36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

0 2334 false 1 false 2020-06-04T20:36:00 2020-06-04T06:02:00 0.0 true 23 0 23 °C °C true 1014 0 1014 mb mb true 63 0 63 % % 2020-06-04T13:00:00 2020-06-04T16:00:00 180 1591286400 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SSW false false false 0 0 SW15.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2020-06-04T20:36:00 2020-06-04T06:02:00 true 23 0 23 °C °C true 18.86 0 18,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SSW false false false 0 0 SW15.png Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:36:00 2020-06-04T06:02:00 2020-06-04T07:00:00 2020-06-04T10:00:00 180 1591264800 true 21.2 0 21,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:36:00 2020-06-04T06:02:00 2020-06-04T08:00:00 2020-06-04T11:00:00 180 1591268400 true 21.54 0 21,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:36:00 2020-06-04T06:02:00 2020-06-04T09:00:00 2020-06-04T12:00:00 180 1591272000 true 21.74 0 21,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:36:00 2020-06-04T06:02:00 2020-06-04T10:00:00 2020-06-04T13:00:00 180 1591275600 true 21.78 0 21,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:36:00 2020-06-04T06:02:00 2020-06-04T11:00:00 2020-06-04T14:00:00 180 1591279200 true 22.11 0 22,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:36:00 2020-06-04T06:02:00 2020-06-04T12:00:00 2020-06-04T15:00:00 180 1591282800 true 22.35 0 22,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:36:00 2020-06-04T06:02:00 2020-06-04T13:00:00 2020-06-04T16:00:00 180 1591286400 true 22.54 0 22,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:36:00 2020-06-04T06:02:00 2020-06-04T14:00:00 2020-06-04T17:00:00 180 1591290000 true 22.71 0 22,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:36:00 2020-06-04T06:02:00 2020-06-04T15:00:00 2020-06-04T18:00:00 180 1591293600 true 22.64 0 22,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:36:00 2020-06-04T06:02:00 2020-06-04T16:00:00 2020-06-04T19:00:00 180 1591297200 true 22.28 0 22,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-04T20:36:00 2020-06-04T06:02:00 2020-06-04T17:00:00 2020-06-04T20:00:00 180 1591300800 true 21.76 0 21,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:36:00 2020-06-04T06:02:00 2020-06-04T18:00:00 2020-06-04T21:00:00 180 1591304400 true 21.33 0 21,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:36:00 2020-06-04T06:02:00 2020-06-04T19:00:00 2020-06-04T22:00:00 180 1591308000 true 21.21 0 21,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-04T20:36:00 2020-06-04T06:02:00 2020-06-04T20:00:00 2020-06-04T23:00:00 180 1591311600 true 21.1 0 21,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % 2020-06-03T21:00:00 2020-06-04T00:00:00 180 1591228800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-04T03:02:00 2020-06-04T06:02:00 180 1591250520 2020-06-04T17:36:00 2020-06-04T20:36:00 180 1591302960 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0 0 0 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 true 22.99 0 22,99 °C °C true 19.68 0 19,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοανατολικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SSE false false false 0 0 SE20.png Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-04T21:00:00 2020-06-05T00:00:00 180 1591315200 true 20.95 0 20,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-04T22:00:00 2020-06-05T01:00:00 180 1591318800 true 20.76 0 20,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 83 0 83 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-04T23:00:00 2020-06-05T02:00:00 180 1591322400 true 20.51 0 20,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T00:00:00 2020-06-05T03:00:00 180 1591326000 true 20.23 0 20,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T01:00:00 2020-06-05T04:00:00 180 1591329600 true 20.06 0 20,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T02:00:00 2020-06-05T05:00:00 180 1591333200 true 19.95 0 19,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T03:00:00 2020-06-05T06:00:00 180 1591336800 true 20.04 0 20,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T04:00:00 2020-06-05T07:00:00 180 1591340400 true 20.43 0 20,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T05:00:00 2020-06-05T08:00:00 180 1591344000 true 21.02 0 21,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T06:00:00 2020-06-05T09:00:00 180 1591347600 true 21.57 0 21,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T07:00:00 2020-06-05T10:00:00 180 1591351200 true 22.02 0 22,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T08:00:00 2020-06-05T11:00:00 180 1591354800 true 22.32 0 22,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.2 0 1015,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T09:00:00 2020-06-05T12:00:00 180 1591358400 true 22.51 0 22,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T10:00:00 2020-06-05T13:00:00 180 1591362000 true 22.48 0 22,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.8 0 1014,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T11:00:00 2020-06-05T14:00:00 180 1591365600 true 22.64 0 22,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T12:00:00 2020-06-05T15:00:00 180 1591369200 true 22.69 0 22,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SE20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T13:00:00 2020-06-05T16:00:00 180 1591372800 true 22.68 0 22,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T14:00:00 2020-06-05T17:00:00 180 1591376400 true 22.6 0 22,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T15:00:00 2020-06-05T18:00:00 180 1591380000 true 22.71 0 22,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T16:00:00 2020-06-05T19:00:00 180 1591383600 true 22.55 0 22,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T17:00:00 2020-06-05T20:00:00 180 1591387200 true 22.24 0 22,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T18:00:00 2020-06-05T21:00:00 180 1591390800 true 21.94 0 21,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T19:00:00 2020-06-05T22:00:00 180 1591394400 true 21.9 0 21,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-06-05T20:36:00 2020-06-05T06:01:00 2020-06-05T20:00:00 2020-06-05T23:00:00 180 1591398000 true 21.88 0 21,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0.81 0 0,81 % % 2020-06-04T21:00:00 2020-06-05T00:00:00 180 1591315200 Ανεμώδης κατα τη διάρκεια της νύχτας. Windy overnight. 2020-06-05T03:01:00 2020-06-05T06:01:00 180 1591336860 2020-06-05T17:36:00 2020-06-05T20:36:00 180 1591389360 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.16 0 0,16 % % 2 Σάββατο false 1 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 true 23.32 0 23,32 °C °C true 21.17 0 21,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Νοτιοανατολικός μέτριος - 5 BF SSE false false false 0 0 SE25.png Συννεφιά false 4 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-05T21:00:00 2020-06-06T00:00:00 180 1591401600 true 21.83 0 21,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-05T22:00:00 2020-06-06T01:00:00 180 1591405200 true 21.72 0 21,72 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-05T23:00:00 2020-06-06T02:00:00 180 1591408800 true 21.56 0 21,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 77 0 77 % % true 1009 0 1009 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T00:00:00 2020-06-06T03:00:00 180 1591412400 true 21.49 0 21,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0187 0 0,0187 mm mm true 77 0 77 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T01:00:00 2020-06-06T04:00:00 180 1591416000 true 21.45 0 21,45 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0.0133 0 0,0133 mm mm true 77 0 77 % % true 1008 0 1008 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T02:00:00 2020-06-06T05:00:00 180 1591419600 true 21.44 0 21,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1007.2 0 1007,2 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T03:00:00 2020-06-06T06:00:00 180 1591423200 true 21.52 0 21,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1006.6 0 1006,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T04:00:00 2020-06-06T07:00:00 180 1591426800 true 21.74 0 21,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SE30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1006.8 0 1006,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T05:00:00 2020-06-06T08:00:00 180 1591430400 true 22.08 0 22,08 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1007.3 0 1007,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T06:00:00 2020-06-06T09:00:00 180 1591434000 true 22.44 0 22,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1007.8 0 1007,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T07:00:00 2020-06-06T10:00:00 180 1591437600 true 22.71 0 22,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T08:00:00 2020-06-06T11:00:00 180 1591441200 true 22.86 0 22,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 72 0 72 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T09:00:00 2020-06-06T12:00:00 180 1591444800 true 22.87 0 22,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 71 0 71 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T10:00:00 2020-06-06T13:00:00 180 1591448400 true 22.85 0 22,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T11:00:00 2020-06-06T14:00:00 180 1591452000 true 23 0 23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 69 0 69 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T12:00:00 2020-06-06T15:00:00 180 1591455600 true 23.04 0 23,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T13:00:00 2020-06-06T16:00:00 180 1591459200 true 22.93 0 22,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T14:00:00 2020-06-06T17:00:00 180 1591462800 true 22.76 0 22,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T15:00:00 2020-06-06T18:00:00 180 1591466400 true 22.75 0 22,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T16:00:00 2020-06-06T19:00:00 180 1591470000 true 22.48 0 22,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1008.6 0 1008,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T17:00:00 2020-06-06T20:00:00 180 1591473600 true 22.15 0 22,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T18:00:00 2020-06-06T21:00:00 180 1591477200 true 21.82 0 21,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T19:00:00 2020-06-06T22:00:00 180 1591480800 true 21.67 0 21,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-06T20:37:00 2020-06-06T06:01:00 2020-06-06T20:00:00 2020-06-06T23:00:00 180 1591484400 true 21.6 0 21,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2020-06-05T21:00:00 2020-06-06T00:00:00 180 1591401600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-06T03:01:00 2020-06-06T06:01:00 180 1591423260 2020-06-06T17:37:00 2020-06-06T20:37:00 180 1591475820 true 0.0187 0 0,0187 mm mm true 0.19 0 0,19 % % 3 Κυριακή false 1 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 true 24.22 0 24,22 °C °C true 20.59 0 20,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Δυτικός ασθενής - 3 BF W false false false 0 0 W15.png Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-06T21:00:00 2020-06-07T00:00:00 180 1591488000 true 21.48 0 21,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-06T22:00:00 2020-06-07T01:00:00 180 1591491600 true 21.32 0 21,32 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-06T23:00:00 2020-06-07T02:00:00 180 1591495200 true 21.14 0 21,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T00:00:00 2020-06-07T03:00:00 180 1591498800 true 21.02 0 21,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1008.2 0 1008,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T01:00:00 2020-06-07T04:00:00 180 1591502400 true 20.93 0 20,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T02:00:00 2020-06-07T05:00:00 180 1591506000 true 20.86 0 20,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 82 0 82 % % true 1009 0 1009 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T03:00:00 2020-06-07T06:00:00 180 1591509600 true 20.94 0 20,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 81 0 81 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T04:00:00 2020-06-07T07:00:00 180 1591513200 true 21.17 0 21,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T05:00:00 2020-06-07T08:00:00 180 1591516800 true 21.53 0 21,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 77 0 77 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T06:00:00 2020-06-07T09:00:00 180 1591520400 true 21.95 0 21,95 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 75 0 75 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T07:00:00 2020-06-07T10:00:00 180 1591524000 true 22.36 0 22,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T08:00:00 2020-06-07T11:00:00 180 1591527600 true 22.67 0 22,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T09:00:00 2020-06-07T12:00:00 180 1591531200 true 22.83 0 22,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T10:00:00 2020-06-07T13:00:00 180 1591534800 true 22.98 0 22,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T11:00:00 2020-06-07T14:00:00 180 1591538400 true 23.4 0 23,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T12:00:00 2020-06-07T15:00:00 180 1591542000 true 23.71 0 23,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T13:00:00 2020-06-07T16:00:00 180 1591545600 true 23.92 0 23,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T14:00:00 2020-06-07T17:00:00 180 1591549200 true 23.9 0 23,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T15:00:00 2020-06-07T18:00:00 180 1591552800 true 23.92 0 23,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T16:00:00 2020-06-07T19:00:00 180 1591556400 true 23.59 0 23,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T17:00:00 2020-06-07T20:00:00 180 1591560000 true 23.17 0 23,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T18:00:00 2020-06-07T21:00:00 180 1591563600 true 22.68 0 22,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T19:00:00 2020-06-07T22:00:00 180 1591567200 true 22.4 0 22,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-07T20:38:00 2020-06-07T06:01:00 2020-06-07T20:00:00 2020-06-07T23:00:00 180 1591570800 true 22.21 0 22,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-06-06T21:00:00 2020-06-07T00:00:00 180 1591488000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-07T03:01:00 2020-06-07T06:01:00 180 1591509660 2020-06-07T17:38:00 2020-06-07T20:38:00 180 1591562280 true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 0 0 0 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 true 25.93 0 25,93 °C °C true 20.68 0 20,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Δυτικός πολύ ασθενής - 2 BF W false false false 0 0 W10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-07T21:00:00 2020-06-08T00:00:00 180 1591574400 true 21.99 0 21,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-07T22:00:00 2020-06-08T01:00:00 180 1591578000 true 21.7 0 21,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-07T23:00:00 2020-06-08T02:00:00 180 1591581600 true 21.4 0 21,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T00:00:00 2020-06-08T03:00:00 180 1591585200 true 21.2 0 21,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T01:00:00 2020-06-08T04:00:00 180 1591588800 true 21.04 0 21,04 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T02:00:00 2020-06-08T05:00:00 180 1591592400 true 20.95 0 20,95 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T03:00:00 2020-06-08T06:00:00 180 1591596000 true 21.05 0 21,05 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T04:00:00 2020-06-08T07:00:00 180 1591599600 true 21.42 0 21,42 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T05:00:00 2020-06-08T08:00:00 180 1591603200 true 21.97 0 21,97 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1010.9 0 1010,9 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T06:00:00 2020-06-08T09:00:00 180 1591606800 true 22.56 0 22,56 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T07:00:00 2020-06-08T10:00:00 180 1591610400 true 23.05 0 23,05 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T08:00:00 2020-06-08T11:00:00 180 1591614000 true 23.46 0 23,46 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T09:00:00 2020-06-08T12:00:00 180 1591617600 true 23.54 0 23,54 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T10:00:00 2020-06-08T13:00:00 180 1591621200 true 23.95 0 23,95 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.5 0 1011,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T11:00:00 2020-06-08T14:00:00 180 1591624800 true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T12:00:00 2020-06-08T15:00:00 180 1591628400 true 24.89 0 24,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T13:00:00 2020-06-08T16:00:00 180 1591632000 true 25.28 0 25,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T14:00:00 2020-06-08T17:00:00 180 1591635600 true 25.54 0 25,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T15:00:00 2020-06-08T18:00:00 180 1591639200 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T16:00:00 2020-06-08T19:00:00 180 1591642800 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T17:00:00 2020-06-08T20:00:00 180 1591646400 true 24.71 0 24,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T18:00:00 2020-06-08T21:00:00 180 1591650000 true 24.11 0 24,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T19:00:00 2020-06-08T22:00:00 180 1591653600 true 23.61 0 23,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-08T20:38:00 2020-06-08T06:01:00 2020-06-08T20:00:00 2020-06-08T23:00:00 180 1591657200 true 23.26 0 23,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-06-07T21:00:00 2020-06-08T00:00:00 180 1591574400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-08T03:01:00 2020-06-08T06:01:00 180 1591596060 2020-06-08T17:38:00 2020-06-08T20:38:00 180 1591648680 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0.04 0 0,04 % % 5 Τρίτη false 2 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 true 27.01 0 27,01 °C °C true 21.91 0 21,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF WSW false false false 0 0 SW10.png Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-08T21:00:00 2020-06-09T00:00:00 180 1591660800 true 22.98 0 22,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-08T22:00:00 2020-06-09T01:00:00 180 1591664400 true 22.73 0 22,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-08T23:00:00 2020-06-09T02:00:00 180 1591668000 true 22.54 0 22,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T00:00:00 2020-06-09T03:00:00 180 1591671600 true 22.41 0 22,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T01:00:00 2020-06-09T04:00:00 180 1591675200 true 22.28 0 22,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T02:00:00 2020-06-09T05:00:00 180 1591678800 true 22.18 0 22,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T03:00:00 2020-06-09T06:00:00 180 1591682400 true 22.23 0 22,23 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T04:00:00 2020-06-09T07:00:00 180 1591686000 true 22.48 0 22,48 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 73 0 73 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T05:00:00 2020-06-09T08:00:00 180 1591689600 true 22.91 0 22,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 70 0 70 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T06:00:00 2020-06-09T09:00:00 180 1591693200 true 23.44 0 23,44 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 67 0 67 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T07:00:00 2020-06-09T10:00:00 180 1591696800 true 23.94 0 23,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T08:00:00 2020-06-09T11:00:00 180 1591700400 true 24.44 0 24,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T09:00:00 2020-06-09T12:00:00 180 1591704000 true 24.54 0 24,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T10:00:00 2020-06-09T13:00:00 180 1591707600 true 25.07 0 25,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T11:00:00 2020-06-09T14:00:00 180 1591711200 true 25.62 0 25,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011 0 1011 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T12:00:00 2020-06-09T15:00:00 180 1591714800 true 26.15 0 26,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T13:00:00 2020-06-09T16:00:00 180 1591718400 true 26.5 0 26,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 53 0 53 % % true 1010.8 0 1010,8 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T14:00:00 2020-06-09T17:00:00 180 1591722000 true 26.72 0 26,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 53 0 53 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T15:00:00 2020-06-09T18:00:00 180 1591725600 true 26.66 0 26,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 53 0 53 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T16:00:00 2020-06-09T19:00:00 180 1591729200 true 26.45 0 26,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T17:00:00 2020-06-09T20:00:00 180 1591732800 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.2 0 1010,2 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T18:00:00 2020-06-09T21:00:00 180 1591736400 true 24.99 0 24,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T19:00:00 2020-06-09T22:00:00 180 1591740000 true 24.46 0 24,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-09T20:39:00 2020-06-09T06:01:00 2020-06-09T20:00:00 2020-06-09T23:00:00 180 1591743600 true 24.13 0 24,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0.3 0 0,3 % % 2020-06-08T21:00:00 2020-06-09T00:00:00 180 1591660800 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-06-09T03:01:00 2020-06-09T06:01:00 180 1591682460 2020-06-09T17:39:00 2020-06-09T20:39:00 180 1591735140 true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 0.27 0 0,27 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 true 25.88 0 25,88 °C °C true 22.53 0 22,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Δυτικός ασθενής - 3 BF W false false false 0 0 W15.png Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-09T21:00:00 2020-06-10T00:00:00 180 1591747200 true 23.88 0 23,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1009.8 0 1009,8 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-09T22:00:00 2020-06-10T01:00:00 180 1591750800 true 23.7 0 23,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.5 0 1009,5 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-09T23:00:00 2020-06-10T02:00:00 180 1591754400 true 23.57 0 23,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.7 0 1009,7 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T00:00:00 2020-06-10T03:00:00 180 1591758000 true 23.41 0 23,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1009.4 0 1009,4 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T01:00:00 2020-06-10T04:00:00 180 1591761600 true 23.16 0 23,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T02:00:00 2020-06-10T05:00:00 180 1591765200 true 22.91 0 22,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T03:00:00 2020-06-10T06:00:00 180 1591768800 true 22.8 0 22,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1009.2 0 1009,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T04:00:00 2020-06-10T07:00:00 180 1591772400 true 22.96 0 22,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1008.5 0 1008,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T05:00:00 2020-06-10T08:00:00 180 1591776000 true 23.36 0 23,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T06:00:00 2020-06-10T09:00:00 180 1591779600 true 23.77 0 23,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.3 0 1009,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T07:00:00 2020-06-10T10:00:00 180 1591783200 true 24.16 0 24,16 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T08:00:00 2020-06-10T11:00:00 180 1591786800 true 24.49 0 24,49 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010 0 1010 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T09:00:00 2020-06-10T12:00:00 180 1591790400 true 24.36 0 24,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.4 0 1010,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T10:00:00 2020-06-10T13:00:00 180 1591794000 true 24.6 0 24,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0253 0 0,0253 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T11:00:00 2020-06-10T14:00:00 180 1591797600 true 24.78 0 24,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0623 0 0,0623 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T12:00:00 2020-06-10T15:00:00 180 1591801200 true 25.06 0 25,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0851 0 0,0851 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T13:00:00 2020-06-10T16:00:00 180 1591804800 true 25.36 0 25,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0495 0 0,0495 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T14:00:00 2020-06-10T17:00:00 180 1591808400 true 25.59 0 25,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0088 0 0,0088 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.9 0 1009,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T15:00:00 2020-06-10T18:00:00 180 1591812000 true 25.55 0 25,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T16:00:00 2020-06-10T19:00:00 180 1591815600 true 25.46 0 25,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1008.9 0 1008,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T17:00:00 2020-06-10T20:00:00 180 1591819200 true 24.88 0 24,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1008.7 0 1008,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T18:00:00 2020-06-10T21:00:00 180 1591822800 true 24.36 0 24,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1008.8 0 1008,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T19:00:00 2020-06-10T22:00:00 180 1591826400 true 23.86 0 23,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1009.1 0 1009,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-06-10T20:39:00 2020-06-10T06:01:00 2020-06-10T20:00:00 2020-06-10T23:00:00 180 1591830000 true 23.5 0 23,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1009.6 0 1009,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-06-09T21:00:00 2020-06-10T00:00:00 180 1591747200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-06-10T03:01:00 2020-06-10T06:01:00 180 1591768860 2020-06-10T17:39:00 2020-06-10T20:39:00 180 1591821540 true 0.0853 0 0,0853 mm mm true 0.02 0 0,02 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

23°c

windy

BF 3

deltiokairou

Το διασημότερο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου περιλαμβάνει μερικά από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Οι εκπληκτικές ακτές και οι εξαιρετικές αμμουδιές, η γοητευτική συνύπαρξη του λευκού και του μπλε στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής, τα νησιώτικα τραγούδια, η ζεστή φιλοξενία, τα γυμνά τοπία με τα έρημα ξωκλήσια κάνουν το ταξίδι στις Κυκλάδες αληθινά μοναδικό.
_x00D_