Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

0 2334 false 1 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 0.0 true 12 0 12 °C °C true 1020 0 1020 mb mb true 64 0 64 % % 2020-02-24T06:00:00 2020-02-24T08:00:00 120 1582531200 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WSW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος Clear 0 Δευτέρα false 1 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 true 16 0 16 °C °C true 11.5 0 11,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WSW false false false 0 0 SW15.png Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-23T23:00:00 2020-02-24T01:00:00 120 1582506000 true 12.01 0 12,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T00:00:00 2020-02-24T02:00:00 120 1582509600 true 12 0 12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T01:00:00 2020-02-24T03:00:00 120 1582513200 true 11.94 0 11,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T02:00:00 2020-02-24T04:00:00 120 1582516800 true 11.83 0 11,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T03:00:00 2020-02-24T05:00:00 120 1582520400 true 11.77 0 11,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T04:00:00 2020-02-24T06:00:00 120 1582524000 true 11.8 0 11,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T05:00:00 2020-02-24T07:00:00 120 1582527600 true 11.89 0 11,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T06:00:00 2020-02-24T08:00:00 120 1582531200 true 12.2 0 12,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T07:00:00 2020-02-24T09:00:00 120 1582534800 true 12.8 0 12,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T08:00:00 2020-02-24T10:00:00 120 1582538400 true 13.59 0 13,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T09:00:00 2020-02-24T11:00:00 120 1582542000 true 14.25 0 14,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T10:00:00 2020-02-24T12:00:00 120 1582545600 true 14.6 0 14,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T11:00:00 2020-02-24T13:00:00 120 1582549200 true 14.72 0 14,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T12:00:00 2020-02-24T14:00:00 120 1582552800 true 14.84 0 14,84 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T13:00:00 2020-02-24T15:00:00 120 1582556400 true 15.23 0 15,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T14:00:00 2020-02-24T16:00:00 120 1582560000 true 15.58 0 15,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T15:00:00 2020-02-24T17:00:00 120 1582563600 true 15.72 0 15,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T16:00:00 2020-02-24T18:00:00 120 1582567200 true 15.58 0 15,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T17:00:00 2020-02-24T19:00:00 120 1582570800 true 15.31 0 15,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T18:00:00 2020-02-24T20:00:00 120 1582574400 true 15.07 0 15,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T19:00:00 2020-02-24T21:00:00 120 1582578000 true 14.91 0 14,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T20:00:00 2020-02-24T22:00:00 120 1582581600 true 14.76 0 14,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-24T18:09:00 2020-02-24T06:58:00 2020-02-24T21:00:00 2020-02-24T23:00:00 120 1582585200 true 14.62 0 14,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.19 0 0,19 % % 2020-02-23T22:00:00 2020-02-24T00:00:00 120 1582502400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-24T04:58:00 2020-02-24T06:58:00 120 1582527480 2020-02-24T16:09:00 2020-02-24T18:09:00 120 1582567740 true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 0.19 0 0,19 % % 1 Τρίτη false 1 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 true 17.52 0 17,52 °C °C true 13.84 0 13,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-24T22:00:00 2020-02-25T00:00:00 120 1582588800 true 14.47 0 14,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-24T23:00:00 2020-02-25T01:00:00 120 1582592400 true 14.33 0 14,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T00:00:00 2020-02-25T02:00:00 120 1582596000 true 14.2 0 14,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T01:00:00 2020-02-25T03:00:00 120 1582599600 true 14.14 0 14,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 83 0 83 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T02:00:00 2020-02-25T04:00:00 120 1582603200 true 14.11 0 14,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 85 0 85 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T03:00:00 2020-02-25T05:00:00 120 1582606800 true 14.14 0 14,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T04:00:00 2020-02-25T06:00:00 120 1582610400 true 14.19 0 14,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T05:00:00 2020-02-25T07:00:00 120 1582614000 true 14.3 0 14,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T06:00:00 2020-02-25T08:00:00 120 1582617600 true 14.49 0 14,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T07:00:00 2020-02-25T09:00:00 120 1582621200 true 14.94 0 14,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T08:00:00 2020-02-25T10:00:00 120 1582624800 true 15.6 0 15,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T09:00:00 2020-02-25T11:00:00 120 1582628400 true 16.25 0 16,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T10:00:00 2020-02-25T12:00:00 120 1582632000 true 16.68 0 16,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T11:00:00 2020-02-25T13:00:00 120 1582635600 true 16.99 0 16,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T12:00:00 2020-02-25T14:00:00 120 1582639200 true 17.18 0 17,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T13:00:00 2020-02-25T15:00:00 120 1582642800 true 17.23 0 17,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T14:00:00 2020-02-25T16:00:00 120 1582646400 true 17.12 0 17,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T15:00:00 2020-02-25T17:00:00 120 1582650000 true 16.79 0 16,79 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T16:00:00 2020-02-25T18:00:00 120 1582653600 true 16.16 0 16,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T17:00:00 2020-02-25T19:00:00 120 1582657200 true 15.5 0 15,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T18:00:00 2020-02-25T20:00:00 120 1582660800 true 15.04 0 15,04 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T19:00:00 2020-02-25T21:00:00 120 1582664400 true 14.91 0 14,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T20:00:00 2020-02-25T22:00:00 120 1582668000 true 14.91 0 14,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T21:00:00 2020-02-25T23:00:00 120 1582671600 true 14.95 0 14,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-02-24T22:00:00 2020-02-25T00:00:00 120 1582588800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-25T04:57:00 2020-02-25T06:57:00 120 1582613820 2020-02-25T16:10:00 2020-02-25T18:10:00 120 1582654200 true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 2 Τετάρτη false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 true 17.06 0 17,06 °C °C true 14.71 0 14,71 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SW false false false 0 0 SW20.png Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-25T22:00:00 2020-02-26T00:00:00 120 1582675200 true 14.98 0 14,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-25T23:00:00 2020-02-26T01:00:00 120 1582678800 true 15 0 15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 74 0 74 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T00:00:00 2020-02-26T02:00:00 120 1582682400 true 15.02 0 15,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T01:00:00 2020-02-26T03:00:00 120 1582686000 true 15.01 0 15,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T02:00:00 2020-02-26T04:00:00 120 1582689600 true 15 0 15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T03:00:00 2020-02-26T05:00:00 120 1582693200 true 15.02 0 15,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T04:00:00 2020-02-26T06:00:00 120 1582696800 true 15.08 0 15,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T05:00:00 2020-02-26T07:00:00 120 1582700400 true 15.17 0 15,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T06:00:00 2020-02-26T08:00:00 120 1582704000 true 15.35 0 15,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T07:00:00 2020-02-26T09:00:00 120 1582707600 true 15.69 0 15,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T08:00:00 2020-02-26T10:00:00 120 1582711200 true 16.12 0 16,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T09:00:00 2020-02-26T11:00:00 120 1582714800 true 16.58 0 16,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T10:00:00 2020-02-26T12:00:00 120 1582718400 true 16.76 0 16,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 82 0 82 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T11:00:00 2020-02-26T13:00:00 120 1582722000 true 16.78 0 16,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T12:00:00 2020-02-26T14:00:00 120 1582725600 true 16.75 0 16,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T13:00:00 2020-02-26T15:00:00 120 1582729200 true 16.65 0 16,65 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T14:00:00 2020-02-26T16:00:00 120 1582732800 true 16.54 0 16,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T15:00:00 2020-02-26T17:00:00 120 1582736400 true 16.54 0 16,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T16:00:00 2020-02-26T18:00:00 120 1582740000 true 16.48 0 16,48 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T17:00:00 2020-02-26T19:00:00 120 1582743600 true 16.45 0 16,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T18:00:00 2020-02-26T20:00:00 120 1582747200 true 16.45 0 16,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T19:00:00 2020-02-26T21:00:00 120 1582750800 true 16.43 0 16,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T20:00:00 2020-02-26T22:00:00 120 1582754400 true 16.37 0 16,37 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T21:00:00 2020-02-26T23:00:00 120 1582758000 true 16.28 0 16,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 1 0 1 % % 2020-02-25T22:00:00 2020-02-26T00:00:00 120 1582675200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-26T04:56:00 2020-02-26T06:56:00 120 1582700160 2020-02-26T16:11:00 2020-02-26T18:11:00 120 1582740660 true 0.0107 0 0,0107 mm mm true 0.15 0 0,15 % % 3 Πέμπτη false 2 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 true 17.53 0 17,53 °C °C true 14.2 0 14,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Νοτιοδυτικός μέτριος - 5 BF SW false false false 0 0 SW25.png Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-26T22:00:00 2020-02-27T00:00:00 120 1582761600 true 16.23 0 16,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-26T23:00:00 2020-02-27T01:00:00 120 1582765200 true 16.26 0 16,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T00:00:00 2020-02-27T02:00:00 120 1582768800 true 16.31 0 16,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T01:00:00 2020-02-27T03:00:00 120 1582772400 true 16.28 0 16,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T02:00:00 2020-02-27T04:00:00 120 1582776000 true 16.19 0 16,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T03:00:00 2020-02-27T05:00:00 120 1582779600 true 16.16 0 16,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 1 0 1 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T04:00:00 2020-02-27T06:00:00 120 1582783200 true 16.25 0 16,25 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T05:00:00 2020-02-27T07:00:00 120 1582786800 true 16.4 0 16,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T06:00:00 2020-02-27T08:00:00 120 1582790400 true 16.54 0 16,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T07:00:00 2020-02-27T09:00:00 120 1582794000 true 16.8 0 16,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T08:00:00 2020-02-27T10:00:00 120 1582797600 true 17.1 0 17,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T09:00:00 2020-02-27T11:00:00 120 1582801200 true 17.25 0 17,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T10:00:00 2020-02-27T12:00:00 120 1582804800 true 17.16 0 17,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T11:00:00 2020-02-27T13:00:00 120 1582808400 true 17 0 17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T12:00:00 2020-02-27T14:00:00 120 1582812000 true 16.81 0 16,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.1 0 1010,1 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T13:00:00 2020-02-27T15:00:00 120 1582815600 true 16.57 0 16,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T14:00:00 2020-02-27T16:00:00 120 1582819200 true 16.43 0 16,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T15:00:00 2020-02-27T17:00:00 120 1582822800 true 16.35 0 16,35 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 72 0 72 % % true 1011 0 1011 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T16:00:00 2020-02-27T18:00:00 120 1582826400 true 16.15 0 16,15 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T17:00:00 2020-02-27T19:00:00 120 1582830000 true 15.89 0 15,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.009 0 0,009 mm mm true 69 0 69 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T18:00:00 2020-02-27T20:00:00 120 1582833600 true 15.59 0 15,59 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 W30.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T19:00:00 2020-02-27T21:00:00 120 1582837200 true 15.31 0 15,31 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 S30.png true 0.0063 0 0,0063 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T20:00:00 2020-02-27T22:00:00 120 1582840800 true 15.03 0 15,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0123 0 0,0123 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T21:00:00 2020-02-27T23:00:00 120 1582844400 true 14.76 0 14,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0211 0 0,0211 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2020-02-26T22:00:00 2020-02-27T00:00:00 120 1582761600 Ανεμώδης το απόγευμα και το βραδυ. Windy in the afternoon and evening. 2020-02-27T04:54:00 2020-02-27T06:54:00 120 1582786440 2020-02-27T16:12:00 2020-02-27T18:12:00 120 1582827120 true 0.0219 0 0,0219 mm mm true 0.74 0 0,74 % % 4 Παρασκευή false 1 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 true 14.98 0 14,98 °C °C true 12.46 0 12,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-27T22:00:00 2020-02-28T00:00:00 120 1582848000 true 14.47 0 14,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0.0213 0 0,0213 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-27T23:00:00 2020-02-28T01:00:00 120 1582851600 true 14.2 0 14,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0185 0 0,0185 mm mm true 59 0 59 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T00:00:00 2020-02-28T02:00:00 120 1582855200 true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.017 0 0,017 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T01:00:00 2020-02-28T03:00:00 120 1582858800 true 13.57 0 13,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.014 0 0,014 mm mm true 59 0 59 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T02:00:00 2020-02-28T04:00:00 120 1582862400 true 13.22 0 13,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0114 0 0,0114 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T03:00:00 2020-02-28T05:00:00 120 1582866000 true 12.92 0 12,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0097 0 0,0097 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T04:00:00 2020-02-28T06:00:00 120 1582869600 true 12.77 0 12,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0092 0 0,0092 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T05:00:00 2020-02-28T07:00:00 120 1582873200 true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.009 0 0,009 mm mm true 63 0 63 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T06:00:00 2020-02-28T08:00:00 120 1582876800 true 12.89 0 12,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0078 0 0,0078 mm mm true 62 0 62 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T07:00:00 2020-02-28T09:00:00 120 1582880400 true 13.25 0 13,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T08:00:00 2020-02-28T10:00:00 120 1582884000 true 13.69 0 13,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.005 0 0,005 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T09:00:00 2020-02-28T11:00:00 120 1582887600 true 14.01 0 14,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T10:00:00 2020-02-28T12:00:00 120 1582891200 true 14.1 0 14,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T11:00:00 2020-02-28T13:00:00 120 1582894800 true 14.12 0 14,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T12:00:00 2020-02-28T14:00:00 120 1582898400 true 14.2 0 14,2 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T13:00:00 2020-02-28T15:00:00 120 1582902000 true 14.32 0 14,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T14:00:00 2020-02-28T16:00:00 120 1582905600 true 14.52 0 14,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T15:00:00 2020-02-28T17:00:00 120 1582909200 true 14.67 0 14,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T16:00:00 2020-02-28T18:00:00 120 1582912800 true 14.7 0 14,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T17:00:00 2020-02-28T19:00:00 120 1582916400 true 14.63 0 14,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T18:00:00 2020-02-28T20:00:00 120 1582920000 true 14.55 0 14,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T19:00:00 2020-02-28T21:00:00 120 1582923600 true 14.55 0 14,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T20:00:00 2020-02-28T22:00:00 120 1582927200 true 14.61 0 14,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T21:00:00 2020-02-28T23:00:00 120 1582930800 true 14.64 0 14,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-02-27T22:00:00 2020-02-28T00:00:00 120 1582848000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-28T04:53:00 2020-02-28T06:53:00 120 1582872780 2020-02-28T16:13:00 2020-02-28T18:13:00 120 1582913580 true 0.0213 0 0,0213 mm mm true 0.12 0 0,12 % % 5 Σάββατο false 1 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 true 16.62 0 16,62 °C °C true 14.23 0 14,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-28T22:00:00 2020-02-29T00:00:00 120 1582934400 true 14.64 0 14,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 65 0 65 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-28T23:00:00 2020-02-29T01:00:00 120 1582938000 true 14.62 0 14,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T00:00:00 2020-02-29T02:00:00 120 1582941600 true 14.65 0 14,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T01:00:00 2020-02-29T03:00:00 120 1582945200 true 14.6 0 14,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T02:00:00 2020-02-29T04:00:00 120 1582948800 true 14.53 0 14,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T03:00:00 2020-02-29T05:00:00 120 1582952400 true 14.5 0 14,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T04:00:00 2020-02-29T06:00:00 120 1582956000 true 14.6 0 14,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T05:00:00 2020-02-29T07:00:00 120 1582959600 true 14.75 0 14,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T06:00:00 2020-02-29T08:00:00 120 1582963200 true 14.99 0 14,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T07:00:00 2020-02-29T09:00:00 120 1582966800 true 15.24 0 15,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T08:00:00 2020-02-29T10:00:00 120 1582970400 true 15.52 0 15,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T09:00:00 2020-02-29T11:00:00 120 1582974000 true 15.76 0 15,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T10:00:00 2020-02-29T12:00:00 120 1582977600 true 15.88 0 15,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T11:00:00 2020-02-29T13:00:00 120 1582981200 true 16.03 0 16,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T12:00:00 2020-02-29T14:00:00 120 1582984800 true 16.16 0 16,16 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T13:00:00 2020-02-29T15:00:00 120 1582988400 true 16.23 0 16,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T14:00:00 2020-02-29T16:00:00 120 1582992000 true 16.33 0 16,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T15:00:00 2020-02-29T17:00:00 120 1582995600 true 16.31 0 16,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T16:00:00 2020-02-29T18:00:00 120 1582999200 true 16.12 0 16,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T17:00:00 2020-02-29T19:00:00 120 1583002800 true 15.81 0 15,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 59 0 59 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T18:00:00 2020-02-29T20:00:00 120 1583006400 true 15.47 0 15,47 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.0174 0 0,0174 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T19:00:00 2020-02-29T21:00:00 120 1583010000 true 15.18 0 15,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0225 0 0,0225 mm mm true 64 0 64 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T20:00:00 2020-02-29T22:00:00 120 1583013600 true 14.96 0 14,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0263 0 0,0263 mm mm true 66 0 66 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T21:00:00 2020-02-29T23:00:00 120 1583017200 true 14.85 0 14,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0259 0 0,0259 mm mm true 68 0 68 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.79 0 0,79 % % 2020-02-28T22:00:00 2020-02-29T00:00:00 120 1582934400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-29T04:52:00 2020-02-29T06:52:00 120 1582959120 2020-02-29T16:14:00 2020-02-29T18:14:00 120 1583000040 true 0.0269 0 0,0269 mm mm true 0.14 0 0,14 % % 6 Κυριακή false 2 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 true 17.26 0 17,26 °C °C true 14.58 0 14,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSW false false false 0 0 SW20.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-02-29T22:00:00 2020-03-01T00:00:00 120 1583020800 true 14.85 0 14,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0167 0 0,0167 mm mm true 68 0 68 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-02-29T23:00:00 2020-03-01T01:00:00 120 1583024400 true 14.93 0 14,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0069 0 0,0069 mm mm true 69 0 69 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T00:00:00 2020-03-01T02:00:00 120 1583028000 true 15.05 0 15,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T01:00:00 2020-03-01T03:00:00 120 1583031600 true 15.1 0 15,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T02:00:00 2020-03-01T04:00:00 120 1583035200 true 15.14 0 15,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T03:00:00 2020-03-01T05:00:00 120 1583038800 true 15.21 0 15,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T04:00:00 2020-03-01T06:00:00 120 1583042400 true 15.29 0 15,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T05:00:00 2020-03-01T07:00:00 120 1583046000 true 15.36 0 15,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T06:00:00 2020-03-01T08:00:00 120 1583049600 true 15.52 0 15,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T07:00:00 2020-03-01T09:00:00 120 1583053200 true 15.82 0 15,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T08:00:00 2020-03-01T10:00:00 120 1583056800 true 16.15 0 16,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T09:00:00 2020-03-01T11:00:00 120 1583060400 true 16.43 0 16,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T10:00:00 2020-03-01T12:00:00 120 1583064000 true 16.53 0 16,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T11:00:00 2020-03-01T13:00:00 120 1583067600 true 16.75 0 16,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T12:00:00 2020-03-01T14:00:00 120 1583071200 true 16.92 0 16,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T13:00:00 2020-03-01T15:00:00 120 1583074800 true 16.98 0 16,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T14:00:00 2020-03-01T16:00:00 120 1583078400 true 16.96 0 16,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T15:00:00 2020-03-01T17:00:00 120 1583082000 true 16.93 0 16,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T16:00:00 2020-03-01T18:00:00 120 1583085600 true 16.79 0 16,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T17:00:00 2020-03-01T19:00:00 120 1583089200 true 16.57 0 16,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T18:00:00 2020-03-01T20:00:00 120 1583092800 true 16.35 0 16,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T19:00:00 2020-03-01T21:00:00 120 1583096400 true 16.34 0 16,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T20:00:00 2020-03-01T22:00:00 120 1583100000 true 16.42 0 16,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T21:00:00 2020-03-01T23:00:00 120 1583103600 true 16.45 0 16,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 1 0 1 % % 2020-02-29T22:00:00 2020-03-01T00:00:00 120 1583020800 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-03-01T04:50:00 2020-03-01T06:50:00 120 1583045400 2020-03-01T16:15:00 2020-03-01T18:15:00 120 1583086500 true 0.0167 0 0,0167 mm mm true 0.9 0 0,9 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

12°c

windy

BF 2

deltiokairou

Το διασημότερο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου περιλαμβάνει μερικά από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Οι εκπληκτικές ακτές και οι εξαιρετικές αμμουδιές, η γοητευτική συνύπαρξη του λευκού και του μπλε στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής, τα νησιώτικα τραγούδια, η ζεστή φιλοξενία, τα γυμνά τοπία με τα έρημα ξωκλήσια κάνουν το ταξίδι στις Κυκλάδες αληθινά μοναδικό.