36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

0 2334 false 1 false 2020-08-13T20:14:00 2020-08-13T06:36:00 0.0 true 28 0 28 °C °C true 1011 0 1011 mb mb true 64 0 64 % % 2020-08-13T07:00:00 2020-08-13T10:00:00 180 1597312800 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2020-08-13T20:14:00 2020-08-13T06:36:00 true 29.1 0 29,1 °C °C true 25.45 0 25,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:14:00 2020-08-13T06:36:00 2020-08-13T06:00:00 2020-08-13T09:00:00 180 1597309200 true 27.46 0 27,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:14:00 2020-08-13T06:36:00 2020-08-13T07:00:00 2020-08-13T10:00:00 180 1597312800 true 27.9 0 27,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:14:00 2020-08-13T06:36:00 2020-08-13T08:00:00 2020-08-13T11:00:00 180 1597316400 true 28.32 0 28,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:14:00 2020-08-13T06:36:00 2020-08-13T09:00:00 2020-08-13T12:00:00 180 1597320000 true 28.49 0 28,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:14:00 2020-08-13T06:36:00 2020-08-13T10:00:00 2020-08-13T13:00:00 180 1597323600 true 28.72 0 28,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:14:00 2020-08-13T06:36:00 2020-08-13T11:00:00 2020-08-13T14:00:00 180 1597327200 true 28.78 0 28,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:14:00 2020-08-13T06:36:00 2020-08-13T12:00:00 2020-08-13T15:00:00 180 1597330800 true 28.64 0 28,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:14:00 2020-08-13T06:36:00 2020-08-13T13:00:00 2020-08-13T16:00:00 180 1597334400 true 28.82 0 28,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:14:00 2020-08-13T06:36:00 2020-08-13T14:00:00 2020-08-13T17:00:00 180 1597338000 true 28.58 0 28,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:14:00 2020-08-13T06:36:00 2020-08-13T15:00:00 2020-08-13T18:00:00 180 1597341600 true 28.19 0 28,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:14:00 2020-08-13T06:36:00 2020-08-13T16:00:00 2020-08-13T19:00:00 180 1597345200 true 27.95 0 27,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-13T20:14:00 2020-08-13T06:36:00 2020-08-13T17:00:00 2020-08-13T20:00:00 180 1597348800 true 27.62 0 27,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:14:00 2020-08-13T06:36:00 2020-08-13T18:00:00 2020-08-13T21:00:00 180 1597352400 true 27.23 0 27,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:14:00 2020-08-13T06:36:00 2020-08-13T19:00:00 2020-08-13T22:00:00 180 1597356000 true 27.19 0 27,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-13T20:14:00 2020-08-13T06:36:00 2020-08-13T20:00:00 2020-08-13T23:00:00 180 1597359600 true 26.9 0 26,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-12T21:00:00 2020-08-13T00:00:00 180 1597276800 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-13T03:36:00 2020-08-13T06:36:00 180 1597300560 2020-08-13T17:14:00 2020-08-13T20:14:00 180 1597349640 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 true 28.02 0 28,02 °C °C true 25.13 0 25,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-13T21:00:00 2020-08-14T00:00:00 180 1597363200 true 26.61 0 26,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 77 0 77 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-13T22:00:00 2020-08-14T01:00:00 180 1597366800 true 26.54 0 26,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-13T23:00:00 2020-08-14T02:00:00 180 1597370400 true 26.43 0 26,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T00:00:00 2020-08-14T03:00:00 180 1597374000 true 26.12 0 26,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T01:00:00 2020-08-14T04:00:00 180 1597377600 true 25.82 0 25,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T02:00:00 2020-08-14T05:00:00 180 1597381200 true 25.54 0 25,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T03:00:00 2020-08-14T06:00:00 180 1597384800 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T04:00:00 2020-08-14T07:00:00 180 1597388400 true 25.76 0 25,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T05:00:00 2020-08-14T08:00:00 180 1597392000 true 26.12 0 26,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T06:00:00 2020-08-14T09:00:00 180 1597395600 true 26.32 0 26,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T07:00:00 2020-08-14T10:00:00 180 1597399200 true 26.75 0 26,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T08:00:00 2020-08-14T11:00:00 180 1597402800 true 26.99 0 26,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T09:00:00 2020-08-14T12:00:00 180 1597406400 true 27.06 0 27,06 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T10:00:00 2020-08-14T13:00:00 180 1597410000 true 27.36 0 27,36 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T11:00:00 2020-08-14T14:00:00 180 1597413600 true 27.47 0 27,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T12:00:00 2020-08-14T15:00:00 180 1597417200 true 27.5 0 27,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T13:00:00 2020-08-14T16:00:00 180 1597420800 true 27.73 0 27,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T14:00:00 2020-08-14T17:00:00 180 1597424400 true 27.67 0 27,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T15:00:00 2020-08-14T18:00:00 180 1597428000 true 27.4 0 27,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T16:00:00 2020-08-14T19:00:00 180 1597431600 true 27.08 0 27,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T17:00:00 2020-08-14T20:00:00 180 1597435200 true 26.84 0 26,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T18:00:00 2020-08-14T21:00:00 180 1597438800 true 26.49 0 26,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T19:00:00 2020-08-14T22:00:00 180 1597442400 true 26.55 0 26,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-14T20:13:00 2020-08-14T06:37:00 2020-08-14T20:00:00 2020-08-14T23:00:00 180 1597446000 true 26.59 0 26,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-13T21:00:00 2020-08-14T00:00:00 180 1597363200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-14T03:37:00 2020-08-14T06:37:00 180 1597387020 2020-08-14T17:13:00 2020-08-14T20:13:00 180 1597435980 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0 0 0 % % 2 Σάββατο false 1 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 true 28.61 0 28,61 °C °C true 24.88 0 24,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-14T21:00:00 2020-08-15T00:00:00 180 1597449600 true 26.47 0 26,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-14T22:00:00 2020-08-15T01:00:00 180 1597453200 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-14T23:00:00 2020-08-15T02:00:00 180 1597456800 true 26.02 0 26,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T00:00:00 2020-08-15T03:00:00 180 1597460400 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T01:00:00 2020-08-15T04:00:00 180 1597464000 true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T02:00:00 2020-08-15T05:00:00 180 1597467600 true 25.15 0 25,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T03:00:00 2020-08-15T06:00:00 180 1597471200 true 25.32 0 25,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T04:00:00 2020-08-15T07:00:00 180 1597474800 true 25.57 0 25,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T05:00:00 2020-08-15T08:00:00 180 1597478400 true 25.99 0 25,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T06:00:00 2020-08-15T09:00:00 180 1597482000 true 26.31 0 26,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T07:00:00 2020-08-15T10:00:00 180 1597485600 true 26.63 0 26,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T08:00:00 2020-08-15T11:00:00 180 1597489200 true 26.83 0 26,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T09:00:00 2020-08-15T12:00:00 180 1597492800 true 27.34 0 27,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T10:00:00 2020-08-15T13:00:00 180 1597496400 true 27.42 0 27,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T11:00:00 2020-08-15T14:00:00 180 1597500000 true 27.7 0 27,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T12:00:00 2020-08-15T15:00:00 180 1597503600 true 28.01 0 28,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T13:00:00 2020-08-15T16:00:00 180 1597507200 true 28.13 0 28,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T14:00:00 2020-08-15T17:00:00 180 1597510800 true 28.33 0 28,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T15:00:00 2020-08-15T18:00:00 180 1597514400 true 28.18 0 28,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T16:00:00 2020-08-15T19:00:00 180 1597518000 true 27.45 0 27,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T17:00:00 2020-08-15T20:00:00 180 1597521600 true 26.96 0 26,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T18:00:00 2020-08-15T21:00:00 180 1597525200 true 26.55 0 26,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T19:00:00 2020-08-15T22:00:00 180 1597528800 true 26.34 0 26,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-15T20:12:00 2020-08-15T06:38:00 2020-08-15T20:00:00 2020-08-15T23:00:00 180 1597532400 true 26.25 0 26,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-14T21:00:00 2020-08-15T00:00:00 180 1597449600 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2020-08-15T03:38:00 2020-08-15T06:38:00 180 1597473480 2020-08-15T17:12:00 2020-08-15T20:12:00 180 1597522320 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 3 Κυριακή false 50 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 true 27.34 0 27,34 °C °C true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-15T21:00:00 2020-08-16T00:00:00 180 1597536000 true 26.11 0 26,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-15T22:00:00 2020-08-16T01:00:00 180 1597539600 true 25.78 0 25,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-15T23:00:00 2020-08-16T02:00:00 180 1597543200 true 25.53 0 25,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0 0 0 % % Υγρασία false 20 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T00:00:00 2020-08-16T03:00:00 180 1597546800 true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T01:00:00 2020-08-16T04:00:00 180 1597550400 true 24.79 0 24,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T02:00:00 2020-08-16T05:00:00 180 1597554000 true 24.69 0 24,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1006.3 0 1006,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T03:00:00 2020-08-16T06:00:00 180 1597557600 true 24.85 0 24,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T04:00:00 2020-08-16T07:00:00 180 1597561200 true 25.16 0 25,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T05:00:00 2020-08-16T08:00:00 180 1597564800 true 25.62 0 25,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T06:00:00 2020-08-16T09:00:00 180 1597568400 true 25.88 0 25,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1007 0 1007 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T07:00:00 2020-08-16T10:00:00 180 1597572000 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T08:00:00 2020-08-16T11:00:00 180 1597575600 true 25.98 0 25,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T09:00:00 2020-08-16T12:00:00 180 1597579200 true 26.3 0 26,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T10:00:00 2020-08-16T13:00:00 180 1597582800 true 26.4 0 26,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T11:00:00 2020-08-16T14:00:00 180 1597586400 true 26.67 0 26,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T12:00:00 2020-08-16T15:00:00 180 1597590000 true 27.02 0 27,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T13:00:00 2020-08-16T16:00:00 180 1597593600 true 27.04 0 27,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T14:00:00 2020-08-16T17:00:00 180 1597597200 true 26.86 0 26,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T15:00:00 2020-08-16T18:00:00 180 1597600800 true 26.57 0 26,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T16:00:00 2020-08-16T19:00:00 180 1597604400 true 26.2 0 26,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T17:00:00 2020-08-16T20:00:00 180 1597608000 true 26.04 0 26,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T18:00:00 2020-08-16T21:00:00 180 1597611600 true 25.92 0 25,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T19:00:00 2020-08-16T22:00:00 180 1597615200 true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-16T20:10:00 2020-08-16T06:38:00 2020-08-16T20:00:00 2020-08-16T23:00:00 180 1597618800 true 26.01 0 26,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-15T21:00:00 2020-08-16T00:00:00 180 1597536000 Ανεμώδης το πρωί. Windy in the morning. 2020-08-16T03:38:00 2020-08-16T06:38:00 180 1597559880 2020-08-16T17:10:00 2020-08-16T20:10:00 180 1597608600 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % % 4 Δευτέρα false 50 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 true 26.33 0 26,33 °C °C true 24.09 0 24,09 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-16T21:00:00 2020-08-17T00:00:00 180 1597622400 true 26.05 0 26,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-16T22:00:00 2020-08-17T01:00:00 180 1597626000 true 25.8 0 25,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-16T23:00:00 2020-08-17T02:00:00 180 1597629600 true 25.5 0 25,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T00:00:00 2020-08-17T03:00:00 180 1597633200 true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T01:00:00 2020-08-17T04:00:00 180 1597636800 true 24.74 0 24,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 79 0 79 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T02:00:00 2020-08-17T05:00:00 180 1597640400 true 24.48 0 24,48 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T03:00:00 2020-08-17T06:00:00 180 1597644000 true 24.39 0 24,39 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T04:00:00 2020-08-17T07:00:00 180 1597647600 true 24.37 0 24,37 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T05:00:00 2020-08-17T08:00:00 180 1597651200 true 24.52 0 24,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T06:00:00 2020-08-17T09:00:00 180 1597654800 true 24.86 0 24,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T07:00:00 2020-08-17T10:00:00 180 1597658400 true 24.68 0 24,68 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T08:00:00 2020-08-17T11:00:00 180 1597662000 true 24.68 0 24,68 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 71 0 71 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T09:00:00 2020-08-17T12:00:00 180 1597665600 true 24.89 0 24,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T10:00:00 2020-08-17T13:00:00 180 1597669200 true 24.99 0 24,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T11:00:00 2020-08-17T14:00:00 180 1597672800 true 25.14 0 25,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T12:00:00 2020-08-17T15:00:00 180 1597676400 true 25.39 0 25,39 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T13:00:00 2020-08-17T16:00:00 180 1597680000 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T14:00:00 2020-08-17T17:00:00 180 1597683600 true 25.87 0 25,87 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T15:00:00 2020-08-17T18:00:00 180 1597687200 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 61 0 61 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T16:00:00 2020-08-17T19:00:00 180 1597690800 true 25.66 0 25,66 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T17:00:00 2020-08-17T20:00:00 180 1597694400 true 25.59 0 25,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T18:00:00 2020-08-17T21:00:00 180 1597698000 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T19:00:00 2020-08-17T22:00:00 180 1597701600 true 25.65 0 25,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-17T20:09:00 2020-08-17T06:39:00 2020-08-17T20:00:00 2020-08-17T23:00:00 180 1597705200 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-16T21:00:00 2020-08-17T00:00:00 180 1597622400 Ανεμώδης το πρωί και το απόγευμα. Windy in the morning and afternoon. 2020-08-17T03:39:00 2020-08-17T06:39:00 180 1597646340 2020-08-17T17:09:00 2020-08-17T20:09:00 180 1597694940 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 5 Τρίτη false 1 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 true 27.46 0 27,46 °C °C true 24.13 0 24,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-17T21:00:00 2020-08-18T00:00:00 180 1597708800 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-17T22:00:00 2020-08-18T01:00:00 180 1597712400 true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-17T23:00:00 2020-08-18T02:00:00 180 1597716000 true 25.43 0 25,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T00:00:00 2020-08-18T03:00:00 180 1597719600 true 24.99 0 24,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T01:00:00 2020-08-18T04:00:00 180 1597723200 true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T02:00:00 2020-08-18T05:00:00 180 1597726800 true 24.45 0 24,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T03:00:00 2020-08-18T06:00:00 180 1597730400 true 24.4 0 24,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T04:00:00 2020-08-18T07:00:00 180 1597734000 true 24.57 0 24,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T05:00:00 2020-08-18T08:00:00 180 1597737600 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T06:00:00 2020-08-18T09:00:00 180 1597741200 true 25.28 0 25,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T07:00:00 2020-08-18T10:00:00 180 1597744800 true 25.31 0 25,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T08:00:00 2020-08-18T11:00:00 180 1597748400 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1008.3 0 1008,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T09:00:00 2020-08-18T12:00:00 180 1597752000 true 25.67 0 25,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T10:00:00 2020-08-18T13:00:00 180 1597755600 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T11:00:00 2020-08-18T14:00:00 180 1597759200 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T12:00:00 2020-08-18T15:00:00 180 1597762800 true 26.62 0 26,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T13:00:00 2020-08-18T16:00:00 180 1597766400 true 27.02 0 27,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1007.5 0 1007,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T14:00:00 2020-08-18T17:00:00 180 1597770000 true 27.18 0 27,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T15:00:00 2020-08-18T18:00:00 180 1597773600 true 27 0 27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1007.6 0 1007,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T16:00:00 2020-08-18T19:00:00 180 1597777200 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T17:00:00 2020-08-18T20:00:00 180 1597780800 true 25.98 0 25,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T18:00:00 2020-08-18T21:00:00 180 1597784400 true 25.53 0 25,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1007.4 0 1007,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T19:00:00 2020-08-18T22:00:00 180 1597788000 true 25.49 0 25,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-18T20:08:00 2020-08-18T06:40:00 2020-08-18T20:00:00 2020-08-18T23:00:00 180 1597791600 true 25.66 0 25,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-17T21:00:00 2020-08-18T00:00:00 180 1597708800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-18T03:40:00 2020-08-18T06:40:00 180 1597732800 2020-08-18T17:08:00 2020-08-18T20:08:00 180 1597781280 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 true 27.88 0 27,88 °C °C true 24.46 0 24,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-18T21:00:00 2020-08-19T00:00:00 180 1597795200 true 25.62 0 25,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-18T22:00:00 2020-08-19T01:00:00 180 1597798800 true 25.53 0 25,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-18T23:00:00 2020-08-19T02:00:00 180 1597802400 true 25.18 0 25,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 81 0 81 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T00:00:00 2020-08-19T03:00:00 180 1597806000 true 24.96 0 24,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 82 0 82 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T01:00:00 2020-08-19T04:00:00 180 1597809600 true 24.76 0 24,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 84 0 84 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T02:00:00 2020-08-19T05:00:00 180 1597813200 true 24.75 0 24,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1005.4 0 1005,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T03:00:00 2020-08-19T06:00:00 180 1597816800 true 24.85 0 24,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T04:00:00 2020-08-19T07:00:00 180 1597820400 true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1004.9 0 1004,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T05:00:00 2020-08-19T08:00:00 180 1597824000 true 25.91 0 25,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T06:00:00 2020-08-19T09:00:00 180 1597827600 true 26.38 0 26,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T07:00:00 2020-08-19T10:00:00 180 1597831200 true 26.57 0 26,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1006.1 0 1006,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T08:00:00 2020-08-19T11:00:00 180 1597834800 true 26.59 0 26,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T09:00:00 2020-08-19T12:00:00 180 1597838400 true 26.94 0 26,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T10:00:00 2020-08-19T13:00:00 180 1597842000 true 27.11 0 27,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1006.4 0 1006,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T11:00:00 2020-08-19T14:00:00 180 1597845600 true 27.32 0 27,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T12:00:00 2020-08-19T15:00:00 180 1597849200 true 27.6 0 27,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T13:00:00 2020-08-19T16:00:00 180 1597852800 true 27.39 0 27,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1006.5 0 1006,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T14:00:00 2020-08-19T17:00:00 180 1597856400 true 27.09 0 27,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 54 0 54 % % true 1006.7 0 1006,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T15:00:00 2020-08-19T18:00:00 180 1597860000 true 27.17 0 27,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 54 0 54 % % true 1006.2 0 1006,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T16:00:00 2020-08-19T19:00:00 180 1597863600 true 26.12 0 26,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1006.3 0 1006,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T17:00:00 2020-08-19T20:00:00 180 1597867200 true 25.79 0 25,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T18:00:00 2020-08-19T21:00:00 180 1597870800 true 25.9 0 25,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T19:00:00 2020-08-19T22:00:00 180 1597874400 true 25.33 0 25,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1006.3 0 1006,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-08-19T20:07:00 2020-08-19T06:41:00 2020-08-19T20:00:00 2020-08-19T23:00:00 180 1597878000 true 25.46 0 25,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-08-18T21:00:00 2020-08-19T00:00:00 180 1597795200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-08-19T03:41:00 2020-08-19T06:41:00 180 1597819260 2020-08-19T17:07:00 2020-08-19T20:07:00 180 1597867620 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Υγρασία όλη την ημέρα.

28°c

windy

BF 5

deltiokairou

Το διασημότερο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου περιλαμβάνει μερικά από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Οι εκπληκτικές ακτές και οι εξαιρετικές αμμουδιές, η γοητευτική συνύπαρξη του λευκού και του μπλε στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής, τα νησιώτικα τραγούδια, η ζεστή φιλοξενία, τα γυμνά τοπία με τα έρημα ξωκλήσια κάνουν το ταξίδι στις Κυκλάδες αληθινά μοναδικό.
_x00D_