36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

0 2334 false 4 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 0.0 true 14 0 14 °C °C true 1018 0 1018 mb mb true 80 0 80 % % 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Συννεφιά Overcast 0 Δευτέρα false 9 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 true 15.06 0 15,06 °C °C true 13.46 0 13,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Συννεφιά false 4 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T10:00:00 2020-04-06T13:00:00 180 1586178000 true 14.51 0 14,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.045 0 0,045 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T11:00:00 2020-04-06T14:00:00 180 1586181600 true 14.41 0 14,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0566 0 0,0566 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T12:00:00 2020-04-06T15:00:00 180 1586185200 true 14.28 0 14,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0611 0 0,0611 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T13:00:00 2020-04-06T16:00:00 180 1586188800 true 14.21 0 14,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0599 0 0,0599 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T14:00:00 2020-04-06T17:00:00 180 1586192400 true 14.31 0 14,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.091 0 0,091 mm mm true 78 0 78 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T15:00:00 2020-04-06T18:00:00 180 1586196000 true 14.45 0 14,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0876 0 0,0876 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T16:00:00 2020-04-06T19:00:00 180 1586199600 true 14.44 0 14,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0513 0 0,0513 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T17:00:00 2020-04-06T20:00:00 180 1586203200 true 14.35 0 14,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0307 0 0,0307 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T18:00:00 2020-04-06T21:00:00 180 1586206800 true 14.19 0 14,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.023 0 0,023 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T19:00:00 2020-04-06T22:00:00 180 1586210400 true 14.02 0 14,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0283 0 0,0283 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T20:00:00 2020-04-06T23:00:00 180 1586214000 true 13.89 0 13,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.039 0 0,039 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.91 0 0,91 % % 2020-04-05T21:00:00 2020-04-06T00:00:00 180 1586131200 Possible drizzle in the morning. Possible drizzle in the morning. 2020-04-06T03:58:00 2020-04-06T06:58:00 180 1586156280 2020-04-06T16:47:00 2020-04-06T19:47:00 180 1586202420 true 0.1756 0 0,1756 mm mm true 0.88 0 0,88 % % 1 Τρίτη false 2 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 true 15.53 0 15,53 °C °C true 12.43 0 12,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 true 13.73 0 13,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0385 0 0,0385 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 true 13.55 0 13,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0202 0 0,0202 mm mm true 79 0 79 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-06T23:00:00 2020-04-07T02:00:00 180 1586224800 true 13.32 0 13,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0596 0 0,0596 mm mm true 78 0 78 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T00:00:00 2020-04-07T03:00:00 180 1586228400 true 13.16 0 13,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0273 0 0,0273 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T01:00:00 2020-04-07T04:00:00 180 1586232000 true 13.02 0 13,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0133 0 0,0133 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T02:00:00 2020-04-07T05:00:00 180 1586235600 true 12.85 0 12,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T03:00:00 2020-04-07T06:00:00 180 1586239200 true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T04:00:00 2020-04-07T07:00:00 180 1586242800 true 12.7 0 12,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T05:00:00 2020-04-07T08:00:00 180 1586246400 true 12.8 0 12,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0054 0 0,0054 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T06:00:00 2020-04-07T09:00:00 180 1586250000 true 12.97 0 12,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0081 0 0,0081 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T07:00:00 2020-04-07T10:00:00 180 1586253600 true 13.34 0 13,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T08:00:00 2020-04-07T11:00:00 180 1586257200 true 13.75 0 13,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T09:00:00 2020-04-07T12:00:00 180 1586260800 true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0397 0 0,0397 mm mm true 74 0 74 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T10:00:00 2020-04-07T13:00:00 180 1586264400 true 14.01 0 14,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0229 0 0,0229 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T11:00:00 2020-04-07T14:00:00 180 1586268000 true 14.15 0 14,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0302 0 0,0302 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T12:00:00 2020-04-07T15:00:00 180 1586271600 true 14.32 0 14,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T13:00:00 2020-04-07T16:00:00 180 1586275200 true 14.52 0 14,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T14:00:00 2020-04-07T17:00:00 180 1586278800 true 14.89 0 14,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T15:00:00 2020-04-07T18:00:00 180 1586282400 true 15.18 0 15,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T16:00:00 2020-04-07T19:00:00 180 1586286000 true 15.25 0 15,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T17:00:00 2020-04-07T20:00:00 180 1586289600 true 15.2 0 15,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T18:00:00 2020-04-07T21:00:00 180 1586293200 true 15 0 15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T19:00:00 2020-04-07T22:00:00 180 1586296800 true 14.59 0 14,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T20:00:00 2020-04-07T23:00:00 180 1586300400 true 14.21 0 14,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.34 0 0,34 % % 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-04-07T03:56:00 2020-04-07T06:56:00 180 1586242560 2020-04-07T16:47:00 2020-04-07T19:47:00 180 1586288820 true 0.0597 0 0,0597 mm mm true 0.82 0 0,82 % % 2 Τετάρτη false 2 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 true 16.17 0 16,17 °C °C true 12.99 0 12,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 true 13.85 0 13,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-07T22:00:00 2020-04-08T01:00:00 180 1586307600 true 13.57 0 13,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-07T23:00:00 2020-04-08T02:00:00 180 1586311200 true 13.35 0 13,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T00:00:00 2020-04-08T03:00:00 180 1586314800 true 13.26 0 13,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T01:00:00 2020-04-08T04:00:00 180 1586318400 true 13.45 0 13,45 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T02:00:00 2020-04-08T05:00:00 180 1586322000 true 13.46 0 13,46 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T03:00:00 2020-04-08T06:00:00 180 1586325600 true 13.46 0 13,46 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T04:00:00 2020-04-08T07:00:00 180 1586329200 true 13.5 0 13,5 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T05:00:00 2020-04-08T08:00:00 180 1586332800 true 13.58 0 13,58 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T06:00:00 2020-04-08T09:00:00 180 1586336400 true 13.75 0 13,75 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0157 0 0,0157 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T07:00:00 2020-04-08T10:00:00 180 1586340000 true 14 0 14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0088 0 0,0088 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T08:00:00 2020-04-08T11:00:00 180 1586343600 true 14.28 0 14,28 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T09:00:00 2020-04-08T12:00:00 180 1586347200 true 14.41 0 14,41 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T10:00:00 2020-04-08T13:00:00 180 1586350800 true 14.43 0 14,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T11:00:00 2020-04-08T14:00:00 180 1586354400 true 14.67 0 14,67 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T12:00:00 2020-04-08T15:00:00 180 1586358000 true 14.94 0 14,94 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T13:00:00 2020-04-08T16:00:00 180 1586361600 true 15.21 0 15,21 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T14:00:00 2020-04-08T17:00:00 180 1586365200 true 15.58 0 15,58 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T15:00:00 2020-04-08T18:00:00 180 1586368800 true 15.87 0 15,87 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T16:00:00 2020-04-08T19:00:00 180 1586372400 true 15.83 0 15,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T17:00:00 2020-04-08T20:00:00 180 1586376000 true 15.59 0 15,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T18:00:00 2020-04-08T21:00:00 180 1586379600 true 15.27 0 15,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T19:00:00 2020-04-08T22:00:00 180 1586383200 true 14.87 0 14,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T20:00:00 2020-04-08T23:00:00 180 1586386800 true 14.49 0 14,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.74 0 0,74 % % 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 Ανεμώδης το πρωί και το απόγευμα. Windy in the morning and afternoon. 2020-04-08T03:55:00 2020-04-08T06:55:00 180 1586328900 2020-04-08T16:48:00 2020-04-08T19:48:00 180 1586375280 true 0.0157 0 0,0157 mm mm true 0.59 0 0,59 % % 3 Πέμπτη false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 true 15.76 0 15,76 °C °C true 12.85 0 12,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 true 14.16 0 14,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-08T22:00:00 2020-04-09T01:00:00 180 1586394000 true 13.85 0 13,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-08T23:00:00 2020-04-09T02:00:00 180 1586397600 true 13.55 0 13,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T00:00:00 2020-04-09T03:00:00 180 1586401200 true 13.33 0 13,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0065 0 0,0065 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T01:00:00 2020-04-09T04:00:00 180 1586404800 true 13.2 0 13,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T02:00:00 2020-04-09T05:00:00 180 1586408400 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T03:00:00 2020-04-09T06:00:00 180 1586412000 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T04:00:00 2020-04-09T07:00:00 180 1586415600 true 13.24 0 13,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T05:00:00 2020-04-09T08:00:00 180 1586419200 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T06:00:00 2020-04-09T09:00:00 180 1586422800 true 13.66 0 13,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0066 0 0,0066 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T10:00:00 180 1586426400 true 13.89 0 13,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0088 0 0,0088 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T08:00:00 2020-04-09T11:00:00 180 1586430000 true 14.07 0 14,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.012 0 0,012 mm mm true 68 0 68 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T09:00:00 2020-04-09T12:00:00 180 1586433600 true 14.05 0 14,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0139 0 0,0139 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T10:00:00 2020-04-09T13:00:00 180 1586437200 true 13.99 0 13,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0119 0 0,0119 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T11:00:00 2020-04-09T14:00:00 180 1586440800 true 14.04 0 14,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0098 0 0,0098 mm mm true 65 0 65 % % true 1016 0 1016 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T12:00:00 2020-04-09T15:00:00 180 1586444400 true 14.12 0 14,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0078 0 0,0078 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T13:00:00 2020-04-09T16:00:00 180 1586448000 true 14.3 0 14,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T14:00:00 2020-04-09T17:00:00 180 1586451600 true 14.6 0 14,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T15:00:00 2020-04-09T18:00:00 180 1586455200 true 15.09 0 15,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T16:00:00 2020-04-09T19:00:00 180 1586458800 true 15.35 0 15,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T17:00:00 2020-04-09T20:00:00 180 1586462400 true 15.47 0 15,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0069 0 0,0069 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T18:00:00 2020-04-09T21:00:00 180 1586466000 true 15.42 0 15,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0124 0 0,0124 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T19:00:00 2020-04-09T22:00:00 180 1586469600 true 15.44 0 15,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0124 0 0,0124 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-09T19:49:00 2020-04-09T06:53:00 2020-04-09T20:00:00 2020-04-09T23:00:00 180 1586473200 true 15.38 0 15,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.83 0 0,83 % % 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 Συννεφιά όλη την ημέρα. Overcast throughout the day. 2020-04-09T03:53:00 2020-04-09T06:53:00 180 1586415180 2020-04-09T16:49:00 2020-04-09T19:49:00 180 1586461740 true 0.0139 0 0,0139 mm mm true 0.85 0 0,85 % % 4 Παρασκευή false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 true 17.48 0 17,48 °C °C true 14.02 0 14,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 true 15.28 0 15,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-09T22:00:00 2020-04-10T01:00:00 180 1586480400 true 15.07 0 15,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-09T23:00:00 2020-04-10T02:00:00 180 1586484000 true 14.82 0 14,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T00:00:00 2020-04-10T03:00:00 180 1586487600 true 14.6 0 14,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0075 0 0,0075 mm mm true 60 0 60 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T01:00:00 2020-04-10T04:00:00 180 1586491200 true 14.45 0 14,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T02:00:00 2020-04-10T05:00:00 180 1586494800 true 14.32 0 14,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T03:00:00 2020-04-10T06:00:00 180 1586498400 true 14.3 0 14,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T04:00:00 2020-04-10T07:00:00 180 1586502000 true 14.46 0 14,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T05:00:00 2020-04-10T08:00:00 180 1586505600 true 14.73 0 14,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T06:00:00 2020-04-10T09:00:00 180 1586509200 true 15.03 0 15,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T07:00:00 2020-04-10T10:00:00 180 1586512800 true 15.35 0 15,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T08:00:00 2020-04-10T11:00:00 180 1586516400 true 15.64 0 15,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T09:00:00 2020-04-10T12:00:00 180 1586520000 true 15.76 0 15,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T10:00:00 2020-04-10T13:00:00 180 1586523600 true 15.89 0 15,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T11:00:00 2020-04-10T14:00:00 180 1586527200 true 16.1 0 16,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T12:00:00 2020-04-10T15:00:00 180 1586530800 true 16.32 0 16,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 47 0 47 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T13:00:00 2020-04-10T16:00:00 180 1586534400 true 16.57 0 16,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T14:00:00 2020-04-10T17:00:00 180 1586538000 true 16.81 0 16,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T15:00:00 2020-04-10T18:00:00 180 1586541600 true 17.17 0 17,17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T16:00:00 2020-04-10T19:00:00 180 1586545200 true 17.16 0 17,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T17:00:00 2020-04-10T20:00:00 180 1586548800 true 16.99 0 16,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T18:00:00 2020-04-10T21:00:00 180 1586552400 true 16.79 0 16,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T19:00:00 2020-04-10T22:00:00 180 1586556000 true 16.64 0 16,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:50:00 2020-04-10T06:52:00 2020-04-10T20:00:00 2020-04-10T23:00:00 180 1586559600 true 16.5 0 16,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-10T03:52:00 2020-04-10T06:52:00 180 1586501520 2020-04-10T16:50:00 2020-04-10T19:50:00 180 1586548200 true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 0.16 0 0,16 % % 5 Σάββατο false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 true 19.62 0 19,62 °C °C true 16.07 0 16,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βόρειος μέτριος - 5 BF N false false false 0 0 N25.png Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 true 16.44 0 16,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-10T22:00:00 2020-04-11T01:00:00 180 1586566800 true 16.38 0 16,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-10T23:00:00 2020-04-11T02:00:00 180 1586570400 true 16.34 0 16,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T00:00:00 2020-04-11T03:00:00 180 1586574000 true 16.35 0 16,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 53 0 53 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T01:00:00 2020-04-11T04:00:00 180 1586577600 true 16.36 0 16,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 53 0 53 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T02:00:00 2020-04-11T05:00:00 180 1586581200 true 16.37 0 16,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 52 0 52 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T03:00:00 2020-04-11T06:00:00 180 1586584800 true 16.44 0 16,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 52 0 52 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T04:00:00 2020-04-11T07:00:00 180 1586588400 true 16.67 0 16,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T05:00:00 2020-04-11T08:00:00 180 1586592000 true 16.99 0 16,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T06:00:00 2020-04-11T09:00:00 180 1586595600 true 17.33 0 17,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T10:00:00 180 1586599200 true 17.69 0 17,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T08:00:00 2020-04-11T11:00:00 180 1586602800 true 18.06 0 18,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T09:00:00 2020-04-11T12:00:00 180 1586606400 true 18.24 0 18,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T10:00:00 2020-04-11T13:00:00 180 1586610000 true 18.45 0 18,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T11:00:00 2020-04-11T14:00:00 180 1586613600 true 18.71 0 18,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 47 0 47 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T12:00:00 2020-04-11T15:00:00 180 1586617200 true 18.98 0 18,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 47 0 47 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T13:00:00 2020-04-11T16:00:00 180 1586620800 true 19.17 0 19,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 47 0 47 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T14:00:00 2020-04-11T17:00:00 180 1586624400 true 19.26 0 19,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 48 0 48 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T15:00:00 2020-04-11T18:00:00 180 1586628000 true 19.32 0 19,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 50 0 50 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T16:00:00 2020-04-11T19:00:00 180 1586631600 true 18.93 0 18,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 52 0 52 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T17:00:00 2020-04-11T20:00:00 180 1586635200 true 18.34 0 18,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T18:00:00 2020-04-11T21:00:00 180 1586638800 true 17.83 0 17,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T19:00:00 2020-04-11T22:00:00 180 1586642400 true 17.45 0 17,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:51:00 2020-04-11T06:51:00 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T23:00:00 180 1586646000 true 17.13 0 17,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 61 0 61 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-11T03:51:00 2020-04-11T06:51:00 180 1586587860 2020-04-11T16:51:00 2020-04-11T19:51:00 180 1586634660 true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 0 0 0 % % 6 Κυριακή false 1 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 true 19.88 0 19,88 °C °C true 15.95 0 15,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 true 16.87 0 16,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-11T22:00:00 2020-04-12T01:00:00 180 1586653200 true 16.68 0 16,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-11T23:00:00 2020-04-12T02:00:00 180 1586656800 true 16.55 0 16,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T00:00:00 2020-04-12T03:00:00 180 1586660400 true 16.43 0 16,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T01:00:00 2020-04-12T04:00:00 180 1586664000 true 16.31 0 16,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T02:00:00 2020-04-12T05:00:00 180 1586667600 true 16.22 0 16,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T03:00:00 2020-04-12T06:00:00 180 1586671200 true 16.25 0 16,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T04:00:00 2020-04-12T07:00:00 180 1586674800 true 16.42 0 16,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T05:00:00 2020-04-12T08:00:00 180 1586678400 true 16.72 0 16,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T06:00:00 2020-04-12T09:00:00 180 1586682000 true 17.1 0 17,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T07:00:00 2020-04-12T10:00:00 180 1586685600 true 17.64 0 17,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T08:00:00 2020-04-12T11:00:00 180 1586689200 true 18.32 0 18,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T09:00:00 2020-04-12T12:00:00 180 1586692800 true 18.71 0 18,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T10:00:00 2020-04-12T13:00:00 180 1586696400 true 19.02 0 19,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T11:00:00 2020-04-12T14:00:00 180 1586700000 true 19.35 0 19,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T12:00:00 2020-04-12T15:00:00 180 1586703600 true 19.56 0 19,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 45 0 45 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T13:00:00 2020-04-12T16:00:00 180 1586707200 true 19.59 0 19,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T14:00:00 2020-04-12T17:00:00 180 1586710800 true 19.48 0 19,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T15:00:00 2020-04-12T18:00:00 180 1586714400 true 19.34 0 19,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T16:00:00 2020-04-12T19:00:00 180 1586718000 true 18.85 0 18,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T17:00:00 2020-04-12T20:00:00 180 1586721600 true 18.18 0 18,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T18:00:00 2020-04-12T21:00:00 180 1586725200 true 17.6 0 17,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T19:00:00 2020-04-12T22:00:00 180 1586728800 true 17.2 0 17,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T19:52:00 2020-04-12T06:49:00 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T23:00:00 180 1586732400 true 16.83 0 16,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-12T03:49:00 2020-04-12T06:49:00 180 1586674140 2020-04-12T16:52:00 2020-04-12T19:52:00 180 1586721120 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Possible drizzle in the morning.

14°c

windy

BF 5

deltiokairou

Το διασημότερο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου περιλαμβάνει μερικά από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Οι εκπληκτικές ακτές και οι εξαιρετικές αμμουδιές, η γοητευτική συνύπαρξη του λευκού και του μπλε στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής, τα νησιώτικα τραγούδια, η ζεστή φιλοξενία, τα γυμνά τοπία με τα έρημα ξωκλήσια κάνουν το ταξίδι στις Κυκλάδες αληθινά μοναδικό.