36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

0 2334 false 20 false 2020-04-02T19:43:00 2020-04-02T07:04:00 0.0 true 14 0 14 °C °C true 1014 0 1014 mb mb true 52 0 52 % % 2020-04-02T17:00:00 2020-04-02T20:00:00 180 1585857600 0 true 3 0 3 BF BF Bορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2020-04-02T19:43:00 2020-04-02T07:04:00 true 15.83 0 15,83 °C °C true 12.73 0 12,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Δυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF W false false false 0 0 W20.png Αίθριος false 1 false 2020-04-02T19:43:00 2020-04-02T07:04:00 2020-04-02T06:00:00 2020-04-02T09:00:00 180 1585818000 true 15.03 0 15,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0.0244 0 0,0244 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-02T19:43:00 2020-04-02T07:04:00 2020-04-02T07:00:00 2020-04-02T10:00:00 180 1585821600 true 15.2 0 15,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0.0125 0 0,0125 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-02T19:43:00 2020-04-02T07:04:00 2020-04-02T08:00:00 2020-04-02T11:00:00 180 1585825200 true 14.89 0 14,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-02T19:43:00 2020-04-02T07:04:00 2020-04-02T09:00:00 2020-04-02T12:00:00 180 1585828800 true 14.46 0 14,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-02T19:43:00 2020-04-02T07:04:00 2020-04-02T10:00:00 2020-04-02T13:00:00 180 1585832400 true 14.43 0 14,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-02T19:43:00 2020-04-02T07:04:00 2020-04-02T11:00:00 2020-04-02T14:00:00 180 1585836000 true 14.3 0 14,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-02T19:43:00 2020-04-02T07:04:00 2020-04-02T12:00:00 2020-04-02T15:00:00 180 1585839600 true 14.24 0 14,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-02T19:43:00 2020-04-02T07:04:00 2020-04-02T13:00:00 2020-04-02T16:00:00 180 1585843200 true 14.22 0 14,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 52 0 52 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-02T19:43:00 2020-04-02T07:04:00 2020-04-02T14:00:00 2020-04-02T17:00:00 180 1585846800 true 14.39 0 14,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-02T19:43:00 2020-04-02T07:04:00 2020-04-02T15:00:00 2020-04-02T18:00:00 180 1585850400 true 14.47 0 14,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-02T19:43:00 2020-04-02T07:04:00 2020-04-02T16:00:00 2020-04-02T19:00:00 180 1585854000 true 14.46 0 14,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-02T19:43:00 2020-04-02T07:04:00 2020-04-02T17:00:00 2020-04-02T20:00:00 180 1585857600 true 14.34 0 14,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-02T19:43:00 2020-04-02T07:04:00 2020-04-02T18:00:00 2020-04-02T21:00:00 180 1585861200 true 13.9 0 13,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0093 0 0,0093 mm mm true 52 0 52 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-02T19:43:00 2020-04-02T07:04:00 2020-04-02T19:00:00 2020-04-02T22:00:00 180 1585864800 true 13.83 0 13,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-02T19:43:00 2020-04-02T07:04:00 2020-04-02T20:00:00 2020-04-02T23:00:00 180 1585868400 true 13.42 0 13,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.53 0 0,53 % % 2020-04-01T21:00:00 2020-04-02T00:00:00 180 1585785600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-02T04:04:00 2020-04-02T07:04:00 180 1585811040 2020-04-02T16:43:00 2020-04-02T19:43:00 180 1585856580 true 0.2255 0 0,2255 mm mm true 0.29 0 0,29 % % 1 Παρασκευή false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 true 15.74 0 15,74 °C °C true 12.18 0 12,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF ENE false false false 0 0 NE15.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-02T21:00:00 2020-04-03T00:00:00 180 1585872000 true 13 0 13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-02T22:00:00 2020-04-03T01:00:00 180 1585875600 true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-02T23:00:00 2020-04-03T02:00:00 180 1585879200 true 12.53 0 12,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T00:00:00 2020-04-03T03:00:00 180 1585882800 true 12.45 0 12,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T01:00:00 2020-04-03T04:00:00 180 1585886400 true 12.58 0 12,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T02:00:00 2020-04-03T05:00:00 180 1585890000 true 12.72 0 12,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T03:00:00 2020-04-03T06:00:00 180 1585893600 true 12.68 0 12,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.1187 0 0,1187 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T04:00:00 2020-04-03T07:00:00 180 1585897200 true 12.89 0 12,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T05:00:00 2020-04-03T08:00:00 180 1585900800 true 13.04 0 13,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T06:00:00 2020-04-03T09:00:00 180 1585904400 true 12.8 0 12,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0097 0 0,0097 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T07:00:00 2020-04-03T10:00:00 180 1585908000 true 13.49 0 13,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.009 0 0,009 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T08:00:00 2020-04-03T11:00:00 180 1585911600 true 13.81 0 13,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0327 0 0,0327 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T09:00:00 2020-04-03T12:00:00 180 1585915200 true 13.62 0 13,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0631 0 0,0631 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T10:00:00 2020-04-03T13:00:00 180 1585918800 true 13.81 0 13,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.1031 0 0,1031 mm mm true 64 0 64 % % true 1016 0 1016 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T11:00:00 2020-04-03T14:00:00 180 1585922400 true 13.91 0 13,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.149 0 0,149 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T12:00:00 2020-04-03T15:00:00 180 1585926000 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.1666 0 0,1666 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T13:00:00 2020-04-03T16:00:00 180 1585929600 true 14.15 0 14,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.0868 0 0,0868 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T14:00:00 2020-04-03T17:00:00 180 1585933200 true 14.38 0 14,38 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.0168 0 0,0168 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T15:00:00 2020-04-03T18:00:00 180 1585936800 true 14.29 0 14,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.0521 0 0,0521 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T16:00:00 2020-04-03T19:00:00 180 1585940400 true 15.02 0 15,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014 0 1014 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T17:00:00 2020-04-03T20:00:00 180 1585944000 true 15.08 0 15,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T18:00:00 2020-04-03T21:00:00 180 1585947600 true 14.51 0 14,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T19:00:00 2020-04-03T22:00:00 180 1585951200 true 15.27 0 15,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.0157 0 0,0157 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-03T19:44:00 2020-04-03T07:02:00 2020-04-03T20:00:00 2020-04-03T23:00:00 180 1585954800 true 15.44 0 15,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.042 0 0,042 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 1 0 1 % % 2020-04-02T21:00:00 2020-04-03T00:00:00 180 1585872000 Συννεφιά όλη την ημέρα. Overcast throughout the day. 2020-04-03T04:02:00 2020-04-03T07:02:00 180 1585897320 2020-04-03T16:44:00 2020-04-03T19:44:00 180 1585943040 true 0.1698 0 0,1698 mm mm true 0.93 0 0,93 % % 2 Σάββατο false 9 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 true 18.85 0 18,85 °C °C true 14.73 0 14,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Ανατολικός μέτριος - 5 BF E false false false 0 0 E25.png Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-03T21:00:00 2020-04-04T00:00:00 180 1585958400 true 15 0 15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-03T22:00:00 2020-04-04T01:00:00 180 1585962000 true 15.61 0 15,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.0441 0 0,0441 mm mm true 75 0 75 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-03T23:00:00 2020-04-04T02:00:00 180 1585965600 true 15.66 0 15,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.019 0 0,019 mm mm true 78 0 78 % % true 1012 0 1012 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T00:00:00 2020-04-04T03:00:00 180 1585969200 true 15.84 0 15,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.0168 0 0,0168 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T01:00:00 2020-04-04T04:00:00 180 1585972800 true 15.92 0 15,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T02:00:00 2020-04-04T05:00:00 180 1585976400 true 16.09 0 16,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T03:00:00 2020-04-04T06:00:00 180 1585980000 true 16.34 0 16,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T04:00:00 2020-04-04T07:00:00 180 1585983600 true 16.66 0 16,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T05:00:00 2020-04-04T08:00:00 180 1585987200 true 17.02 0 17,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T06:00:00 2020-04-04T09:00:00 180 1585990800 true 16.69 0 16,69 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0.1299 0 0,1299 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T07:00:00 2020-04-04T10:00:00 180 1585994400 true 17.58 0 17,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1011 0 1011 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T08:00:00 2020-04-04T11:00:00 180 1585998000 true 17.9 0 17,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T09:00:00 2020-04-04T12:00:00 180 1586001600 true 18.03 0 18,03 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T10:00:00 2020-04-04T13:00:00 180 1586005200 true 18.06 0 18,06 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010 0 1010 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T11:00:00 2020-04-04T14:00:00 180 1586008800 true 18.34 0 18,34 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T12:00:00 2020-04-04T15:00:00 180 1586012400 true 18.57 0 18,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0175 0 0,0175 mm mm true 70 0 70 % % true 1008.4 0 1008,4 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T13:00:00 2020-04-04T16:00:00 180 1586016000 true 18.35 0 18,35 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1007.9 0 1007,9 mb mb true 1 0 1 % % Επικίνδυνα ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T14:00:00 2020-04-04T17:00:00 180 1586019600 true 18.11 0 18,11 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 SE35.png true 0.0181 0 0,0181 mm mm true 74 0 74 % % true 1006.9 0 1006,9 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T15:00:00 2020-04-04T18:00:00 180 1586023200 true 18.32 0 18,32 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0281 0 0,0281 mm mm true 75 0 75 % % true 1005.9 0 1005,9 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T16:00:00 2020-04-04T19:00:00 180 1586026800 true 18.1 0 18,1 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0495 0 0,0495 mm mm true 78 0 78 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T17:00:00 2020-04-04T20:00:00 180 1586030400 true 18 0 18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.1017 0 0,1017 mm mm true 80 0 80 % % true 1005.5 0 1005,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T18:00:00 2020-04-04T21:00:00 180 1586034000 true 18.11 0 18,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 E25.png true 0.0748 0 0,0748 mm mm true 81 0 81 % % true 1005.1 0 1005,1 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T19:00:00 2020-04-04T22:00:00 180 1586037600 true 17.88 0 17,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.1466 0 0,1466 mm mm true 84 0 84 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-04T19:45:00 2020-04-04T07:01:00 2020-04-04T20:00:00 2020-04-04T23:00:00 180 1586041200 true 17.75 0 17,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.1034 0 0,1034 mm mm true 85 0 85 % % true 1005.3 0 1005,3 mb mb true 1 0 1 % % 2020-04-03T21:00:00 2020-04-04T00:00:00 180 1585958400 Ασθενής βροχή κατα τη διάρκεια της νύχτας. Light rain overnight. 2020-04-04T04:01:00 2020-04-04T07:01:00 180 1585983660 2020-04-04T16:45:00 2020-04-04T19:45:00 180 1586029500 true 0.2856 0 0,2856 mm mm true 1 0 1 % % 3 Κυριακή false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 true 17.45 0 17,45 °C °C true 13.8 0 13,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοανατολικός μέτριος - 5 BF NNE false false false 0 0 NE25.png Possible Drizzle false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-04T21:00:00 2020-04-05T00:00:00 180 1586044800 true 17.17 0 17,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2856 0 0,2856 mm mm true 87 0 87 % % true 1004.7 0 1004,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-04T22:00:00 2020-04-05T01:00:00 180 1586048400 true 17.11 0 17,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.0782 0 0,0782 mm mm true 88 0 88 % % true 1004.8 0 1004,8 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-04T23:00:00 2020-04-05T02:00:00 180 1586052000 true 16.88 0 16,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 E20.png true 0.1189 0 0,1189 mm mm true 89 0 89 % % true 1004.3 0 1004,3 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T00:00:00 2020-04-05T03:00:00 180 1586055600 true 16.09 0 16,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 2.1337 0 2,1337 mm mm true 92 0 92 % % true 1003.5 0 1003,5 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T01:00:00 2020-04-05T04:00:00 180 1586059200 true 16.6 0 16,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.301 0 0,301 mm mm true 90 0 90 % % true 1003.4 0 1003,4 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T02:00:00 2020-04-05T05:00:00 180 1586062800 true 16.49 0 16,49 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.4814 0 0,4814 mm mm true 91 0 91 % % true 1003 0 1003 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T03:00:00 2020-04-05T06:00:00 180 1586066400 true 15.81 0 15,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 4.7323 0 4,7323 mm mm true 90 0 90 % % true 1003.3 0 1003,3 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T04:00:00 2020-04-05T07:00:00 180 1586070000 true 16.42 0 16,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.6338 0 0,6338 mm mm true 91 0 91 % % true 1002.7 0 1002,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T05:00:00 2020-04-05T08:00:00 180 1586073600 true 16.37 0 16,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.5851 0 0,5851 mm mm true 90 0 90 % % true 1002.9 0 1002,9 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T06:00:00 2020-04-05T09:00:00 180 1586077200 true 15.59 0 15,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.2756 0 0,2756 mm mm true 88 0 88 % % true 1003.9 0 1003,9 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T07:00:00 2020-04-05T10:00:00 180 1586080800 true 16.23 0 16,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.4683 0 0,4683 mm mm true 91 0 91 % % true 1003.8 0 1003,8 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T08:00:00 2020-04-05T11:00:00 180 1586084400 true 16.1 0 16,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.3997 0 0,3997 mm mm true 91 0 91 % % true 1004.6 0 1004,6 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T09:00:00 2020-04-05T12:00:00 180 1586088000 true 15.05 0 15,05 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.2813 0 0,2813 mm mm true 87 0 87 % % true 1005.9 0 1005,9 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T10:00:00 2020-04-05T13:00:00 180 1586091600 true 15.41 0 15,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.2939 0 0,2939 mm mm true 88 0 88 % % true 1005.7 0 1005,7 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T11:00:00 2020-04-05T14:00:00 180 1586095200 true 15.25 0 15,25 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.2341 0 0,2341 mm mm true 86 0 86 % % true 1006 0 1006 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T12:00:00 2020-04-05T15:00:00 180 1586098800 true 15 0 15 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.2522 0 0,2522 mm mm true 85 0 85 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T13:00:00 2020-04-05T16:00:00 180 1586102400 true 14.92 0 14,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.2055 0 0,2055 mm mm true 84 0 84 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T14:00:00 2020-04-05T17:00:00 180 1586106000 true 14.8 0 14,8 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.2148 0 0,2148 mm mm true 85 0 85 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T15:00:00 2020-04-05T18:00:00 180 1586109600 true 14.8 0 14,8 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.2384 0 0,2384 mm mm true 86 0 86 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T16:00:00 2020-04-05T19:00:00 180 1586113200 true 14.83 0 14,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.2535 0 0,2535 mm mm true 85 0 85 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T17:00:00 2020-04-05T20:00:00 180 1586116800 true 14.7 0 14,7 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.2881 0 0,2881 mm mm true 84 0 84 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T18:00:00 2020-04-05T21:00:00 180 1586120400 true 14.37 0 14,37 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.2883 0 0,2883 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T19:00:00 2020-04-05T22:00:00 180 1586124000 true 14.3 0 14,3 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.2139 0 0,2139 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-05T19:46:00 2020-04-05T06:59:00 2020-04-05T20:00:00 2020-04-05T23:00:00 180 1586127600 true 14.22 0 14,22 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.1227 0 0,1227 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.96 0 0,96 % % 2020-04-04T21:00:00 2020-04-05T00:00:00 180 1586044800 Βροχή όλη την ημέρα. Rain throughout the day. 2020-04-05T03:59:00 2020-04-05T06:59:00 180 1586069940 2020-04-05T16:46:00 2020-04-05T19:46:00 180 1586115960 true 4.7325 0 4,7325 mm mm true 0.91 0 0,91 % % 4 Δευτέρα false 9 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 true 14.72 0 14,72 °C °C true 12.83 0 12,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-05T21:00:00 2020-04-06T00:00:00 180 1586131200 true 14.07 0 14,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0695 0 0,0695 mm mm true 83 0 83 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-05T22:00:00 2020-04-06T01:00:00 180 1586134800 true 13.76 0 13,76 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.054 0 0,054 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-05T23:00:00 2020-04-06T02:00:00 180 1586138400 true 13.42 0 13,42 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0536 0 0,0536 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T00:00:00 2020-04-06T03:00:00 180 1586142000 true 13.38 0 13,38 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0506 0 0,0506 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T01:00:00 2020-04-06T04:00:00 180 1586145600 true 13.13 0 13,13 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0211 0 0,0211 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T02:00:00 2020-04-06T05:00:00 180 1586149200 true 13.16 0 13,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0053 0 0,0053 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T03:00:00 2020-04-06T06:00:00 180 1586152800 true 13.33 0 13,33 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0057 0 0,0057 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T04:00:00 2020-04-06T07:00:00 180 1586156400 true 13.14 0 13,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0253 0 0,0253 mm mm true 75 0 75 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T05:00:00 2020-04-06T08:00:00 180 1586160000 true 13.16 0 13,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.111 0 0,111 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T06:00:00 2020-04-06T09:00:00 180 1586163600 true 13.44 0 13,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.216 0 0,216 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T07:00:00 2020-04-06T10:00:00 180 1586167200 true 13.62 0 13,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.2922 0 0,2922 mm mm true 77 0 77 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T08:00:00 2020-04-06T11:00:00 180 1586170800 true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.3329 0 0,3329 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T09:00:00 2020-04-06T12:00:00 180 1586174400 true 14.44 0 14,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.3212 0 0,3212 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T10:00:00 2020-04-06T13:00:00 180 1586178000 true 13.74 0 13,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.2787 0 0,2787 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T11:00:00 2020-04-06T14:00:00 180 1586181600 true 13.7 0 13,7 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.218 0 0,218 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T12:00:00 2020-04-06T15:00:00 180 1586185200 true 14.23 0 14,23 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.09 0 0,09 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T13:00:00 2020-04-06T16:00:00 180 1586188800 true 13.35 0 13,35 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.1637 0 0,1637 mm mm true 81 0 81 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T14:00:00 2020-04-06T17:00:00 180 1586192400 true 13.18 0 13,18 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.1479 0 0,1479 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T15:00:00 2020-04-06T18:00:00 180 1586196000 true 13.69 0 13,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.154 0 0,154 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T16:00:00 2020-04-06T19:00:00 180 1586199600 true 13.47 0 13,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.2295 0 0,2295 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T17:00:00 2020-04-06T20:00:00 180 1586203200 true 13.51 0 13,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.3347 0 0,3347 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T18:00:00 2020-04-06T21:00:00 180 1586206800 true 13.61 0 13,61 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.5177 0 0,5177 mm mm true 87 0 87 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T19:00:00 2020-04-06T22:00:00 180 1586210400 true 13.35 0 13,35 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.4462 0 0,4462 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-06T19:47:00 2020-04-06T06:58:00 2020-04-06T20:00:00 2020-04-06T23:00:00 180 1586214000 true 13.2 0 13,2 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.4323 0 0,4323 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 1 0 1 % % 2020-04-05T21:00:00 2020-04-06T00:00:00 180 1586131200 Ασθενής βροχή και ανεμώδης όλη την ημέρα. Light rain and windy throughout the day. 2020-04-06T03:58:00 2020-04-06T06:58:00 180 1586156280 2020-04-06T16:47:00 2020-04-06T19:47:00 180 1586202420 true 0.5207 0 0,5207 mm mm true 0.99 0 0,99 % % 5 Τρίτη false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 true 15.55 0 15,55 °C °C true 11.74 0 11,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 true 13.1 0 13,1 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.4923 0 0,4923 mm mm true 89 0 89 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 true 12.85 0 12,85 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.3676 0 0,3676 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-06T23:00:00 2020-04-07T02:00:00 180 1586224800 true 12.67 0 12,67 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.3082 0 0,3082 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T00:00:00 2020-04-07T03:00:00 180 1586228400 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.5586 0 0,5586 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T01:00:00 2020-04-07T04:00:00 180 1586232000 true 12.29 0 12,29 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.2168 0 0,2168 mm mm true 86 0 86 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T02:00:00 2020-04-07T05:00:00 180 1586235600 true 12.01 0 12,01 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.2268 0 0,2268 mm mm true 87 0 87 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T03:00:00 2020-04-07T06:00:00 180 1586239200 true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.3151 0 0,3151 mm mm true 88 0 88 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T04:00:00 2020-04-07T07:00:00 180 1586242800 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.3038 0 0,3038 mm mm true 86 0 86 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T05:00:00 2020-04-07T08:00:00 180 1586246400 true 12.37 0 12,37 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.3317 0 0,3317 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T06:00:00 2020-04-07T09:00:00 180 1586250000 true 13.32 0 13,32 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.069 0 0,069 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T07:00:00 2020-04-07T10:00:00 180 1586253600 true 13.08 0 13,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.3833 0 0,3833 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T08:00:00 2020-04-07T11:00:00 180 1586257200 true 13.3 0 13,3 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.4064 0 0,4064 mm mm true 76 0 76 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T09:00:00 2020-04-07T12:00:00 180 1586260800 true 13.31 0 13,31 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0336 0 0,0336 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T10:00:00 2020-04-07T13:00:00 180 1586264400 true 13.34 0 13,34 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.3575 0 0,3575 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T11:00:00 2020-04-07T14:00:00 180 1586268000 true 13.69 0 13,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.2947 0 0,2947 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T12:00:00 2020-04-07T15:00:00 180 1586271600 true 13.99 0 13,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T13:00:00 2020-04-07T16:00:00 180 1586275200 true 14.65 0 14,65 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.3016 0 0,3016 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T14:00:00 2020-04-07T17:00:00 180 1586278800 true 15.03 0 15,03 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.3542 0 0,3542 mm mm true 65 0 65 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T15:00:00 2020-04-07T18:00:00 180 1586282400 true 15.09 0 15,09 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0397 0 0,0397 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T16:00:00 2020-04-07T19:00:00 180 1586286000 true 15.26 0 15,26 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.4013 0 0,4013 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T17:00:00 2020-04-07T20:00:00 180 1586289600 true 14.81 0 14,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.3911 0 0,3911 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T18:00:00 2020-04-07T21:00:00 180 1586293200 true 14.15 0 14,15 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0784 0 0,0784 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T19:00:00 2020-04-07T22:00:00 180 1586296800 true 13.93 0 13,93 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.2733 0 0,2733 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-07T19:47:00 2020-04-07T06:56:00 2020-04-07T20:00:00 2020-04-07T23:00:00 180 1586300400 true 13.57 0 13,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.1868 0 0,1868 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.12 0 0,12 % % 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 Ασθενής βροχή και ανεμώδης μέχρι το βραδυ. Light rain and windy until evening. 2020-04-07T03:56:00 2020-04-07T06:56:00 180 1586242560 2020-04-07T16:47:00 2020-04-07T19:47:00 180 1586288820 true 0.5593 0 0,5593 mm mm true 0.7 0 0,7 % % 6 Τετάρτη false 9 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 true 15.53 0 15,53 °C °C true 12.07 0 12,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 true 13.09 0 13,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.3348 0 0,3348 mm mm true 79 0 79 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-07T22:00:00 2020-04-08T01:00:00 180 1586307600 true 13.01 0 13,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.08 0 0,08 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-07T23:00:00 2020-04-08T02:00:00 180 1586311200 true 12.83 0 12,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0472 0 0,0472 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T00:00:00 2020-04-08T03:00:00 180 1586314800 true 12.53 0 12,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.2974 0 0,2974 mm mm true 82 0 82 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T01:00:00 2020-04-08T04:00:00 180 1586318400 true 12.49 0 12,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0439 0 0,0439 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T02:00:00 2020-04-08T05:00:00 180 1586322000 true 12.37 0 12,37 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0714 0 0,0714 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T03:00:00 2020-04-08T06:00:00 180 1586325600 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.096 0 0,096 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T04:00:00 2020-04-08T07:00:00 180 1586329200 true 12.34 0 12,34 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0766 0 0,0766 mm mm true 80 0 80 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T05:00:00 2020-04-08T08:00:00 180 1586332800 true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.056 0 0,056 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T06:00:00 2020-04-08T09:00:00 180 1586336400 true 12.81 0 12,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0294 0 0,0294 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T07:00:00 2020-04-08T10:00:00 180 1586340000 true 12.83 0 12,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0278 0 0,0278 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T08:00:00 2020-04-08T11:00:00 180 1586343600 true 12.97 0 12,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0182 0 0,0182 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T09:00:00 2020-04-08T12:00:00 180 1586347200 true 12.87 0 12,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0056 0 0,0056 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T10:00:00 2020-04-08T13:00:00 180 1586350800 true 12.84 0 12,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0123 0 0,0123 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T11:00:00 2020-04-08T14:00:00 180 1586354400 true 13.07 0 13,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0144 0 0,0144 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T12:00:00 2020-04-08T15:00:00 180 1586358000 true 13.48 0 13,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0057 0 0,0057 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T13:00:00 2020-04-08T16:00:00 180 1586361600 true 13.56 0 13,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0122 0 0,0122 mm mm true 69 0 69 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T14:00:00 2020-04-08T17:00:00 180 1586365200 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 66 0 66 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T15:00:00 2020-04-08T18:00:00 180 1586368800 true 14.46 0 14,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T16:00:00 2020-04-08T19:00:00 180 1586372400 true 14.85 0 14,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T17:00:00 2020-04-08T20:00:00 180 1586376000 true 15.04 0 15,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T18:00:00 2020-04-08T21:00:00 180 1586379600 true 15.25 0 15,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0053 0 0,0053 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T19:00:00 2020-04-08T22:00:00 180 1586383200 true 15.02 0 15,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:48:00 2020-04-08T06:55:00 2020-04-08T20:00:00 2020-04-08T23:00:00 180 1586386800 true 14.94 0 14,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.75 0 0,75 % % 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 Ανεμώδης το πρωί. Windy in the morning. 2020-04-08T03:55:00 2020-04-08T06:55:00 180 1586328900 2020-04-08T16:48:00 2020-04-08T19:48:00 180 1586375280 true 0.3348 0 0,3348 mm mm true 0.11 0 0,11 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

14°c

windy

BF 3

deltiokairou

Το διασημότερο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου περιλαμβάνει μερικά από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Οι εκπληκτικές ακτές και οι εξαιρετικές αμμουδιές, η γοητευτική συνύπαρξη του λευκού και του μπλε στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής, τα νησιώτικα τραγούδια, η ζεστή φιλοξενία, τα γυμνά τοπία με τα έρημα ξωκλήσια κάνουν το ταξίδι στις Κυκλάδες αληθινά μοναδικό.