Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

0 2334 false 20 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 0.0 true 20 0 20 °C °C true 1015 0 1015 mb mb true 74 0 74 % % 2019-09-19T03:00:00 2019-09-19T06:00:00 180 1568872800 0 true 2 0 2 BF BF Ανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF E false false false 0 0 E10.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 true 24.91 0 24,91 °C °C true 19.64 0 19,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 2019-09-19T02:00:00 2019-09-19T05:00:00 180 1568869200 true 19.64 0 19,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1014.74 0 1014,74 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 2019-09-19T03:00:00 2019-09-19T06:00:00 180 1568872800 true 19.75 0 19,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.11 0 1015,11 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 2019-09-19T04:00:00 2019-09-19T07:00:00 180 1568876400 true 21.18 0 21,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.94 0 1014,94 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 2019-09-19T05:00:00 2019-09-19T08:00:00 180 1568880000 true 22.3 0 22,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.64 0 1014,64 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 2019-09-19T06:00:00 2019-09-19T09:00:00 180 1568883600 true 22.59 0 22,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.89 0 1014,89 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 2019-09-19T07:00:00 2019-09-19T10:00:00 180 1568887200 true 23.11 0 23,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.23 0 1015,23 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 2019-09-19T08:00:00 2019-09-19T11:00:00 180 1568890800 true 23.71 0 23,71 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.81 0 1015,81 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 2019-09-19T09:00:00 2019-09-19T12:00:00 180 1568894400 true 24.14 0 24,14 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.31 0 1016,31 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 2019-09-19T10:00:00 2019-09-19T13:00:00 180 1568898000 true 24.41 0 24,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1015.87 0 1015,87 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 2019-09-19T11:00:00 2019-09-19T14:00:00 180 1568901600 true 24.64 0 24,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.37 0 1015,37 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 2019-09-19T12:00:00 2019-09-19T15:00:00 180 1568905200 true 24.78 0 24,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.92 0 1014,92 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 2019-09-19T13:00:00 2019-09-19T16:00:00 180 1568908800 true 24.91 0 24,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.71 0 1014,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 2019-09-19T14:00:00 2019-09-19T17:00:00 180 1568912400 true 24.88 0 24,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.59 0 1014,59 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 2019-09-19T15:00:00 2019-09-19T18:00:00 180 1568916000 true 24.67 0 24,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.57 0 1014,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 2019-09-19T16:00:00 2019-09-19T19:00:00 180 1568919600 true 24.33 0 24,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.52 0 1014,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 2019-09-19T17:00:00 2019-09-19T20:00:00 180 1568923200 true 23.49 0 23,49 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.46 0 1014,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 2019-09-19T18:00:00 2019-09-19T21:00:00 180 1568926800 true 22.96 0 22,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.62 0 1014,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 2019-09-19T19:00:00 2019-09-19T22:00:00 180 1568930400 true 22.62 0 22,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1015.07 0 1015,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-19T19:22:49 2019-09-19T07:05:17 2019-09-19T20:00:00 2019-09-19T23:00:00 180 1568934000 true 22.34 0 22,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.61 0 1015,61 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-18T21:00:00 2019-09-19T00:00:00 180 1568851200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-09-19T04:05:17 2019-09-19T07:05:17 180 1568876717 2019-09-19T16:22:49 2019-09-19T19:22:49 180 1568920969 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0.03 0 0,03 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 true 24.76 0 24,76 °C °C true 21.66 0 21,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-19T21:00:00 2019-09-20T00:00:00 180 1568937600 true 22.14 0 22,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 78 0 78 % % true 1015.92 0 1015,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-19T22:00:00 2019-09-20T01:00:00 180 1568941200 true 22.07 0 22,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 79 0 79 % % true 1015.67 0 1015,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-19T23:00:00 2019-09-20T02:00:00 180 1568944800 true 22.04 0 22,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.93 0 1014,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T00:00:00 2019-09-20T03:00:00 180 1568948400 true 21.94 0 21,94 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.56 0 1014,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T01:00:00 2019-09-20T04:00:00 180 1568952000 true 21.78 0 21,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.38 0 1014,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T02:00:00 2019-09-20T05:00:00 180 1568955600 true 21.66 0 21,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T03:00:00 2019-09-20T06:00:00 180 1568959200 true 21.84 0 21,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.26 0 1014,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T04:00:00 2019-09-20T07:00:00 180 1568962800 true 22.09 0 22,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1014.28 0 1014,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T05:00:00 2019-09-20T08:00:00 180 1568966400 true 22.42 0 22,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.43 0 1014,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T06:00:00 2019-09-20T09:00:00 180 1568970000 true 22.76 0 22,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.39 0 1014,39 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T07:00:00 2019-09-20T10:00:00 180 1568973600 true 23.22 0 23,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.63 0 1014,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T08:00:00 2019-09-20T11:00:00 180 1568977200 true 23.73 0 23,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1014.91 0 1014,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T09:00:00 2019-09-20T12:00:00 180 1568980800 true 24.17 0 24,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.04 0 1015,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T10:00:00 2019-09-20T13:00:00 180 1568984400 true 24.51 0 24,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.92 0 1014,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T11:00:00 2019-09-20T14:00:00 180 1568988000 true 24.74 0 24,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1014.67 0 1014,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T12:00:00 2019-09-20T15:00:00 180 1568991600 true 24.76 0 24,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.52 0 1014,52 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T13:00:00 2019-09-20T16:00:00 180 1568995200 true 24.52 0 24,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.73 0 1014,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T14:00:00 2019-09-20T17:00:00 180 1568998800 true 23.94 0 23,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T15:00:00 2019-09-20T18:00:00 180 1569002400 true 23.34 0 23,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.71 0 1015,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T16:00:00 2019-09-20T19:00:00 180 1569006000 true 22.74 0 22,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T17:00:00 2019-09-20T20:00:00 180 1569009600 true 22.09 0 22,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.67 0 1016,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T18:00:00 2019-09-20T21:00:00 180 1569013200 true 21.74 0 21,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.06 0 1017,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T19:00:00 2019-09-20T22:00:00 180 1569016800 true 21.77 0 21,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.43 0 1017,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-20T19:21:17 2019-09-20T07:06:05 2019-09-20T20:00:00 2019-09-20T23:00:00 180 1569020400 true 21.92 0 21,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.63 0 1017,63 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-19T21:00:00 2019-09-20T00:00:00 180 1568937600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-09-20T04:06:05 2019-09-20T07:06:05 180 1568963165 2019-09-20T16:21:17 2019-09-20T19:21:17 180 1569007277 true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 0 0 0 % % 2 Σάββατο false 2 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 true 22.17 0 22,17 °C °C true 20.43 0 20,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-20T21:00:00 2019-09-21T00:00:00 180 1569024000 true 21.91 0 21,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.79 0 1017,79 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-20T22:00:00 2019-09-21T01:00:00 180 1569027600 true 21.73 0 21,73 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-20T23:00:00 2019-09-21T02:00:00 180 1569031200 true 21.45 0 21,45 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.97 0 1017,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T00:00:00 2019-09-21T03:00:00 180 1569034800 true 21.19 0 21,19 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.07 0 1018,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T01:00:00 2019-09-21T04:00:00 180 1569038400 true 20.85 0 20,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.93 0 1017,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T02:00:00 2019-09-21T05:00:00 180 1569042000 true 20.67 0 20,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T03:00:00 2019-09-21T06:00:00 180 1569045600 true 20.59 0 20,59 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.58 0 1017,58 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T04:00:00 2019-09-21T07:00:00 180 1569049200 true 20.59 0 20,59 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.84 0 1017,84 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T05:00:00 2019-09-21T08:00:00 180 1569052800 true 20.55 0 20,55 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1018.63 0 1018,63 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T06:00:00 2019-09-21T09:00:00 180 1569056400 true 20.43 0 20,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1019.25 0 1019,25 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T07:00:00 2019-09-21T10:00:00 180 1569060000 true 20.64 0 20,64 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1019.44 0 1019,44 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T08:00:00 2019-09-21T11:00:00 180 1569063600 true 20.83 0 20,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.32 0 0,32 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T09:00:00 2019-09-21T12:00:00 180 1569067200 true 20.94 0 20,94 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1019.57 0 1019,57 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T10:00:00 2019-09-21T13:00:00 180 1569070800 true 21.09 0 21,09 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1018.98 0 1018,98 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T11:00:00 2019-09-21T14:00:00 180 1569074400 true 21.36 0 21,36 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1018.66 0 1018,66 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T12:00:00 2019-09-21T15:00:00 180 1569078000 true 21.65 0 21,65 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1018.36 0 1018,36 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T13:00:00 2019-09-21T16:00:00 180 1569081600 true 21.99 0 21,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1018.52 0 1018,52 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T14:00:00 2019-09-21T17:00:00 180 1569085200 true 22.17 0 22,17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1018.74 0 1018,74 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T15:00:00 2019-09-21T18:00:00 180 1569088800 true 22.15 0 22,15 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1018.85 0 1018,85 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T16:00:00 2019-09-21T19:00:00 180 1569092400 true 22.01 0 22,01 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T17:00:00 2019-09-21T20:00:00 180 1569096000 true 21.83 0 21,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T18:00:00 2019-09-21T21:00:00 180 1569099600 true 21.79 0 21,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T19:00:00 2019-09-21T22:00:00 180 1569103200 true 21.82 0 21,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.88 0 1018,88 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-21T19:19:44 2019-09-21T07:06:52 2019-09-21T20:00:00 2019-09-21T23:00:00 180 1569106800 true 21.95 0 21,95 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.18 0 1019,18 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-20T21:00:00 2019-09-21T00:00:00 180 1569024000 Ανεμώδης και αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Windy and partly cloudy throughout the day. 2019-09-21T04:06:52 2019-09-21T07:06:52 180 1569049612 2019-09-21T16:19:44 2019-09-21T19:19:44 180 1569093584 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.09 0 0,09 % % 3 Κυριακή false 1 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 true 21.98 0 21,98 °C °C true 20.56 0 20,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-21T21:00:00 2019-09-22T00:00:00 180 1569110400 true 21.98 0 21,98 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1019.14 0 1019,14 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-21T22:00:00 2019-09-22T01:00:00 180 1569114000 true 21.7 0 21,7 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1018.81 0 1018,81 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-21T23:00:00 2019-09-22T02:00:00 180 1569117600 true 21.25 0 21,25 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.35 0 1018,35 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T00:00:00 2019-09-22T03:00:00 180 1569121200 true 20.83 0 20,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.67 0 1017,67 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T01:00:00 2019-09-22T04:00:00 180 1569124800 true 20.7 0 20,7 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.46 0 1017,46 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T02:00:00 2019-09-22T05:00:00 180 1569128400 true 20.65 0 20,65 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T03:00:00 2019-09-22T06:00:00 180 1569132000 true 20.66 0 20,66 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.27 0 1017,27 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 20 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T04:00:00 2019-09-22T07:00:00 180 1569135600 true 20.7 0 20,7 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.45 0 1017,45 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T05:00:00 2019-09-22T08:00:00 180 1569139200 true 20.66 0 20,66 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.68 0 1017,68 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T06:00:00 2019-09-22T09:00:00 180 1569142800 true 20.56 0 20,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.18 0 1018,18 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T07:00:00 2019-09-22T10:00:00 180 1569146400 true 20.75 0 20,75 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.54 0 1018,54 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T08:00:00 2019-09-22T11:00:00 180 1569150000 true 21.11 0 21,11 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1019.14 0 1019,14 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T09:00:00 2019-09-22T12:00:00 180 1569153600 true 21.16 0 21,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.21 0 1019,21 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T10:00:00 2019-09-22T13:00:00 180 1569157200 true 21.18 0 21,18 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.91 0 1018,91 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T11:00:00 2019-09-22T14:00:00 180 1569160800 true 21.3 0 21,3 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T12:00:00 2019-09-22T15:00:00 180 1569164400 true 21.39 0 21,39 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.51 0 1017,51 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T13:00:00 2019-09-22T16:00:00 180 1569168000 true 21.51 0 21,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.32 0 1017,32 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T14:00:00 2019-09-22T17:00:00 180 1569171600 true 21.52 0 21,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.61 0 1017,61 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 1 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T15:00:00 2019-09-22T18:00:00 180 1569175200 true 21.4 0 21,4 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1017.67 0 1017,67 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T16:00:00 2019-09-22T19:00:00 180 1569178800 true 21.26 0 21,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.73 0 1017,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T17:00:00 2019-09-22T20:00:00 180 1569182400 true 21.16 0 21,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T18:00:00 2019-09-22T21:00:00 180 1569186000 true 21.13 0 21,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.42 0 1017,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T19:00:00 2019-09-22T22:00:00 180 1569189600 true 21.18 0 21,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.44 0 1017,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-22T19:18:12 2019-09-22T07:07:40 2019-09-22T20:00:00 2019-09-22T23:00:00 180 1569193200 true 21.35 0 21,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.45 0 1017,45 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-21T21:00:00 2019-09-22T00:00:00 180 1569110400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-09-22T04:07:40 2019-09-22T07:07:40 180 1569136060 2019-09-22T16:18:12 2019-09-22T19:18:12 180 1569179892 true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 0 0 0 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 true 23.64 0 23,64 °C °C true 21.04 0 21,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-22T21:00:00 2019-09-23T00:00:00 180 1569196800 true 21.49 0 21,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.45 0 1017,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-22T22:00:00 2019-09-23T01:00:00 180 1569200400 true 21.45 0 21,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.34 0 1017,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-22T23:00:00 2019-09-23T02:00:00 180 1569204000 true 21.35 0 21,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.15 0 1017,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T00:00:00 2019-09-23T03:00:00 180 1569207600 true 21.09 0 21,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.92 0 1016,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T01:00:00 2019-09-23T04:00:00 180 1569211200 true 21.04 0 21,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.71 0 1016,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T02:00:00 2019-09-23T05:00:00 180 1569214800 true 21.04 0 21,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.56 0 1016,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T03:00:00 2019-09-23T06:00:00 180 1569218400 true 21.13 0 21,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.54 0 1016,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T04:00:00 2019-09-23T07:00:00 180 1569222000 true 21.28 0 21,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.72 0 1016,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T05:00:00 2019-09-23T08:00:00 180 1569225600 true 21.39 0 21,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.96 0 1016,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T06:00:00 2019-09-23T09:00:00 180 1569229200 true 21.4 0 21,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1017.18 0 1017,18 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T07:00:00 2019-09-23T10:00:00 180 1569232800 true 21.78 0 21,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.43 0 1017,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T08:00:00 2019-09-23T11:00:00 180 1569236400 true 22.22 0 22,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.73 0 1017,73 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T09:00:00 2019-09-23T12:00:00 180 1569240000 true 22.42 0 22,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1017.86 0 1017,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T10:00:00 2019-09-23T13:00:00 180 1569243600 true 22.74 0 22,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.57 0 1017,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T11:00:00 2019-09-23T14:00:00 180 1569247200 true 23.18 0 23,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.06 0 1017,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T12:00:00 2019-09-23T15:00:00 180 1569250800 true 23.5 0 23,5 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.63 0 1016,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T13:00:00 2019-09-23T16:00:00 180 1569254400 true 23.64 0 23,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T14:00:00 2019-09-23T17:00:00 180 1569258000 true 23.52 0 23,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.99 0 1015,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T15:00:00 2019-09-23T18:00:00 180 1569261600 true 23.17 0 23,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.75 0 1015,75 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T16:00:00 2019-09-23T19:00:00 180 1569265200 true 22.73 0 22,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T17:00:00 2019-09-23T20:00:00 180 1569268800 true 22.31 0 22,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.74 0 1015,74 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T18:00:00 2019-09-23T21:00:00 180 1569272400 true 22.11 0 22,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.84 0 1015,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T19:00:00 2019-09-23T22:00:00 180 1569276000 true 22.11 0 22,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.89 0 1015,89 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-23T19:16:40 2019-09-23T07:08:28 2019-09-23T20:00:00 2019-09-23T23:00:00 180 1569279600 true 22.27 0 22,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1015.78 0 1015,78 mb mb true 0.25 0 0,25 % % 2019-09-22T21:00:00 2019-09-23T00:00:00 180 1569196800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-09-23T04:08:28 2019-09-23T07:08:28 180 1569222508 2019-09-23T16:16:40 2019-09-23T19:16:40 180 1569266200 true 0 0 0 mm mm true 0.03 0 0,03 % % 5 Τρίτη false 2 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 true 25.76 0 25,76 °C °C true 22.03 0 22,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WSW false false false 0 0 SW15.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-23T21:00:00 2019-09-24T00:00:00 180 1569283200 true 22.4 0 22,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.69 0 1015,69 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-23T22:00:00 2019-09-24T01:00:00 180 1569286800 true 22.32 0 22,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1015.46 0 1015,46 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-23T23:00:00 2019-09-24T02:00:00 180 1569290400 true 22.21 0 22,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T00:00:00 2019-09-24T03:00:00 180 1569294000 true 22.15 0 22,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1015.31 0 1015,31 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T01:00:00 2019-09-24T04:00:00 180 1569297600 true 22.03 0 22,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1015.02 0 1015,02 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T02:00:00 2019-09-24T05:00:00 180 1569301200 true 22.05 0 22,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.82 0 1014,82 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T03:00:00 2019-09-24T06:00:00 180 1569304800 true 22.2 0 22,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.61 0 1014,61 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T04:00:00 2019-09-24T07:00:00 180 1569308400 true 22.47 0 22,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.53 0 1014,53 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T05:00:00 2019-09-24T08:00:00 180 1569312000 true 22.73 0 22,73 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 83 0 83 % % true 1014.56 0 1014,56 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T06:00:00 2019-09-24T09:00:00 180 1569315600 true 23.03 0 23,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 82 0 82 % % true 1014.64 0 1014,64 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T07:00:00 2019-09-24T10:00:00 180 1569319200 true 23.45 0 23,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1014.71 0 1014,71 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T08:00:00 2019-09-24T11:00:00 180 1569322800 true 23.85 0 23,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.44 0 1014,44 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T09:00:00 2019-09-24T12:00:00 180 1569326400 true 24.26 0 24,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.44 0 1014,44 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T10:00:00 2019-09-24T13:00:00 180 1569330000 true 24.73 0 24,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1014.09 0 1014,09 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T11:00:00 2019-09-24T14:00:00 180 1569333600 true 25.13 0 25,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.52 0 1013,52 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T12:00:00 2019-09-24T15:00:00 180 1569337200 true 25.62 0 25,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.19 0 1013,19 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T13:00:00 2019-09-24T16:00:00 180 1569340800 true 25.76 0 25,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1012.68 0 1012,68 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T14:00:00 2019-09-24T17:00:00 180 1569344400 true 25.63 0 25,63 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.16 0 1012,16 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Συννεφιά false 4 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T15:00:00 2019-09-24T18:00:00 180 1569348000 true 25.32 0 25,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T16:00:00 2019-09-24T19:00:00 180 1569351600 true 24.89 0 24,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0056 0 0,0056 mm mm true 75 0 75 % % true 1011.98 0 1011,98 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T17:00:00 2019-09-24T20:00:00 180 1569355200 true 24.34 0 24,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 79 0 79 % % true 1012.38 0 1012,38 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T18:00:00 2019-09-24T21:00:00 180 1569358800 true 23.94 0 23,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.51 0 1012,51 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T19:00:00 2019-09-24T22:00:00 180 1569362400 true 23.75 0 23,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0056 0 0,0056 mm mm true 86 0 86 % % true 1012.38 0 1012,38 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2019-09-24T19:15:08 2019-09-24T07:09:17 2019-09-24T20:00:00 2019-09-24T23:00:00 180 1569366000 true 23.76 0 23,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.008 0 0,008 mm mm true 89 0 89 % % true 1012.29 0 1012,29 mb mb true 0.91 0 0,91 % % 2019-09-23T21:00:00 2019-09-24T00:00:00 180 1569283200 Υγρασία και νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Humid and mostly cloudy throughout the day. 2019-09-24T04:09:17 2019-09-24T07:09:17 180 1569308957 2019-09-24T16:15:08 2019-09-24T19:15:08 180 1569352508 true 0.0118 0 0,0118 mm mm true 0.6 0 0,6 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 true 25.73 0 25,73 °C °C true 23.35 0 23,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF WNW false false false 0 0 NW20.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-24T21:00:00 2019-09-25T00:00:00 180 1569369600 true 23.86 0 23,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0118 0 0,0118 mm mm true 90 0 90 % % true 1012.21 0 1012,21 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Υγρασία και νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-24T22:00:00 2019-09-25T01:00:00 180 1569373200 true 23.83 0 23,83 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0074 0 0,0074 mm mm true 91 0 91 % % true 1011.84 0 1011,84 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Υγρασία και νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-24T23:00:00 2019-09-25T02:00:00 180 1569376800 true 23.75 0 23,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 92 0 92 % % true 1011.37 0 1011,37 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T00:00:00 2019-09-25T03:00:00 180 1569380400 true 23.74 0 23,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1010.98 0 1010,98 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T01:00:00 2019-09-25T04:00:00 180 1569384000 true 23.6 0 23,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 91 0 91 % % true 1010.78 0 1010,78 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T02:00:00 2019-09-25T05:00:00 180 1569387600 true 23.4 0 23,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 90 0 90 % % true 1010.52 0 1010,52 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T03:00:00 2019-09-25T06:00:00 180 1569391200 true 23.35 0 23,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 89 0 89 % % true 1010.63 0 1010,63 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T04:00:00 2019-09-25T07:00:00 180 1569394800 true 23.39 0 23,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 88 0 88 % % true 1010.93 0 1010,93 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T05:00:00 2019-09-25T08:00:00 180 1569398400 true 23.47 0 23,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.34 0 1011,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T06:00:00 2019-09-25T09:00:00 180 1569402000 true 23.59 0 23,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.82 0 1011,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T07:00:00 2019-09-25T10:00:00 180 1569405600 true 23.75 0 23,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1012.42 0 1012,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T08:00:00 2019-09-25T11:00:00 180 1569409200 true 24.07 0 24,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.08 0 1013,08 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T09:00:00 2019-09-25T12:00:00 180 1569412800 true 24.48 0 24,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.51 0 1013,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T10:00:00 2019-09-25T13:00:00 180 1569416400 true 24.93 0 24,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.56 0 1013,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T11:00:00 2019-09-25T14:00:00 180 1569420000 true 25.3 0 25,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.38 0 1013,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T12:00:00 2019-09-25T15:00:00 180 1569423600 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T13:00:00 2019-09-25T16:00:00 180 1569427200 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T14:00:00 2019-09-25T17:00:00 180 1569430800 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.85 0 1012,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T15:00:00 2019-09-25T18:00:00 180 1569434400 true 24.9 0 24,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.86 0 1012,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T16:00:00 2019-09-25T19:00:00 180 1569438000 true 24.43 0 24,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1013.06 0 1013,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T17:00:00 2019-09-25T20:00:00 180 1569441600 true 23.88 0 23,88 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.55 0 1013,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T18:00:00 2019-09-25T21:00:00 180 1569445200 true 23.51 0 23,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.97 0 1013,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T19:00:00 2019-09-25T22:00:00 180 1569448800 true 23.37 0 23,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.16 0 1014,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-09-25T19:13:37 2019-09-25T07:10:05 2019-09-25T20:00:00 2019-09-25T23:00:00 180 1569452400 true 23.4 0 23,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1014.28 0 1014,28 mb mb true 0 0 0 % % 2019-09-24T21:00:00 2019-09-25T00:00:00 180 1569369600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-09-25T04:10:05 2019-09-25T07:10:05 180 1569395405 2019-09-25T16:13:37 2019-09-25T19:13:37 180 1569438817 true 0.0118 0 0,0118 mm mm true 0.12 0 0,12 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

20°c

windy

BF 2

deltiokairou

Το διασημότερο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου περιλαμβάνει μερικά από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Οι εκπληκτικές ακτές και οι εξαιρετικές αμμουδιές, η γοητευτική συνύπαρξη του λευκού και του μπλε στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής, τα νησιώτικα τραγούδια, η ζεστή φιλοξενία, τα γυμνά τοπία με τα έρημα ξωκλήσια κάνουν το ταξίδι στις Κυκλάδες αληθινά μοναδικό.