Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

0 2334 false 20 false 2019-06-20T20:42:19 2019-06-20T06:01:00 0.0 true 25 0 25 °C °C true 1011 0 1011 mb mb true 68 0 68 % % 2019-06-20T20:00:00 2019-06-20T23:00:00 180 1561071600 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2019-06-20T20:42:19 2019-06-20T06:01:00 true 27.78 0 27,78 °C °C true 22.54 0 22,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:42:19 2019-06-20T06:01:00 2019-06-20T10:00:00 2019-06-20T13:00:00 180 1561035600 true 26.67 0 26,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.43 0 1011,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:42:19 2019-06-20T06:01:00 2019-06-20T11:00:00 2019-06-20T14:00:00 180 1561039200 true 27 0 27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011.36 0 1011,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:42:19 2019-06-20T06:01:00 2019-06-20T12:00:00 2019-06-20T15:00:00 180 1561042800 true 27.41 0 27,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.22 0 1011,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:42:19 2019-06-20T06:01:00 2019-06-20T13:00:00 2019-06-20T16:00:00 180 1561046400 true 27.7 0 27,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.05 0 1011,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:42:19 2019-06-20T06:01:00 2019-06-20T14:00:00 2019-06-20T17:00:00 180 1561050000 true 27.78 0 27,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:42:19 2019-06-20T06:01:00 2019-06-20T15:00:00 2019-06-20T18:00:00 180 1561053600 true 27.55 0 27,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.38 0 1010,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:42:19 2019-06-20T06:01:00 2019-06-20T16:00:00 2019-06-20T19:00:00 180 1561057200 true 27.04 0 27,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.57 0 1010,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:42:19 2019-06-20T06:01:00 2019-06-20T17:00:00 2019-06-20T20:00:00 180 1561060800 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-20T20:42:19 2019-06-20T06:01:00 2019-06-20T18:00:00 2019-06-20T21:00:00 180 1561064400 true 25.89 0 25,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.03 0 1011,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-20T20:42:19 2019-06-20T06:01:00 2019-06-20T19:00:00 2019-06-20T22:00:00 180 1561068000 true 25.61 0 25,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.11 0 1011,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-20T20:42:19 2019-06-20T06:01:00 2019-06-20T20:00:00 2019-06-20T23:00:00 180 1561071600 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.37 0 1011,37 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-19T21:00:00 2019-06-20T00:00:00 180 1560988800 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2019-06-20T03:01:00 2019-06-20T06:01:00 180 1561010460 2019-06-20T17:42:19 2019-06-20T20:42:19 180 1561063339 true 0.003 0 0,003 mm mm true 0.21 0 0,21 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 true 28.34 0 28,34 °C °C true 23.72 0 23,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-20T21:00:00 2019-06-21T00:00:00 180 1561075200 true 24.87 0 24,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.45 0 1011,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-20T22:00:00 2019-06-21T01:00:00 180 1561078800 true 24.61 0 24,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.37 0 1011,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-20T23:00:00 2019-06-21T02:00:00 180 1561082400 true 24.42 0 24,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.17 0 1011,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T00:00:00 2019-06-21T03:00:00 180 1561086000 true 24.19 0 24,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.91 0 1010,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T01:00:00 2019-06-21T04:00:00 180 1561089600 true 23.88 0 23,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.84 0 1010,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T02:00:00 2019-06-21T05:00:00 180 1561093200 true 23.72 0 23,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.73 0 1010,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T03:00:00 2019-06-21T06:00:00 180 1561096800 true 23.75 0 23,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.91 0 1010,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T04:00:00 2019-06-21T07:00:00 180 1561100400 true 24.12 0 24,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.24 0 1011,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T05:00:00 2019-06-21T08:00:00 180 1561104000 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.69 0 1011,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T06:00:00 2019-06-21T09:00:00 180 1561107600 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.06 0 1012,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T07:00:00 2019-06-21T10:00:00 180 1561111200 true 26.32 0 26,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.09 0 1012,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T08:00:00 2019-06-21T11:00:00 180 1561114800 true 26.85 0 26,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.24 0 1012,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T09:00:00 2019-06-21T12:00:00 180 1561118400 true 27.22 0 27,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.24 0 1012,24 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T10:00:00 2019-06-21T13:00:00 180 1561122000 true 27.38 0 27,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T11:00:00 2019-06-21T14:00:00 180 1561125600 true 27.76 0 27,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1011.97 0 1011,97 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T12:00:00 2019-06-21T15:00:00 180 1561129200 true 28.16 0 28,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.68 0 1011,68 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T13:00:00 2019-06-21T16:00:00 180 1561132800 true 28.34 0 28,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.42 0 1011,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T14:00:00 2019-06-21T17:00:00 180 1561136400 true 28.29 0 28,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.11 0 1011,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T15:00:00 2019-06-21T18:00:00 180 1561140000 true 28.03 0 28,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.85 0 1010,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T16:00:00 2019-06-21T19:00:00 180 1561143600 true 27.45 0 27,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.86 0 1010,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T17:00:00 2019-06-21T20:00:00 180 1561147200 true 26.82 0 26,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.95 0 1010,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T18:00:00 2019-06-21T21:00:00 180 1561150800 true 26.19 0 26,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.16 0 1011,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T19:00:00 2019-06-21T22:00:00 180 1561154400 true 25.92 0 25,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.43 0 1011,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:42:32 2019-06-21T06:01:11 2019-06-21T20:00:00 2019-06-21T23:00:00 180 1561158000 true 25.59 0 25,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.78 0 1011,78 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-20T21:00:00 2019-06-21T00:00:00 180 1561075200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-21T03:01:11 2019-06-21T06:01:11 180 1561096871 2019-06-21T17:42:32 2019-06-21T20:42:32 180 1561149752 true 0 0 0 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 2 Σάββατο false 1 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 true 27.98 0 27,98 °C °C true 24.31 0 24,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-21T21:00:00 2019-06-22T00:00:00 180 1561161600 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.89 0 1011,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-21T22:00:00 2019-06-22T01:00:00 180 1561165200 true 24.98 0 24,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.76 0 1011,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-21T23:00:00 2019-06-22T02:00:00 180 1561168800 true 24.82 0 24,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.42 0 1011,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T00:00:00 2019-06-22T03:00:00 180 1561172400 true 24.6 0 24,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.21 0 1011,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T01:00:00 2019-06-22T04:00:00 180 1561176000 true 24.38 0 24,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T02:00:00 2019-06-22T05:00:00 180 1561179600 true 24.31 0 24,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.23 0 1011,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T03:00:00 2019-06-22T06:00:00 180 1561183200 true 24.35 0 24,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.37 0 1011,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T04:00:00 2019-06-22T07:00:00 180 1561186800 true 24.63 0 24,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.64 0 1011,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T05:00:00 2019-06-22T08:00:00 180 1561190400 true 25.31 0 25,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.08 0 1012,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T06:00:00 2019-06-22T09:00:00 180 1561194000 true 25.97 0 25,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.45 0 1012,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T07:00:00 2019-06-22T10:00:00 180 1561197600 true 26.55 0 26,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.44 0 1012,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T08:00:00 2019-06-22T11:00:00 180 1561201200 true 27.01 0 27,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.52 0 1012,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T09:00:00 2019-06-22T12:00:00 180 1561204800 true 27.28 0 27,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.52 0 1012,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T10:00:00 2019-06-22T13:00:00 180 1561208400 true 27.26 0 27,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.59 0 1012,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T11:00:00 2019-06-22T14:00:00 180 1561212000 true 27.55 0 27,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.48 0 1012,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T12:00:00 2019-06-22T15:00:00 180 1561215600 true 27.93 0 27,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.44 0 1012,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T13:00:00 2019-06-22T16:00:00 180 1561219200 true 27.98 0 27,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.25 0 1012,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T14:00:00 2019-06-22T17:00:00 180 1561222800 true 27.8 0 27,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T15:00:00 2019-06-22T18:00:00 180 1561226400 true 27.61 0 27,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.74 0 1011,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T16:00:00 2019-06-22T19:00:00 180 1561230000 true 27.22 0 27,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.77 0 1011,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T17:00:00 2019-06-22T20:00:00 180 1561233600 true 26.86 0 26,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.03 0 1012,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T18:00:00 2019-06-22T21:00:00 180 1561237200 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T19:00:00 2019-06-22T22:00:00 180 1561240800 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:42:44 2019-06-22T06:01:23 2019-06-22T20:00:00 2019-06-22T23:00:00 180 1561244400 true 26.23 0 26,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.44 0 1012,44 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-21T21:00:00 2019-06-22T00:00:00 180 1561161600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-22T03:01:23 2019-06-22T06:01:23 180 1561183283 2019-06-22T17:42:44 2019-06-22T20:42:44 180 1561236164 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 3 Κυριακή false 1 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 true 28.7 0 28,7 °C °C true 25.08 0 25,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-22T21:00:00 2019-06-23T00:00:00 180 1561248000 true 26.07 0 26,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.46 0 1012,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-22T22:00:00 2019-06-23T01:00:00 180 1561251600 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.27 0 1012,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-22T23:00:00 2019-06-23T02:00:00 180 1561255200 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.04 0 1012,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T00:00:00 2019-06-23T03:00:00 180 1561258800 true 25.38 0 25,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.85 0 1011,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T01:00:00 2019-06-23T04:00:00 180 1561262400 true 25.22 0 25,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.84 0 1011,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T02:00:00 2019-06-23T05:00:00 180 1561266000 true 25.08 0 25,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.86 0 1011,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T03:00:00 2019-06-23T06:00:00 180 1561269600 true 25.1 0 25,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T04:00:00 2019-06-23T07:00:00 180 1561273200 true 25.43 0 25,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.21 0 1012,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T05:00:00 2019-06-23T08:00:00 180 1561276800 true 26.06 0 26,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.56 0 1012,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T06:00:00 2019-06-23T09:00:00 180 1561280400 true 26.68 0 26,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T07:00:00 2019-06-23T10:00:00 180 1561284000 true 26.86 0 26,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.62 0 1012,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T08:00:00 2019-06-23T11:00:00 180 1561287600 true 27.26 0 27,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.93 0 1012,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T09:00:00 2019-06-23T12:00:00 180 1561291200 true 27.49 0 27,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.12 0 1013,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T10:00:00 2019-06-23T13:00:00 180 1561294800 true 27.48 0 27,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T11:00:00 2019-06-23T14:00:00 180 1561298400 true 27.8 0 27,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.94 0 1012,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T12:00:00 2019-06-23T15:00:00 180 1561302000 true 28.32 0 28,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1012.71 0 1012,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T13:00:00 2019-06-23T16:00:00 180 1561305600 true 28.61 0 28,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1012.33 0 1012,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T14:00:00 2019-06-23T17:00:00 180 1561309200 true 28.7 0 28,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T15:00:00 2019-06-23T18:00:00 180 1561312800 true 28.59 0 28,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1011.56 0 1011,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T16:00:00 2019-06-23T19:00:00 180 1561316400 true 28.3 0 28,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.42 0 1011,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T17:00:00 2019-06-23T20:00:00 180 1561320000 true 27.73 0 27,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1011.37 0 1011,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T18:00:00 2019-06-23T21:00:00 180 1561323600 true 27.21 0 27,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T19:00:00 2019-06-23T22:00:00 180 1561327200 true 26.67 0 26,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:42:54 2019-06-23T06:01:37 2019-06-23T20:00:00 2019-06-23T23:00:00 180 1561330800 true 26.25 0 26,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.65 0 1011,65 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-22T21:00:00 2019-06-23T00:00:00 180 1561248000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-23T03:01:37 2019-06-23T06:01:37 180 1561269697 2019-06-23T17:42:54 2019-06-23T20:42:54 180 1561322574 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 true 28.19 0 28,19 °C °C true 24.73 0 24,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-23T21:00:00 2019-06-24T00:00:00 180 1561334400 true 25.84 0 25,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.69 0 1011,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-23T22:00:00 2019-06-24T01:00:00 180 1561338000 true 25.47 0 25,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.57 0 1011,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-23T23:00:00 2019-06-24T02:00:00 180 1561341600 true 25.1 0 25,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.33 0 1011,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T00:00:00 2019-06-24T03:00:00 180 1561345200 true 24.84 0 24,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T01:00:00 2019-06-24T04:00:00 180 1561348800 true 24.73 0 24,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.87 0 1010,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T02:00:00 2019-06-24T05:00:00 180 1561352400 true 24.76 0 24,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.66 0 1010,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T03:00:00 2019-06-24T06:00:00 180 1561356000 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.56 0 1010,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T04:00:00 2019-06-24T07:00:00 180 1561359600 true 25.32 0 25,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.66 0 1010,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T05:00:00 2019-06-24T08:00:00 180 1561363200 true 25.82 0 25,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.87 0 1010,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T06:00:00 2019-06-24T09:00:00 180 1561366800 true 26.26 0 26,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.07 0 1011,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T07:00:00 2019-06-24T10:00:00 180 1561370400 true 26.62 0 26,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.26 0 1011,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T08:00:00 2019-06-24T11:00:00 180 1561374000 true 26.9 0 26,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.44 0 1011,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T09:00:00 2019-06-24T12:00:00 180 1561377600 true 27.09 0 27,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.48 0 1011,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T10:00:00 2019-06-24T13:00:00 180 1561381200 true 27.04 0 27,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.34 0 1011,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T11:00:00 2019-06-24T14:00:00 180 1561384800 true 27.34 0 27,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.07 0 1011,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T12:00:00 2019-06-24T15:00:00 180 1561388400 true 27.85 0 27,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.78 0 1010,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T13:00:00 2019-06-24T16:00:00 180 1561392000 true 28.1 0 28,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.52 0 1010,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T14:00:00 2019-06-24T17:00:00 180 1561395600 true 28.19 0 28,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.24 0 1010,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T15:00:00 2019-06-24T18:00:00 180 1561399200 true 28.03 0 28,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.04 0 1010,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T16:00:00 2019-06-24T19:00:00 180 1561402800 true 27.68 0 27,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.94 0 1009,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T17:00:00 2019-06-24T20:00:00 180 1561406400 true 26.95 0 26,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.93 0 1009,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T18:00:00 2019-06-24T21:00:00 180 1561410000 true 26.44 0 26,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.98 0 1009,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T19:00:00 2019-06-24T22:00:00 180 1561413600 true 26.09 0 26,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.16 0 1010,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:43:03 2019-06-24T06:01:53 2019-06-24T20:00:00 2019-06-24T23:00:00 180 1561417200 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.42 0 1010,42 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-23T21:00:00 2019-06-24T00:00:00 180 1561334400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-24T03:01:53 2019-06-24T06:01:53 180 1561356113 2019-06-24T17:43:03 2019-06-24T20:43:03 180 1561408983 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 5 Τρίτη false 1 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 true 27.23 0 27,23 °C °C true 24.78 0 24,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-24T21:00:00 2019-06-25T00:00:00 180 1561420800 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.54 0 1010,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-24T22:00:00 2019-06-25T01:00:00 180 1561424400 true 25.44 0 25,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.37 0 1010,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-24T23:00:00 2019-06-25T02:00:00 180 1561428000 true 25.16 0 25,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.07 0 1010,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T00:00:00 2019-06-25T03:00:00 180 1561431600 true 24.97 0 24,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.82 0 1009,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T01:00:00 2019-06-25T04:00:00 180 1561435200 true 24.84 0 24,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T02:00:00 2019-06-25T05:00:00 180 1561438800 true 24.78 0 24,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.63 0 1009,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T03:00:00 2019-06-25T06:00:00 180 1561442400 true 24.89 0 24,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.64 0 1009,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T04:00:00 2019-06-25T07:00:00 180 1561446000 true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.75 0 1009,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T05:00:00 2019-06-25T08:00:00 180 1561449600 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.95 0 1009,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T06:00:00 2019-06-25T09:00:00 180 1561453200 true 26.25 0 26,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.19 0 1010,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T07:00:00 2019-06-25T10:00:00 180 1561456800 true 26.72 0 26,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.47 0 1010,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T08:00:00 2019-06-25T11:00:00 180 1561460400 true 27.09 0 27,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.78 0 1010,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T09:00:00 2019-06-25T12:00:00 180 1561464000 true 27.2 0 27,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.02 0 1011,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T10:00:00 2019-06-25T13:00:00 180 1561467600 true 27.05 0 27,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.14 0 1011,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T11:00:00 2019-06-25T14:00:00 180 1561471200 true 27.03 0 27,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T12:00:00 2019-06-25T15:00:00 180 1561474800 true 27.23 0 27,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.16 0 1011,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T13:00:00 2019-06-25T16:00:00 180 1561478400 true 27.18 0 27,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.01 0 1011,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T14:00:00 2019-06-25T17:00:00 180 1561482000 true 27.08 0 27,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.77 0 1010,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T15:00:00 2019-06-25T18:00:00 180 1561485600 true 27 0 27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.61 0 1010,61 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T16:00:00 2019-06-25T19:00:00 180 1561489200 true 27.02 0 27,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T17:00:00 2019-06-25T20:00:00 180 1561492800 true 26.85 0 26,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.66 0 1010,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T18:00:00 2019-06-25T21:00:00 180 1561496400 true 26.66 0 26,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.72 0 1010,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T19:00:00 2019-06-25T22:00:00 180 1561500000 true 26.4 0 26,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:43:10 2019-06-25T06:02:10 2019-06-25T20:00:00 2019-06-25T23:00:00 180 1561503600 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.89 0 1010,89 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-24T21:00:00 2019-06-25T00:00:00 180 1561420800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-25T03:02:10 2019-06-25T06:02:10 180 1561442530 2019-06-25T17:43:10 2019-06-25T20:43:10 180 1561495390 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 true 27.84 0 27,84 °C °C true 25.14 0 25,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-25T21:00:00 2019-06-26T00:00:00 180 1561507200 true 26.02 0 26,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.84 0 1010,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-25T22:00:00 2019-06-26T01:00:00 180 1561510800 true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.55 0 1010,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-25T23:00:00 2019-06-26T02:00:00 180 1561514400 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.15 0 1010,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T00:00:00 2019-06-26T03:00:00 180 1561518000 true 25.53 0 25,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.83 0 1009,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T01:00:00 2019-06-26T04:00:00 180 1561521600 true 25.35 0 25,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.66 0 1009,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T02:00:00 2019-06-26T05:00:00 180 1561525200 true 25.2 0 25,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.58 0 1009,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T03:00:00 2019-06-26T06:00:00 180 1561528800 true 25.14 0 25,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.62 0 1009,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T04:00:00 2019-06-26T07:00:00 180 1561532400 true 25.21 0 25,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.82 0 1009,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T05:00:00 2019-06-26T08:00:00 180 1561536000 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.12 0 1010,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T06:00:00 2019-06-26T09:00:00 180 1561539600 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.41 0 1010,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T07:00:00 2019-06-26T10:00:00 180 1561543200 true 25.94 0 25,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.64 0 1010,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T08:00:00 2019-06-26T11:00:00 180 1561546800 true 26.23 0 26,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1010.85 0 1010,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T09:00:00 2019-06-26T12:00:00 180 1561550400 true 26.22 0 26,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.96 0 1010,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T10:00:00 2019-06-26T13:00:00 180 1561554000 true 26.25 0 26,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.97 0 1010,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T11:00:00 2019-06-26T14:00:00 180 1561557600 true 26.46 0 26,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T12:00:00 2019-06-26T15:00:00 180 1561561200 true 27.02 0 27,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.73 0 1010,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T13:00:00 2019-06-26T16:00:00 180 1561564800 true 27.41 0 27,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.42 0 1010,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T14:00:00 2019-06-26T17:00:00 180 1561568400 true 27.75 0 27,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.04 0 1010,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T15:00:00 2019-06-26T18:00:00 180 1561572000 true 27.84 0 27,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.72 0 1009,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T16:00:00 2019-06-26T19:00:00 180 1561575600 true 27.8 0 27,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.55 0 1009,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T17:00:00 2019-06-26T20:00:00 180 1561579200 true 27.52 0 27,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.46 0 1009,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T18:00:00 2019-06-26T21:00:00 180 1561582800 true 27.21 0 27,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.39 0 1009,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T19:00:00 2019-06-26T22:00:00 180 1561586400 true 26.85 0 26,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.44 0 1009,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:43:15 2019-06-26T06:02:29 2019-06-26T20:00:00 2019-06-26T23:00:00 180 1561590000 true 26.5 0 26,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.53 0 1009,53 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-25T21:00:00 2019-06-26T00:00:00 180 1561507200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-26T03:02:29 2019-06-26T06:02:29 180 1561528949 2019-06-26T17:43:15 2019-06-26T20:43:15 180 1561581795 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα.

25°c

windy

BF 2

deltiokairou

Το διασημότερο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου περιλαμβάνει μερικά από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Οι εκπληκτικές ακτές και οι εξαιρετικές αμμουδιές, η γοητευτική συνύπαρξη του λευκού και του μπλε στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής, τα νησιώτικα τραγούδια, η ζεστή φιλοξενία, τα γυμνά τοπία με τα έρημα ξωκλήσια κάνουν το ταξίδι στις Κυκλάδες αληθινά μοναδικό.