Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

0 2334 false 21 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 0.0 true 15 0 15 °C °C true 1011 0 1011 mb mb true 70 0 70 % % 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSW false false false 0 0 SW20.png Νεφώσεις κατά περιόδους Mostly Cloudy 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 true 15.16 0 15,16 °C °C true 13.66 0 13,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SSW false false false 0 0 SW15.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T02:00:00 2019-02-23T04:00:00 120 1550894400 true 14.74 0 14,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.3226 0 0,3226 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.67 0 1011,67 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 14.53 0 14,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.3404 0 0,3404 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 13.97 0 13,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.3658 0 0,3658 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.17 0 1011,17 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 13.66 0 13,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.4064 0 0,4064 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.19 0 1011,19 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 13.72 0 13,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.4369 0 0,4369 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.33 0 1011,33 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 13.78 0 13,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.4394 0 0,4394 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.58 0 1011,58 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 13.84 0 13,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.414 0 0,414 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.92 0 1011,92 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 13.9 0 13,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.3505 0 0,3505 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 14 0 14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.2235 0 0,2235 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.32 0 1012,32 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 14.12 0 14,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.1067 0 0,1067 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.38 0 1012,38 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 14.19 0 14,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0533 0 0,0533 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.49 0 1012,49 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 14.28 0 14,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0432 0 0,0432 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.64 0 1012,64 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 14.33 0 14,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0559 0 0,0559 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.81 0 1012,81 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 14.32 0 14,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0762 0 0,0762 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.06 0 1013,06 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 14.21 0 14,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.0838 0 0,0838 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.47 0 1013,47 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 14.04 0 14,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.1041 0 0,1041 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.95 0 1013,95 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 13.91 0 13,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0.1321 0 0,1321 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.38 0 1014,38 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.1676 0 0,1676 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 13.88 0 13,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.2108 0 0,2108 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.99 0 1014,99 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:07:56 2019-02-23T06:59:20 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 13.91 0 13,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.254 0 0,254 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Ασθενής βροχή κατα τη διάρκεια της νύχτας. Light rain overnight. 2019-02-23T04:59:20 2019-02-23T06:59:20 120 1550905160 2019-02-23T16:07:56 2019-02-23T18:07:56 120 1550945276 true 0.4394 0 0,4394 mm mm true 0.9 0 0,9 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 true 15.16 0 15,16 °C °C true 13.02 0 13,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Ανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF E false false false 0 0 E20.png Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 13.89 0 13,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.3581 0 0,3581 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.32 0 1015,32 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 13.85 0 13,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.6248 0 0,6248 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.38 0 1015,38 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 13.78 0 13,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.8915 0 0,8915 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.45 0 1015,45 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 13.77 0 13,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.9322 0 0,9322 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 13.84 0 13,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.8306 0 0,8306 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.56 0 1015,56 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 13.98 0 13,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.6985 0 0,6985 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 14.17 0 14,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.5283 0 0,5283 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.98 0 1015,98 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 14.39 0 14,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.3556 0 0,3556 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.36 0 1016,36 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 14.61 0 14,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.2616 0 0,2616 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.75 0 1016,75 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 14.87 0 14,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.2515 0 0,2515 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.22 0 1017,22 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 15.09 0 15,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.2896 0 0,2896 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.69 0 1017,69 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 15.16 0 15,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.3581 0 0,3581 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.99 0 1017,99 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 14.88 0 14,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.4953 0 0,4953 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.99 0 1017,99 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 14.43 0 14,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.7417 0 0,7417 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.83 0 1017,83 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 14.07 0 14,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.9474 0 0,9474 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.62 0 1017,62 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 14.03 0 14,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.9322 0 0,9322 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.42 0 1017,42 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 14.12 0 14,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.8839 0 0,8839 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.21 0 1017,21 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 14.11 0 14,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.922 0 0,922 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.14 0 1017,14 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 1.049 0 1,049 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.35 0 1017,35 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 13.54 0 13,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 1.3513 0 1,3513 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 13.24 0 13,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 1.7247 0 1,7247 mm mm true 85 0 85 % % true 1018.04 0 1018,04 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 13.14 0 13,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 1.9685 0 1,9685 mm mm true 87 0 87 % % true 1018.28 0 1018,28 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 13.09 0 13,09 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.1412 0 2,1412 mm mm true 87 0 87 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:08:56 2019-02-24T06:58:03 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 13.02 0 13,02 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.2911 0 2,2911 mm mm true 88 0 88 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Βροχή το πρωί και το απόγευμα και ανεμώδης κατα τη διάρκεια της νύχτας. Rain in the morning and afternoon and windy overnight. 2019-02-24T04:58:03 2019-02-24T06:58:03 120 1550991483 2019-02-24T16:08:56 2019-02-24T18:08:56 120 1551031736 true 2.2911 0 2,2911 mm mm true 1 0 1 % % 2 Δευτέρα false 9 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 true 13.82 0 13,82 °C °C true 12.47 0 12,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Bορειοανατολικός ισχυρός - 6 BF NE false false false 0 0 NE30.png Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 12.82 0 12,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.4917 0 2,4917 mm mm true 89 0 89 % % true 1018.54 0 1018,54 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.6619 0 2,6619 mm mm true 89 0 89 % % true 1018.35 0 1018,35 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 12.47 0 12,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.5375 0 2,5375 mm mm true 90 0 90 % % true 1018.06 0 1018,06 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 12.54 0 12,54 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.9279 0 1,9279 mm mm true 89 0 89 % % true 1017.53 0 1017,53 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.2294 0 1,2294 mm mm true 87 0 87 % % true 1016.87 0 1016,87 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 12.99 0 12,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.7747 0 0,7747 mm mm true 85 0 85 % % true 1016.38 0 1016,38 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 13.19 0 13,19 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.4851 0 0,4851 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.21 0 1016,21 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 13.39 0 13,39 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.2794 0 0,2794 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.1676 0 0,1676 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.13 0 1016,13 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 13.67 0 13,67 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.1168 0 0,1168 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.98 0 1015,98 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 13.81 0 13,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.1041 0 0,1041 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.78 0 1015,78 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 13.82 0 13,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.1219 0 0,1219 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.45 0 1015,45 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 13.58 0 13,58 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.221 0 0,221 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.86 0 1014,86 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 13.22 0 13,22 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.5309 0 0,5309 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.12 0 1014,12 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.8814 0 0,8814 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 12.82 0 12,82 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 1.0338 0 1,0338 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.12 0 1013,12 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 12.78 0 12,78 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 1.1074 0 1,1074 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.85 0 1012,85 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 12.81 0 12,81 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 1.0922 0 1,0922 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.64 0 1012,64 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 12.88 0 12,88 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.8763 0 0,8763 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.44 0 1012,44 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και ομιχλώδης false 50 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 12.98 0 12,98 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.5969 0 0,5969 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.29 0 1012,29 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και ομιχλώδης false 50 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 13.03 0 13,03 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.4191 0 0,4191 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.17 0 1012,17 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 13.04 0 13,04 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.32 0 0,32 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 12.99 0 12,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.2692 0 0,2692 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.04 0 1012,04 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:09:55 2019-02-25T06:56:46 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.221 0 0,221 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.99 0 1011,99 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Ασθενής βροχή το πρωί και το απόγευμα και ανεμώδης όλη την ημέρα. Light rain in the morning and afternoon and windy throughout the day. 2019-02-25T04:56:46 2019-02-25T06:56:46 120 1551077806 2019-02-25T16:09:55 2019-02-25T18:09:55 120 1551118195 true 2.6619 0 2,6619 mm mm true 1 0 1 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 true 12.79 0 12,79 °C °C true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 12.79 0 12,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.1168 0 0,1168 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.93 0 1011,93 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 12.61 0 12,61 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.88 0 1011,88 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 12.44 0 12,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.85 0 1011,85 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.78 0 1011,78 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 12.26 0 12,26 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0914 0 0,0914 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.74 0 1011,74 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.1626 0 0,1626 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.83 0 1011,83 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 12.27 0 12,27 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.1321 0 0,1321 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.24 0 1012,24 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0686 0 0,0686 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.81 0 1012,81 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 12.38 0 12,38 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0305 0 0,0305 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.36 0 1013,36 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.88 0 1013,88 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 12.4 0 12,4 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.39 0 1014,39 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 12.39 0 12,39 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 12.41 0 12,41 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 12.49 0 12,49 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.51 0 1014,51 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 12.54 0 12,54 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.35 0 1014,35 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.27 0 1014,27 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 12.48 0 12,48 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.21 0 1014,21 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 12.47 0 12,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.27 0 1014,27 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 12.46 0 12,46 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NW35.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.59 0 1014,59 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 12.39 0 12,39 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.01 0 1015,01 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.34 0 1015,34 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.54 0 1015,54 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 12.08 0 12,08 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.62 0 1015,62 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-26T18:10:54 2019-02-26T06:55:27 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.57 0 1015,57 mb mb true 0.02 0 0,02 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Ανεμώδης όλη την ημέρα και νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το βραδυ. Windy throughout the day and mostly cloudy until evening. 2019-02-26T04:55:27 2019-02-26T06:55:27 120 1551164127 2019-02-26T16:10:54 2019-02-26T18:10:54 120 1551204654 true 0.1626 0 0,1626 mm mm true 0.78 0 0,78 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 true 12.51 0 12,51 °C °C true 10.6 0 10,6 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 11.98 0 11,98 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 N35.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.33 0 1015,33 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 11.93 0 11,93 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.94 0 1014,94 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 11.89 0 11,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.54 0 1014,54 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.11 0 1014,11 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 11.84 0 11,84 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.65 0 1013,65 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 11.84 0 11,84 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 11.89 0 11,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.12 0 1013,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 11.98 0 11,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.07 0 1013,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.08 0 1013,08 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.27 0 1013,27 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 12.48 0 12,48 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.55 0 1013,55 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0102 0 0,0102 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.59 0 1013,59 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.1092 0 0,1092 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.33 0 1013,33 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 11.8 0 11,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.16 0 0,16 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.18 0 1013,18 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 11.64 0 11,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.094 0 0,094 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.18 0 1013,18 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.29 0 1013,29 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 11.38 0 11,38 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.53 0 1013,53 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 11.16 0 11,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.97 0 1013,97 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 10.95 0 10,95 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.53 0 1014,53 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 10.81 0 10,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.99 0 1014,99 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 10.69 0 10,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.26 0 1015,26 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 10.65 0 10,65 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-27T18:11:53 2019-02-27T06:54:08 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 10.6 0 10,6 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.47 0 1015,47 mb mb true 0.06 0 0,06 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Αραιή συννεφιά από το απόγευμα, που συνεχίζεται μέχρι το βραδυ, και ανεμώδης από το απόγευμα. Partly cloudy starting in the afternoon, continuing until evening, and windy starting in the afternoon. 2019-02-27T04:54:08 2019-02-27T06:54:08 120 1551250448 2019-02-27T16:11:53 2019-02-27T18:11:53 120 1551291113 true 0.16 0 0,16 mm mm true 0.17 0 0,17 % % 5 Πέμπτη false 50 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 true 13.65 0 13,65 °C °C true 10.18 0 10,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 10.45 0 10,45 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.42 0 1015,42 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 10.26 0 10,26 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.29 0 1015,29 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 10.18 0 10,18 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.17 0 1015,17 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 10.22 0 10,22 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.07 0 1015,07 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 10.28 0 10,28 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.95 0 1014,95 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 10.35 0 10,35 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.98 0 1014,98 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 10.43 0 10,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.23 0 1015,23 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 10.48 0 10,48 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 10.57 0 10,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.96 0 1015,96 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.32 0 1016,32 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 11.03 0 11,03 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.67 0 1016,67 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 11.32 0 11,32 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.89 0 1016,89 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.86 0 1016,86 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 11.7 0 11,7 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 11.88 0 11,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.55 0 1016,55 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 12.11 0 12,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.47 0 1016,47 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 12.38 0 12,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.42 0 1016,42 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 12.72 0 12,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1016.45 0 1016,45 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 13.01 0 13,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.61 0 1016,61 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 13.21 0 13,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1016.83 0 1016,83 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 13.33 0 13,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 13.41 0 13,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1017.07 0 1017,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 13.52 0 13,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1017.04 0 1017,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:12:51 2019-02-28T06:52:48 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 13.65 0 13,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1016.96 0 1016,96 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Ανεμώδης μέχρι το απόγευμα. Windy until afternoon. 2019-02-28T04:52:48 2019-02-28T06:52:48 120 1551336768 2019-02-28T16:12:51 2019-02-28T18:12:51 120 1551377571 true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 6 Παρασκευή false 21 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 true 16.48 0 16,48 °C °C true 13.79 0 13,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WSW false false false 0 0 SW15.png Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 13.79 0 13,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1016.79 0 1016,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 13.91 0 13,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1016.56 0 1016,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 13.99 0 13,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.29 0 1016,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 14.12 0 14,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.91 0 1015,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 14.22 0 14,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.48 0 1015,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 14.35 0 14,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 14.48 0 14,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 14.64 0 14,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.35 0 1015,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 14.9 0 14,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.49 0 1015,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 15.26 0 15,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.66 0 1015,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 15.63 0 15,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.86 0 1015,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 15.94 0 15,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.85 0 1015,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 16.19 0 16,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.48 0 1015,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 16.38 0 16,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.91 0 1014,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 16.48 0 16,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 16.47 0 16,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.98 0 1013,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 16.35 0 16,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.63 0 1013,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 16.18 0 16,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.37 0 1013,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 16.05 0 16,05 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.28 0 1013,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 15.99 0 15,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.28 0 1013,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 15.94 0 15,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.27 0 1013,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T19:00:00 2019-03-01T21:00:00 120 1551474000 true 15.96 0 15,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.22 0 1013,22 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T20:00:00 2019-03-01T22:00:00 120 1551477600 true 15.97 0 15,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.13 0 1013,13 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-03-01T18:13:49 2019-03-01T06:51:27 2019-03-01T21:00:00 2019-03-01T23:00:00 120 1551481200 true 15.92 0 15,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 0.79 0 0,79 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αραιή συννεφιά κατα τη διάρκεια της νύχτας. Partly cloudy overnight. 2019-03-01T04:51:27 2019-03-01T06:51:27 120 1551423087 2019-03-01T16:13:49 2019-03-01T18:13:49 120 1551464029 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.07 0 0,07 % %
sunny

Σήμερα

Ασθενής βροχή κατα τη διάρκεια της νύχτας.

15°c

windy

BF 4

deltiokairou

Το διασημότερο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου περιλαμβάνει μερικά από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Οι εκπληκτικές ακτές και οι εξαιρετικές αμμουδιές, η γοητευτική συνύπαρξη του λευκού και του μπλε στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής, τα νησιώτικα τραγούδια, η ζεστή φιλοξενία, τα γυμνά τοπία με τα έρημα ξωκλήσια κάνουν το ταξίδι στις Κυκλάδες αληθινά μοναδικό.