36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

0 2334 false 1 false 2020-07-02T20:43:00 2020-07-02T06:05:00 0.0 true 28 0 28 °C °C true 1008 0 1008 mb mb true 72 0 72 % % 2020-07-02T09:00:00 2020-07-02T12:00:00 180 1593691200 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Υγρασία Humid 0 Πέμπτη false 1 false 2020-07-02T20:43:00 2020-07-02T06:05:00 true 29.19 0 29,19 °C °C true 25.31 0 25,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Υγρασία false 1 false 2020-07-02T20:43:00 2020-07-02T06:05:00 2020-07-02T08:00:00 2020-07-02T11:00:00 180 1593687600 true 28.12 0 28,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-02T20:43:00 2020-07-02T06:05:00 2020-07-02T09:00:00 2020-07-02T12:00:00 180 1593691200 true 28.22 0 28,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-02T20:43:00 2020-07-02T06:05:00 2020-07-02T10:00:00 2020-07-02T13:00:00 180 1593694800 true 28.34 0 28,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-02T20:43:00 2020-07-02T06:05:00 2020-07-02T11:00:00 2020-07-02T14:00:00 180 1593698400 true 28.56 0 28,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-02T20:43:00 2020-07-02T06:05:00 2020-07-02T12:00:00 2020-07-02T15:00:00 180 1593702000 true 28.78 0 28,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-02T20:43:00 2020-07-02T06:05:00 2020-07-02T13:00:00 2020-07-02T16:00:00 180 1593705600 true 28.91 0 28,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-02T20:43:00 2020-07-02T06:05:00 2020-07-02T14:00:00 2020-07-02T17:00:00 180 1593709200 true 28.83 0 28,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-02T20:43:00 2020-07-02T06:05:00 2020-07-02T15:00:00 2020-07-02T18:00:00 180 1593712800 true 28.59 0 28,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-02T20:43:00 2020-07-02T06:05:00 2020-07-02T16:00:00 2020-07-02T19:00:00 180 1593716400 true 28.23 0 28,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-02T20:43:00 2020-07-02T06:05:00 2020-07-02T17:00:00 2020-07-02T20:00:00 180 1593720000 true 27.63 0 27,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-02T20:43:00 2020-07-02T06:05:00 2020-07-02T18:00:00 2020-07-02T21:00:00 180 1593723600 true 26.98 0 26,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-02T20:43:00 2020-07-02T06:05:00 2020-07-02T19:00:00 2020-07-02T22:00:00 180 1593727200 true 26.53 0 26,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-02T20:43:00 2020-07-02T06:05:00 2020-07-02T20:00:00 2020-07-02T23:00:00 180 1593730800 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-01T21:00:00 2020-07-02T00:00:00 180 1593648000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-07-02T03:05:00 2020-07-02T06:05:00 180 1593669900 2020-07-02T17:43:00 2020-07-02T20:43:00 180 1593722580 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 true 29.05 0 29,05 °C °C true 24.25 0 24,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-02T21:00:00 2020-07-03T00:00:00 180 1593734400 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-02T22:00:00 2020-07-03T01:00:00 180 1593738000 true 25.5 0 25,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-02T23:00:00 2020-07-03T02:00:00 180 1593741600 true 25.29 0 25,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T00:00:00 2020-07-03T03:00:00 180 1593745200 true 25.07 0 25,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1005.9 0 1005,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T01:00:00 2020-07-03T04:00:00 180 1593748800 true 24.75 0 24,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T02:00:00 2020-07-03T05:00:00 180 1593752400 true 24.56 0 24,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T03:00:00 2020-07-03T06:00:00 180 1593756000 true 24.55 0 24,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T04:00:00 2020-07-03T07:00:00 180 1593759600 true 24.84 0 24,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T05:00:00 2020-07-03T08:00:00 180 1593763200 true 25.66 0 25,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T06:00:00 2020-07-03T09:00:00 180 1593766800 true 26.55 0 26,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T07:00:00 2020-07-03T10:00:00 180 1593770400 true 27.13 0 27,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T08:00:00 2020-07-03T11:00:00 180 1593774000 true 27.47 0 27,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T09:00:00 2020-07-03T12:00:00 180 1593777600 true 27.74 0 27,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T10:00:00 2020-07-03T13:00:00 180 1593781200 true 27.92 0 27,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T11:00:00 2020-07-03T14:00:00 180 1593784800 true 28.26 0 28,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T12:00:00 2020-07-03T15:00:00 180 1593788400 true 28.53 0 28,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T13:00:00 2020-07-03T16:00:00 180 1593792000 true 28.76 0 28,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T14:00:00 2020-07-03T17:00:00 180 1593795600 true 28.67 0 28,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T15:00:00 2020-07-03T18:00:00 180 1593799200 true 28.38 0 28,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T16:00:00 2020-07-03T19:00:00 180 1593802800 true 28.01 0 28,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T17:00:00 2020-07-03T20:00:00 180 1593806400 true 27.34 0 27,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T18:00:00 2020-07-03T21:00:00 180 1593810000 true 26.53 0 26,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T19:00:00 2020-07-03T22:00:00 180 1593813600 true 25.97 0 25,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-03T20:43:00 2020-07-03T06:06:00 2020-07-03T20:00:00 2020-07-03T23:00:00 180 1593817200 true 25.48 0 25,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-02T21:00:00 2020-07-03T00:00:00 180 1593734400 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-07-03T03:06:00 2020-07-03T06:06:00 180 1593756360 2020-07-03T17:43:00 2020-07-03T20:43:00 180 1593808980 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 2 Σάββατο false 1 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 true 28.78 0 28,78 °C °C true 23.99 0 23,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-03T21:00:00 2020-07-04T00:00:00 180 1593820800 true 25.11 0 25,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-03T22:00:00 2020-07-04T01:00:00 180 1593824400 true 24.95 0 24,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-03T23:00:00 2020-07-04T02:00:00 180 1593828000 true 24.93 0 24,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T00:00:00 2020-07-04T03:00:00 180 1593831600 true 24.81 0 24,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T01:00:00 2020-07-04T04:00:00 180 1593835200 true 24.4 0 24,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T02:00:00 2020-07-04T05:00:00 180 1593838800 true 24.26 0 24,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T03:00:00 2020-07-04T06:00:00 180 1593842400 true 24.37 0 24,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T04:00:00 2020-07-04T07:00:00 180 1593846000 true 24.85 0 24,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T05:00:00 2020-07-04T08:00:00 180 1593849600 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T06:00:00 2020-07-04T09:00:00 180 1593853200 true 26.92 0 26,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T07:00:00 2020-07-04T10:00:00 180 1593856800 true 27.55 0 27,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T08:00:00 2020-07-04T11:00:00 180 1593860400 true 27.88 0 27,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T09:00:00 2020-07-04T12:00:00 180 1593864000 true 28.05 0 28,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T10:00:00 2020-07-04T13:00:00 180 1593867600 true 28.05 0 28,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T11:00:00 2020-07-04T14:00:00 180 1593871200 true 28.23 0 28,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T12:00:00 2020-07-04T15:00:00 180 1593874800 true 28.5 0 28,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T13:00:00 2020-07-04T16:00:00 180 1593878400 true 28.16 0 28,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.1 0 1008,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T14:00:00 2020-07-04T17:00:00 180 1593882000 true 28.25 0 28,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T15:00:00 2020-07-04T18:00:00 180 1593885600 true 28.21 0 28,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1007.7 0 1007,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T16:00:00 2020-07-04T19:00:00 180 1593889200 true 28.03 0 28,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T17:00:00 2020-07-04T20:00:00 180 1593892800 true 27.56 0 27,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T18:00:00 2020-07-04T21:00:00 180 1593896400 true 27.05 0 27,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T19:00:00 2020-07-04T22:00:00 180 1593900000 true 26.65 0 26,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-04T20:43:00 2020-07-04T06:06:00 2020-07-04T20:00:00 2020-07-04T23:00:00 180 1593903600 true 26.29 0 26,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-03T21:00:00 2020-07-04T00:00:00 180 1593820800 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-07-04T03:06:00 2020-07-04T06:06:00 180 1593842760 2020-07-04T17:43:00 2020-07-04T20:43:00 180 1593895380 true 0.0063 0 0,0063 mm mm true 0 0 0 % % 3 Κυριακή false 1 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 true 28.02 0 28,02 °C °C true 24.82 0 24,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-04T21:00:00 2020-07-05T00:00:00 180 1593907200 true 25.97 0 25,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-04T22:00:00 2020-07-05T01:00:00 180 1593910800 true 25.72 0 25,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-04T23:00:00 2020-07-05T02:00:00 180 1593914400 true 25.59 0 25,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T00:00:00 2020-07-05T03:00:00 180 1593918000 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T01:00:00 2020-07-05T04:00:00 180 1593921600 true 25.16 0 25,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1006.3 0 1006,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T02:00:00 2020-07-05T05:00:00 180 1593925200 true 25.09 0 25,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T03:00:00 2020-07-05T06:00:00 180 1593928800 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1005.9 0 1005,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T04:00:00 2020-07-05T07:00:00 180 1593932400 true 25.6 0 25,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T05:00:00 2020-07-05T08:00:00 180 1593936000 true 26.18 0 26,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T06:00:00 2020-07-05T09:00:00 180 1593939600 true 26.66 0 26,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1005.2 0 1005,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T07:00:00 2020-07-05T10:00:00 180 1593943200 true 26.79 0 26,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T08:00:00 2020-07-05T11:00:00 180 1593946800 true 26.64 0 26,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1005.9 0 1005,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T09:00:00 2020-07-05T12:00:00 180 1593950400 true 26.52 0 26,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1005.9 0 1005,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T10:00:00 2020-07-05T13:00:00 180 1593954000 true 26.56 0 26,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T11:00:00 2020-07-05T14:00:00 180 1593957600 true 26.91 0 26,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1005.6 0 1005,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T12:00:00 2020-07-05T15:00:00 180 1593961200 true 27.31 0 27,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1005.2 0 1005,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T13:00:00 2020-07-05T16:00:00 180 1593964800 true 27.69 0 27,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1004.8 0 1004,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T14:00:00 2020-07-05T17:00:00 180 1593968400 true 27.74 0 27,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1004.3 0 1004,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T15:00:00 2020-07-05T18:00:00 180 1593972000 true 27.65 0 27,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1003.9 0 1003,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T16:00:00 2020-07-05T19:00:00 180 1593975600 true 27.54 0 27,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1003.7 0 1003,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T17:00:00 2020-07-05T20:00:00 180 1593979200 true 27.23 0 27,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1003.6 0 1003,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T18:00:00 2020-07-05T21:00:00 180 1593982800 true 26.85 0 26,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1003.5 0 1003,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T19:00:00 2020-07-05T22:00:00 180 1593986400 true 26.5 0 26,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1003.6 0 1003,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-05T20:43:00 2020-07-05T06:07:00 2020-07-05T20:00:00 2020-07-05T23:00:00 180 1593990000 true 26.12 0 26,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1004.2 0 1004,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-04T21:00:00 2020-07-05T00:00:00 180 1593907200 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-07-05T03:07:00 2020-07-05T06:07:00 180 1593929220 2020-07-05T17:43:00 2020-07-05T20:43:00 180 1593981780 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 true 28.03 0 28,03 °C °C true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Υγρασία false 20 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-05T21:00:00 2020-07-06T00:00:00 180 1593993600 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1004.1 0 1004,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-05T22:00:00 2020-07-06T01:00:00 180 1593997200 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1004 0 1004 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-05T23:00:00 2020-07-06T02:00:00 180 1594000800 true 25.54 0 25,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1002.9 0 1002,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T00:00:00 2020-07-06T03:00:00 180 1594004400 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1002.5 0 1002,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T01:00:00 2020-07-06T04:00:00 180 1594008000 true 25.12 0 25,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 93 0 93 % % true 1002.9 0 1002,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T02:00:00 2020-07-06T05:00:00 180 1594011600 true 25 0 25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 94 0 94 % % true 1002.5 0 1002,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T03:00:00 2020-07-06T06:00:00 180 1594015200 true 25.04 0 25,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 94 0 94 % % true 1002.4 0 1002,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T04:00:00 2020-07-06T07:00:00 180 1594018800 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 93 0 93 % % true 1002.4 0 1002,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T05:00:00 2020-07-06T08:00:00 180 1594022400 true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1002.8 0 1002,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T06:00:00 2020-07-06T09:00:00 180 1594026000 true 26.38 0 26,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1002.5 0 1002,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T07:00:00 2020-07-06T10:00:00 180 1594029600 true 26.65 0 26,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1002.9 0 1002,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T08:00:00 2020-07-06T11:00:00 180 1594033200 true 26.73 0 26,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1003.2 0 1003,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T09:00:00 2020-07-06T12:00:00 180 1594036800 true 26.66 0 26,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1003.5 0 1003,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T10:00:00 2020-07-06T13:00:00 180 1594040400 true 26.68 0 26,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1003.6 0 1003,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T11:00:00 2020-07-06T14:00:00 180 1594044000 true 27.02 0 27,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 78 0 78 % % true 1003.4 0 1003,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T12:00:00 2020-07-06T15:00:00 180 1594047600 true 27.45 0 27,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 75 0 75 % % true 1003.3 0 1003,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T13:00:00 2020-07-06T16:00:00 180 1594051200 true 27.74 0 27,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1003.1 0 1003,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T14:00:00 2020-07-06T17:00:00 180 1594054800 true 27.7 0 27,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1003 0 1003 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T15:00:00 2020-07-06T18:00:00 180 1594058400 true 27.51 0 27,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1002.7 0 1002,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T16:00:00 2020-07-06T19:00:00 180 1594062000 true 27.33 0 27,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1002.6 0 1002,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T17:00:00 2020-07-06T20:00:00 180 1594065600 true 26.92 0 26,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1002.8 0 1002,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T18:00:00 2020-07-06T21:00:00 180 1594069200 true 26.53 0 26,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1002.9 0 1002,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T19:00:00 2020-07-06T22:00:00 180 1594072800 true 26.2 0 26,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1003.3 0 1003,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-06T20:42:00 2020-07-06T06:07:00 2020-07-06T20:00:00 2020-07-06T23:00:00 180 1594076400 true 25.82 0 25,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1002.9 0 1002,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-05T21:00:00 2020-07-06T00:00:00 180 1593993600 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-07-06T03:07:00 2020-07-06T06:07:00 180 1594015620 2020-07-06T17:42:00 2020-07-06T20:42:00 180 1594068120 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 5 Τρίτη false 1 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 true 27 0 27 °C °C true 24.32 0 24,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WSW false false false 0 0 SW15.png Υγρασία false 20 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-06T21:00:00 2020-07-07T00:00:00 180 1594080000 true 25.54 0 25,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1003 0 1003 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-06T22:00:00 2020-07-07T01:00:00 180 1594083600 true 25.31 0 25,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1002.8 0 1002,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-06T23:00:00 2020-07-07T02:00:00 180 1594087200 true 25.13 0 25,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1003 0 1003 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T00:00:00 2020-07-07T03:00:00 180 1594090800 true 24.93 0 24,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 93 0 93 % % true 1002.7 0 1002,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T01:00:00 2020-07-07T04:00:00 180 1594094400 true 24.68 0 24,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 95 0 95 % % true 1002.6 0 1002,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T02:00:00 2020-07-07T05:00:00 180 1594098000 true 24.59 0 24,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1002.8 0 1002,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T03:00:00 2020-07-07T06:00:00 180 1594101600 true 24.68 0 24,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 96 0 96 % % true 1002.1 0 1002,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T04:00:00 2020-07-07T07:00:00 180 1594105200 true 25.04 0 25,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 94 0 94 % % true 1002.3 0 1002,3 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T05:00:00 2020-07-07T08:00:00 180 1594108800 true 25.6 0 25,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1002.7 0 1002,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T06:00:00 2020-07-07T09:00:00 180 1594112400 true 26.09 0 26,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1003.1 0 1003,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T07:00:00 2020-07-07T10:00:00 180 1594116000 true 26.38 0 26,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1003.6 0 1003,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T08:00:00 2020-07-07T11:00:00 180 1594119600 true 26.47 0 26,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1004.1 0 1004,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T09:00:00 2020-07-07T12:00:00 180 1594123200 true 26.2 0 26,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1004.4 0 1004,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T10:00:00 2020-07-07T13:00:00 180 1594126800 true 26.02 0 26,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1004.6 0 1004,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T11:00:00 2020-07-07T14:00:00 180 1594130400 true 26.29 0 26,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1004.6 0 1004,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T12:00:00 2020-07-07T15:00:00 180 1594134000 true 26.61 0 26,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1004.6 0 1004,6 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T13:00:00 2020-07-07T16:00:00 180 1594137600 true 26.72 0 26,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1004.5 0 1004,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T14:00:00 2020-07-07T17:00:00 180 1594141200 true 26.64 0 26,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1004.6 0 1004,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T15:00:00 2020-07-07T18:00:00 180 1594144800 true 26.47 0 26,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1004.3 0 1004,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T16:00:00 2020-07-07T19:00:00 180 1594148400 true 26.31 0 26,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 76 0 76 % % true 1004.3 0 1004,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T17:00:00 2020-07-07T20:00:00 180 1594152000 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 78 0 78 % % true 1004.4 0 1004,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T18:00:00 2020-07-07T21:00:00 180 1594155600 true 25.43 0 25,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1004.6 0 1004,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T19:00:00 2020-07-07T22:00:00 180 1594159200 true 25.17 0 25,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-07-07T20:42:00 2020-07-07T06:08:00 2020-07-07T20:00:00 2020-07-07T23:00:00 180 1594162800 true 24.77 0 24,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-06T21:00:00 2020-07-07T00:00:00 180 1594080000 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-07-07T03:08:00 2020-07-07T06:08:00 180 1594102080 2020-07-07T17:42:00 2020-07-07T20:42:00 180 1594154520 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 true 27.99 0 27,99 °C °C true 23.72 0 23,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Υγρασία false 20 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-07T21:00:00 2020-07-08T00:00:00 180 1594166400 true 24.61 0 24,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-07T22:00:00 2020-07-08T01:00:00 180 1594170000 true 24.51 0 24,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1005.8 0 1005,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-07T23:00:00 2020-07-08T02:00:00 180 1594173600 true 24.49 0 24,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0082 0 0,0082 mm mm true 94 0 94 % % true 1005.2 0 1005,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T00:00:00 2020-07-08T03:00:00 180 1594177200 true 24.36 0 24,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0179 0 0,0179 mm mm true 96 0 96 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T01:00:00 2020-07-08T04:00:00 180 1594180800 true 24.05 0 24,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0231 0 0,0231 mm mm true 98 0 98 % % true 1004.9 0 1004,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T02:00:00 2020-07-08T05:00:00 180 1594184400 true 24 0 24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 99 0 99 % % true 1004.7 0 1004,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T03:00:00 2020-07-08T06:00:00 180 1594188000 true 24.21 0 24,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.029 0 0,029 mm mm true 98 0 98 % % true 1004.8 0 1004,8 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T04:00:00 2020-07-08T07:00:00 180 1594191600 true 24.59 0 24,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0235 0 0,0235 mm mm true 95 0 95 % % true 1005 0 1005 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T05:00:00 2020-07-08T08:00:00 180 1594195200 true 25.15 0 25,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0198 0 0,0198 mm mm true 91 0 91 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T06:00:00 2020-07-08T09:00:00 180 1594198800 true 25.66 0 25,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0218 0 0,0218 mm mm true 86 0 86 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T07:00:00 2020-07-08T10:00:00 180 1594202400 true 26.05 0 26,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0248 0 0,0248 mm mm true 84 0 84 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T08:00:00 2020-07-08T11:00:00 180 1594206000 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T09:00:00 2020-07-08T12:00:00 180 1594209600 true 26.1 0 26,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T10:00:00 2020-07-08T13:00:00 180 1594213200 true 26.21 0 26,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0186 0 0,0186 mm mm true 79 0 79 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T11:00:00 2020-07-08T14:00:00 180 1594216800 true 26.84 0 26,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0118 0 0,0118 mm mm true 76 0 76 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Υγρασία false 1 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T12:00:00 2020-07-08T15:00:00 180 1594220400 true 27.42 0 27,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 74 0 74 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T13:00:00 2020-07-08T16:00:00 180 1594224000 true 27.69 0 27,69 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0063 0 0,0063 mm mm true 72 0 72 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T14:00:00 2020-07-08T17:00:00 180 1594227600 true 27.67 0 27,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0071 0 0,0071 mm mm true 70 0 70 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T15:00:00 2020-07-08T18:00:00 180 1594231200 true 27.57 0 27,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 69 0 69 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T16:00:00 2020-07-08T19:00:00 180 1594234800 true 27.47 0 27,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 70 0 70 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T17:00:00 2020-07-08T20:00:00 180 1594238400 true 27.28 0 27,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1007.1 0 1007,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T18:00:00 2020-07-08T21:00:00 180 1594242000 true 27.09 0 27,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T19:00:00 2020-07-08T22:00:00 180 1594245600 true 27.08 0 27,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Υγρασία false 20 false 2020-07-08T20:42:00 2020-07-08T06:08:00 2020-07-08T20:00:00 2020-07-08T23:00:00 180 1594249200 true 26.88 0 26,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-07-07T21:00:00 2020-07-08T00:00:00 180 1594166400 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-07-08T03:08:00 2020-07-08T06:08:00 180 1594188480 2020-07-08T17:42:00 2020-07-08T20:42:00 180 1594240920 true 0.0293 0 0,0293 mm mm true 0.01 0 0,01 % %
sunny

Σήμερα

Υγρασία όλη την ημέρα.

28°c

windy

BF 4

deltiokairou

Το διασημότερο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου περιλαμβάνει μερικά από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Οι εκπληκτικές ακτές και οι εξαιρετικές αμμουδιές, η γοητευτική συνύπαρξη του λευκού και του μπλε στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής, τα νησιώτικα τραγούδια, η ζεστή φιλοξενία, τα γυμνά τοπία με τα έρημα ξωκλήσια κάνουν το ταξίδι στις Κυκλάδες αληθινά μοναδικό.
_x00D_