Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

0 2334 false 2 false 2019-08-18T20:08:50 2019-08-18T06:39:31 0.0 true 24 0 24 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 50 0 50 % % 2019-08-18T07:00:00 2019-08-18T10:00:00 180 1566122400 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αραιή συννεφιά Partly Cloudy 0 Κυριακή false 1 false 2019-08-18T20:08:50 2019-08-18T06:39:31 true 26.03 0 26,03 °C °C true 23.39 0 23,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-08-18T20:08:50 2019-08-18T06:39:31 2019-08-18T06:00:00 2019-08-18T09:00:00 180 1566118800 true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1012.24 0 1012,24 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-08-18T20:08:50 2019-08-18T06:39:31 2019-08-18T07:00:00 2019-08-18T10:00:00 180 1566122400 true 24.35 0 24,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1012.75 0 1012,75 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-08-18T20:08:50 2019-08-18T06:39:31 2019-08-18T08:00:00 2019-08-18T11:00:00 180 1566126000 true 24.7 0 24,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:08:50 2019-08-18T06:39:31 2019-08-18T09:00:00 2019-08-18T12:00:00 180 1566129600 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.34 0 1013,34 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:08:50 2019-08-18T06:39:31 2019-08-18T10:00:00 2019-08-18T13:00:00 180 1566133200 true 25.16 0 25,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.55 0 1013,55 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:08:50 2019-08-18T06:39:31 2019-08-18T11:00:00 2019-08-18T14:00:00 180 1566136800 true 25.6 0 25,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.46 0 1013,46 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:08:50 2019-08-18T06:39:31 2019-08-18T12:00:00 2019-08-18T15:00:00 180 1566140400 true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.26 0 1013,26 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:08:50 2019-08-18T06:39:31 2019-08-18T13:00:00 2019-08-18T16:00:00 180 1566144000 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.54 0 1012,54 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:08:50 2019-08-18T06:39:31 2019-08-18T14:00:00 2019-08-18T17:00:00 180 1566147600 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011.83 0 1011,83 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:08:50 2019-08-18T06:39:31 2019-08-18T15:00:00 2019-08-18T18:00:00 180 1566151200 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.62 0 1011,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:08:50 2019-08-18T06:39:31 2019-08-18T16:00:00 2019-08-18T19:00:00 180 1566154800 true 25.36 0 25,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.57 0 1011,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-18T20:08:50 2019-08-18T06:39:31 2019-08-18T17:00:00 2019-08-18T20:00:00 180 1566158400 true 24.99 0 24,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.89 0 1011,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-18T20:08:50 2019-08-18T06:39:31 2019-08-18T18:00:00 2019-08-18T21:00:00 180 1566162000 true 24.73 0 24,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.22 0 1012,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-18T20:08:50 2019-08-18T06:39:31 2019-08-18T19:00:00 2019-08-18T22:00:00 180 1566165600 true 24.75 0 24,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.74 0 1012,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-18T20:08:50 2019-08-18T06:39:31 2019-08-18T20:00:00 2019-08-18T23:00:00 180 1566169200 true 24.8 0 24,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.69 0 1012,69 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-17T21:00:00 2019-08-18T00:00:00 180 1566086400 Ανεμώδης και αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Windy and partly cloudy throughout the day. 2019-08-18T03:39:31 2019-08-18T06:39:31 180 1566110371 2019-08-18T17:08:50 2019-08-18T20:08:50 180 1566158930 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.06 0 0,06 % % 1 Δευτέρα false 1 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 true 26.17 0 26,17 °C °C true 24.22 0 24,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-18T21:00:00 2019-08-19T00:00:00 180 1566172800 true 24.78 0 24,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-18T22:00:00 2019-08-19T01:00:00 180 1566176400 true 24.74 0 24,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.44 0 1012,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-18T23:00:00 2019-08-19T02:00:00 180 1566180000 true 24.64 0 24,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.22 0 1012,22 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T00:00:00 2019-08-19T03:00:00 180 1566183600 true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T01:00:00 2019-08-19T04:00:00 180 1566187200 true 24.47 0 24,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.57 0 1011,57 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T02:00:00 2019-08-19T05:00:00 180 1566190800 true 24.32 0 24,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.15 0 1011,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T03:00:00 2019-08-19T06:00:00 180 1566194400 true 24.22 0 24,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.02 0 1011,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T04:00:00 2019-08-19T07:00:00 180 1566198000 true 24.27 0 24,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.16 0 1011,16 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T05:00:00 2019-08-19T08:00:00 180 1566201600 true 24.46 0 24,46 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.37 0 1011,37 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T06:00:00 2019-08-19T09:00:00 180 1566205200 true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.55 0 1011,55 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T07:00:00 2019-08-19T10:00:00 180 1566208800 true 24.9 0 24,9 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.68 0 1011,68 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T08:00:00 2019-08-19T11:00:00 180 1566212400 true 24.93 0 24,93 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.83 0 1011,83 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T09:00:00 2019-08-19T12:00:00 180 1566216000 true 24.9 0 24,9 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T10:00:00 2019-08-19T13:00:00 180 1566219600 true 25.11 0 25,11 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.31 0 1012,31 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T11:00:00 2019-08-19T14:00:00 180 1566223200 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.69 0 1012,69 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T12:00:00 2019-08-19T15:00:00 180 1566226800 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.04 0 1013,04 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T13:00:00 2019-08-19T16:00:00 180 1566230400 true 26.1 0 26,1 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.99 0 1012,99 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T14:00:00 2019-08-19T17:00:00 180 1566234000 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T15:00:00 2019-08-19T18:00:00 180 1566237600 true 26.08 0 26,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.68 0 1012,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T16:00:00 2019-08-19T19:00:00 180 1566241200 true 25.9 0 25,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.25 0 1012,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T17:00:00 2019-08-19T20:00:00 180 1566244800 true 25.82 0 25,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.32 0 1012,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T18:00:00 2019-08-19T21:00:00 180 1566248400 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.12 0 1012,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T19:00:00 2019-08-19T22:00:00 180 1566252000 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.25 0 1012,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-19T20:07:34 2019-08-19T06:40:21 2019-08-19T20:00:00 2019-08-19T23:00:00 180 1566255600 true 25.61 0 25,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.39 0 1012,39 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-18T21:00:00 2019-08-19T00:00:00 180 1566172800 Ανεμώδης όλη την ημέρα. Windy throughout the day. 2019-08-19T03:40:21 2019-08-19T06:40:21 180 1566196821 2019-08-19T17:07:34 2019-08-19T20:07:34 180 1566245254 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 2 Τρίτη false 1 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 true 26.07 0 26,07 °C °C true 23.78 0 23,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-19T21:00:00 2019-08-20T00:00:00 180 1566259200 true 25.49 0 25,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.45 0 1012,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-19T22:00:00 2019-08-20T01:00:00 180 1566262800 true 25.26 0 25,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.34 0 1012,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-19T23:00:00 2019-08-20T02:00:00 180 1566266400 true 24.92 0 24,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.11 0 1012,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T00:00:00 2019-08-20T03:00:00 180 1566270000 true 24.69 0 24,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.99 0 1011,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T01:00:00 2019-08-20T04:00:00 180 1566273600 true 24.39 0 24,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.88 0 1011,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T02:00:00 2019-08-20T05:00:00 180 1566277200 true 24.06 0 24,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.88 0 1011,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T03:00:00 2019-08-20T06:00:00 180 1566280800 true 23.82 0 23,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.06 0 1012,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T04:00:00 2019-08-20T07:00:00 180 1566284400 true 23.78 0 23,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.46 0 1012,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T05:00:00 2019-08-20T08:00:00 180 1566288000 true 23.93 0 23,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.97 0 1012,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T06:00:00 2019-08-20T09:00:00 180 1566291600 true 24.14 0 24,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.42 0 1013,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T07:00:00 2019-08-20T10:00:00 180 1566295200 true 24.37 0 24,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.88 0 1013,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T08:00:00 2019-08-20T11:00:00 180 1566298800 true 24.44 0 24,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.31 0 1014,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T09:00:00 2019-08-20T12:00:00 180 1566302400 true 24.66 0 24,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.75 0 1014,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T10:00:00 2019-08-20T13:00:00 180 1566306000 true 25.01 0 25,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.71 0 1014,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T11:00:00 2019-08-20T14:00:00 180 1566309600 true 25.46 0 25,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.32 0 1014,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T12:00:00 2019-08-20T15:00:00 180 1566313200 true 25.88 0 25,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.02 0 1014,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T13:00:00 2019-08-20T16:00:00 180 1566316800 true 26.07 0 26,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T14:00:00 2019-08-20T17:00:00 180 1566320400 true 26.01 0 26,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.73 0 1013,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T15:00:00 2019-08-20T18:00:00 180 1566324000 true 25.8 0 25,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.57 0 1013,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T16:00:00 2019-08-20T19:00:00 180 1566327600 true 25.56 0 25,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.62 0 1013,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T17:00:00 2019-08-20T20:00:00 180 1566331200 true 25.56 0 25,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.76 0 1013,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T18:00:00 2019-08-20T21:00:00 180 1566334800 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.88 0 1013,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T19:00:00 2019-08-20T22:00:00 180 1566338400 true 25.56 0 25,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.96 0 1013,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-20T20:06:18 2019-08-20T06:41:11 2019-08-20T20:00:00 2019-08-20T23:00:00 180 1566342000 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.99 0 1013,99 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-19T21:00:00 2019-08-20T00:00:00 180 1566259200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-20T03:41:11 2019-08-20T06:41:11 180 1566283271 2019-08-20T17:06:18 2019-08-20T20:06:18 180 1566331578 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 3 Τετάρτη false 1 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 true 26.52 0 26,52 °C °C true 24.2 0 24,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-20T21:00:00 2019-08-21T00:00:00 180 1566345600 true 25.66 0 25,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.92 0 1013,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-20T22:00:00 2019-08-21T01:00:00 180 1566349200 true 25.45 0 25,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.86 0 1013,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-20T23:00:00 2019-08-21T02:00:00 180 1566352800 true 25.14 0 25,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.48 0 1013,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T00:00:00 2019-08-21T03:00:00 180 1566356400 true 24.91 0 24,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.33 0 1013,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T01:00:00 2019-08-21T04:00:00 180 1566360000 true 24.69 0 24,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T02:00:00 2019-08-21T05:00:00 180 1566363600 true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.92 0 1012,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T03:00:00 2019-08-21T06:00:00 180 1566367200 true 24.2 0 24,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.71 0 1012,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T04:00:00 2019-08-21T07:00:00 180 1566370800 true 24.27 0 24,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.87 0 1012,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T05:00:00 2019-08-21T08:00:00 180 1566374400 true 24.49 0 24,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.16 0 1013,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T06:00:00 2019-08-21T09:00:00 180 1566378000 true 24.78 0 24,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.43 0 1013,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T07:00:00 2019-08-21T10:00:00 180 1566381600 true 25.07 0 25,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.81 0 1013,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T08:00:00 2019-08-21T11:00:00 180 1566385200 true 25.18 0 25,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.31 0 1014,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T09:00:00 2019-08-21T12:00:00 180 1566388800 true 25.43 0 25,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.59 0 1014,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T10:00:00 2019-08-21T13:00:00 180 1566392400 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.38 0 1014,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T11:00:00 2019-08-21T14:00:00 180 1566396000 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.81 0 1013,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T12:00:00 2019-08-21T15:00:00 180 1566399600 true 26.46 0 26,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.28 0 1013,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T13:00:00 2019-08-21T16:00:00 180 1566403200 true 26.52 0 26,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.07 0 1013,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T14:00:00 2019-08-21T17:00:00 180 1566406800 true 26.36 0 26,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.78 0 1012,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T15:00:00 2019-08-21T18:00:00 180 1566410400 true 26.06 0 26,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.85 0 1012,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T16:00:00 2019-08-21T19:00:00 180 1566414000 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.86 0 1012,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T17:00:00 2019-08-21T20:00:00 180 1566417600 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.92 0 1012,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T18:00:00 2019-08-21T21:00:00 180 1566421200 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.89 0 1012,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T19:00:00 2019-08-21T22:00:00 180 1566424800 true 25.82 0 25,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.84 0 1012,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-21T20:05:00 2019-08-21T06:42:01 2019-08-21T20:00:00 2019-08-21T23:00:00 180 1566428400 true 26.02 0 26,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.83 0 1012,83 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-20T21:00:00 2019-08-21T00:00:00 180 1566345600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-08-21T03:42:01 2019-08-21T06:42:01 180 1566369721 2019-08-21T17:05:00 2019-08-21T20:05:00 180 1566417900 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 4 Πέμπτη false 1 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 true 27.48 0 27,48 °C °C true 24.86 0 24,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-21T21:00:00 2019-08-22T00:00:00 180 1566432000 true 26.05 0 26,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.61 0 1012,61 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-21T22:00:00 2019-08-22T01:00:00 180 1566435600 true 25.93 0 25,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.37 0 1012,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-21T23:00:00 2019-08-22T02:00:00 180 1566439200 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.05 0 1012,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T00:00:00 2019-08-22T03:00:00 180 1566442800 true 25.57 0 25,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.74 0 1011,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T01:00:00 2019-08-22T04:00:00 180 1566446400 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T02:00:00 2019-08-22T05:00:00 180 1566450000 true 25.02 0 25,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.16 0 1011,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T03:00:00 2019-08-22T06:00:00 180 1566453600 true 24.86 0 24,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.96 0 1010,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T04:00:00 2019-08-22T07:00:00 180 1566457200 true 25 0 25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.05 0 1011,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T05:00:00 2019-08-22T08:00:00 180 1566460800 true 25.32 0 25,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.25 0 1011,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T06:00:00 2019-08-22T09:00:00 180 1566464400 true 25.66 0 25,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.46 0 1011,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T07:00:00 2019-08-22T10:00:00 180 1566468000 true 25.93 0 25,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011.66 0 1011,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T08:00:00 2019-08-22T11:00:00 180 1566471600 true 26.1 0 26,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.89 0 1011,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T09:00:00 2019-08-22T12:00:00 180 1566475200 true 26.42 0 26,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.01 0 1012,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T10:00:00 2019-08-22T13:00:00 180 1566478800 true 26.88 0 26,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T11:00:00 2019-08-22T14:00:00 180 1566482400 true 27.26 0 27,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.95 0 1011,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T12:00:00 2019-08-22T15:00:00 180 1566486000 true 27.48 0 27,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.75 0 1011,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T13:00:00 2019-08-22T16:00:00 180 1566489600 true 27.41 0 27,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.54 0 1011,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T14:00:00 2019-08-22T17:00:00 180 1566493200 true 27.14 0 27,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.24 0 1011,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T15:00:00 2019-08-22T18:00:00 180 1566496800 true 26.8 0 26,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.23 0 1011,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T16:00:00 2019-08-22T19:00:00 180 1566500400 true 26.47 0 26,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.99 0 1010,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T17:00:00 2019-08-22T20:00:00 180 1566504000 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.01 0 1011,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T18:00:00 2019-08-22T21:00:00 180 1566507600 true 26.36 0 26,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.04 0 1011,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T19:00:00 2019-08-22T22:00:00 180 1566511200 true 26.5 0 26,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.05 0 1011,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-22T20:03:41 2019-08-22T06:42:50 2019-08-22T20:00:00 2019-08-22T23:00:00 180 1566514800 true 26.72 0 26,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0056 0 0,0056 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.14 0 1011,14 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-21T21:00:00 2019-08-22T00:00:00 180 1566432000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-22T03:42:50 2019-08-22T06:42:50 180 1566456170 2019-08-22T17:03:41 2019-08-22T20:03:41 180 1566504221 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 5 Παρασκευή false 1 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 true 28.11 0 28,11 °C °C true 25.61 0 25,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-22T21:00:00 2019-08-23T00:00:00 180 1566518400 true 26.77 0 26,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.05 0 1011,05 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-22T22:00:00 2019-08-23T01:00:00 180 1566522000 true 26.64 0 26,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.72 0 1010,72 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-22T23:00:00 2019-08-23T02:00:00 180 1566525600 true 26.43 0 26,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.33 0 1010,33 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T00:00:00 2019-08-23T03:00:00 180 1566529200 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.04 0 1010,04 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T01:00:00 2019-08-23T04:00:00 180 1566532800 true 26.05 0 26,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T02:00:00 2019-08-23T05:00:00 180 1566536400 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.66 0 1009,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T03:00:00 2019-08-23T06:00:00 180 1566540000 true 25.61 0 25,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.65 0 1009,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T04:00:00 2019-08-23T07:00:00 180 1566543600 true 25.69 0 25,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.74 0 1009,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T05:00:00 2019-08-23T08:00:00 180 1566547200 true 25.89 0 25,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.96 0 1009,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T06:00:00 2019-08-23T09:00:00 180 1566550800 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.21 0 1010,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T07:00:00 2019-08-23T10:00:00 180 1566554400 true 26.43 0 26,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.47 0 1010,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T08:00:00 2019-08-23T11:00:00 180 1566558000 true 26.73 0 26,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.63 0 1010,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T09:00:00 2019-08-23T12:00:00 180 1566561600 true 27.19 0 27,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T10:00:00 2019-08-23T13:00:00 180 1566565200 true 27.65 0 27,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.78 0 1010,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T11:00:00 2019-08-23T14:00:00 180 1566568800 true 27.97 0 27,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T12:00:00 2019-08-23T15:00:00 180 1566572400 true 28.11 0 28,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.58 0 1010,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T13:00:00 2019-08-23T16:00:00 180 1566576000 true 27.98 0 27,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.37 0 1010,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T14:00:00 2019-08-23T17:00:00 180 1566579600 true 27.64 0 27,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.11 0 1010,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T15:00:00 2019-08-23T18:00:00 180 1566583200 true 27.28 0 27,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.86 0 1009,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T16:00:00 2019-08-23T19:00:00 180 1566586800 true 26.86 0 26,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.71 0 1009,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T17:00:00 2019-08-23T20:00:00 180 1566590400 true 26.53 0 26,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.58 0 1009,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T18:00:00 2019-08-23T21:00:00 180 1566594000 true 26.59 0 26,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.69 0 1009,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T19:00:00 2019-08-23T22:00:00 180 1566597600 true 26.69 0 26,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.75 0 1009,75 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-23T20:02:22 2019-08-23T06:43:40 2019-08-23T20:00:00 2019-08-23T23:00:00 180 1566601200 true 26.88 0 26,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.82 0 1009,82 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-22T21:00:00 2019-08-23T00:00:00 180 1566518400 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-23T03:43:40 2019-08-23T06:43:40 180 1566542620 2019-08-23T17:02:22 2019-08-23T20:02:22 180 1566590542 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0 0 0 % % 6 Σάββατο false 1 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 true 28.33 0 28,33 °C °C true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-23T21:00:00 2019-08-24T00:00:00 180 1566604800 true 26.91 0 26,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-23T22:00:00 2019-08-24T01:00:00 180 1566608400 true 26.69 0 26,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.63 0 1009,63 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-23T23:00:00 2019-08-24T02:00:00 180 1566612000 true 26.43 0 26,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.38 0 1009,38 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T00:00:00 2019-08-24T03:00:00 180 1566615600 true 26.22 0 26,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.21 0 1009,21 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T01:00:00 2019-08-24T04:00:00 180 1566619200 true 25.96 0 25,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 82 0 82 % % true 1009.02 0 1009,02 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T02:00:00 2019-08-24T05:00:00 180 1566622800 true 25.67 0 25,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 83 0 83 % % true 1008.94 0 1008,94 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T03:00:00 2019-08-24T06:00:00 180 1566626400 true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 83 0 83 % % true 1008.89 0 1008,89 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T04:00:00 2019-08-24T07:00:00 180 1566630000 true 25.6 0 25,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1009.05 0 1009,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T05:00:00 2019-08-24T08:00:00 180 1566633600 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.16 0 1009,16 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T06:00:00 2019-08-24T09:00:00 180 1566637200 true 26.12 0 26,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.42 0 1009,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T07:00:00 2019-08-24T10:00:00 180 1566640800 true 26.2 0 26,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T08:00:00 2019-08-24T11:00:00 180 1566644400 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.33 0 1010,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T09:00:00 2019-08-24T12:00:00 180 1566648000 true 26.9 0 26,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.71 0 1010,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T10:00:00 2019-08-24T13:00:00 180 1566651600 true 27.36 0 27,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.75 0 1010,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T11:00:00 2019-08-24T14:00:00 180 1566655200 true 27.88 0 27,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T12:00:00 2019-08-24T15:00:00 180 1566658800 true 28.2 0 28,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.37 0 1010,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T13:00:00 2019-08-24T16:00:00 180 1566662400 true 28.33 0 28,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.27 0 1010,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T14:00:00 2019-08-24T17:00:00 180 1566666000 true 28.14 0 28,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.16 0 1010,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T15:00:00 2019-08-24T18:00:00 180 1566669600 true 27.78 0 27,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.07 0 1010,07 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T16:00:00 2019-08-24T19:00:00 180 1566673200 true 27.14 0 27,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.08 0 1010,08 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T17:00:00 2019-08-24T20:00:00 180 1566676800 true 26.51 0 26,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.17 0 1010,17 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T18:00:00 2019-08-24T21:00:00 180 1566680400 true 26.35 0 26,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.24 0 1010,24 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T19:00:00 2019-08-24T22:00:00 180 1566684000 true 26.38 0 26,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.38 0 1010,38 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2019-08-24T20:01:01 2019-08-24T06:44:29 2019-08-24T20:00:00 2019-08-24T23:00:00 180 1566687600 true 26.48 0 26,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.59 0 1010,59 mb mb true 0 0 0 % % 2019-08-23T21:00:00 2019-08-24T00:00:00 180 1566604800 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-08-24T03:44:29 2019-08-24T06:44:29 180 1566629069 2019-08-24T17:01:01 2019-08-24T20:01:01 180 1566676861 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Ανεμώδης και αραιή συννεφιά όλη την ημέρα.

24°c

windy

BF 5

deltiokairou

Το διασημότερο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου περιλαμβάνει μερικά από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Οι εκπληκτικές ακτές και οι εξαιρετικές αμμουδιές, η γοητευτική συνύπαρξη του λευκού και του μπλε στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής, τα νησιώτικα τραγούδια, η ζεστή φιλοξενία, τα γυμνά τοπία με τα έρημα ξωκλήσια κάνουν το ταξίδι στις Κυκλάδες αληθινά μοναδικό.