36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

0 2334 false 4 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 0.0 true 21 0 21 °C °C true 1020 0 1020 mb mb true 74 0 74 % % 2020-10-20T09:00:00 2020-10-20T12:00:00 180 1603195200 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Συννεφιά Overcast 0 Τρίτη false 4 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 true 20.86 0 20,86 °C °C true 19.15 0 19,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T01:00:00 2020-10-20T04:00:00 180 1603166400 true 19.52 0 19,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T02:00:00 2020-10-20T05:00:00 180 1603170000 true 19.42 0 19,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T03:00:00 2020-10-20T06:00:00 180 1603173600 true 19.44 0 19,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T04:00:00 2020-10-20T07:00:00 180 1603177200 true 19.45 0 19,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T05:00:00 2020-10-20T08:00:00 180 1603180800 true 19.49 0 19,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T06:00:00 2020-10-20T09:00:00 180 1603184400 true 19.72 0 19,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T07:00:00 2020-10-20T10:00:00 180 1603188000 true 20.12 0 20,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T08:00:00 2020-10-20T11:00:00 180 1603191600 true 20.46 0 20,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T09:00:00 2020-10-20T12:00:00 180 1603195200 true 20.58 0 20,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 74 0 74 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T10:00:00 2020-10-20T13:00:00 180 1603198800 true 20.54 0 20,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T11:00:00 2020-10-20T14:00:00 180 1603202400 true 20.55 0 20,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T12:00:00 2020-10-20T15:00:00 180 1603206000 true 20.45 0 20,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T13:00:00 2020-10-20T16:00:00 180 1603209600 true 20.36 0 20,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T14:00:00 2020-10-20T17:00:00 180 1603213200 true 20.35 0 20,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T15:00:00 2020-10-20T18:00:00 180 1603216800 true 20.38 0 20,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0414 0 0,0414 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T16:00:00 2020-10-20T19:00:00 180 1603220400 true 20.26 0 20,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T17:00:00 2020-10-20T20:00:00 180 1603224000 true 20.14 0 20,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0385 0 0,0385 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T18:00:00 2020-10-20T21:00:00 180 1603227600 true 19.99 0 19,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0188 0 0,0188 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T19:00:00 2020-10-20T22:00:00 180 1603231200 true 19.88 0 19,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0176 0 0,0176 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-20T18:37:00 2020-10-20T07:32:00 2020-10-20T20:00:00 2020-10-20T23:00:00 180 1603234800 true 19.85 0 19,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0176 0 0,0176 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.43 0 0,43 % % 2020-10-19T21:00:00 2020-10-20T00:00:00 180 1603152000 Συννεφιά όλη την ημέρα. Overcast throughout the day. 2020-10-20T04:32:00 2020-10-20T07:32:00 180 1603179120 2020-10-20T15:37:00 2020-10-20T18:37:00 180 1603219020 true 0.0414 0 0,0414 mm mm true 0.84 0 0,84 % % 1 Τετάρτη false 9 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 true 21.77 0 21,77 °C °C true 18.93 0 18,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-20T21:00:00 2020-10-21T00:00:00 180 1603238400 true 19.8 0 19,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0172 0 0,0172 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-20T22:00:00 2020-10-21T01:00:00 180 1603242000 true 19.72 0 19,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0195 0 0,0195 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-20T23:00:00 2020-10-21T02:00:00 180 1603245600 true 19.55 0 19,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0281 0 0,0281 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T00:00:00 2020-10-21T03:00:00 180 1603249200 true 19.51 0 19,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0318 0 0,0318 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T01:00:00 2020-10-21T04:00:00 180 1603252800 true 19.37 0 19,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0163 0 0,0163 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T02:00:00 2020-10-21T05:00:00 180 1603256400 true 19.21 0 19,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T03:00:00 2020-10-21T06:00:00 180 1603260000 true 19.24 0 19,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T04:00:00 2020-10-21T07:00:00 180 1603263600 true 19.41 0 19,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T05:00:00 2020-10-21T08:00:00 180 1603267200 true 19.57 0 19,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T06:00:00 2020-10-21T09:00:00 180 1603270800 true 19.93 0 19,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0205 0 0,0205 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T07:00:00 2020-10-21T10:00:00 180 1603274400 true 20.51 0 20,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0166 0 0,0166 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T08:00:00 2020-10-21T11:00:00 180 1603278000 true 21.04 0 21,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0145 0 0,0145 mm mm true 75 0 75 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T09:00:00 2020-10-21T12:00:00 180 1603281600 true 21.32 0 21,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.041 0 0,041 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T10:00:00 2020-10-21T13:00:00 180 1603285200 true 21.4 0 21,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.229 0 0,229 mm mm true 71 0 71 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T11:00:00 2020-10-21T14:00:00 180 1603288800 true 21.49 0 21,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.4245 0 0,4245 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T12:00:00 2020-10-21T15:00:00 180 1603292400 true 21.39 0 21,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.4611 0 0,4611 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T13:00:00 2020-10-21T16:00:00 180 1603296000 true 21.34 0 21,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.4222 0 0,4222 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T14:00:00 2020-10-21T17:00:00 180 1603299600 true 21.24 0 21,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.173 0 0,173 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T15:00:00 2020-10-21T18:00:00 180 1603303200 true 21.18 0 21,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2333 0 0,2333 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T16:00:00 2020-10-21T19:00:00 180 1603306800 true 21.01 0 21,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1865 0 0,1865 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T17:00:00 2020-10-21T20:00:00 180 1603310400 true 20.79 0 20,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2541 0 0,2541 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T18:00:00 2020-10-21T21:00:00 180 1603314000 true 20.71 0 20,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1524 0 0,1524 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T19:00:00 2020-10-21T22:00:00 180 1603317600 true 20.8 0 20,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1125 0 0,1125 mm mm true 71 0 71 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-21T18:36:00 2020-10-21T07:33:00 2020-10-21T20:00:00 2020-10-21T23:00:00 180 1603321200 true 20.81 0 20,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0917 0 0,0917 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.64 0 0,64 % % 2020-10-20T21:00:00 2020-10-21T00:00:00 180 1603238400 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-10-21T04:33:00 2020-10-21T07:33:00 180 1603265580 2020-10-21T15:36:00 2020-10-21T18:36:00 180 1603305360 true 0.4616 0 0,4616 mm mm true 0.54 0 0,54 % % 2 Πέμπτη false 9 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 true 21.66 0 21,66 °C °C true 19.73 0 19,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-21T21:00:00 2020-10-22T00:00:00 180 1603324800 true 20.76 0 20,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0689 0 0,0689 mm mm true 71 0 71 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-21T22:00:00 2020-10-22T01:00:00 180 1603328400 true 20.66 0 20,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0394 0 0,0394 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-21T23:00:00 2020-10-22T02:00:00 180 1603332000 true 20.36 0 20,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.1092 0 0,1092 mm mm true 74 0 74 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T00:00:00 2020-10-22T03:00:00 180 1603335600 true 20.25 0 20,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.1424 0 0,1424 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T01:00:00 2020-10-22T04:00:00 180 1603339200 true 20.14 0 20,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.274 0 0,274 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T02:00:00 2020-10-22T05:00:00 180 1603342800 true 20.01 0 20,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.2061 0 0,2061 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T03:00:00 2020-10-22T06:00:00 180 1603346400 true 20.05 0 20,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0752 0 0,0752 mm mm true 78 0 78 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T04:00:00 2020-10-22T07:00:00 180 1603350000 true 20.14 0 20,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.1399 0 0,1399 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T05:00:00 2020-10-22T08:00:00 180 1603353600 true 20.21 0 20,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0416 0 0,0416 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T06:00:00 2020-10-22T09:00:00 180 1603357200 true 20.57 0 20,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0352 0 0,0352 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T07:00:00 2020-10-22T10:00:00 180 1603360800 true 20.93 0 20,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.1393 0 0,1393 mm mm true 77 0 77 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T08:00:00 2020-10-22T11:00:00 180 1603364400 true 21.24 0 21,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.236 0 0,236 mm mm true 75 0 75 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T09:00:00 2020-10-22T12:00:00 180 1603368000 true 21.26 0 21,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.2375 0 0,2375 mm mm true 74 0 74 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T10:00:00 2020-10-22T13:00:00 180 1603371600 true 21.38 0 21,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.1706 0 0,1706 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T11:00:00 2020-10-22T14:00:00 180 1603375200 true 21.33 0 21,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.1544 0 0,1544 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T12:00:00 2020-10-22T15:00:00 180 1603378800 true 21.21 0 21,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0753 0 0,0753 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T13:00:00 2020-10-22T16:00:00 180 1603382400 true 21.07 0 21,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0256 0 0,0256 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T14:00:00 2020-10-22T17:00:00 180 1603386000 true 20.97 0 20,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0064 0 0,0064 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T15:00:00 2020-10-22T18:00:00 180 1603389600 true 20.8 0 20,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T16:00:00 2020-10-22T19:00:00 180 1603393200 true 20.65 0 20,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T17:00:00 2020-10-22T20:00:00 180 1603396800 true 20.44 0 20,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T18:00:00 2020-10-22T21:00:00 180 1603400400 true 20.29 0 20,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T19:00:00 2020-10-22T22:00:00 180 1603404000 true 20.25 0 20,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-22T18:34:00 2020-10-22T07:34:00 2020-10-22T20:00:00 2020-10-22T23:00:00 180 1603407600 true 20.31 0 20,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.27 0 0,27 % % 2020-10-21T21:00:00 2020-10-22T00:00:00 180 1603324800 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-10-22T04:34:00 2020-10-22T07:34:00 180 1603352040 2020-10-22T15:34:00 2020-10-22T18:34:00 180 1603391640 true 0.2756 0 0,2756 mm mm true 0.47 0 0,47 % % 3 Παρασκευή false 1 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 true 22.46 0 22,46 °C °C true 19.96 0 19,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-22T21:00:00 2020-10-23T00:00:00 180 1603411200 true 20.38 0 20,38 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0081 0 0,0081 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-22T22:00:00 2020-10-23T01:00:00 180 1603414800 true 20.46 0 20,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0119 0 0,0119 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-22T23:00:00 2020-10-23T02:00:00 180 1603418400 true 20.41 0 20,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T00:00:00 2020-10-23T03:00:00 180 1603422000 true 20.42 0 20,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0236 0 0,0236 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T01:00:00 2020-10-23T04:00:00 180 1603425600 true 20.31 0 20,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0412 0 0,0412 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T02:00:00 2020-10-23T05:00:00 180 1603429200 true 20.23 0 20,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0435 0 0,0435 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T03:00:00 2020-10-23T06:00:00 180 1603432800 true 20.34 0 20,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0478 0 0,0478 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T04:00:00 2020-10-23T07:00:00 180 1603436400 true 20.54 0 20,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0517 0 0,0517 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T05:00:00 2020-10-23T08:00:00 180 1603440000 true 20.71 0 20,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0621 0 0,0621 mm mm true 76 0 76 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T06:00:00 2020-10-23T09:00:00 180 1603443600 true 21 0 21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0796 0 0,0796 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T07:00:00 2020-10-23T10:00:00 180 1603447200 true 21.4 0 21,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0986 0 0,0986 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T08:00:00 2020-10-23T11:00:00 180 1603450800 true 21.67 0 21,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.1174 0 0,1174 mm mm true 74 0 74 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T09:00:00 2020-10-23T12:00:00 180 1603454400 true 21.66 0 21,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.1223 0 0,1223 mm mm true 72 0 72 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T10:00:00 2020-10-23T13:00:00 180 1603458000 true 21.78 0 21,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.1083 0 0,1083 mm mm true 70 0 70 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T11:00:00 2020-10-23T14:00:00 180 1603461600 true 21.87 0 21,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0869 0 0,0869 mm mm true 69 0 69 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T12:00:00 2020-10-23T15:00:00 180 1603465200 true 21.9 0 21,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0627 0 0,0627 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T13:00:00 2020-10-23T16:00:00 180 1603468800 true 22.18 0 22,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0286 0 0,0286 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T14:00:00 2020-10-23T17:00:00 180 1603472400 true 21.95 0 21,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T15:00:00 2020-10-23T18:00:00 180 1603476000 true 21.71 0 21,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T16:00:00 2020-10-23T19:00:00 180 1603479600 true 21.53 0 21,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T17:00:00 2020-10-23T20:00:00 180 1603483200 true 21.2 0 21,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T18:00:00 2020-10-23T21:00:00 180 1603486800 true 20.92 0 20,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T19:00:00 2020-10-23T22:00:00 180 1603490400 true 20.76 0 20,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-23T18:33:00 2020-10-23T07:35:00 2020-10-23T20:00:00 2020-10-23T23:00:00 180 1603494000 true 20.71 0 20,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-10-22T21:00:00 2020-10-23T00:00:00 180 1603411200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-23T04:35:00 2020-10-23T07:35:00 180 1603438500 2020-10-23T15:33:00 2020-10-23T18:33:00 180 1603477980 true 0.1227 0 0,1227 mm mm true 0.04 0 0,04 % % 4 Σάββατο false 1 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 true 23.55 0 23,55 °C °C true 20.19 0 20,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-23T21:00:00 2020-10-24T00:00:00 180 1603497600 true 20.68 0 20,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-23T22:00:00 2020-10-24T01:00:00 180 1603501200 true 20.6 0 20,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-23T23:00:00 2020-10-24T02:00:00 180 1603504800 true 20.47 0 20,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T00:00:00 2020-10-24T03:00:00 180 1603508400 true 20.49 0 20,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T01:00:00 2020-10-24T04:00:00 180 1603512000 true 20.49 0 20,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T02:00:00 2020-10-24T05:00:00 180 1603515600 true 20.49 0 20,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T03:00:00 2020-10-24T06:00:00 180 1603519200 true 20.59 0 20,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T04:00:00 2020-10-24T07:00:00 180 1603522800 true 20.72 0 20,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T05:00:00 2020-10-24T08:00:00 180 1603526400 true 20.9 0 20,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T06:00:00 2020-10-24T09:00:00 180 1603530000 true 21.23 0 21,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T07:00:00 2020-10-24T10:00:00 180 1603533600 true 21.68 0 21,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T08:00:00 2020-10-24T11:00:00 180 1603537200 true 21.98 0 21,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T09:00:00 2020-10-24T12:00:00 180 1603540800 true 22.18 0 22,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T10:00:00 2020-10-24T13:00:00 180 1603544400 true 22.62 0 22,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T11:00:00 2020-10-24T14:00:00 180 1603548000 true 23.03 0 23,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T12:00:00 2020-10-24T15:00:00 180 1603551600 true 23.25 0 23,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T13:00:00 2020-10-24T16:00:00 180 1603555200 true 23.25 0 23,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T14:00:00 2020-10-24T17:00:00 180 1603558800 true 23.13 0 23,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T15:00:00 2020-10-24T18:00:00 180 1603562400 true 22.85 0 22,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T16:00:00 2020-10-24T19:00:00 180 1603566000 true 22.7 0 22,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T17:00:00 2020-10-24T20:00:00 180 1603569600 true 22.29 0 22,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T18:00:00 2020-10-24T21:00:00 180 1603573200 true 21.92 0 21,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T19:00:00 2020-10-24T22:00:00 180 1603576800 true 21.74 0 21,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-24T18:32:00 2020-10-24T07:36:00 2020-10-24T20:00:00 2020-10-24T23:00:00 180 1603580400 true 21.73 0 21,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.23 0 0,23 % % 2020-10-23T21:00:00 2020-10-24T00:00:00 180 1603497600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-10-24T04:36:00 2020-10-24T07:36:00 180 1603524960 2020-10-24T15:32:00 2020-10-24T18:32:00 180 1603564320 true 0.0084 0 0,0084 mm mm true 0.06 0 0,06 % % 5 Κυριακή false 2 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 true 23.52 0 23,52 °C °C true 20.8 0 20,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Bορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-24T21:00:00 2020-10-25T00:00:00 180 1603584000 true 21.76 0 21,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-24T22:00:00 2020-10-25T01:00:00 180 1603587600 true 21.67 0 21,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-24T23:00:00 2020-10-25T02:00:00 180 1603591200 true 21.62 0 21,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T00:00:00 2020-10-25T03:00:00 180 1603594800 true 21.7 0 21,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T01:00:00 2020-10-25T04:00:00 180 1603598400 true 21.8 0 21,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T02:00:00 2020-10-25T05:00:00 180 1603602000 true 21.82 0 21,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T03:00:00 2020-10-25T06:00:00 180 1603605600 true 21.9 0 21,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T04:00:00 2020-10-25T07:00:00 180 1603609200 true 21.95 0 21,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T05:00:00 2020-10-25T08:00:00 180 1603612800 true 22.05 0 22,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T06:00:00 2020-10-25T09:00:00 180 1603616400 true 22.2 0 22,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T07:00:00 2020-10-25T10:00:00 180 1603620000 true 22.43 0 22,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 1 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T08:00:00 2020-10-25T11:00:00 180 1603623600 true 22.46 0 22,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T09:00:00 2020-10-25T12:00:00 180 1603627200 true 22.75 0 22,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T10:00:00 2020-10-25T13:00:00 180 1603630800 true 23.01 0 23,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T11:00:00 2020-10-25T14:00:00 180 1603634400 true 23.22 0 23,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T12:00:00 2020-10-25T15:00:00 180 1603638000 true 23.22 0 23,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T13:00:00 2020-10-25T16:00:00 180 1603641600 true 23.06 0 23,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T14:00:00 2020-10-25T17:00:00 180 1603645200 true 22.84 0 22,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T15:00:00 2020-10-25T18:00:00 180 1603648800 true 22.53 0 22,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T16:00:00 2020-10-25T19:00:00 180 1603652400 true 22.28 0 22,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T17:00:00 2020-10-25T20:00:00 180 1603656000 true 21.91 0 21,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T18:00:00 2020-10-25T21:00:00 180 1603659600 true 21.49 0 21,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T19:00:00 2020-10-25T22:00:00 180 1603663200 true 21.3 0 21,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-10-25T18:31:00 2020-10-25T07:37:00 2020-10-25T20:00:00 2020-10-25T23:00:00 180 1603666800 true 21.21 0 21,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 1 0 1 % % 2020-10-24T21:00:00 2020-10-25T00:00:00 180 1603584000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-10-25T04:37:00 2020-10-25T07:37:00 180 1603611420 2020-10-25T15:31:00 2020-10-25T18:31:00 180 1603650660 true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 0.52 0 0,52 % % 6 Δευτέρα false 9 false 2020-10-26T18:29:00 2020-10-26T07:38:00 true 21.61 0 21,61 °C °C true 19.03 0 19,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png 2020-10-25T22:00:00 2020-10-26T01:00:00 180 1603674000 Possible light rain overnight. Possible light rain overnight. 2020-10-26T04:38:00 2020-10-26T07:38:00 180 1603697880 2020-10-26T15:29:00 2020-10-26T18:29:00 180 1603736940 true 0.8101 0 0,8101 mm mm true 0.79 0 0,79 % %
sunny

Σήμερα

Συννεφιά όλη την ημέρα.

21°c

windy

BF 5

deltiokairou

Το διασημότερο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου περιλαμβάνει μερικά από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Οι εκπληκτικές ακτές και οι εξαιρετικές αμμουδιές, η γοητευτική συνύπαρξη του λευκού και του μπλε στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής, τα νησιώτικα τραγούδια, η ζεστή φιλοξενία, τα γυμνά τοπία με τα έρημα ξωκλήσια κάνουν το ταξίδι στις Κυκλάδες αληθινά μοναδικό.
_x00D_