Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

0 2334 false 2 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 0.0 true 10 0 10 °C °C true 1031 0 1031 mb mb true 75 0 75 % % 2020-01-20T07:00:00 2020-01-20T09:00:00 120 1579510800 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αραιή συννεφιά Partly Cloudy 0 Δευτέρα false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 true 11.37 0 11,37 °C °C true 9.47 0 9,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T05:00:00 2020-01-20T07:00:00 120 1579503600 true 10.27 0 10,27 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0227 0 0,0227 mm mm true 76 0 76 % % true 1029.2 0 1029,2 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T06:00:00 2020-01-20T08:00:00 120 1579507200 true 10.21 0 10,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 76 0 76 % % true 1029.9 0 1029,9 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T07:00:00 2020-01-20T09:00:00 120 1579510800 true 10.43 0 10,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0202 0 0,0202 mm mm true 75 0 75 % % true 1030.7 0 1030,7 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T08:00:00 2020-01-20T10:00:00 120 1579514400 true 10.63 0 10,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 75 0 75 % % true 1031.7 0 1031,7 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T09:00:00 2020-01-20T11:00:00 120 1579518000 true 10.81 0 10,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0093 0 0,0093 mm mm true 73 0 73 % % true 1032.5 0 1032,5 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T10:00:00 2020-01-20T12:00:00 120 1579521600 true 11.03 0 11,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0088 0 0,0088 mm mm true 73 0 73 % % true 1032.6 0 1032,6 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T11:00:00 2020-01-20T13:00:00 120 1579525200 true 11.09 0 11,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 72 0 72 % % true 1032.5 0 1032,5 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T12:00:00 2020-01-20T14:00:00 120 1579528800 true 10.89 0 10,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0104 0 0,0104 mm mm true 70 0 70 % % true 1032.7 0 1032,7 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T13:00:00 2020-01-20T15:00:00 120 1579532400 true 10.96 0 10,96 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0089 0 0,0089 mm mm true 70 0 70 % % true 1033 0 1033 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T14:00:00 2020-01-20T16:00:00 120 1579536000 true 10.81 0 10,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0135 0 0,0135 mm mm true 70 0 70 % % true 1033.3 0 1033,3 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T15:00:00 2020-01-20T17:00:00 120 1579539600 true 10.6 0 10,6 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0231 0 0,0231 mm mm true 70 0 70 % % true 1033.4 0 1033,4 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T16:00:00 2020-01-20T18:00:00 120 1579543200 true 10.56 0 10,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0125 0 0,0125 mm mm true 70 0 70 % % true 1034.2 0 1034,2 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T17:00:00 2020-01-20T19:00:00 120 1579546800 true 10.47 0 10,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0145 0 0,0145 mm mm true 70 0 70 % % true 1034.6 0 1034,6 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T18:00:00 2020-01-20T20:00:00 120 1579550400 true 10.21 0 10,21 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0133 0 0,0133 mm mm true 71 0 71 % % true 1035 0 1035 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T19:00:00 2020-01-20T21:00:00 120 1579554000 true 10.12 0 10,12 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.018 0 0,018 mm mm true 71 0 71 % % true 1035.2 0 1035,2 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T20:00:00 2020-01-20T22:00:00 120 1579557600 true 9.98 0 9,98 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0216 0 0,0216 mm mm true 71 0 71 % % true 1035.5 0 1035,5 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T21:00:00 2020-01-20T23:00:00 120 1579561200 true 9.85 0 9,85 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0148 0 0,0148 mm mm true 72 0 72 % % true 1035.7 0 1035,7 mb mb true 0.53 0 0,53 % % 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 Ανεμώδης από το απόγευμα. Windy starting in the afternoon. 2020-01-20T05:30:00 2020-01-20T07:30:00 120 1579505400 2020-01-20T15:31:00 2020-01-20T17:31:00 120 1579541460 true 0.0458 0 0,0458 mm mm true 0.47 0 0,47 % % 1 Τρίτη false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 true 11.68 0 11,68 °C °C true 8.94 0 8,94 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 true 9.74 0 9,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 72 0 72 % % true 1035.7 0 1035,7 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-20T23:00:00 2020-01-21T01:00:00 120 1579568400 true 9.54 0 9,54 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1035.4 0 1035,4 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T00:00:00 2020-01-21T02:00:00 120 1579572000 true 9.31 0 9,31 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1035.5 0 1035,5 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T01:00:00 2020-01-21T03:00:00 120 1579575600 true 9.41 0 9,41 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1035.3 0 1035,3 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T02:00:00 2020-01-21T04:00:00 120 1579579200 true 9.47 0 9,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1035 0 1035 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T03:00:00 2020-01-21T05:00:00 120 1579582800 true 9.46 0 9,46 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0111 0 0,0111 mm mm true 76 0 76 % % true 1034.8 0 1034,8 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T04:00:00 2020-01-21T06:00:00 120 1579586400 true 9.37 0 9,37 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0449 0 0,0449 mm mm true 77 0 77 % % true 1034.9 0 1034,9 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T05:00:00 2020-01-21T07:00:00 120 1579590000 true 9.26 0 9,26 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0297 0 0,0297 mm mm true 78 0 78 % % true 1035.2 0 1035,2 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T06:00:00 2020-01-21T08:00:00 120 1579593600 true 9.22 0 9,22 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1035.2 0 1035,2 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T07:00:00 2020-01-21T09:00:00 120 1579597200 true 9.41 0 9,41 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1035.2 0 1035,2 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T08:00:00 2020-01-21T10:00:00 120 1579600800 true 9.69 0 9,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1035.9 0 1035,9 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T09:00:00 2020-01-21T11:00:00 120 1579604400 true 9.99 0 9,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1035.1 0 1035,1 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T10:00:00 2020-01-21T12:00:00 120 1579608000 true 10.12 0 10,12 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1034.5 0 1034,5 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T11:00:00 2020-01-21T13:00:00 120 1579611600 true 10.19 0 10,19 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1033.8 0 1033,8 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T12:00:00 2020-01-21T14:00:00 120 1579615200 true 10.33 0 10,33 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1033.3 0 1033,3 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T13:00:00 2020-01-21T15:00:00 120 1579618800 true 10.47 0 10,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1033.1 0 1033,1 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T14:00:00 2020-01-21T16:00:00 120 1579622400 true 10.59 0 10,59 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1032.9 0 1032,9 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T15:00:00 2020-01-21T17:00:00 120 1579626000 true 10.58 0 10,58 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1032.6 0 1032,6 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T16:00:00 2020-01-21T18:00:00 120 1579629600 true 10.61 0 10,61 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1032.5 0 1032,5 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T17:00:00 2020-01-21T19:00:00 120 1579633200 true 10.68 0 10,68 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1032.4 0 1032,4 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T18:00:00 2020-01-21T20:00:00 120 1579636800 true 10.77 0 10,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1032.1 0 1032,1 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T19:00:00 2020-01-21T21:00:00 120 1579640400 true 11.11 0 11,11 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1031.6 0 1031,6 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T20:00:00 2020-01-21T22:00:00 120 1579644000 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1031.4 0 1031,4 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T21:00:00 2020-01-21T23:00:00 120 1579647600 true 11.21 0 11,21 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1031.1 0 1031,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 Ανεμώδης όλη την ημέρα. Windy throughout the day. 2020-01-21T05:30:00 2020-01-21T07:30:00 120 1579591800 2020-01-21T15:32:00 2020-01-21T17:32:00 120 1579627920 true 0.0454 0 0,0454 mm mm true 0.26 0 0,26 % % 2 Τετάρτη false 1 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 true 13.86 0 13,86 °C °C true 11.13 0 11,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 true 11.4 0 11,4 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1030.7 0 1030,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-21T23:00:00 2020-01-22T01:00:00 120 1579654800 true 11.5 0 11,5 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1030.9 0 1030,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T00:00:00 2020-01-22T02:00:00 120 1579658400 true 11.54 0 11,54 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 72 0 72 % % true 1030.6 0 1030,6 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T01:00:00 2020-01-22T03:00:00 120 1579662000 true 11.63 0 11,63 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 73 0 73 % % true 1030.1 0 1030,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T02:00:00 2020-01-22T04:00:00 120 1579665600 true 11.72 0 11,72 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 73 0 73 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T03:00:00 2020-01-22T05:00:00 120 1579669200 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 74 0 74 % % true 1029.3 0 1029,3 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T04:00:00 2020-01-22T06:00:00 120 1579672800 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 73 0 73 % % true 1029.2 0 1029,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T05:00:00 2020-01-22T07:00:00 120 1579676400 true 11.95 0 11,95 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 72 0 72 % % true 1029.4 0 1029,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T06:00:00 2020-01-22T08:00:00 120 1579680000 true 12.12 0 12,12 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 71 0 71 % % true 1029.4 0 1029,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T07:00:00 2020-01-22T09:00:00 120 1579683600 true 12.37 0 12,37 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 69 0 69 % % true 1029.5 0 1029,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T08:00:00 2020-01-22T10:00:00 120 1579687200 true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 67 0 67 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T09:00:00 2020-01-22T11:00:00 120 1579690800 true 13.06 0 13,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 65 0 65 % % true 1029.5 0 1029,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T10:00:00 2020-01-22T12:00:00 120 1579694400 true 13.36 0 13,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1029 0 1029 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T11:00:00 2020-01-22T13:00:00 120 1579698000 true 13.47 0 13,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1028.3 0 1028,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T12:00:00 2020-01-22T14:00:00 120 1579701600 true 13.58 0 13,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1027.7 0 1027,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T13:00:00 2020-01-22T15:00:00 120 1579705200 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1027.3 0 1027,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T14:00:00 2020-01-22T16:00:00 120 1579708800 true 13.45 0 13,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1027 0 1027 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T15:00:00 2020-01-22T17:00:00 120 1579712400 true 13.16 0 13,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1026.8 0 1026,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T16:00:00 2020-01-22T18:00:00 120 1579716000 true 12.95 0 12,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1026.6 0 1026,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T17:00:00 2020-01-22T19:00:00 120 1579719600 true 12.73 0 12,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1026.5 0 1026,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T18:00:00 2020-01-22T20:00:00 120 1579723200 true 12.57 0 12,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1026.4 0 1026,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T19:00:00 2020-01-22T21:00:00 120 1579726800 true 12.44 0 12,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1026.1 0 1026,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T20:00:00 2020-01-22T22:00:00 120 1579730400 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1025.8 0 1025,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T21:00:00 2020-01-22T23:00:00 120 1579734000 true 12.32 0 12,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1025.4 0 1025,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 Ανεμώδης το πρωί. Windy in the morning. 2020-01-22T05:29:00 2020-01-22T07:29:00 120 1579678140 2020-01-22T15:33:00 2020-01-22T17:33:00 120 1579714380 true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 0 0 0 % % 3 Πέμπτη false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 true 15.11 0 15,11 °C °C true 11.6 0 11,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 true 12.44 0 12,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1025 0 1025 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-22T23:00:00 2020-01-23T01:00:00 120 1579741200 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1024.7 0 1024,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T00:00:00 2020-01-23T02:00:00 120 1579744800 true 12.58 0 12,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1024.3 0 1024,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T01:00:00 2020-01-23T03:00:00 120 1579748400 true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1023.9 0 1023,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T02:00:00 2020-01-23T04:00:00 120 1579752000 true 12.89 0 12,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T03:00:00 2020-01-23T05:00:00 120 1579755600 true 12.99 0 12,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T04:00:00 2020-01-23T06:00:00 120 1579759200 true 12.98 0 12,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T05:00:00 2020-01-23T07:00:00 120 1579762800 true 12.94 0 12,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T06:00:00 2020-01-23T08:00:00 120 1579766400 true 13.07 0 13,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T07:00:00 2020-01-23T09:00:00 120 1579770000 true 13.49 0 13,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T08:00:00 2020-01-23T10:00:00 120 1579773600 true 14.05 0 14,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 68 0 68 % % true 1023.7 0 1023,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T09:00:00 2020-01-23T11:00:00 120 1579777200 true 14.52 0 14,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T10:00:00 2020-01-23T12:00:00 120 1579780800 true 14.75 0 14,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1023.7 0 1023,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T11:00:00 2020-01-23T13:00:00 120 1579784400 true 14.79 0 14,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T12:00:00 2020-01-23T14:00:00 120 1579788000 true 14.15 0 14,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T13:00:00 2020-01-23T15:00:00 120 1579791600 true 14.05 0 14,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T14:00:00 2020-01-23T16:00:00 120 1579795200 true 13.97 0 13,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T15:00:00 2020-01-23T17:00:00 120 1579798800 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T16:00:00 2020-01-23T18:00:00 120 1579802400 true 13.91 0 13,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1024.7 0 1024,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T17:00:00 2020-01-23T19:00:00 120 1579806000 true 14.1 0 14,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T18:00:00 2020-01-23T20:00:00 120 1579809600 true 14.03 0 14,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1026 0 1026 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T19:00:00 2020-01-23T21:00:00 120 1579813200 true 13.54 0 13,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1027 0 1027 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T20:00:00 2020-01-23T22:00:00 120 1579816800 true 12.85 0 12,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 59 0 59 % % true 1027.9 0 1027,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T21:00:00 2020-01-23T23:00:00 120 1579820400 true 12.25 0 12,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 60 0 60 % % true 1028.4 0 1028,4 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-23T05:29:00 2020-01-23T07:29:00 120 1579764540 2020-01-23T15:35:00 2020-01-23T17:35:00 120 1579800900 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 4 Παρασκευή false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 true 12.88 0 12,88 °C °C true 10.82 0 10,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 true 11.87 0 11,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 61 0 61 % % true 1028.7 0 1028,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-23T23:00:00 2020-01-24T01:00:00 120 1579827600 true 11.49 0 11,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T00:00:00 2020-01-24T02:00:00 120 1579831200 true 11.13 0 11,13 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1028.4 0 1028,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T01:00:00 2020-01-24T03:00:00 120 1579834800 true 11.11 0 11,11 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T02:00:00 2020-01-24T04:00:00 120 1579838400 true 11.3 0 11,3 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1029.2 0 1029,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T03:00:00 2020-01-24T05:00:00 120 1579842000 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 66 0 66 % % true 1029.4 0 1029,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T04:00:00 2020-01-24T06:00:00 120 1579845600 true 12.19 0 12,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 66 0 66 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T05:00:00 2020-01-24T07:00:00 120 1579849200 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 64 0 64 % % true 1030.1 0 1030,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T06:00:00 2020-01-24T08:00:00 120 1579852800 true 12.6 0 12,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 64 0 64 % % true 1030.4 0 1030,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T07:00:00 2020-01-24T09:00:00 120 1579856400 true 12.44 0 12,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 65 0 65 % % true 1030.8 0 1030,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T08:00:00 2020-01-24T10:00:00 120 1579860000 true 12.14 0 12,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1031.1 0 1031,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T09:00:00 2020-01-24T11:00:00 120 1579863600 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1031.2 0 1031,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T10:00:00 2020-01-24T12:00:00 120 1579867200 true 11.84 0 11,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1030.9 0 1030,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T11:00:00 2020-01-24T13:00:00 120 1579870800 true 11.84 0 11,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 62 0 62 % % true 1030.3 0 1030,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T12:00:00 2020-01-24T14:00:00 120 1579874400 true 11.93 0 11,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 61 0 61 % % true 1029.8 0 1029,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T13:00:00 2020-01-24T15:00:00 120 1579878000 true 11.85 0 11,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 61 0 61 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T14:00:00 2020-01-24T16:00:00 120 1579881600 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T15:00:00 2020-01-24T17:00:00 120 1579885200 true 11.7 0 11,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1029.3 0 1029,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T16:00:00 2020-01-24T18:00:00 120 1579888800 true 11.58 0 11,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1029.4 0 1029,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T17:00:00 2020-01-24T19:00:00 120 1579892400 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1029.5 0 1029,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T18:00:00 2020-01-24T20:00:00 120 1579896000 true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T19:00:00 2020-01-24T21:00:00 120 1579899600 true 11.46 0 11,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T20:00:00 2020-01-24T22:00:00 120 1579903200 true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T21:00:00 2020-01-24T23:00:00 120 1579906800 true 11.5 0 11,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1029.5 0 1029,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-24T05:28:00 2020-01-24T07:28:00 120 1579850880 2020-01-24T15:36:00 2020-01-24T17:36:00 120 1579887360 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0 0 0 % % 5 Σάββατο false 1 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 true 15.85 0 15,85 °C °C true 11.09 0 11,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SSW false false false 0 0 SW15.png Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-24T22:00:00 2020-01-25T00:00:00 120 1579910400 true 11.47 0 11,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1029.5 0 1029,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-24T23:00:00 2020-01-25T01:00:00 120 1579914000 true 11.36 0 11,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1029.3 0 1029,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T00:00:00 2020-01-25T02:00:00 120 1579917600 true 11.44 0 11,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1029 0 1029 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T01:00:00 2020-01-25T03:00:00 120 1579921200 true 11.58 0 11,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1028.9 0 1028,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T02:00:00 2020-01-25T04:00:00 120 1579924800 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1028.5 0 1028,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T03:00:00 2020-01-25T05:00:00 120 1579928400 true 12.57 0 12,57 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T04:00:00 2020-01-25T06:00:00 120 1579932000 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1028.2 0 1028,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T05:00:00 2020-01-25T07:00:00 120 1579935600 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1028.4 0 1028,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T06:00:00 2020-01-25T08:00:00 120 1579939200 true 13.17 0 13,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1028.6 0 1028,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T07:00:00 2020-01-25T09:00:00 120 1579942800 true 13.26 0 13,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1028.9 0 1028,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T08:00:00 2020-01-25T10:00:00 120 1579946400 true 13.64 0 13,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T09:00:00 2020-01-25T11:00:00 120 1579950000 true 13.94 0 13,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T10:00:00 2020-01-25T12:00:00 120 1579953600 true 13.97 0 13,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1029.2 0 1029,2 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T11:00:00 2020-01-25T13:00:00 120 1579957200 true 14.17 0 14,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T12:00:00 2020-01-25T14:00:00 120 1579960800 true 14.32 0 14,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1027.5 0 1027,5 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T13:00:00 2020-01-25T15:00:00 120 1579964400 true 14.45 0 14,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1027.1 0 1027,1 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T14:00:00 2020-01-25T16:00:00 120 1579968000 true 14.71 0 14,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1027.1 0 1027,1 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T15:00:00 2020-01-25T17:00:00 120 1579971600 true 14.93 0 14,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1026.9 0 1026,9 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T16:00:00 2020-01-25T18:00:00 120 1579975200 true 15.02 0 15,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1026.9 0 1026,9 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T17:00:00 2020-01-25T19:00:00 120 1579978800 true 15.05 0 15,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1027 0 1027 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T18:00:00 2020-01-25T20:00:00 120 1579982400 true 15.12 0 15,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1027 0 1027 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T19:00:00 2020-01-25T21:00:00 120 1579986000 true 15.22 0 15,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1026.8 0 1026,8 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T20:00:00 2020-01-25T22:00:00 120 1579989600 true 15.37 0 15,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1026 0 1026 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-25T17:37:00 2020-01-25T07:28:00 2020-01-25T21:00:00 2020-01-25T23:00:00 120 1579993200 true 15.45 0 15,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1025.6 0 1025,6 mb mb true 0.14 0 0,14 % % 2020-01-24T22:00:00 2020-01-25T00:00:00 120 1579910400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-25T05:28:00 2020-01-25T07:28:00 120 1579937280 2020-01-25T15:37:00 2020-01-25T17:37:00 120 1579973820 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.14 0 0,14 % % 6 Κυριακή false 9 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 true 16.53 0 16,53 °C °C true 15.07 0 15,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSW false false false 0 0 SW20.png Αίθριος false 20 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-25T22:00:00 2020-01-26T00:00:00 120 1579996800 true 15.57 0 15,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-25T23:00:00 2020-01-26T01:00:00 120 1580000400 true 15.57 0 15,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1025.4 0 1025,4 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T00:00:00 2020-01-26T02:00:00 120 1580004000 true 15.54 0 15,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T01:00:00 2020-01-26T03:00:00 120 1580007600 true 15.45 0 15,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1025.1 0 1025,1 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T02:00:00 2020-01-26T04:00:00 120 1580011200 true 15.36 0 15,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1024.7 0 1024,7 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T03:00:00 2020-01-26T05:00:00 120 1580014800 true 15.35 0 15,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1024.5 0 1024,5 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T04:00:00 2020-01-26T06:00:00 120 1580018400 true 15.38 0 15,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1024 0 1024 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T05:00:00 2020-01-26T07:00:00 120 1580022000 true 15.45 0 15,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1024 0 1024 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T06:00:00 2020-01-26T08:00:00 120 1580025600 true 15.56 0 15,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T07:00:00 2020-01-26T09:00:00 120 1580029200 true 15.71 0 15,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1024.7 0 1024,7 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T08:00:00 2020-01-26T10:00:00 120 1580032800 true 15.89 0 15,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.009 0 0,009 mm mm true 86 0 86 % % true 1024.8 0 1024,8 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T09:00:00 2020-01-26T11:00:00 120 1580036400 true 15.98 0 15,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0161 0 0,0161 mm mm true 84 0 84 % % true 1024.6 0 1024,6 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T10:00:00 2020-01-26T12:00:00 120 1580040000 true 15.8 0 15,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0138 0 0,0138 mm mm true 83 0 83 % % true 1024.2 0 1024,2 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T11:00:00 2020-01-26T13:00:00 120 1580043600 true 15.73 0 15,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0114 0 0,0114 mm mm true 82 0 82 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T12:00:00 2020-01-26T14:00:00 120 1580047200 true 15.72 0 15,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0116 0 0,0116 mm mm true 81 0 81 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T13:00:00 2020-01-26T15:00:00 120 1580050800 true 15.82 0 15,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0082 0 0,0082 mm mm true 80 0 80 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T14:00:00 2020-01-26T16:00:00 120 1580054400 true 16.04 0 16,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T15:00:00 2020-01-26T17:00:00 120 1580058000 true 16.25 0 16,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T16:00:00 2020-01-26T18:00:00 120 1580061600 true 15.98 0 15,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1122 0 0,1122 mm mm true 83 0 83 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T17:00:00 2020-01-26T19:00:00 120 1580065200 true 15.59 0 15,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.6016 0 0,6016 mm mm true 87 0 87 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T18:00:00 2020-01-26T20:00:00 120 1580068800 true 15.36 0 15,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.9942 0 0,9942 mm mm true 92 0 92 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T19:00:00 2020-01-26T21:00:00 120 1580072400 true 15.37 0 15,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.5862 0 0,5862 mm mm true 93 0 93 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T20:00:00 2020-01-26T22:00:00 120 1580076000 true 15.5 0 15,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1063 0 0,1063 mm mm true 91 0 91 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-26T17:38:00 2020-01-26T07:27:00 2020-01-26T21:00:00 2020-01-26T23:00:00 120 1580079600 true 15.6 0 15,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0188 0 0,0188 mm mm true 89 0 89 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 1 0 1 % % 2020-01-25T22:00:00 2020-01-26T00:00:00 120 1579996800 Συννεφιά όλη την ημέρα. Overcast throughout the day. 2020-01-26T05:27:00 2020-01-26T07:27:00 120 1580023620 2020-01-26T15:38:00 2020-01-26T17:38:00 120 1580060280 true 0.9942 0 0,9942 mm mm true 0.9 0 0,9 % %
sunny

Σήμερα

Ανεμώδης από το απόγευμα.

10°c

windy

BF 5

deltiokairou

Το διασημότερο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου περιλαμβάνει μερικά από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Οι εκπληκτικές ακτές και οι εξαιρετικές αμμουδιές, η γοητευτική συνύπαρξη του λευκού και του μπλε στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής, τα νησιώτικα τραγούδια, η ζεστή φιλοξενία, τα γυμνά τοπία με τα έρημα ξωκλήσια κάνουν το ταξίδι στις Κυκλάδες αληθινά μοναδικό.