Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

0 2334 false 2 false 2019-05-27T20:30:00 2019-05-27T06:04:51 0.0 true 22 0 22 °C °C true 1014 0 1014 mb mb true 57.999999999999993 0 58 % % 2019-05-27T07:00:00 2019-05-27T10:00:00 180 1558951200 0 true 1 0 1 BF BF Bορειοανατολικός σχεδόν άπνοια - 1 BF NE false false false 0 0 NE05.png Αραιή συννεφιά Partly Cloudy 0 Δευτέρα false 2 false 2019-05-27T20:30:00 2019-05-27T06:04:51 true 23.89 0 23,89 °C °C true 18.8 0 18,8 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF Bορειοανατολικός σχεδόν άπνοια - 1 BF NE false false false 0 0 NE05.png Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-27T20:30:00 2019-05-27T06:04:51 2019-05-27T06:00:00 2019-05-27T09:00:00 180 1558947600 true 21.81 0 21,81 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.22 0 1014,22 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-27T20:30:00 2019-05-27T06:04:51 2019-05-27T07:00:00 2019-05-27T10:00:00 180 1558951200 true 22.16 0 22,16 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.36 0 1014,36 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:30:00 2019-05-27T06:04:51 2019-05-27T08:00:00 2019-05-27T11:00:00 180 1558954800 true 22.27 0 22,27 °C °C 0 true 0 0 0 BF BF BF άπνοια - 0 BF BF false false false 0 0 E00.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.54 0 1014,54 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:30:00 2019-05-27T06:04:51 2019-05-27T09:00:00 2019-05-27T12:00:00 180 1558958400 true 22.25 0 22,25 °C °C 0 true 0 0 0 BF BF BF άπνοια - 0 BF BF false false false 0 0 SW00.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.63 0 1014,63 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:30:00 2019-05-27T06:04:51 2019-05-27T10:00:00 2019-05-27T13:00:00 180 1558962000 true 22.21 0 22,21 °C °C 0 true 0 0 0 BF BF BF άπνοια - 0 BF BF false false false 0 0 SE00.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.55 0 1014,55 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:30:00 2019-05-27T06:04:51 2019-05-27T11:00:00 2019-05-27T14:00:00 180 1558965600 true 22.72 0 22,72 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.37 0 1014,37 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:30:00 2019-05-27T06:04:51 2019-05-27T12:00:00 2019-05-27T15:00:00 180 1558969200 true 23.36 0 23,36 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.19 0 1014,19 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:30:00 2019-05-27T06:04:51 2019-05-27T13:00:00 2019-05-27T16:00:00 180 1558972800 true 23.72 0 23,72 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.06 0 1014,06 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:30:00 2019-05-27T06:04:51 2019-05-27T14:00:00 2019-05-27T17:00:00 180 1558976400 true 23.89 0 23,89 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.95 0 1013,95 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-27T20:30:00 2019-05-27T06:04:51 2019-05-27T15:00:00 2019-05-27T18:00:00 180 1558980000 true 23.88 0 23,88 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:30:00 2019-05-27T06:04:51 2019-05-27T16:00:00 2019-05-27T19:00:00 180 1558983600 true 23.63 0 23,63 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.64 0 1013,64 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-27T20:30:00 2019-05-27T06:04:51 2019-05-27T17:00:00 2019-05-27T20:00:00 180 1558987200 true 23.08 0 23,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.46 0 1013,46 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-27T20:30:00 2019-05-27T06:04:51 2019-05-27T18:00:00 2019-05-27T21:00:00 180 1558990800 true 22.57 0 22,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-27T20:30:00 2019-05-27T06:04:51 2019-05-27T19:00:00 2019-05-27T22:00:00 180 1558994400 true 22.12 0 22,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.19 0 1013,19 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-27T20:30:00 2019-05-27T06:04:51 2019-05-27T20:00:00 2019-05-27T23:00:00 180 1558998000 true 21.74 0 21,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.07 0 1013,07 mb mb true 0.13 0 0,13 % % 2019-05-26T21:00:00 2019-05-27T00:00:00 180 1558915200 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2019-05-27T03:04:51 2019-05-27T06:04:51 180 1558937091 2019-05-27T17:30:00 2019-05-27T20:30:00 180 1558989000 true 0 0 0 mm mm true 0.58 0 0,58 % % 1 Τρίτη false 1 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 true 23.43 0 23,43 °C °C true 20.63 0 20,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Nότιος πολύ ασθενής - 2 BF S false false false 0 0 S10.png Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-27T21:00:00 2019-05-28T00:00:00 180 1559001600 true 21.46 0 21,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.89 0 1012,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-27T22:00:00 2019-05-28T01:00:00 180 1559005200 true 21.26 0 21,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.48 0 1012,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-27T23:00:00 2019-05-28T02:00:00 180 1559008800 true 21.12 0 21,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.99 0 1011,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T00:00:00 2019-05-28T03:00:00 180 1559012400 true 20.98 0 20,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T01:00:00 2019-05-28T04:00:00 180 1559016000 true 20.8 0 20,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T02:00:00 2019-05-28T05:00:00 180 1559019600 true 20.63 0 20,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.32 0 1011,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T03:00:00 2019-05-28T06:00:00 180 1559023200 true 20.63 0 20,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.32 0 1011,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T04:00:00 2019-05-28T07:00:00 180 1559026800 true 20.86 0 20,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1011.43 0 1011,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T05:00:00 2019-05-28T08:00:00 180 1559030400 true 21.23 0 21,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.63 0 1011,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T06:00:00 2019-05-28T09:00:00 180 1559034000 true 21.57 0 21,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.89 0 1011,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T07:00:00 2019-05-28T10:00:00 180 1559037600 true 21.99 0 21,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T08:00:00 2019-05-28T11:00:00 180 1559041200 true 22.38 0 22,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.56 0 1012,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T09:00:00 2019-05-28T12:00:00 180 1559044800 true 22.61 0 22,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.82 0 1012,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T10:00:00 2019-05-28T13:00:00 180 1559048400 true 22.86 0 22,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.87 0 1012,87 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T11:00:00 2019-05-28T14:00:00 180 1559052000 true 23.13 0 23,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.81 0 1012,81 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T12:00:00 2019-05-28T15:00:00 180 1559055600 true 23.43 0 23,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.74 0 1012,74 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T13:00:00 2019-05-28T16:00:00 180 1559059200 true 23.31 0 23,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.62 0 1012,62 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T14:00:00 2019-05-28T17:00:00 180 1559062800 true 22.99 0 22,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.48 0 1012,48 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T15:00:00 2019-05-28T18:00:00 180 1559066400 true 22.69 0 22,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.41 0 1012,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T16:00:00 2019-05-28T19:00:00 180 1559070000 true 22.62 0 22,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.47 0 1012,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T17:00:00 2019-05-28T20:00:00 180 1559073600 true 22.2 0 22,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.63 0 1012,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T18:00:00 2019-05-28T21:00:00 180 1559077200 true 21.84 0 21,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.82 0 1012,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T19:00:00 2019-05-28T22:00:00 180 1559080800 true 21.59 0 21,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.05 0 1013,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-28T20:30:44 2019-05-28T06:04:23 2019-05-28T20:00:00 2019-05-28T23:00:00 180 1559084400 true 21.43 0 21,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % 2019-05-27T21:00:00 2019-05-28T00:00:00 180 1559001600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-05-28T03:04:23 2019-05-28T06:04:23 180 1559023463 2019-05-28T17:30:44 2019-05-28T20:30:44 180 1559075444 true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 0 0 0 % % 2 Τετάρτη false 21 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 true 22.19 0 22,19 °C °C true 20.43 0 20,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF WSW false false false 0 0 SW20.png Αίθριος false 20 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-28T21:00:00 2019-05-29T00:00:00 180 1559088000 true 21.31 0 21,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.47 0 1013,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-28T22:00:00 2019-05-29T01:00:00 180 1559091600 true 21.19 0 21,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.43 0 1013,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-28T23:00:00 2019-05-29T02:00:00 180 1559095200 true 21.06 0 21,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T00:00:00 2019-05-29T03:00:00 180 1559098800 true 20.94 0 20,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T01:00:00 2019-05-29T04:00:00 180 1559102400 true 20.8 0 20,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.13 0 1013,13 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T02:00:00 2019-05-29T05:00:00 180 1559106000 true 20.64 0 20,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.09 0 1013,09 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T03:00:00 2019-05-29T06:00:00 180 1559109600 true 20.51 0 20,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.15 0 1013,15 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T04:00:00 2019-05-29T07:00:00 180 1559113200 true 20.43 0 20,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.41 0 1013,41 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T05:00:00 2019-05-29T08:00:00 180 1559116800 true 20.43 0 20,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.79 0 1013,79 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T06:00:00 2019-05-29T09:00:00 180 1559120400 true 20.52 0 20,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.14 0 1014,14 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T07:00:00 2019-05-29T10:00:00 180 1559124000 true 20.67 0 20,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.44 0 1014,44 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T08:00:00 2019-05-29T11:00:00 180 1559127600 true 20.73 0 20,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.73 0 1014,73 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T09:00:00 2019-05-29T12:00:00 180 1559131200 true 20.69 0 20,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.93 0 1014,93 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T10:00:00 2019-05-29T13:00:00 180 1559134800 true 20.94 0 20,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.01 0 1015,01 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T11:00:00 2019-05-29T14:00:00 180 1559138400 true 21.41 0 21,41 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.01 0 1015,01 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T12:00:00 2019-05-29T15:00:00 180 1559142000 true 21.9 0 21,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.95 0 1014,95 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T13:00:00 2019-05-29T16:00:00 180 1559145600 true 22.19 0 22,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.75 0 1014,75 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T14:00:00 2019-05-29T17:00:00 180 1559149200 true 22.16 0 22,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.49 0 1014,49 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T15:00:00 2019-05-29T18:00:00 180 1559152800 true 21.98 0 21,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.33 0 1014,33 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T16:00:00 2019-05-29T19:00:00 180 1559156400 true 21.8 0 21,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.33 0 1014,33 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T17:00:00 2019-05-29T20:00:00 180 1559160000 true 21.47 0 21,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.43 0 1014,43 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T18:00:00 2019-05-29T21:00:00 180 1559163600 true 21.08 0 21,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.55 0 1014,55 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T19:00:00 2019-05-29T22:00:00 180 1559167200 true 20.81 0 20,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.79 0 1014,79 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-05-29T20:31:27 2019-05-29T06:03:55 2019-05-29T20:00:00 2019-05-29T23:00:00 180 1559170800 true 20.57 0 20,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.05 0 1015,05 mb mb true 0.84 0 0,84 % % 2019-05-28T21:00:00 2019-05-29T00:00:00 180 1559088000 Νεφώσεις κατά περιόδους από το βραδυ. Mostly cloudy starting in the evening. 2019-05-29T03:03:55 2019-05-29T06:03:55 180 1559109835 2019-05-29T17:31:27 2019-05-29T20:31:27 180 1559161887 true 0 0 0 mm mm true 0.21 0 0,21 % % 3 Πέμπτη false 2 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 true 24.41 0 24,41 °C °C true 19.86 0 19,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Δυτικός πολύ ασθενής - 2 BF W false false false 0 0 W10.png Συννεφιά false 4 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-29T21:00:00 2019-05-30T00:00:00 180 1559174400 true 20.38 0 20,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.18 0 1015,18 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-29T22:00:00 2019-05-30T01:00:00 180 1559178000 true 20.28 0 20,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-29T23:00:00 2019-05-30T02:00:00 180 1559181600 true 20.24 0 20,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.71 0 1014,71 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T00:00:00 2019-05-30T03:00:00 180 1559185200 true 20.17 0 20,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.42 0 1014,42 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T01:00:00 2019-05-30T04:00:00 180 1559188800 true 20.02 0 20,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T02:00:00 2019-05-30T05:00:00 180 1559192400 true 19.86 0 19,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.01 0 1014,01 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T03:00:00 2019-05-30T06:00:00 180 1559196000 true 19.86 0 19,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.97 0 1013,97 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T04:00:00 2019-05-30T07:00:00 180 1559199600 true 20.09 0 20,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.16 0 1014,16 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T05:00:00 2019-05-30T08:00:00 180 1559203200 true 20.47 0 20,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.51 0 1014,51 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T06:00:00 2019-05-30T09:00:00 180 1559206800 true 20.88 0 20,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.84 0 1014,84 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T07:00:00 2019-05-30T10:00:00 180 1559210400 true 21.36 0 21,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.09 0 1015,09 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T08:00:00 2019-05-30T11:00:00 180 1559214000 true 21.68 0 21,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1015.32 0 1015,32 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T09:00:00 2019-05-30T12:00:00 180 1559217600 true 21.84 0 21,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.45 0 1015,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T10:00:00 2019-05-30T13:00:00 180 1559221200 true 22.32 0 22,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1015.45 0 1015,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T11:00:00 2019-05-30T14:00:00 180 1559224800 true 22.86 0 22,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.34 0 1015,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T12:00:00 2019-05-30T15:00:00 180 1559228400 true 23.53 0 23,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T13:00:00 2019-05-30T16:00:00 180 1559232000 true 24.15 0 24,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.01 0 1015,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T14:00:00 2019-05-30T17:00:00 180 1559235600 true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.79 0 1014,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T15:00:00 2019-05-30T18:00:00 180 1559239200 true 24.4 0 24,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.63 0 1014,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T16:00:00 2019-05-30T19:00:00 180 1559242800 true 24.26 0 24,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.57 0 1014,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T17:00:00 2019-05-30T20:00:00 180 1559246400 true 23.62 0 23,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.59 0 1014,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T18:00:00 2019-05-30T21:00:00 180 1559250000 true 23.1 0 23,1 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.59 0 1014,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T19:00:00 2019-05-30T22:00:00 180 1559253600 true 22.62 0 22,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.65 0 1014,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-30T20:32:09 2019-05-30T06:03:30 2019-05-30T20:00:00 2019-05-30T23:00:00 180 1559257200 true 22.18 0 22,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.73 0 1014,73 mb mb true 0 0 0 % % 2019-05-29T21:00:00 2019-05-30T00:00:00 180 1559174400 Νεφώσεις κατά περιόδους το πρωί. Mostly cloudy in the morning. 2019-05-30T03:03:30 2019-05-30T06:03:30 180 1559196210 2019-05-30T17:32:09 2019-05-30T20:32:09 180 1559248329 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.44 0 0,44 % % 4 Παρασκευή false 1 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 true 23.58 0 23,58 °C °C true 20.73 0 20,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Δυτικός ασθενής - 3 BF W false false false 0 0 W15.png Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-30T21:00:00 2019-05-31T00:00:00 180 1559260800 true 21.84 0 21,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.65 0 1014,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-30T22:00:00 2019-05-31T01:00:00 180 1559264400 true 21.66 0 21,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1014.32 0 1014,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-30T23:00:00 2019-05-31T02:00:00 180 1559268000 true 21.52 0 21,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.86 0 1013,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T00:00:00 2019-05-31T03:00:00 180 1559271600 true 21.36 0 21,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.43 0 1013,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T01:00:00 2019-05-31T04:00:00 180 1559275200 true 21.06 0 21,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.06 0 1013,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T02:00:00 2019-05-31T05:00:00 180 1559278800 true 20.78 0 20,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 W20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.71 0 1012,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T03:00:00 2019-05-31T06:00:00 180 1559282400 true 20.73 0 20,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.55 0 1012,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T04:00:00 2019-05-31T07:00:00 180 1559286000 true 21.07 0 21,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.69 0 1012,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T05:00:00 2019-05-31T08:00:00 180 1559289600 true 21.62 0 21,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.99 0 1012,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T06:00:00 2019-05-31T09:00:00 180 1559293200 true 22.13 0 22,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.27 0 1013,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T07:00:00 2019-05-31T10:00:00 180 1559296800 true 22.45 0 22,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T08:00:00 2019-05-31T11:00:00 180 1559300400 true 22.71 0 22,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.72 0 1013,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T09:00:00 2019-05-31T12:00:00 180 1559304000 true 22.71 0 22,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T10:00:00 2019-05-31T13:00:00 180 1559307600 true 22.85 0 22,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T11:00:00 2019-05-31T14:00:00 180 1559311200 true 23.16 0 23,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.47 0 1013,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T12:00:00 2019-05-31T15:00:00 180 1559314800 true 23.42 0 23,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.22 0 1013,22 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T13:00:00 2019-05-31T16:00:00 180 1559318400 true 23.58 0 23,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1012.96 0 1012,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T14:00:00 2019-05-31T17:00:00 180 1559322000 true 23.33 0 23,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1012.68 0 1012,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T15:00:00 2019-05-31T18:00:00 180 1559325600 true 22.99 0 22,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.44 0 1012,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T16:00:00 2019-05-31T19:00:00 180 1559329200 true 22.82 0 22,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.32 0 1012,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T17:00:00 2019-05-31T20:00:00 180 1559332800 true 22.38 0 22,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.25 0 1012,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T18:00:00 2019-05-31T21:00:00 180 1559336400 true 21.92 0 21,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.17 0 1012,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T19:00:00 2019-05-31T22:00:00 180 1559340000 true 21.62 0 21,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.11 0 1012,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-05-31T20:32:50 2019-05-31T06:03:06 2019-05-31T20:00:00 2019-05-31T23:00:00 180 1559343600 true 21.41 0 21,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.05 0 1012,05 mb mb true 0 0 0 % % 2019-05-30T21:00:00 2019-05-31T00:00:00 180 1559260800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-05-31T03:03:06 2019-05-31T06:03:06 180 1559282586 2019-05-31T17:32:50 2019-05-31T20:32:50 180 1559334770 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 5 Σάββατο false 1 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 true 22.71 0 22,71 °C °C true 20.27 0 20,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Δυτικός πολύ ασθενής - 2 BF W false false false 0 0 W10.png Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-05-31T21:00:00 2019-06-01T00:00:00 180 1559347200 true 21.24 0 21,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-05-31T22:00:00 2019-06-01T01:00:00 180 1559350800 true 21.11 0 21,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.52 0 1011,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-05-31T23:00:00 2019-06-01T02:00:00 180 1559354400 true 21.02 0 21,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.05 0 1011,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T00:00:00 2019-06-01T03:00:00 180 1559358000 true 20.9 0 20,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.66 0 1010,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T01:00:00 2019-06-01T04:00:00 180 1559361600 true 20.69 0 20,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T02:00:00 2019-06-01T05:00:00 180 1559365200 true 20.43 0 20,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.23 0 1010,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T03:00:00 2019-06-01T06:00:00 180 1559368800 true 20.27 0 20,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T04:00:00 2019-06-01T07:00:00 180 1559372400 true 20.29 0 20,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.42 0 1010,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T05:00:00 2019-06-01T08:00:00 180 1559376000 true 20.45 0 20,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.78 0 1010,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T06:00:00 2019-06-01T09:00:00 180 1559379600 true 20.73 0 20,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.12 0 1011,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T07:00:00 2019-06-01T10:00:00 180 1559383200 true 21.06 0 21,06 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.41 0 1011,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T08:00:00 2019-06-01T11:00:00 180 1559386800 true 21.42 0 21,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1011.68 0 1011,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T09:00:00 2019-06-01T12:00:00 180 1559390400 true 21.48 0 21,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.88 0 1011,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T10:00:00 2019-06-01T13:00:00 180 1559394000 true 21.78 0 21,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.98 0 1011,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T11:00:00 2019-06-01T14:00:00 180 1559397600 true 22.14 0 22,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.99 0 1011,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T12:00:00 2019-06-01T15:00:00 180 1559401200 true 22.43 0 22,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.98 0 1011,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T13:00:00 2019-06-01T16:00:00 180 1559404800 true 22.71 0 22,71 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.89 0 1011,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T14:00:00 2019-06-01T17:00:00 180 1559408400 true 22.54 0 22,54 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.75 0 1011,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T15:00:00 2019-06-01T18:00:00 180 1559412000 true 22.27 0 22,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.69 0 1011,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T16:00:00 2019-06-01T19:00:00 180 1559415600 true 22.11 0 22,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.76 0 1011,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T17:00:00 2019-06-01T20:00:00 180 1559419200 true 21.88 0 21,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.91 0 1011,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T18:00:00 2019-06-01T21:00:00 180 1559422800 true 21.51 0 21,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.06 0 1012,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T19:00:00 2019-06-01T22:00:00 180 1559426400 true 21.08 0 21,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.25 0 1012,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-01T20:33:30 2019-06-01T06:02:43 2019-06-01T20:00:00 2019-06-01T23:00:00 180 1559430000 true 20.69 0 20,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.47 0 1012,47 mb mb true 0 0 0 % % 2019-05-31T21:00:00 2019-06-01T00:00:00 180 1559347200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-01T03:02:43 2019-06-01T06:02:43 180 1559368963 2019-06-01T17:33:30 2019-06-01T20:33:30 180 1559421210 true 0.0025 0 0,0025 mm mm true 0 0 0 % % 6 Κυριακή false 1 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 true 21.66 0 21,66 °C °C true 19.52 0 19,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SW false false false 0 0 SW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-01T21:00:00 2019-06-02T00:00:00 180 1559433600 true 20.39 0 20,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.55 0 1012,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-01T22:00:00 2019-06-02T01:00:00 180 1559437200 true 20.17 0 20,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.37 0 1012,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-01T23:00:00 2019-06-02T02:00:00 180 1559440800 true 20 0 20 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.08 0 1012,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T00:00:00 2019-06-02T03:00:00 180 1559444400 true 19.87 0 19,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.84 0 1011,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T01:00:00 2019-06-02T04:00:00 180 1559448000 true 19.67 0 19,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.71 0 1011,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T02:00:00 2019-06-02T05:00:00 180 1559451600 true 19.54 0 19,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.63 0 1011,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T03:00:00 2019-06-02T06:00:00 180 1559455200 true 19.52 0 19,52 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1011.66 0 1011,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T04:00:00 2019-06-02T07:00:00 180 1559458800 true 19.68 0 19,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.81 0 1011,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T05:00:00 2019-06-02T08:00:00 180 1559462400 true 19.97 0 19,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1012.08 0 1012,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T06:00:00 2019-06-02T09:00:00 180 1559466000 true 20.31 0 20,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.32 0 1012,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T07:00:00 2019-06-02T10:00:00 180 1559469600 true 20.47 0 20,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.49 0 1012,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T08:00:00 2019-06-02T11:00:00 180 1559473200 true 20.62 0 20,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.62 0 1012,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T09:00:00 2019-06-02T12:00:00 180 1559476800 true 20.47 0 20,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.69 0 1012,69 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T10:00:00 2019-06-02T13:00:00 180 1559480400 true 20.66 0 20,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.69 0 1012,69 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T11:00:00 2019-06-02T14:00:00 180 1559484000 true 20.91 0 20,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.62 0 1012,62 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T12:00:00 2019-06-02T15:00:00 180 1559487600 true 21.19 0 21,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.54 0 1012,54 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T13:00:00 2019-06-02T16:00:00 180 1559491200 true 21.58 0 21,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.42 0 1012,42 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T14:00:00 2019-06-02T17:00:00 180 1559494800 true 21.66 0 21,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.29 0 1012,29 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T15:00:00 2019-06-02T18:00:00 180 1559498400 true 21.49 0 21,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.22 0 1012,22 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T16:00:00 2019-06-02T19:00:00 180 1559502000 true 21.29 0 21,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.32 0 1012,32 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T17:00:00 2019-06-02T20:00:00 180 1559505600 true 21.18 0 21,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.47 0 1012,47 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T18:00:00 2019-06-02T21:00:00 180 1559509200 true 21.03 0 21,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.65 0 1012,65 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T19:00:00 2019-06-02T22:00:00 180 1559512800 true 20.76 0 20,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.84 0 1012,84 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-02T20:34:09 2019-06-02T06:02:23 2019-06-02T20:00:00 2019-06-02T23:00:00 180 1559516400 true 20.47 0 20,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.03 0 1013,03 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2019-06-01T21:00:00 2019-06-02T00:00:00 180 1559433600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-02T03:02:23 2019-06-02T06:02:23 180 1559455343 2019-06-02T17:34:09 2019-06-02T20:34:09 180 1559507649 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.03 0 0,03 % %
sunny

Σήμερα

Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα.

22°c

windy

BF 1

deltiokairou

Το διασημότερο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου περιλαμβάνει μερικά από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Οι εκπληκτικές ακτές και οι εξαιρετικές αμμουδιές, η γοητευτική συνύπαρξη του λευκού και του μπλε στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής, τα νησιώτικα τραγούδια, η ζεστή φιλοξενία, τα γυμνά τοπία με τα έρημα ξωκλήσια κάνουν το ταξίδι στις Κυκλάδες αληθινά μοναδικό.