:00 2020-02-24T16:00:00 120 1582560000 true 14.89 0 14,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:01:00 2020-02-24T06:51:00 2020-02-24T15:00:00 2020-02-24T17:00:00 120 1582563600 true 14.73 0 14,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:01:00 2020-02-24T06:51:00 2020-02-24T16:00:00 2020-02-24T18:00:00 120 1582567200 true 14.62 0 14,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:01:00 2020-02-24T06:51:00 2020-02-24T17:00:00 2020-02-24T19:00:00 120 1582570800 true 14.48 0 14,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:01:00 2020-02-24T06:51:00 2020-02-24T18:00:00 2020-02-24T20:00:00 120 1582574400 true 14.39 0 14,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:01:00 2020-02-24T06:51:00 2020-02-24T19:00:00 2020-02-24T21:00:00 120 1582578000 true 14.36 0 14,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:01:00 2020-02-24T06:51:00 2020-02-24T20:00:00 2020-02-24T22:00:00 120 1582581600 true 14.35 0 14,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:01:00 2020-02-24T06:51:00 2020-02-24T21:00:00 2020-02-24T23:00:00 120 1582585200 true 14.34 0 14,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-02-23T22:00:00 2020-02-24T00:00:00 120 1582502400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-24T04:51:00 2020-02-24T06:51:00 120 1582527060 2020-02-24T16:01:00 2020-02-24T18:01:00 120 1582567260 true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 1 Τρίτη false 1 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 true 17.52 0 17,52 °C °C true 14.04 0 14,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-24T22:00:00 2020-02-25T00:00:00 120 1582588800 true 14.32 0 14,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 66 0 66 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-24T23:00:00 2020-02-25T01:00:00 120 1582592400 true 14.33 0 14,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 69 0 69 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T00:00:00 2020-02-25T02:00:00 120 1582596000 true 14.41 0 14,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T01:00:00 2020-02-25T03:00:00 120 1582599600 true 14.53 0 14,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T02:00:00 2020-02-25T04:00:00 120 1582603200 true 14.61 0 14,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T03:00:00 2020-02-25T05:00:00 120 1582606800 true 14.59 0 14,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T04:00:00 2020-02-25T06:00:00 120 1582610400 true 14.49 0 14,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T05:00:00 2020-02-25T07:00:00 120 1582614000 true 14.36 0 14,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T06:00:00 2020-02-25T08:00:00 120 1582617600 true 14.41 0 14,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T07:00:00 2020-02-25T09:00:00 120 1582621200 true 14.78 0 14,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T08:00:00 2020-02-25T10:00:00 120 1582624800 true 15.39 0 15,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T09:00:00 2020-02-25T11:00:00 120 1582628400 true 16 0 16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T10:00:00 2020-02-25T12:00:00 120 1582632000 true 16.48 0 16,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T11:00:00 2020-02-25T13:00:00 120 1582635600 true 16.89 0 16,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T12:00:00 2020-02-25T14:00:00 120 1582639200 true 17.15 0 17,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T13:00:00 2020-02-25T15:00:00 120 1582642800 true 17.24 0 17,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T14:00:00 2020-02-25T16:00:00 120 1582646400 true 17.16 0 17,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T15:00:00 2020-02-25T17:00:00 120 1582650000 true 16.97 0 16,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T16:00:00 2020-02-25T18:00:00 120 1582653600 true 16.64 0 16,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T17:00:00 2020-02-25T19:00:00 120 1582657200 true 16.31 0 16,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T18:00:00 2020-02-25T20:00:00 120 1582660800 true 16.05 0 16,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T19:00:00 2020-02-25T21:00:00 120 1582664400 true 15.89 0 15,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T20:00:00 2020-02-25T22:00:00 120 1582668000 true 15.77 0 15,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:02:00 2020-02-25T06:49:00 2020-02-25T21:00:00 2020-02-25T23:00:00 120 1582671600 true 15.65 0 15,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-02-24T22:00:00 2020-02-25T00:00:00 120 1582588800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-25T04:49:00 2020-02-25T06:49:00 120 1582613340 2020-02-25T16:02:00 2020-02-25T18:02:00 120 1582653720 true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 0 0 0 % % 2 Τετάρτη false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 true 17.7 0 17,7 °C °C true 14.81 0 14,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSE false false false 0 0 SE20.png Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-25T22:00:00 2020-02-26T00:00:00 120 1582675200 true 15.5 0 15,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-25T23:00:00 2020-02-26T01:00:00 120 1582678800 true 15.29 0 15,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 60 0 60 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T00:00:00 2020-02-26T02:00:00 120 1582682400 true 15.14 0 15,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T01:00:00 2020-02-26T03:00:00 120 1582686000 true 15.08 0 15,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T02:00:00 2020-02-26T04:00:00 120 1582689600 true 15.13 0 15,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T03:00:00 2020-02-26T05:00:00 120 1582693200 true 15.26 0 15,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T04:00:00 2020-02-26T06:00:00 120 1582696800 true 15.47 0 15,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T05:00:00 2020-02-26T07:00:00 120 1582700400 true 15.74 0 15,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T06:00:00 2020-02-26T08:00:00 120 1582704000 true 16 0 16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T07:00:00 2020-02-26T09:00:00 120 1582707600 true 16.27 0 16,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T08:00:00 2020-02-26T10:00:00 120 1582711200 true 16.61 0 16,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T09:00:00 2020-02-26T11:00:00 120 1582714800 true 16.95 0 16,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T10:00:00 2020-02-26T12:00:00 120 1582718400 true 17.2 0 17,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T11:00:00 2020-02-26T13:00:00 120 1582722000 true 17.34 0 17,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T12:00:00 2020-02-26T14:00:00 120 1582725600 true 17.4 0 17,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T13:00:00 2020-02-26T15:00:00 120 1582729200 true 17.42 0 17,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T14:00:00 2020-02-26T16:00:00 120 1582732800 true 17.35 0 17,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T15:00:00 2020-02-26T17:00:00 120 1582736400 true 17.21 0 17,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T16:00:00 2020-02-26T18:00:00 120 1582740000 true 17.05 0 17,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T17:00:00 2020-02-26T19:00:00 120 1582743600 true 16.84 0 16,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0073 0 0,0073 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T18:00:00 2020-02-26T20:00:00 120 1582747200 true 16.63 0 16,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0122 0 0,0122 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T19:00:00 2020-02-26T21:00:00 120 1582750800 true 16.49 0 16,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0077 0 0,0077 mm mm true 81 0 81 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T20:00:00 2020-02-26T22:00:00 120 1582754400 true 16.36 0 16,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:03:00 2020-02-26T06:48:00 2020-02-26T21:00:00 2020-02-26T23:00:00 120 1582758000 true 16.19 0 16,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.91 0 0,91 % % 2020-02-25T22:00:00 2020-02-26T00:00:00 120 1582675200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-26T04:48:00 2020-02-26T06:48:00 120 1582699680 2020-02-26T16:03:00 2020-02-26T18:03:00 120 1582740180 true 0.0122 0 0,0122 mm mm true 0.17 0 0,17 % % 3 Πέμπτη false 4 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 true 18.45 0 18,45 °C °C true 15.44 0 15,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Nότιος μέτριος - 5 BF S false false false 0 0 S25.png Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-26T22:00:00 2020-02-27T00:00:00 120 1582761600 true 16.04 0 16,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0084 0 0,0084 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-26T23:00:00 2020-02-27T01:00:00 120 1582765200 true 15.99 0 15,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0288 0 0,0288 mm mm true 81 0 81 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T00:00:00 2020-02-27T02:00:00 120 1582768800 true 16.07 0 16,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0536 0 0,0536 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T01:00:00 2020-02-27T03:00:00 120 1582772400 true 16.23 0 16,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0608 0 0,0608 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T02:00:00 2020-02-27T04:00:00 120 1582776000 true 16.4 0 16,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0579 0 0,0579 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T03:00:00 2020-02-27T05:00:00 120 1582779600 true 16.55 0 16,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0513 0 0,0513 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T04:00:00 2020-02-27T06:00:00 120 1582783200 true 16.61 0 16,61 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0393 0 0,0393 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T05:00:00 2020-02-27T07:00:00 120 1582786800 true 16.66 0 16,66 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0258 0 0,0258 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T06:00:00 2020-02-27T08:00:00 120 1582790400 true 16.78 0 16,78 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0176 0 0,0176 mm mm true 85 0 85 % % true 1014 0 1014 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T07:00:00 2020-02-27T09:00:00 120 1582794000 true 17.06 0 17,06 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0148 0 0,0148 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T08:00:00 2020-02-27T10:00:00 120 1582797600 true 17.45 0 17,45 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0149 0 0,0149 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T09:00:00 2020-02-27T11:00:00 120 1582801200 true 17.75 0 17,75 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0179 0 0,0179 mm mm true 84 0 84 % % true 1014 0 1014 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T10:00:00 2020-02-27T12:00:00 120 1582804800 true 17.96 0 17,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0248 0 0,0248 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T11:00:00 2020-02-27T13:00:00 120 1582808400 true 18.08 0 18,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.0418 0 0,0418 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T12:00:00 2020-02-27T14:00:00 120 1582812000 true 18.11 0 18,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.0607 0 0,0607 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T13:00:00 2020-02-27T15:00:00 120 1582815600 true 18.16 0 18,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0678 0 0,0678 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T14:00:00 2020-02-27T16:00:00 120 1582819200 true 17.87 0 17,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0688 0 0,0688 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T15:00:00 2020-02-27T17:00:00 120 1582822800 true 17.47 0 17,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0663 0 0,0663 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T16:00:00 2020-02-27T18:00:00 120 1582826400 true 17.07 0 17,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0588 0 0,0588 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T17:00:00 2020-02-27T19:00:00 120 1582830000 true 16.63 0 16,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.0476 0 0,0476 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T18:00:00 2020-02-27T20:00:00 120 1582833600 true 16.33 0 16,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0.0334 0 0,0334 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T19:00:00 2020-02-27T21:00:00 120 1582837200 true 16.19 0 16,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.014 0 0,014 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T20:00:00 2020-02-27T22:00:00 120 1582840800 true 16.1 0 16,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-27T18:04:00 2020-02-27T06:47:00 2020-02-27T21:00:00 2020-02-27T23:00:00 120 1582844400 true 15.94 0 15,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.79 0 0,79 % % 2020-02-26T22:00:00 2020-02-27T00:00:00 120 1582761600 Ανεμώδης το πρωί. Windy in the morning. 2020-02-27T04:47:00 2020-02-27T06:47:00 120 1582786020 2020-02-27T16:04:00 2020-02-27T18:04:00 120 1582826640 true 0.069 0 0,069 mm mm true 0.93 0 0,93 % % 4 Παρασκευή false 1 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 true 15.99 0 15,99 °C °C true 13.98 0 13,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF WNW false false false 0 0 NW20.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-27T22:00:00 2020-02-28T00:00:00 120 1582848000 true 15.71 0 15,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-27T23:00:00 2020-02-28T01:00:00 120 1582851600 true 15.46 0 15,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0063 0 0,0063 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T00:00:00 2020-02-28T02:00:00 120 1582855200 true 15.22 0 15,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0.0184 0 0,0184 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T01:00:00 2020-02-28T03:00:00 120 1582858800 true 15.01 0 15,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0.0387 0 0,0387 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T02:00:00 2020-02-28T04:00:00 120 1582862400 true 14.79 0 14,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0669 0 0,0669 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T03:00:00 2020-02-28T05:00:00 120 1582866000 true 14.6 0 14,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0834 0 0,0834 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T04:00:00 2020-02-28T06:00:00 120 1582869600 true 14.4 0 14,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0714 0 0,0714 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T05:00:00 2020-02-28T07:00:00 120 1582873200 true 14.28 0 14,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0461 0 0,0461 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T06:00:00 2020-02-28T08:00:00 120 1582876800 true 14.25 0 14,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T07:00:00 2020-02-28T09:00:00 120 1582880400 true 14.34 0 14,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0115 0 0,0115 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T08:00:00 2020-02-28T10:00:00 120 1582884000 true 14.49 0 14,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T09:00:00 2020-02-28T11:00:00 120 1582887600 true 14.6 0 14,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 63 0 63 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T10:00:00 2020-02-28T12:00:00 120 1582891200 true 14.62 0 14,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 62 0 62 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T11:00:00 2020-02-28T13:00:00 120 1582894800 true 14.52 0 14,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T12:00:00 2020-02-28T14:00:00 120 1582898400 true 14.46 0 14,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T13:00:00 2020-02-28T15:00:00 120 1582902000 true 14.46 0 14,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T14:00:00 2020-02-28T16:00:00 120 1582905600 true 14.52 0 14,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T15:00:00 2020-02-28T17:00:00 120 1582909200 true 14.58 0 14,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T16:00:00 2020-02-28T18:00:00 120 1582912800 true 14.65 0 14,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T17:00:00 2020-02-28T19:00:00 120 1582916400 true 14.62 0 14,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T18:00:00 2020-02-28T20:00:00 120 1582920000 true 14.54 0 14,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T19:00:00 2020-02-28T21:00:00 120 1582923600 true 14.55 0 14,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0091 0 0,0091 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T20:00:00 2020-02-28T22:00:00 120 1582927200 true 14.61 0 14,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0514 0 0,0514 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:05:00 2020-02-28T06:45:00 2020-02-28T21:00:00 2020-02-28T23:00:00 120 1582930800 true 14.66 0 14,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0909 0 0,0909 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-02-27T22:00:00 2020-02-28T00:00:00 120 1582848000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-28T04:45:00 2020-02-28T06:45:00 120 1582872300 2020-02-28T16:05:00 2020-02-28T18:05:00 120 1582913100 true 0.0917 0 0,0917 mm mm true 0.11 0 0,11 % % 5 Σάββατο false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 true 16.62 0 16,62 °C °C true 14.16 0 14,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF WNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-28T22:00:00 2020-02-29T00:00:00 120 1582934400 true 14.65 0 14,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0742 0 0,0742 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-28T23:00:00 2020-02-29T01:00:00 120 1582938000 true 14.65 0 14,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0359 0 0,0359 mm mm true 59 0 59 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T00:00:00 2020-02-29T02:00:00 120 1582941600 true 14.65 0 14,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0143 0 0,0143 mm mm true 61 0 61 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T01:00:00 2020-02-29T03:00:00 120 1582945200 true 14.59 0 14,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T02:00:00 2020-02-29T04:00:00 120 1582948800 true 14.5 0 14,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T03:00:00 2020-02-29T05:00:00 120 1582952400 true 14.46 0 14,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T04:00:00 2020-02-29T06:00:00 120 1582956000 true 14.43 0 14,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T05:00:00 2020-02-29T07:00:00 120 1582959600 true 14.45 0 14,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0122 0 0,0122 mm mm true 65 0 65 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T06:00:00 2020-02-29T08:00:00 120 1582963200 true 14.62 0 14,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.022 0 0,022 mm mm true 66 0 66 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T07:00:00 2020-02-29T09:00:00 120 1582966800 true 15.01 0 15,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0135 0 0,0135 mm mm true 66 0 66 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T08:00:00 2020-02-29T10:00:00 120 1582970400 true 15.46 0 15,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T09:00:00 2020-02-29T11:00:00 120 1582974000 true 15.84 0 15,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T10:00:00 2020-02-29T12:00:00 120 1582977600 true 16.13 0 16,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T11:00:00 2020-02-29T13:00:00 120 1582981200 true 16.29 0 16,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T12:00:00 2020-02-29T14:00:00 120 1582984800 true 16.34 0 16,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T13:00:00 2020-02-29T15:00:00 120 1582988400 true 16.25 0 16,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T14:00:00 2020-02-29T16:00:00 120 1582992000 true 16.1 0 16,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0157 0 0,0157 mm mm true 61 0 61 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T15:00:00 2020-02-29T17:00:00 120 1582995600 true 15.89 0 15,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 60 0 60 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T16:00:00 2020-02-29T18:00:00 120 1582999200 true 15.86 0 15,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0335 0 0,0335 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T17:00:00 2020-02-29T19:00:00 120 1583002800 true 15.84 0 15,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.036 0 0,036 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T18:00:00 2020-02-29T20:00:00 120 1583006400 true 15.8 0 15,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0417 0 0,0417 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T19:00:00 2020-02-29T21:00:00 120 1583010000 true 15.65 0 15,65 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0442 0 0,0442 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T20:00:00 2020-02-29T22:00:00 120 1583013600 true 15.51 0 15,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.0461 0 0,0461 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-29T18:06:00 2020-02-29T06:44:00 2020-02-29T21:00:00 2020-02-29T23:00:00 120 1583017200 true 15.37 0 15,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0473 0 0,0473 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0.97 0 0,97 % % 2020-02-28T22:00:00 2020-02-29T00:00:00 120 1582934400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-29T04:44:00 2020-02-29T06:44:00 120 1582958640 2020-02-29T16:06:00 2020-02-29T18:06:00 120 1582999560 true 0.0742 0 0,0742 mm mm true 0.37 0 0,37 % % 6 Κυριακή false 1 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 true 17.44 0 17,44 °C °C true 14.6 0 14,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SSW false false false 0 0 SW15.png Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-02-29T22:00:00 2020-03-01T00:00:00 120 1583020800 true 15.27 0 15,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-02-29T23:00:00 2020-03-01T01:00:00 120 1583024400 true 15.22 0 15,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0.0416 0 0,0416 mm mm true 60 0 60 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T00:00:00 2020-03-01T02:00:00 120 1583028000 true 15.16 0 15,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0436 0 0,0436 mm mm true 61 0 61 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T01:00:00 2020-03-01T03:00:00 120 1583031600 true 15.05 0 15,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0412 0 0,0412 mm mm true 63 0 63 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T02:00:00 2020-03-01T04:00:00 120 1583035200 true 14.96 0 14,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0395 0 0,0395 mm mm true 65 0 65 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T03:00:00 2020-03-01T05:00:00 120 1583038800 true 14.92 0 14,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0399 0 0,0399 mm mm true 66 0 66 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T04:00:00 2020-03-01T06:00:00 120 1583042400 true 14.88 0 14,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0407 0 0,0407 mm mm true 67 0 67 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T05:00:00 2020-03-01T07:00:00 120 1583046000 true 14.9 0 14,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0394 0 0,0394 mm mm true 67 0 67 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T06:00:00 2020-03-01T08:00:00 120 1583049600 true 15.1 0 15,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0346 0 0,0346 mm mm true 66 0 66 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T07:00:00 2020-03-01T09:00:00 120 1583053200 true 15.48 0 15,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0245 0 0,0245 mm mm true 63 0 63 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T08:00:00 2020-03-01T10:00:00 120 1583056800 true 15.91 0 15,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0147 0 0,0147 mm mm true 59 0 59 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T09:00:00 2020-03-01T11:00:00 120 1583060400 true 16.28 0 16,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0082 0 0,0082 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T10:00:00 2020-03-01T12:00:00 120 1583064000 true 16.55 0 16,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T11:00:00 2020-03-01T13:00:00 120 1583067600 true 16.72 0 16,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T12:00:00 2020-03-01T14:00:00 120 1583071200 true 16.88 0 16,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T13:00:00 2020-03-01T15:00:00 120 1583074800 true 17.04 0 17,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T14:00:00 2020-03-01T16:00:00 120 1583078400 true 17.15 0 17,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T15:00:00 2020-03-01T17:00:00 120 1583082000 true 17.15 0 17,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T16:00:00 2020-03-01T18:00:00 120 1583085600 true 17.02 0 17,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T17:00:00 2020-03-01T19:00:00 120 1583089200 true 16.81 0 16,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T18:00:00 2020-03-01T20:00:00 120 1583092800 true 16.61 0 16,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T19:00:00 2020-03-01T21:00:00 120 1583096400 true 16.52 0 16,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 74 0 74 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T20:00:00 2020-03-01T22:00:00 120 1583100000 true 16.49 0 16,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 76 0 76 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:07:00 2020-03-01T06:43:00 2020-03-01T21:00:00 2020-03-01T23:00:00 120 1583103600 true 16.46 0 16,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 77 0 77 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.93 0 0,93 % % 2020-02-29T22:00:00 2020-03-01T00:00:00 120 1583020800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-03-01T04:43:00 2020-03-01T06:43:00 120 1583044980 2020-03-01T16:07:00 2020-03-01T18:07:00 120 1583086020 true 0.0436 0 0,0436 mm mm true 0.54 0 0,54 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

14°c

windy

BF 2

deltiokairou

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, απέναντι στις ακτές της Μικράς Ασίας, βρίσκονται τα Δωδεκάνησα. Λικνίζονται στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου και μαγεύουν τον επισκέπτη με τα ανυπέρβλητα φυσικά τοπία, τις μαγευτικές παραλίες και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.