36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

0 13318 false 1 false 2020-10-01T18:56:00 2020-10-01T07:08:00 0.0 true 23 0 23 °C °C true 1010 0 1010 mb mb true 56.000000000000007 0 56 % % 2020-10-01T07:00:00 2020-10-01T10:00:00 180 1601546400 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2020-10-01T18:56:00 2020-10-01T07:08:00 true 24.36 0 24,36 °C °C true 21.44 0 21,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 1 false 2020-10-01T18:56:00 2020-10-01T07:08:00 2020-10-01T06:00:00 2020-10-01T09:00:00 180 1601542800 true 22.33 0 22,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T18:56:00 2020-10-01T07:08:00 2020-10-01T07:00:00 2020-10-01T10:00:00 180 1601546400 true 22.73 0 22,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T18:56:00 2020-10-01T07:08:00 2020-10-01T08:00:00 2020-10-01T11:00:00 180 1601550000 true 23.27 0 23,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T18:56:00 2020-10-01T07:08:00 2020-10-01T09:00:00 2020-10-01T12:00:00 180 1601553600 true 23.64 0 23,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T18:56:00 2020-10-01T07:08:00 2020-10-01T10:00:00 2020-10-01T13:00:00 180 1601557200 true 23.93 0 23,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T18:56:00 2020-10-01T07:08:00 2020-10-01T11:00:00 2020-10-01T14:00:00 180 1601560800 true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T18:56:00 2020-10-01T07:08:00 2020-10-01T12:00:00 2020-10-01T15:00:00 180 1601564400 true 24.06 0 24,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 48 0 48 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-01T18:56:00 2020-10-01T07:08:00 2020-10-01T13:00:00 2020-10-01T16:00:00 180 1601568000 true 24.07 0 24,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T18:56:00 2020-10-01T07:08:00 2020-10-01T14:00:00 2020-10-01T17:00:00 180 1601571600 true 24.06 0 24,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-01T18:56:00 2020-10-01T07:08:00 2020-10-01T15:00:00 2020-10-01T18:00:00 180 1601575200 true 23.85 0 23,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-01T18:56:00 2020-10-01T07:08:00 2020-10-01T16:00:00 2020-10-01T19:00:00 180 1601578800 true 23.58 0 23,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-01T18:56:00 2020-10-01T07:08:00 2020-10-01T17:00:00 2020-10-01T20:00:00 180 1601582400 true 23.35 0 23,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-01T18:56:00 2020-10-01T07:08:00 2020-10-01T18:00:00 2020-10-01T21:00:00 180 1601586000 true 23.18 0 23,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-01T18:56:00 2020-10-01T07:08:00 2020-10-01T19:00:00 2020-10-01T22:00:00 180 1601589600 true 22.95 0 22,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-01T18:56:00 2020-10-01T07:08:00 2020-10-01T20:00:00 2020-10-01T23:00:00 180 1601593200 true 22.7 0 22,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % 2020-09-30T21:00:00 2020-10-01T00:00:00 180 1601510400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-01T04:08:00 2020-10-01T07:08:00 180 1601536080 2020-10-01T15:56:00 2020-10-01T18:56:00 180 1601578560 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0.15 0 0,15 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 true 24.96 0 24,96 °C °C true 21.51 0 21,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Δυτικός πολύ ασθενής - 2 BF W false false false 0 0 W10.png Αίθριος false 20 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-01T21:00:00 2020-10-02T00:00:00 180 1601596800 true 22.53 0 22,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-01T22:00:00 2020-10-02T01:00:00 180 1601600400 true 22.43 0 22,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-01T23:00:00 2020-10-02T02:00:00 180 1601604000 true 22.36 0 22,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T00:00:00 2020-10-02T03:00:00 180 1601607600 true 22.12 0 22,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T01:00:00 2020-10-02T04:00:00 180 1601611200 true 21.86 0 21,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T02:00:00 2020-10-02T05:00:00 180 1601614800 true 21.78 0 21,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T03:00:00 2020-10-02T06:00:00 180 1601618400 true 21.94 0 21,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T04:00:00 2020-10-02T07:00:00 180 1601622000 true 22.26 0 22,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T05:00:00 2020-10-02T08:00:00 180 1601625600 true 22.56 0 22,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T06:00:00 2020-10-02T09:00:00 180 1601629200 true 22.94 0 22,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T07:00:00 2020-10-02T10:00:00 180 1601632800 true 23.11 0 23,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T08:00:00 2020-10-02T11:00:00 180 1601636400 true 23.66 0 23,66 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T09:00:00 2020-10-02T12:00:00 180 1601640000 true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T10:00:00 2020-10-02T13:00:00 180 1601643600 true 24.37 0 24,37 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T11:00:00 2020-10-02T14:00:00 180 1601647200 true 24.52 0 24,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T12:00:00 2020-10-02T15:00:00 180 1601650800 true 24.6 0 24,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T13:00:00 2020-10-02T16:00:00 180 1601654400 true 24.6 0 24,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T14:00:00 2020-10-02T17:00:00 180 1601658000 true 24.66 0 24,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T15:00:00 2020-10-02T18:00:00 180 1601661600 true 24.66 0 24,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T16:00:00 2020-10-02T19:00:00 180 1601665200 true 24.38 0 24,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T17:00:00 2020-10-02T20:00:00 180 1601668800 true 24.01 0 24,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T18:00:00 2020-10-02T21:00:00 180 1601672400 true 23.68 0 23,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T19:00:00 2020-10-02T22:00:00 180 1601676000 true 23.44 0 23,44 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-02T18:54:00 2020-10-02T07:09:00 2020-10-02T20:00:00 2020-10-02T23:00:00 180 1601679600 true 23.24 0 23,24 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-10-01T21:00:00 2020-10-02T00:00:00 180 1601596800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-02T04:09:00 2020-10-02T07:09:00 180 1601622540 2020-10-02T15:54:00 2020-10-02T18:54:00 180 1601664840 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.04 0 0,04 % % 2 Σάββατο false 1 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 true 26.15 0 26,15 °C °C true 22.22 0 22,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-02T21:00:00 2020-10-03T00:00:00 180 1601683200 true 23.13 0 23,13 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-02T22:00:00 2020-10-03T01:00:00 180 1601686800 true 23.08 0 23,08 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-02T23:00:00 2020-10-03T02:00:00 180 1601690400 true 23 0 23 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 85 0 85 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T00:00:00 2020-10-03T03:00:00 180 1601694000 true 22.79 0 22,79 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T01:00:00 2020-10-03T04:00:00 180 1601697600 true 22.51 0 22,51 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T02:00:00 2020-10-03T05:00:00 180 1601701200 true 22.53 0 22,53 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T03:00:00 2020-10-03T06:00:00 180 1601704800 true 22.71 0 22,71 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T04:00:00 2020-10-03T07:00:00 180 1601708400 true 22.97 0 22,97 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T05:00:00 2020-10-03T08:00:00 180 1601712000 true 23.32 0 23,32 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T06:00:00 2020-10-03T09:00:00 180 1601715600 true 23.68 0 23,68 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T07:00:00 2020-10-03T10:00:00 180 1601719200 true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T08:00:00 2020-10-03T11:00:00 180 1601722800 true 24.44 0 24,44 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T09:00:00 2020-10-03T12:00:00 180 1601726400 true 24.79 0 24,79 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T10:00:00 2020-10-03T13:00:00 180 1601730000 true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T11:00:00 2020-10-03T14:00:00 180 1601733600 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T12:00:00 2020-10-03T15:00:00 180 1601737200 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T13:00:00 2020-10-03T16:00:00 180 1601740800 true 25.74 0 25,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T14:00:00 2020-10-03T17:00:00 180 1601744400 true 25.78 0 25,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T15:00:00 2020-10-03T18:00:00 180 1601748000 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T16:00:00 2020-10-03T19:00:00 180 1601751600 true 25.6 0 25,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T17:00:00 2020-10-03T20:00:00 180 1601755200 true 25.12 0 25,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T18:00:00 2020-10-03T21:00:00 180 1601758800 true 24.71 0 24,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T19:00:00 2020-10-03T22:00:00 180 1601762400 true 24.53 0 24,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-03T18:53:00 2020-10-03T07:10:00 2020-10-03T20:00:00 2020-10-03T23:00:00 180 1601766000 true 24.52 0 24,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-10-02T21:00:00 2020-10-03T00:00:00 180 1601683200 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-10-03T04:10:00 2020-10-03T07:10:00 180 1601709000 2020-10-03T15:53:00 2020-10-03T18:53:00 180 1601751180 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 3 Κυριακή false 1 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 true 27.37 0 27,37 °C °C true 23.99 0 23,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-03T21:00:00 2020-10-04T00:00:00 180 1601769600 true 24.51 0 24,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-03T22:00:00 2020-10-04T01:00:00 180 1601773200 true 24.48 0 24,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-03T23:00:00 2020-10-04T02:00:00 180 1601776800 true 24.43 0 24,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T00:00:00 2020-10-04T03:00:00 180 1601780400 true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 90 0 90 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T01:00:00 2020-10-04T04:00:00 180 1601784000 true 24.31 0 24,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T02:00:00 2020-10-04T05:00:00 180 1601787600 true 24.26 0 24,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T03:00:00 2020-10-04T06:00:00 180 1601791200 true 24.32 0 24,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T04:00:00 2020-10-04T07:00:00 180 1601794800 true 24.42 0 24,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T05:00:00 2020-10-04T08:00:00 180 1601798400 true 24.51 0 24,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T06:00:00 2020-10-04T09:00:00 180 1601802000 true 24.46 0 24,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T07:00:00 2020-10-04T10:00:00 180 1601805600 true 24.96 0 24,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T08:00:00 2020-10-04T11:00:00 180 1601809200 true 25.51 0 25,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T09:00:00 2020-10-04T12:00:00 180 1601812800 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T10:00:00 2020-10-04T13:00:00 180 1601816400 true 26.02 0 26,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T11:00:00 2020-10-04T14:00:00 180 1601820000 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T12:00:00 2020-10-04T15:00:00 180 1601823600 true 26.53 0 26,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T13:00:00 2020-10-04T16:00:00 180 1601827200 true 26.86 0 26,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T14:00:00 2020-10-04T17:00:00 180 1601830800 true 26.9 0 26,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T15:00:00 2020-10-04T18:00:00 180 1601834400 true 27 0 27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T16:00:00 2020-10-04T19:00:00 180 1601838000 true 27.08 0 27,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T17:00:00 2020-10-04T20:00:00 180 1601841600 true 26.77 0 26,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T18:00:00 2020-10-04T21:00:00 180 1601845200 true 26.43 0 26,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T19:00:00 2020-10-04T22:00:00 180 1601848800 true 26.29 0 26,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-04T18:52:00 2020-10-04T07:11:00 2020-10-04T20:00:00 2020-10-04T23:00:00 180 1601852400 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-10-03T21:00:00 2020-10-04T00:00:00 180 1601769600 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-10-04T04:11:00 2020-10-04T07:11:00 180 1601795460 2020-10-04T15:52:00 2020-10-04T18:52:00 180 1601837520 true 0.0084 0 0,0084 mm mm true 0 0 0 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 true 28.54 0 28,54 °C °C true 25.07 0 25,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Υγρασία false 20 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-04T21:00:00 2020-10-05T00:00:00 180 1601856000 true 26.25 0 26,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-04T22:00:00 2020-10-05T01:00:00 180 1601859600 true 26.08 0 26,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-04T23:00:00 2020-10-05T02:00:00 180 1601863200 true 25.82 0 25,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T00:00:00 2020-10-05T03:00:00 180 1601866800 true 25.62 0 25,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T01:00:00 2020-10-05T04:00:00 180 1601870400 true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T02:00:00 2020-10-05T05:00:00 180 1601874000 true 25.35 0 25,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T03:00:00 2020-10-05T06:00:00 180 1601877600 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T04:00:00 2020-10-05T07:00:00 180 1601881200 true 25.61 0 25,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T05:00:00 2020-10-05T08:00:00 180 1601884800 true 25.56 0 25,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T06:00:00 2020-10-05T09:00:00 180 1601888400 true 25.58 0 25,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T07:00:00 2020-10-05T10:00:00 180 1601892000 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T08:00:00 2020-10-05T11:00:00 180 1601895600 true 26.52 0 26,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T09:00:00 2020-10-05T12:00:00 180 1601899200 true 26.79 0 26,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T10:00:00 2020-10-05T13:00:00 180 1601902800 true 27.28 0 27,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T11:00:00 2020-10-05T14:00:00 180 1601906400 true 27.79 0 27,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T12:00:00 2020-10-05T15:00:00 180 1601910000 true 28.19 0 28,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T13:00:00 2020-10-05T16:00:00 180 1601913600 true 28.25 0 28,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T14:00:00 2020-10-05T17:00:00 180 1601917200 true 28.03 0 28,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T15:00:00 2020-10-05T18:00:00 180 1601920800 true 27.84 0 27,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T16:00:00 2020-10-05T19:00:00 180 1601924400 true 27.78 0 27,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T17:00:00 2020-10-05T20:00:00 180 1601928000 true 27.45 0 27,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T18:00:00 2020-10-05T21:00:00 180 1601931600 true 26.95 0 26,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T19:00:00 2020-10-05T22:00:00 180 1601935200 true 26.59 0 26,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-05T18:50:00 2020-10-05T07:11:00 2020-10-05T20:00:00 2020-10-05T23:00:00 180 1601938800 true 26.33 0 26,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.03 0 0,03 % % 2020-10-04T21:00:00 2020-10-05T00:00:00 180 1601856000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-10-05T04:11:00 2020-10-05T07:11:00 180 1601881860 2020-10-05T15:50:00 2020-10-05T18:50:00 180 1601923800 true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 0 0 0 % % 5 Τρίτη false 1 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 true 28.01 0 28,01 °C °C true 24.85 0 24,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοανατολικός ασθενής - 3 BF SSE false false false 0 0 SE15.png Υγρασία false 20 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-05T21:00:00 2020-10-06T00:00:00 180 1601942400 true 26.13 0 26,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-05T22:00:00 2020-10-06T01:00:00 180 1601946000 true 25.93 0 25,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-05T23:00:00 2020-10-06T02:00:00 180 1601949600 true 25.72 0 25,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T00:00:00 2020-10-06T03:00:00 180 1601953200 true 25.57 0 25,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 97 0 97 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T01:00:00 2020-10-06T04:00:00 180 1601956800 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 97 0 97 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T02:00:00 2020-10-06T05:00:00 180 1601960400 true 25.13 0 25,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 97 0 97 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T03:00:00 2020-10-06T06:00:00 180 1601964000 true 25.19 0 25,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T04:00:00 2020-10-06T07:00:00 180 1601967600 true 25.42 0 25,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T05:00:00 2020-10-06T08:00:00 180 1601971200 true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T06:00:00 2020-10-06T09:00:00 180 1601974800 true 25.81 0 25,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T07:00:00 2020-10-06T10:00:00 180 1601978400 true 26.29 0 26,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Υγρασία false 1 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T08:00:00 2020-10-06T11:00:00 180 1601982000 true 26.75 0 26,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T09:00:00 2020-10-06T12:00:00 180 1601985600 true 27.02 0 27,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T10:00:00 2020-10-06T13:00:00 180 1601989200 true 27.29 0 27,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T11:00:00 2020-10-06T14:00:00 180 1601992800 true 27.5 0 27,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T12:00:00 2020-10-06T15:00:00 180 1601996400 true 27.66 0 27,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 68 0 68 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T13:00:00 2020-10-06T16:00:00 180 1602000000 true 27.73 0 27,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T14:00:00 2020-10-06T17:00:00 180 1602003600 true 27.57 0 27,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Υγρασία και νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T15:00:00 2020-10-06T18:00:00 180 1602007200 true 27.44 0 27,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Υγρασία και νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T16:00:00 2020-10-06T19:00:00 180 1602010800 true 27.49 0 27,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Υγρασία και νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T17:00:00 2020-10-06T20:00:00 180 1602014400 true 27.25 0 27,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Υγρασία και νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T18:00:00 2020-10-06T21:00:00 180 1602018000 true 26.89 0 26,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Υγρασία και αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T19:00:00 2020-10-06T22:00:00 180 1602021600 true 26.69 0 26,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-06T18:49:00 2020-10-06T07:12:00 2020-10-06T20:00:00 2020-10-06T23:00:00 180 1602025200 true 26.61 0 26,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.2 0 0,2 % % 2020-10-05T21:00:00 2020-10-06T00:00:00 180 1601942400 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-10-06T04:12:00 2020-10-06T07:12:00 180 1601968320 2020-10-06T15:49:00 2020-10-06T18:49:00 180 1602010140 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.21 0 0,21 % % 6 Τετάρτη false 2 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 true 26.86 0 26,86 °C °C true 23.29 0 23,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SW false false false 0 0 SW15.png Υγρασία false 20 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-06T21:00:00 2020-10-07T00:00:00 180 1602028800 true 26.58 0 26,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-06T22:00:00 2020-10-07T01:00:00 180 1602032400 true 26.57 0 26,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-06T23:00:00 2020-10-07T02:00:00 180 1602036000 true 26.57 0 26,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T00:00:00 2020-10-07T03:00:00 180 1602039600 true 26.52 0 26,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T01:00:00 2020-10-07T04:00:00 180 1602043200 true 26.24 0 26,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 97 0 97 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T02:00:00 2020-10-07T05:00:00 180 1602046800 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 98 0 98 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Υγρασία και αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T03:00:00 2020-10-07T06:00:00 180 1602050400 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 97 0 97 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Υγρασία false 20 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T04:00:00 2020-10-07T07:00:00 180 1602054000 true 25.66 0 25,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 94 0 94 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Υγρασία false 1 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T05:00:00 2020-10-07T08:00:00 180 1602057600 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Υγρασία false 1 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T06:00:00 2020-10-07T09:00:00 180 1602061200 true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Υγρασία false 1 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T07:00:00 2020-10-07T10:00:00 180 1602064800 true 25.53 0 25,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T08:00:00 2020-10-07T11:00:00 180 1602068400 true 25.62 0 25,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T09:00:00 2020-10-07T12:00:00 180 1602072000 true 25.55 0 25,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T10:00:00 2020-10-07T13:00:00 180 1602075600 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T11:00:00 2020-10-07T14:00:00 180 1602079200 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T12:00:00 2020-10-07T15:00:00 180 1602082800 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T13:00:00 2020-10-07T16:00:00 180 1602086400 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T14:00:00 2020-10-07T17:00:00 180 1602090000 true 24.96 0 24,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T15:00:00 2020-10-07T18:00:00 180 1602093600 true 24.89 0 24,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T16:00:00 2020-10-07T19:00:00 180 1602097200 true 24.6 0 24,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T17:00:00 2020-10-07T20:00:00 180 1602100800 true 24.14 0 24,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T18:00:00 2020-10-07T21:00:00 180 1602104400 true 23.75 0 23,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 1 0 1 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T19:00:00 2020-10-07T22:00:00 180 1602108000 true 23.58 0 23,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 87 0 87 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-07T18:47:00 2020-10-07T07:13:00 2020-10-07T20:00:00 2020-10-07T23:00:00 180 1602111600 true 23.57 0 23,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 90 0 90 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.6 0 0,6 % % 2020-10-06T21:00:00 2020-10-07T00:00:00 180 1602028800 Υγρασία και αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Humid and partly cloudy throughout the day. 2020-10-07T04:13:00 2020-10-07T07:13:00 180 1602054780 2020-10-07T15:47:00 2020-10-07T18:47:00 180 1602096420 true 0.0088 0 0,0088 mm mm true 0.46 0 0,46 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

23°c

windy

BF 3

deltiokairou

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, απέναντι στις ακτές της Μικράς Ασίας, βρίσκονται τα Δωδεκάνησα. Λικνίζονται στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου και μαγεύουν τον επισκέπτη με τα ανυπέρβλητα φυσικά τοπία, τις μαγευτικές παραλίες και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.