Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

0 2334 false 1 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 0.0 true 25 0 25 °C °C true 1013 0 1013 mb mb true 70 0 70 % % 2019-07-21T06:00:00 2019-07-21T09:00:00 180 1563699600 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος Clear 0 Κυριακή false 1 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 true 26.17 0 26,17 °C °C true 24.02 0 24,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-20T23:00:00 2019-07-21T02:00:00 180 1563674400 true 25.08 0 25,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.84 0 1013,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T00:00:00 2019-07-21T03:00:00 180 1563678000 true 24.84 0 24,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.52 0 1013,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T01:00:00 2019-07-21T04:00:00 180 1563681600 true 24.49 0 24,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T02:00:00 2019-07-21T05:00:00 180 1563685200 true 24.15 0 24,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 76 0 76 % % true 1012.88 0 1012,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T03:00:00 2019-07-21T06:00:00 180 1563688800 true 24.02 0 24,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1012.75 0 1012,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T04:00:00 2019-07-21T07:00:00 180 1563692400 true 24.17 0 24,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.87 0 1012,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T05:00:00 2019-07-21T08:00:00 180 1563696000 true 24.47 0 24,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.17 0 1013,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T06:00:00 2019-07-21T09:00:00 180 1563699600 true 24.83 0 24,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.44 0 1013,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T07:00:00 2019-07-21T10:00:00 180 1563703200 true 25.22 0 25,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.69 0 1013,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T08:00:00 2019-07-21T11:00:00 180 1563706800 true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.91 0 1013,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T09:00:00 2019-07-21T12:00:00 180 1563710400 true 25.6 0 25,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.02 0 1014,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T10:00:00 2019-07-21T13:00:00 180 1563714000 true 25.5 0 25,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T11:00:00 2019-07-21T14:00:00 180 1563717600 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.65 0 1013,65 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T12:00:00 2019-07-21T15:00:00 180 1563721200 true 25.74 0 25,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.44 0 1013,44 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T13:00:00 2019-07-21T16:00:00 180 1563724800 true 26.13 0 26,13 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T14:00:00 2019-07-21T17:00:00 180 1563728400 true 26.17 0 26,17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.22 0 1013,22 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T15:00:00 2019-07-21T18:00:00 180 1563732000 true 26.1 0 26,1 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.14 0 1013,14 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T16:00:00 2019-07-21T19:00:00 180 1563735600 true 26.04 0 26,04 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.07 0 1013,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T17:00:00 2019-07-21T20:00:00 180 1563739200 true 25.95 0 25,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.01 0 1013,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T18:00:00 2019-07-21T21:00:00 180 1563742800 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.04 0 1013,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T19:00:00 2019-07-21T22:00:00 180 1563746400 true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.16 0 1013,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-21T20:36:05 2019-07-21T06:16:37 2019-07-21T20:00:00 2019-07-21T23:00:00 180 1563750000 true 25.81 0 25,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.37 0 1013,37 mb mb true 0 0 0 % % 2019-07-20T21:00:00 2019-07-21T00:00:00 180 1563667200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-07-21T03:16:37 2019-07-21T06:16:37 180 1563689797 2019-07-21T17:36:05 2019-07-21T20:36:05 180 1563741365 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0 0 0 % % 1 Δευτέρα false 1 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 true 26.94 0 26,94 °C °C true 24.62 0 24,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-21T21:00:00 2019-07-22T00:00:00 180 1563753600 true 25.75 0 25,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-21T22:00:00 2019-07-22T01:00:00 180 1563757200 true 25.61 0 25,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.18 0 1013,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-21T23:00:00 2019-07-22T02:00:00 180 1563760800 true 25.38 0 25,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T00:00:00 2019-07-22T03:00:00 180 1563764400 true 25.15 0 25,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.46 0 1012,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T01:00:00 2019-07-22T04:00:00 180 1563768000 true 24.92 0 24,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.18 0 1012,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T02:00:00 2019-07-22T05:00:00 180 1563771600 true 24.71 0 24,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.95 0 1011,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T03:00:00 2019-07-22T06:00:00 180 1563775200 true 24.62 0 24,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.84 0 1011,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T04:00:00 2019-07-22T07:00:00 180 1563778800 true 24.8 0 24,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.93 0 1011,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T05:00:00 2019-07-22T08:00:00 180 1563782400 true 25.11 0 25,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.16 0 1012,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T06:00:00 2019-07-22T09:00:00 180 1563786000 true 25.45 0 25,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.35 0 1012,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T07:00:00 2019-07-22T10:00:00 180 1563789600 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.45 0 1012,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T08:00:00 2019-07-22T11:00:00 180 1563793200 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.53 0 1012,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T09:00:00 2019-07-22T12:00:00 180 1563796800 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.51 0 1012,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T10:00:00 2019-07-22T13:00:00 180 1563800400 true 25.71 0 25,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.36 0 1012,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T11:00:00 2019-07-22T14:00:00 180 1563804000 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.14 0 1012,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T12:00:00 2019-07-22T15:00:00 180 1563807600 true 26.43 0 26,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.88 0 1011,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T13:00:00 2019-07-22T16:00:00 180 1563811200 true 26.73 0 26,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.59 0 1011,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T14:00:00 2019-07-22T17:00:00 180 1563814800 true 26.94 0 26,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.29 0 1011,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T15:00:00 2019-07-22T18:00:00 180 1563818400 true 26.88 0 26,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011.05 0 1011,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T16:00:00 2019-07-22T19:00:00 180 1563822000 true 26.68 0 26,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.92 0 1010,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T17:00:00 2019-07-22T20:00:00 180 1563825600 true 26.52 0 26,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.87 0 1010,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T18:00:00 2019-07-22T21:00:00 180 1563829200 true 26.27 0 26,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.85 0 1010,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T19:00:00 2019-07-22T22:00:00 180 1563832800 true 26.14 0 26,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.87 0 1010,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-22T20:35:26 2019-07-22T06:17:23 2019-07-22T20:00:00 2019-07-22T23:00:00 180 1563836400 true 26.21 0 26,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.92 0 1010,92 mb mb true 0 0 0 % % 2019-07-21T21:00:00 2019-07-22T00:00:00 180 1563753600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-07-22T03:17:23 2019-07-22T06:17:23 180 1563776243 2019-07-22T17:35:26 2019-07-22T20:35:26 180 1563827726 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0 0 0 % % 2 Τρίτη false 1 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 true 27.36 0 27,36 °C °C true 25.13 0 25,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-22T21:00:00 2019-07-23T00:00:00 180 1563840000 true 26.19 0 26,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.83 0 1010,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-22T22:00:00 2019-07-23T01:00:00 180 1563843600 true 26.02 0 26,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.54 0 1010,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-22T23:00:00 2019-07-23T02:00:00 180 1563847200 true 25.76 0 25,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.13 0 1010,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T00:00:00 2019-07-23T03:00:00 180 1563850800 true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.75 0 1009,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T01:00:00 2019-07-23T04:00:00 180 1563854400 true 25.32 0 25,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.48 0 1009,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T02:00:00 2019-07-23T05:00:00 180 1563858000 true 25.14 0 25,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.25 0 1009,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T03:00:00 2019-07-23T06:00:00 180 1563861600 true 25.13 0 25,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.12 0 1009,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T04:00:00 2019-07-23T07:00:00 180 1563865200 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T05:00:00 2019-07-23T08:00:00 180 1563868800 true 25.72 0 25,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.18 0 1009,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T06:00:00 2019-07-23T09:00:00 180 1563872400 true 26.07 0 26,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1009.31 0 1009,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T07:00:00 2019-07-23T10:00:00 180 1563876000 true 26.37 0 26,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1009.47 0 1009,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T08:00:00 2019-07-23T11:00:00 180 1563879600 true 26.52 0 26,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.67 0 1009,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T09:00:00 2019-07-23T12:00:00 180 1563883200 true 26.69 0 26,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1009.79 0 1009,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T10:00:00 2019-07-23T13:00:00 180 1563886800 true 26.62 0 26,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1009.78 0 1009,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T11:00:00 2019-07-23T14:00:00 180 1563890400 true 26.92 0 26,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1009.69 0 1009,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T12:00:00 2019-07-23T15:00:00 180 1563894000 true 27.25 0 27,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1009.58 0 1009,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T13:00:00 2019-07-23T16:00:00 180 1563897600 true 27.36 0 27,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T14:00:00 2019-07-23T17:00:00 180 1563901200 true 27.35 0 27,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T15:00:00 2019-07-23T18:00:00 180 1563904800 true 27.13 0 27,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1009.05 0 1009,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T16:00:00 2019-07-23T19:00:00 180 1563908400 true 26.82 0 26,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1008.94 0 1008,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T17:00:00 2019-07-23T20:00:00 180 1563912000 true 26.71 0 26,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T18:00:00 2019-07-23T21:00:00 180 1563915600 true 26.48 0 26,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1008.89 0 1008,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T19:00:00 2019-07-23T22:00:00 180 1563919200 true 26.37 0 26,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-23T20:34:45 2019-07-23T06:18:08 2019-07-23T20:00:00 2019-07-23T23:00:00 180 1563922800 true 26.38 0 26,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.17 0 1009,17 mb mb true 0 0 0 % % 2019-07-22T21:00:00 2019-07-23T00:00:00 180 1563840000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-07-23T03:18:08 2019-07-23T06:18:08 180 1563862688 2019-07-23T17:34:45 2019-07-23T20:34:45 180 1563914085 true 0 0 0 mm mm true 0 0 0 % % 3 Τετάρτη false 1 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 true 27.3 0 27,3 °C °C true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-23T21:00:00 2019-07-24T00:00:00 180 1563926400 true 26.36 0 26,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.25 0 1009,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-23T22:00:00 2019-07-24T01:00:00 180 1563930000 true 26.22 0 26,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1009.13 0 1009,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-23T23:00:00 2019-07-24T02:00:00 180 1563933600 true 26 0 26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 67 0 67 % % true 1008.91 0 1008,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T00:00:00 2019-07-24T03:00:00 180 1563937200 true 25.83 0 25,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T01:00:00 2019-07-24T04:00:00 180 1563940800 true 25.6 0 25,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.51 0 1008,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T02:00:00 2019-07-24T05:00:00 180 1563944400 true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1008.32 0 1008,32 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T03:00:00 2019-07-24T06:00:00 180 1563948000 true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1008.27 0 1008,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T04:00:00 2019-07-24T07:00:00 180 1563951600 true 25.44 0 25,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1008.45 0 1008,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T05:00:00 2019-07-24T08:00:00 180 1563955200 true 25.72 0 25,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.76 0 1008,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T06:00:00 2019-07-24T09:00:00 180 1563958800 true 26.05 0 26,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.08 0 1009,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T07:00:00 2019-07-24T10:00:00 180 1563962400 true 26.4 0 26,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1009.43 0 1009,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T08:00:00 2019-07-24T11:00:00 180 1563966000 true 26.73 0 26,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009.79 0 1009,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T09:00:00 2019-07-24T12:00:00 180 1563969600 true 26.8 0 26,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.02 0 1010,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T10:00:00 2019-07-24T13:00:00 180 1563973200 true 26.71 0 26,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.06 0 1010,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T11:00:00 2019-07-24T14:00:00 180 1563976800 true 27 0 27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.99 0 1009,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T12:00:00 2019-07-24T15:00:00 180 1563980400 true 27.24 0 27,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T13:00:00 2019-07-24T16:00:00 180 1563984000 true 27.3 0 27,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1009.78 0 1009,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T14:00:00 2019-07-24T17:00:00 180 1563987600 true 27.23 0 27,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1009.63 0 1009,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T15:00:00 2019-07-24T18:00:00 180 1563991200 true 26.95 0 26,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1009.57 0 1009,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T16:00:00 2019-07-24T19:00:00 180 1563994800 true 26.62 0 26,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T17:00:00 2019-07-24T20:00:00 180 1563998400 true 26.42 0 26,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.71 0 1009,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T18:00:00 2019-07-24T21:00:00 180 1564002000 true 26.22 0 26,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.86 0 1009,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T19:00:00 2019-07-24T22:00:00 180 1564005600 true 26.04 0 26,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.11 0 1010,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-24T20:34:02 2019-07-24T06:18:55 2019-07-24T20:00:00 2019-07-24T23:00:00 180 1564009200 true 25.94 0 25,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.39 0 1010,39 mb mb true 0 0 0 % % 2019-07-23T21:00:00 2019-07-24T00:00:00 180 1563926400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-07-24T03:18:55 2019-07-24T06:18:55 180 1563949135 2019-07-24T17:34:02 2019-07-24T20:34:02 180 1564000442 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 4 Πέμπτη false 1 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 true 26.28 0 26,28 °C °C true 24.19 0 24,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-24T21:00:00 2019-07-25T00:00:00 180 1564012800 true 25.89 0 25,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.59 0 1010,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-24T22:00:00 2019-07-25T01:00:00 180 1564016400 true 25.77 0 25,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.62 0 1010,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-24T23:00:00 2019-07-25T02:00:00 180 1564020000 true 25.62 0 25,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.58 0 1010,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T00:00:00 2019-07-25T03:00:00 180 1564023600 true 25.42 0 25,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.53 0 1010,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T01:00:00 2019-07-25T04:00:00 180 1564027200 true 25.07 0 25,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.47 0 1010,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T02:00:00 2019-07-25T05:00:00 180 1564030800 true 24.53 0 24,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.43 0 1010,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T03:00:00 2019-07-25T06:00:00 180 1564034400 true 24.19 0 24,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.46 0 1010,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T04:00:00 2019-07-25T07:00:00 180 1564038000 true 24.19 0 24,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T05:00:00 2019-07-25T08:00:00 180 1564041600 true 24.38 0 24,38 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.02 0 1011,02 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T06:00:00 2019-07-25T09:00:00 180 1564045200 true 24.62 0 24,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.32 0 1011,32 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T07:00:00 2019-07-25T10:00:00 180 1564048800 true 24.8 0 24,8 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.56 0 1011,56 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T08:00:00 2019-07-25T11:00:00 180 1564052400 true 24.75 0 24,75 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.79 0 1011,79 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T09:00:00 2019-07-25T12:00:00 180 1564056000 true 24.72 0 24,72 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.89 0 1011,89 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T10:00:00 2019-07-25T13:00:00 180 1564059600 true 24.68 0 24,68 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.82 0 1011,82 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T11:00:00 2019-07-25T14:00:00 180 1564063200 true 25.1 0 25,1 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.62 0 1011,62 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T12:00:00 2019-07-25T15:00:00 180 1564066800 true 25.62 0 25,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T13:00:00 2019-07-25T16:00:00 180 1564070400 true 26 0 26 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.15 0 1011,15 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T14:00:00 2019-07-25T17:00:00 180 1564074000 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.87 0 1010,87 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T15:00:00 2019-07-25T18:00:00 180 1564077600 true 26.25 0 26,25 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1010.69 0 1010,69 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T16:00:00 2019-07-25T19:00:00 180 1564081200 true 25.91 0 25,91 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.62 0 1010,62 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T17:00:00 2019-07-25T20:00:00 180 1564084800 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.64 0 1010,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T18:00:00 2019-07-25T21:00:00 180 1564088400 true 25.62 0 25,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T19:00:00 2019-07-25T22:00:00 180 1564092000 true 25.59 0 25,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1010.83 0 1010,83 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-25T20:33:19 2019-07-25T06:19:42 2019-07-25T20:00:00 2019-07-25T23:00:00 180 1564095600 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1010.97 0 1010,97 mb mb true 0 0 0 % % 2019-07-24T21:00:00 2019-07-25T00:00:00 180 1564012800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-07-25T03:19:42 2019-07-25T06:19:42 180 1564035582 2019-07-25T17:33:19 2019-07-25T20:33:19 180 1564086799 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 5 Παρασκευή false 1 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 true 26.6 0 26,6 °C °C true 24.76 0 24,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-25T21:00:00 2019-07-26T00:00:00 180 1564099200 true 25.7 0 25,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.05 0 1011,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-25T22:00:00 2019-07-26T01:00:00 180 1564102800 true 25.61 0 25,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1010.94 0 1010,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-25T23:00:00 2019-07-26T02:00:00 180 1564106400 true 25.47 0 25,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.74 0 1010,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T00:00:00 2019-07-26T03:00:00 180 1564110000 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.53 0 1010,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T01:00:00 2019-07-26T04:00:00 180 1564113600 true 25.12 0 25,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.29 0 1010,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T02:00:00 2019-07-26T05:00:00 180 1564117200 true 24.88 0 24,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.04 0 1010,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T03:00:00 2019-07-26T06:00:00 180 1564120800 true 24.76 0 24,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.87 0 1009,87 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T04:00:00 2019-07-26T07:00:00 180 1564124400 true 24.84 0 24,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1009.86 0 1009,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T05:00:00 2019-07-26T08:00:00 180 1564128000 true 25.01 0 25,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1009.95 0 1009,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T06:00:00 2019-07-26T09:00:00 180 1564131600 true 25.21 0 25,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.03 0 1010,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T07:00:00 2019-07-26T10:00:00 180 1564135200 true 25.28 0 25,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.12 0 1010,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T08:00:00 2019-07-26T11:00:00 180 1564138800 true 25.29 0 25,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.21 0 1010,21 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T09:00:00 2019-07-26T12:00:00 180 1564142400 true 25.23 0 25,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T10:00:00 2019-07-26T13:00:00 180 1564146000 true 25.22 0 25,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.03 0 1010,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T11:00:00 2019-07-26T14:00:00 180 1564149600 true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1009.78 0 1009,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T12:00:00 2019-07-26T15:00:00 180 1564153200 true 26.05 0 26,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1009.53 0 1009,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T13:00:00 2019-07-26T16:00:00 180 1564156800 true 26.36 0 26,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1009.27 0 1009,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T14:00:00 2019-07-26T17:00:00 180 1564160400 true 26.6 0 26,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T15:00:00 2019-07-26T18:00:00 180 1564164000 true 26.48 0 26,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1008.79 0 1008,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T16:00:00 2019-07-26T19:00:00 180 1564167600 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1008.67 0 1008,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T17:00:00 2019-07-26T20:00:00 180 1564171200 true 25.72 0 25,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1008.62 0 1008,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T18:00:00 2019-07-26T21:00:00 180 1564174800 true 25.57 0 25,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.61 0 1008,61 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T19:00:00 2019-07-26T22:00:00 180 1564178400 true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1008.67 0 1008,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-26T20:32:33 2019-07-26T06:20:29 2019-07-26T20:00:00 2019-07-26T23:00:00 180 1564182000 true 25.55 0 25,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1008.77 0 1008,77 mb mb true 0 0 0 % % 2019-07-25T21:00:00 2019-07-26T00:00:00 180 1564099200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-07-26T03:20:29 2019-07-26T06:20:29 180 1564122029 2019-07-26T17:32:33 2019-07-26T20:32:33 180 1564173153 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0 0 0 % % 6 Σάββατο false 1 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 true 26.72 0 26,72 °C °C true 25.02 0 25,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-26T21:00:00 2019-07-27T00:00:00 180 1564185600 true 25.58 0 25,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.75 0 1008,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-26T22:00:00 2019-07-27T01:00:00 180 1564189200 true 25.52 0 25,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-26T23:00:00 2019-07-27T02:00:00 180 1564192800 true 25.47 0 25,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.13 0 1008,13 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T00:00:00 2019-07-27T03:00:00 180 1564196400 true 25.36 0 25,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1007.78 0 1007,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T01:00:00 2019-07-27T04:00:00 180 1564200000 true 25.22 0 25,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1007.47 0 1007,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T02:00:00 2019-07-27T05:00:00 180 1564203600 true 25.05 0 25,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1007.19 0 1007,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T03:00:00 2019-07-27T06:00:00 180 1564207200 true 25.02 0 25,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1007.01 0 1007,01 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T04:00:00 2019-07-27T07:00:00 180 1564210800 true 25.2 0 25,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1007.02 0 1007,02 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T05:00:00 2019-07-27T08:00:00 180 1564214400 true 25.5 0 25,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1007.14 0 1007,14 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T06:00:00 2019-07-27T09:00:00 180 1564218000 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1007.27 0 1007,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T07:00:00 2019-07-27T10:00:00 180 1564221600 true 25.86 0 25,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1007.41 0 1007,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T08:00:00 2019-07-27T11:00:00 180 1564225200 true 25.72 0 25,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1007.58 0 1007,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T09:00:00 2019-07-27T12:00:00 180 1564228800 true 25.6 0 25,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1007.66 0 1007,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T10:00:00 2019-07-27T13:00:00 180 1564232400 true 25.59 0 25,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1007.57 0 1007,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T11:00:00 2019-07-27T14:00:00 180 1564236000 true 25.85 0 25,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1007.38 0 1007,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T12:00:00 2019-07-27T15:00:00 180 1564239600 true 26.32 0 26,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1007.18 0 1007,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T13:00:00 2019-07-27T16:00:00 180 1564243200 true 26.62 0 26,62 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1006.94 0 1006,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T14:00:00 2019-07-27T17:00:00 180 1564246800 true 26.72 0 26,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1006.66 0 1006,66 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T15:00:00 2019-07-27T18:00:00 180 1564250400 true 26.51 0 26,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1006.45 0 1006,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T16:00:00 2019-07-27T19:00:00 180 1564254000 true 26 0 26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1006.3 0 1006,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T17:00:00 2019-07-27T20:00:00 180 1564257600 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1006.19 0 1006,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T18:00:00 2019-07-27T21:00:00 180 1564261200 true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1006.18 0 1006,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T19:00:00 2019-07-27T22:00:00 180 1564264800 true 25.24 0 25,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1006.35 0 1006,35 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-07-27T20:31:46 2019-07-27T06:21:17 2019-07-27T20:00:00 2019-07-27T23:00:00 180 1564268400 true 25.15 0 25,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 0 0 0 % % 2019-07-26T21:00:00 2019-07-27T00:00:00 180 1564185600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-07-27T03:21:17 2019-07-27T06:21:17 180 1564208477 2019-07-27T17:31:46 2019-07-27T20:31:46 180 1564259506 true 0.002 0 0,002 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

25°c

windy

BF 5

deltiokairou

Το διασημότερο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου περιλαμβάνει μερικά από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Οι εκπληκτικές ακτές και οι εξαιρετικές αμμουδιές, η γοητευτική συνύπαρξη του λευκού και του μπλε στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής, τα νησιώτικα τραγούδια, η ζεστή φιλοξενία, τα γυμνά τοπία με τα έρημα ξωκλήσια κάνουν το ταξίδι στις Κυκλάδες αληθινά μοναδικό.