36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

0 13318 false 1 false 2020-06-04T20:28:00 2020-06-04T05:55:00 0.0 true 22 0 22 °C °C true 1015 0 1015 mb mb true 62 0 62 % % 2020-06-04T13:00:00 2020-06-04T16:00:00 180 1591286400 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2020-06-04T20:28:00 2020-06-04T05:55:00 true 22.41 0 22,41 °C °C true 18.38 0 18,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:28:00 2020-06-04T05:55:00 2020-06-04T05:00:00 2020-06-04T08:00:00 180 1591257600 true 19.54 0 19,54 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:28:00 2020-06-04T05:55:00 2020-06-04T06:00:00 2020-06-04T09:00:00 180 1591261200 true 20.03 0 20,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:28:00 2020-06-04T05:55:00 2020-06-04T07:00:00 2020-06-04T10:00:00 180 1591264800 true 20.42 0 20,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:28:00 2020-06-04T05:55:00 2020-06-04T08:00:00 2020-06-04T11:00:00 180 1591268400 true 20.79 0 20,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:28:00 2020-06-04T05:55:00 2020-06-04T09:00:00 2020-06-04T12:00:00 180 1591272000 true 21.17 0 21,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:28:00 2020-06-04T05:55:00 2020-06-04T10:00:00 2020-06-04T13:00:00 180 1591275600 true 21.27 0 21,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:28:00 2020-06-04T05:55:00 2020-06-04T11:00:00 2020-06-04T14:00:00 180 1591279200 true 21.31 0 21,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:28:00 2020-06-04T05:55:00 2020-06-04T12:00:00 2020-06-04T15:00:00 180 1591282800 true 21.52 0 21,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:28:00 2020-06-04T05:55:00 2020-06-04T13:00:00 2020-06-04T16:00:00 180 1591286400 true 21.84 0 21,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:28:00 2020-06-04T05:55:00 2020-06-04T14:00:00 2020-06-04T17:00:00 180 1591290000 true 22.09 0 22,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:28:00 2020-06-04T05:55:00 2020-06-04T15:00:00 2020-06-04T18:00:00 180 1591293600 true 22.09 0 22,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:28:00 2020-06-04T05:55:00 2020-06-04T16:00:00 2020-06-04T19:00:00 180 1591297200 true 21.79 0 21,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:28:00 2020-06-04T05:55:00 2020-06-04T17:00:00 2020-06-04T20:00:00 180 1591300800 true 21.35 0 21,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:28:00 2020-06-04T05:55:00 2020-06-04T18:00:00 2020-06-04T21:00:00 180 1591304400 true 20.93 0 20,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:28:00 2020-06-04T05:55:00 2020-06-04T19:00:00 2020-06-04T22:00:00 180 1591308000 true 20.6 0 20,6 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:28:00 2020-06-04T05:55:00 2020-06-04T20:00:00 2020-06-04T23:00:00 180 1591311600 true 20.33 0 20,33 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-06-03T21:00:00 2020-06-04T00:00:00 180 1591228800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-04T02:55:00 2020-06-04T05:55:00 180 1591250100 2020-06-04T17:28:00 2020-06-04T20:28:00 180 1591302480 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.01 0 0,01 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 true 22.96 0 22,96 °C °C true 19.4 0 19,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοανατολικός ασθενής - 3 BF SSE false false false 0 0 SE15.png Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-04T21:00:00 2020-06-05T00:00:00 180 1591315200 true 20.11 0 20,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-04T22:00:00 2020-06-05T01:00:00 180 1591318800 true 19.93 0 19,93 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-04T23:00:00 2020-06-05T02:00:00 180 1591322400 true 19.83 0 19,83 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T00:00:00 2020-06-05T03:00:00 180 1591326000 true 19.79 0 19,79 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T01:00:00 2020-06-05T04:00:00 180 1591329600 true 19.72 0 19,72 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 82 0 82 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T02:00:00 2020-06-05T05:00:00 180 1591333200 true 19.67 0 19,67 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T03:00:00 2020-06-05T06:00:00 180 1591336800 true 19.75 0 19,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T04:00:00 2020-06-05T07:00:00 180 1591340400 true 20.05 0 20,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T05:00:00 2020-06-05T08:00:00 180 1591344000 true 20.5 0 20,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T06:00:00 2020-06-05T09:00:00 180 1591347600 true 20.98 0 20,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T07:00:00 2020-06-05T10:00:00 180 1591351200 true 21.38 0 21,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T08:00:00 2020-06-05T11:00:00 180 1591354800 true 21.79 0 21,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T09:00:00 2020-06-05T12:00:00 180 1591358400 true 22.14 0 22,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T10:00:00 2020-06-05T13:00:00 180 1591362000 true 22.11 0 22,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T11:00:00 2020-06-05T14:00:00 180 1591365600 true 22.34 0 22,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T12:00:00 2020-06-05T15:00:00 180 1591369200 true 22.57 0 22,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T13:00:00 2020-06-05T16:00:00 180 1591372800 true 22.61 0 22,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T14:00:00 2020-06-05T17:00:00 180 1591376400 true 22.68 0 22,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T15:00:00 2020-06-05T18:00:00 180 1591380000 true 22.51 0 22,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T16:00:00 2020-06-05T19:00:00 180 1591383600 true 22.14 0 22,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T17:00:00 2020-06-05T20:00:00 180 1591387200 true 21.58 0 21,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T18:00:00 2020-06-05T21:00:00 180 1591390800 true 21.12 0 21,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T19:00:00 2020-06-05T22:00:00 180 1591394400 true 20.88 0 20,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:28:00 2020-06-05T05:55:00 2020-06-05T20:00:00 2020-06-05T23:00:00 180 1591398000 true 20.76 0 20,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.28 0 0,28 % % 2020-06-04T21:00:00 2020-06-05T00:00:00 180 1591315200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-05T02:55:00 2020-06-05T05:55:00 180 1591336500 2020-06-05T17:28:00 2020-06-05T20:28:00 180 1591388880 true 0.0085 0 0,0085 mm mm true 0.03 0 0,03 % % 2 Σάββατο false 2 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 true 23.17 0 23,17 °C °C true 20.41 0 20,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Nοτιοανατολικός μέτριος - 5 BF SE false false false 0 0 SE25.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-05T21:00:00 2020-06-06T00:00:00 180 1591401600 true 20.69 0 20,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-05T22:00:00 2020-06-06T01:00:00 180 1591405200 true 20.68 0 20,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-05T23:00:00 2020-06-06T02:00:00 180 1591408800 true 20.7 0 20,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T00:00:00 2020-06-06T03:00:00 180 1591412400 true 20.72 0 20,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T01:00:00 2020-06-06T04:00:00 180 1591416000 true 20.71 0 20,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0292 0 0,0292 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T02:00:00 2020-06-06T05:00:00 180 1591419600 true 20.7 0 20,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0727 0 0,0727 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T03:00:00 2020-06-06T06:00:00 180 1591423200 true 20.73 0 20,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0983 0 0,0983 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T04:00:00 2020-06-06T07:00:00 180 1591426800 true 20.77 0 20,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0647 0 0,0647 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T05:00:00 2020-06-06T08:00:00 180 1591430400 true 20.82 0 20,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0202 0 0,0202 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T06:00:00 2020-06-06T09:00:00 180 1591434000 true 21.01 0 21,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T07:00:00 2020-06-06T10:00:00 180 1591437600 true 21.36 0 21,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T08:00:00 2020-06-06T11:00:00 180 1591441200 true 21.75 0 21,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T09:00:00 2020-06-06T12:00:00 180 1591444800 true 22 0 22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T10:00:00 2020-06-06T13:00:00 180 1591448400 true 22 0 22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T11:00:00 2020-06-06T14:00:00 180 1591452000 true 22.35 0 22,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T12:00:00 2020-06-06T15:00:00 180 1591455600 true 22.69 0 22,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T13:00:00 2020-06-06T16:00:00 180 1591459200 true 22.82 0 22,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T14:00:00 2020-06-06T17:00:00 180 1591462800 true 22.89 0 22,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T15:00:00 2020-06-06T18:00:00 180 1591466400 true 22.85 0 22,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T16:00:00 2020-06-06T19:00:00 180 1591470000 true 22.54 0 22,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T17:00:00 2020-06-06T20:00:00 180 1591473600 true 22.04 0 22,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T18:00:00 2020-06-06T21:00:00 180 1591477200 true 21.58 0 21,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T19:00:00 2020-06-06T22:00:00 180 1591480800 true 21.31 0 21,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-06T20:29:00 2020-06-06T05:54:00 2020-06-06T20:00:00 2020-06-06T23:00:00 180 1591484400 true 21.11 0 21,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-06-05T21:00:00 2020-06-06T00:00:00 180 1591401600 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-06-06T02:54:00 2020-06-06T05:54:00 180 1591422840 2020-06-06T17:29:00 2020-06-06T20:29:00 180 1591475340 true 0.0983 0 0,0983 mm mm true 0.44 0 0,44 % % 3 Κυριακή false 1 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 true 23.9 0 23,9 °C °C true 20.07 0 20,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Νοτιοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF SW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-06T21:00:00 2020-06-07T00:00:00 180 1591488000 true 20.94 0 20,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-06T22:00:00 2020-06-07T01:00:00 180 1591491600 true 20.77 0 20,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-06T23:00:00 2020-06-07T02:00:00 180 1591495200 true 20.62 0 20,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T00:00:00 2020-06-07T03:00:00 180 1591498800 true 20.5 0 20,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T01:00:00 2020-06-07T04:00:00 180 1591502400 true 20.42 0 20,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T02:00:00 2020-06-07T05:00:00 180 1591506000 true 20.34 0 20,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T03:00:00 2020-06-07T06:00:00 180 1591509600 true 20.37 0 20,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T04:00:00 2020-06-07T07:00:00 180 1591513200 true 20.54 0 20,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T05:00:00 2020-06-07T08:00:00 180 1591516800 true 20.83 0 20,83 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T06:00:00 2020-06-07T09:00:00 180 1591520400 true 21.18 0 21,18 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T07:00:00 2020-06-07T10:00:00 180 1591524000 true 21.55 0 21,55 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T08:00:00 2020-06-07T11:00:00 180 1591527600 true 21.9 0 21,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T09:00:00 2020-06-07T12:00:00 180 1591531200 true 22.03 0 22,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T10:00:00 2020-06-07T13:00:00 180 1591534800 true 21.87 0 21,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T11:00:00 2020-06-07T14:00:00 180 1591538400 true 22.16 0 22,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T12:00:00 2020-06-07T15:00:00 180 1591542000 true 22.5 0 22,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T13:00:00 2020-06-07T16:00:00 180 1591545600 true 23.04 0 23,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T14:00:00 2020-06-07T17:00:00 180 1591549200 true 23.43 0 23,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T15:00:00 2020-06-07T18:00:00 180 1591552800 true 23.62 0 23,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T16:00:00 2020-06-07T19:00:00 180 1591556400 true 23.34 0 23,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T17:00:00 2020-06-07T20:00:00 180 1591560000 true 22.68 0 22,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T18:00:00 2020-06-07T21:00:00 180 1591563600 true 22.07 0 22,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T19:00:00 2020-06-07T22:00:00 180 1591567200 true 21.67 0 21,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:29:00 2020-06-07T05:54:00 2020-06-07T20:00:00 2020-06-07T23:00:00 180 1591570800 true 21.42 0 21,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % 2020-06-06T21:00:00 2020-06-07T00:00:00 180 1591488000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-07T02:54:00 2020-06-07T05:54:00 180 1591509240 2020-06-07T17:29:00 2020-06-07T20:29:00 180 1591561740 true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 0 0 0 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 true 24.41 0 24,41 °C °C true 20.7 0 20,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-07T21:00:00 2020-06-08T00:00:00 180 1591574400 true 21.23 0 21,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-07T22:00:00 2020-06-08T01:00:00 180 1591578000 true 21.11 0 21,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-07T23:00:00 2020-06-08T02:00:00 180 1591581600 true 21.05 0 21,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T00:00:00 2020-06-08T03:00:00 180 1591585200 true 21.02 0 21,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T01:00:00 2020-06-08T04:00:00 180 1591588800 true 20.99 0 20,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T02:00:00 2020-06-08T05:00:00 180 1591592400 true 20.97 0 20,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T03:00:00 2020-06-08T06:00:00 180 1591596000 true 21.05 0 21,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T04:00:00 2020-06-08T07:00:00 180 1591599600 true 21.28 0 21,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T05:00:00 2020-06-08T08:00:00 180 1591603200 true 21.61 0 21,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T09:00:00 180 1591606800 true 22.03 0 22,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T07:00:00 2020-06-08T10:00:00 180 1591610400 true 22.5 0 22,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T08:00:00 2020-06-08T11:00:00 180 1591614000 true 23.02 0 23,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T09:00:00 2020-06-08T12:00:00 180 1591617600 true 23.24 0 23,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T10:00:00 2020-06-08T13:00:00 180 1591621200 true 23.3 0 23,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T11:00:00 2020-06-08T14:00:00 180 1591624800 true 23.6 0 23,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T12:00:00 2020-06-08T15:00:00 180 1591628400 true 23.88 0 23,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T13:00:00 2020-06-08T16:00:00 180 1591632000 true 24.02 0 24,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T14:00:00 2020-06-08T17:00:00 180 1591635600 true 24.04 0 24,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 62 0 62 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T15:00:00 2020-06-08T18:00:00 180 1591639200 true 24.12 0 24,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T16:00:00 2020-06-08T19:00:00 180 1591642800 true 23.79 0 23,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T17:00:00 2020-06-08T20:00:00 180 1591646400 true 23.12 0 23,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T18:00:00 2020-06-08T21:00:00 180 1591650000 true 22.53 0 22,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T19:00:00 2020-06-08T22:00:00 180 1591653600 true 22.27 0 22,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:30:00 2020-06-08T05:54:00 2020-06-08T20:00:00 2020-06-08T23:00:00 180 1591657200 true 22.2 0 22,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-06-07T21:00:00 2020-06-08T00:00:00 180 1591574400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-08T02:54:00 2020-06-08T05:54:00 180 1591595640 2020-06-08T17:30:00 2020-06-08T20:30:00 180 1591648200 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 5 Τρίτη false 1 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 true 25.31 0 25,31 °C °C true 21.49 0 21,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-08T21:00:00 2020-06-09T00:00:00 180 1591660800 true 22.14 0 22,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-08T22:00:00 2020-06-09T01:00:00 180 1591664400 true 22.04 0 22,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-08T23:00:00 2020-06-09T02:00:00 180 1591668000 true 21.94 0 21,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T00:00:00 2020-06-09T03:00:00 180 1591671600 true 21.86 0 21,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T01:00:00 2020-06-09T04:00:00 180 1591675200 true 21.8 0 21,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T02:00:00 2020-06-09T05:00:00 180 1591678800 true 21.76 0 21,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T03:00:00 2020-06-09T06:00:00 180 1591682400 true 21.81 0 21,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T04:00:00 2020-06-09T07:00:00 180 1591686000 true 21.99 0 21,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T05:00:00 2020-06-09T08:00:00 180 1591689600 true 22.28 0 22,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T09:00:00 180 1591693200 true 22.7 0 22,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T07:00:00 2020-06-09T10:00:00 180 1591696800 true 23.24 0 23,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T08:00:00 2020-06-09T11:00:00 180 1591700400 true 23.92 0 23,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T09:00:00 2020-06-09T12:00:00 180 1591704000 true 24.21 0 24,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T10:00:00 2020-06-09T13:00:00 180 1591707600 true 24.49 0 24,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T11:00:00 2020-06-09T14:00:00 180 1591711200 true 24.82 0 24,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T12:00:00 2020-06-09T15:00:00 180 1591714800 true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T13:00:00 2020-06-09T16:00:00 180 1591718400 true 24.91 0 24,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T14:00:00 2020-06-09T17:00:00 180 1591722000 true 24.67 0 24,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T15:00:00 2020-06-09T18:00:00 180 1591725600 true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T16:00:00 2020-06-09T19:00:00 180 1591729200 true 24.48 0 24,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T17:00:00 2020-06-09T20:00:00 180 1591732800 true 24.06 0 24,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T18:00:00 2020-06-09T21:00:00 180 1591736400 true 23.62 0 23,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T19:00:00 2020-06-09T22:00:00 180 1591740000 true 23.33 0 23,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:30:00 2020-06-09T05:54:00 2020-06-09T20:00:00 2020-06-09T23:00:00 180 1591743600 true 23.22 0 23,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.02 0 0,02 % % 2020-06-08T21:00:00 2020-06-09T00:00:00 180 1591660800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-09T02:54:00 2020-06-09T05:54:00 180 1591682040 2020-06-09T17:30:00 2020-06-09T20:30:00 180 1591734600 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 true 25.95 0 25,95 °C °C true 22.64 0 22,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-09T21:00:00 2020-06-10T00:00:00 180 1591747200 true 23.18 0 23,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-09T22:00:00 2020-06-10T01:00:00 180 1591750800 true 23.13 0 23,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-09T23:00:00 2020-06-10T02:00:00 180 1591754400 true 23.08 0 23,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T00:00:00 2020-06-10T03:00:00 180 1591758000 true 23.03 0 23,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T01:00:00 2020-06-10T04:00:00 180 1591761600 true 22.97 0 22,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T02:00:00 2020-06-10T05:00:00 180 1591765200 true 22.91 0 22,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T03:00:00 2020-06-10T06:00:00 180 1591768800 true 22.96 0 22,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T04:00:00 2020-06-10T07:00:00 180 1591772400 true 23.19 0 23,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T05:00:00 2020-06-10T08:00:00 180 1591776000 true 23.59 0 23,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T09:00:00 180 1591779600 true 23.96 0 23,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T07:00:00 2020-06-10T10:00:00 180 1591783200 true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T08:00:00 2020-06-10T11:00:00 180 1591786800 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T09:00:00 2020-06-10T12:00:00 180 1591790400 true 25.03 0 25,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T10:00:00 2020-06-10T13:00:00 180 1591794000 true 25.05 0 25,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T11:00:00 2020-06-10T14:00:00 180 1591797600 true 25.15 0 25,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T12:00:00 2020-06-10T15:00:00 180 1591801200 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T13:00:00 2020-06-10T16:00:00 180 1591804800 true 25.36 0 25,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T14:00:00 2020-06-10T17:00:00 180 1591808400 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T15:00:00 2020-06-10T18:00:00 180 1591812000 true 25.67 0 25,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T16:00:00 2020-06-10T19:00:00 180 1591815600 true 25.53 0 25,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T17:00:00 2020-06-10T20:00:00 180 1591819200 true 24.96 0 24,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T18:00:00 2020-06-10T21:00:00 180 1591822800 true 24.4 0 24,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T19:00:00 2020-06-10T22:00:00 180 1591826400 true 23.94 0 23,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 60 0 60 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:31:00 2020-06-10T05:54:00 2020-06-10T20:00:00 2020-06-10T23:00:00 180 1591830000 true 23.64 0 23,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 61 0 61 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-06-09T21:00:00 2020-06-10T00:00:00 180 1591747200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-10T02:54:00 2020-06-10T05:54:00 180 1591768440 2020-06-10T17:31:00 2020-06-10T20:31:00 180 1591821060 true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

22°c

windy

BF 2

deltiokairou

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, απέναντι στις ακτές της Μικράς Ασίας, βρίσκονται τα Δωδεκάνησα. Λικνίζονται στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου και μαγεύουν τον επισκέπτη με τα ανυπέρβλητα φυσικά τοπία, τις μαγευτικές παραλίες και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.