Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

0 10221 false 21 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 0.0 true 9 0 9 °C °C true 1026 0 1026 mb mb true 69 0 69 % % 2020-01-17T23:00:00 2020-01-18T01:00:00 120 1579309200 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Νεφώσεις κατά περιόδους Mostly Cloudy 0 Σάββατο false 2 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 true 11.81 0 11,81 °C °C true 7.86 0 7,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-17T22:00:00 2020-01-18T00:00:00 120 1579305600 true 9.27 0 9,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1025.9 0 1025,9 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-17T23:00:00 2020-01-18T01:00:00 120 1579309200 true 9.22 0 9,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1025.6 0 1025,6 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T00:00:00 2020-01-18T02:00:00 120 1579312800 true 9.18 0 9,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1025.5 0 1025,5 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T01:00:00 2020-01-18T03:00:00 120 1579316400 true 9.18 0 9,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0059 0 0,0059 mm mm true 70 0 70 % % true 1025.2 0 1025,2 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T02:00:00 2020-01-18T04:00:00 120 1579320000 true 9.19 0 9,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0067 0 0,0067 mm mm true 71 0 71 % % true 1025 0 1025 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T03:00:00 2020-01-18T05:00:00 120 1579323600 true 9.19 0 9,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0079 0 0,0079 mm mm true 72 0 72 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T04:00:00 2020-01-18T06:00:00 120 1579327200 true 9.2 0 9,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T05:00:00 2020-01-18T07:00:00 120 1579330800 true 9.22 0 9,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T06:00:00 2020-01-18T08:00:00 120 1579334400 true 9.23 0 9,23 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T07:00:00 2020-01-18T09:00:00 120 1579338000 true 9.48 0 9,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1025.2 0 1025,2 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T08:00:00 2020-01-18T10:00:00 120 1579341600 true 9.79 0 9,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1025 0 1025 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T09:00:00 2020-01-18T11:00:00 120 1579345200 true 10.12 0 10,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0141 0 0,0141 mm mm true 67 0 67 % % true 1025 0 1025 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T10:00:00 2020-01-18T12:00:00 120 1579348800 true 10.55 0 10,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.011 0 0,011 mm mm true 65 0 65 % % true 1024.5 0 1024,5 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T11:00:00 2020-01-18T13:00:00 120 1579352400 true 11.06 0 11,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0079 0 0,0079 mm mm true 63 0 63 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T12:00:00 2020-01-18T14:00:00 120 1579356000 true 11.41 0 11,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T13:00:00 2020-01-18T15:00:00 120 1579359600 true 11.53 0 11,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T14:00:00 2020-01-18T16:00:00 120 1579363200 true 11.44 0 11,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T15:00:00 2020-01-18T17:00:00 120 1579366800 true 11.1 0 11,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T16:00:00 2020-01-18T18:00:00 120 1579370400 true 10.64 0 10,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T17:00:00 2020-01-18T19:00:00 120 1579374000 true 10.07 0 10,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T18:00:00 2020-01-18T20:00:00 120 1579377600 true 9.46 0 9,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T19:00:00 2020-01-18T21:00:00 120 1579381200 true 9.04 0 9,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T20:00:00 2020-01-18T22:00:00 120 1579384800 true 8.67 0 8,67 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-18T17:35:00 2020-01-18T07:41:00 2020-01-18T21:00:00 2020-01-18T23:00:00 120 1579388400 true 8.36 0 8,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2020-01-17T22:00:00 2020-01-18T00:00:00 120 1579305600 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-01-18T05:41:00 2020-01-18T07:41:00 120 1579333260 2020-01-18T15:35:00 2020-01-18T17:35:00 120 1579368900 true 0.0146 0 0,0146 mm mm true 0.41 0 0,41 % % 1 Κυριακή false 2 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 true 11.47 0 11,47 °C °C true 7.57 0 7,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-18T22:00:00 2020-01-19T00:00:00 120 1579392000 true 8.13 0 8,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-18T23:00:00 2020-01-19T01:00:00 120 1579395600 true 7.95 0 7,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T00:00:00 2020-01-19T02:00:00 120 1579399200 true 7.86 0 7,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T01:00:00 2020-01-19T03:00:00 120 1579402800 true 7.85 0 7,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T02:00:00 2020-01-19T04:00:00 120 1579406400 true 7.91 0 7,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T03:00:00 2020-01-19T05:00:00 120 1579410000 true 8.1 0 8,1 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T04:00:00 2020-01-19T06:00:00 120 1579413600 true 8.24 0 8,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T05:00:00 2020-01-19T07:00:00 120 1579417200 true 8.43 0 8,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T06:00:00 2020-01-19T08:00:00 120 1579420800 true 8.59 0 8,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T07:00:00 2020-01-19T09:00:00 120 1579424400 true 8.9 0 8,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T08:00:00 2020-01-19T10:00:00 120 1579428000 true 9.33 0 9,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T09:00:00 2020-01-19T11:00:00 120 1579431600 true 9.73 0 9,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T10:00:00 2020-01-19T12:00:00 120 1579435200 true 10.11 0 10,11 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T11:00:00 2020-01-19T13:00:00 120 1579438800 true 10.56 0 10,56 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T12:00:00 2020-01-19T14:00:00 120 1579442400 true 10.99 0 10,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T13:00:00 2020-01-19T15:00:00 120 1579446000 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T14:00:00 2020-01-19T16:00:00 120 1579449600 true 11.18 0 11,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T15:00:00 2020-01-19T17:00:00 120 1579453200 true 11.07 0 11,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1024.2 0 1024,2 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T16:00:00 2020-01-19T18:00:00 120 1579456800 true 10.8 0 10,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1025 0 1025 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T17:00:00 2020-01-19T19:00:00 120 1579460400 true 10.26 0 10,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T18:00:00 2020-01-19T20:00:00 120 1579464000 true 9.77 0 9,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1026.4 0 1026,4 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T19:00:00 2020-01-19T21:00:00 120 1579467600 true 9.51 0 9,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1027.1 0 1027,1 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T20:00:00 2020-01-19T22:00:00 120 1579471200 true 9.27 0 9,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1027.8 0 1027,8 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:36:00 2020-01-19T07:40:00 2020-01-19T21:00:00 2020-01-19T23:00:00 120 1579474800 true 8.97 0 8,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1028.5 0 1028,5 mb mb true 0.36 0 0,36 % % 2020-01-18T22:00:00 2020-01-19T00:00:00 120 1579392000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-01-19T05:40:00 2020-01-19T07:40:00 120 1579419600 2020-01-19T15:36:00 2020-01-19T17:36:00 120 1579455360 true 0.0032 0 0,0032 mm mm true 0.32 0 0,32 % % 2 Δευτέρα false 2 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 true 10.76 0 10,76 °C °C true 8.01 0 8,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 true 8.88 0 8,88 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1029 0 1029 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-19T23:00:00 2020-01-20T01:00:00 120 1579482000 true 8.75 0 8,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1029.1 0 1029,1 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T00:00:00 2020-01-20T02:00:00 120 1579485600 true 8.55 0 8,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1029.9 0 1029,9 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T01:00:00 2020-01-20T03:00:00 120 1579489200 true 8.69 0 8,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1030.2 0 1030,2 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T02:00:00 2020-01-20T04:00:00 120 1579492800 true 8.81 0 8,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1030 0 1030 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T03:00:00 2020-01-20T05:00:00 120 1579496400 true 8.86 0 8,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1030.5 0 1030,5 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T04:00:00 2020-01-20T06:00:00 120 1579500000 true 8.97 0 8,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1031.2 0 1031,2 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T05:00:00 2020-01-20T07:00:00 120 1579503600 true 9.04 0 9,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1032.6 0 1032,6 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T06:00:00 2020-01-20T08:00:00 120 1579507200 true 9.06 0 9,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1033.2 0 1033,2 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T07:00:00 2020-01-20T09:00:00 120 1579510800 true 9.24 0 9,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 76 0 76 % % true 1034 0 1034 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T08:00:00 2020-01-20T10:00:00 120 1579514400 true 9.41 0 9,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0174 0 0,0174 mm mm true 73 0 73 % % true 1034.7 0 1034,7 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T09:00:00 2020-01-20T11:00:00 120 1579518000 true 9.54 0 9,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0277 0 0,0277 mm mm true 71 0 71 % % true 1035.2 0 1035,2 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T10:00:00 2020-01-20T12:00:00 120 1579521600 true 9.84 0 9,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0289 0 0,0289 mm mm true 69 0 69 % % true 1035.3 0 1035,3 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T11:00:00 2020-01-20T13:00:00 120 1579525200 true 10.14 0 10,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0326 0 0,0326 mm mm true 68 0 68 % % true 1035 0 1035 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T12:00:00 2020-01-20T14:00:00 120 1579528800 true 10.4 0 10,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0326 0 0,0326 mm mm true 66 0 66 % % true 1035 0 1035 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T13:00:00 2020-01-20T15:00:00 120 1579532400 true 10.48 0 10,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0239 0 0,0239 mm mm true 66 0 66 % % true 1035.4 0 1035,4 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T14:00:00 2020-01-20T16:00:00 120 1579536000 true 10.35 0 10,35 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0198 0 0,0198 mm mm true 67 0 67 % % true 1035.8 0 1035,8 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T15:00:00 2020-01-20T17:00:00 120 1579539600 true 10.1 0 10,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0085 0 0,0085 mm mm true 68 0 68 % % true 1036.3 0 1036,3 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T16:00:00 2020-01-20T18:00:00 120 1579543200 true 9.83 0 9,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0073 0 0,0073 mm mm true 69 0 69 % % true 1037.1 0 1037,1 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T17:00:00 2020-01-20T19:00:00 120 1579546800 true 9.44 0 9,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1037.9 0 1037,9 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T18:00:00 2020-01-20T20:00:00 120 1579550400 true 8.82 0 8,82 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 71 0 71 % % true 1037.9 0 1037,9 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T19:00:00 2020-01-20T21:00:00 120 1579554000 true 8.68 0 8,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 70 0 70 % % true 1038.3 0 1038,3 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T20:00:00 2020-01-20T22:00:00 120 1579557600 true 8.55 0 8,55 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 68 0 68 % % true 1038.5 0 1038,5 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-20T17:37:00 2020-01-20T07:40:00 2020-01-20T21:00:00 2020-01-20T23:00:00 120 1579561200 true 8.28 0 8,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 67 0 67 % % true 1038.7 0 1038,7 mb mb true 0.27 0 0,27 % % 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-01-20T05:40:00 2020-01-20T07:40:00 120 1579506000 2020-01-20T15:37:00 2020-01-20T17:37:00 120 1579541820 true 0.0334 0 0,0334 mm mm true 0.49 0 0,49 % % 3 Τρίτη false 1 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 true 10.6 0 10,6 °C °C true 7.62 0 7,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 true 8.39 0 8,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1038.8 0 1038,8 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-20T23:00:00 2020-01-21T01:00:00 120 1579568400 true 8.39 0 8,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1038.6 0 1038,6 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T00:00:00 2020-01-21T02:00:00 120 1579572000 true 8.13 0 8,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1038 0 1038 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T01:00:00 2020-01-21T03:00:00 120 1579575600 true 8.33 0 8,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1038.1 0 1038,1 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T02:00:00 2020-01-21T04:00:00 120 1579579200 true 8.36 0 8,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1038.8 0 1038,8 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T03:00:00 2020-01-21T05:00:00 120 1579582800 true 8.31 0 8,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1038.9 0 1038,9 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T04:00:00 2020-01-21T06:00:00 120 1579586400 true 8.33 0 8,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1038.9 0 1038,9 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T05:00:00 2020-01-21T07:00:00 120 1579590000 true 8.24 0 8,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1038.5 0 1038,5 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T06:00:00 2020-01-21T08:00:00 120 1579593600 true 8.04 0 8,04 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1038.3 0 1038,3 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T07:00:00 2020-01-21T09:00:00 120 1579597200 true 8.28 0 8,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1039 0 1039 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T08:00:00 2020-01-21T10:00:00 120 1579600800 true 8.66 0 8,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1039.3 0 1039,3 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T09:00:00 2020-01-21T11:00:00 120 1579604400 true 9.03 0 9,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1039.2 0 1039,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T10:00:00 2020-01-21T12:00:00 120 1579608000 true 9.43 0 9,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1038.6 0 1038,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T11:00:00 2020-01-21T13:00:00 120 1579611600 true 9.81 0 9,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1037.7 0 1037,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T12:00:00 2020-01-21T14:00:00 120 1579615200 true 10.15 0 10,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1036.5 0 1036,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T13:00:00 2020-01-21T15:00:00 120 1579618800 true 10.3 0 10,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1036.1 0 1036,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T14:00:00 2020-01-21T16:00:00 120 1579622400 true 10.31 0 10,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1035.7 0 1035,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T15:00:00 2020-01-21T17:00:00 120 1579626000 true 10.15 0 10,15 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1035.5 0 1035,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T16:00:00 2020-01-21T18:00:00 120 1579629600 true 9.79 0 9,79 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1035.2 0 1035,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T17:00:00 2020-01-21T19:00:00 120 1579633200 true 9.28 0 9,28 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1035.5 0 1035,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T18:00:00 2020-01-21T20:00:00 120 1579636800 true 8.89 0 8,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1035.3 0 1035,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T19:00:00 2020-01-21T21:00:00 120 1579640400 true 8.58 0 8,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1035.1 0 1035,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T20:00:00 2020-01-21T22:00:00 120 1579644000 true 8.27 0 8,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1034.9 0 1034,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-21T17:38:00 2020-01-21T07:40:00 2020-01-21T21:00:00 2020-01-21T23:00:00 120 1579647600 true 8.02 0 8,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1034.6 0 1034,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-21T05:40:00 2020-01-21T07:40:00 120 1579592400 2020-01-21T15:38:00 2020-01-21T17:38:00 120 1579628280 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0.09 0 0,09 % % 4 Τετάρτη false 1 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 true 12.19 0 12,19 °C °C true 7.09 0 7,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 true 7.89 0 7,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1034.1 0 1034,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-21T23:00:00 2020-01-22T01:00:00 120 1579654800 true 7.75 0 7,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1033.6 0 1033,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T00:00:00 2020-01-22T02:00:00 120 1579658400 true 7.64 0 7,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1033 0 1033 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T01:00:00 2020-01-22T03:00:00 120 1579662000 true 7.59 0 7,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1031.9 0 1031,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T02:00:00 2020-01-22T04:00:00 120 1579665600 true 7.56 0 7,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1031.3 0 1031,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T03:00:00 2020-01-22T05:00:00 120 1579669200 true 7.54 0 7,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1030.9 0 1030,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T04:00:00 2020-01-22T06:00:00 120 1579672800 true 7.44 0 7,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1030.7 0 1030,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T05:00:00 2020-01-22T07:00:00 120 1579676400 true 7.37 0 7,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1030.6 0 1030,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T06:00:00 2020-01-22T08:00:00 120 1579680000 true 7.6 0 7,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1030.5 0 1030,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T07:00:00 2020-01-22T09:00:00 120 1579683600 true 8.26 0 8,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1030.4 0 1030,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T08:00:00 2020-01-22T10:00:00 120 1579687200 true 9.17 0 9,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1030.8 0 1030,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T09:00:00 2020-01-22T11:00:00 120 1579690800 true 9.97 0 9,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1030.4 0 1030,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T10:00:00 2020-01-22T12:00:00 120 1579694400 true 10.59 0 10,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T11:00:00 2020-01-22T13:00:00 120 1579698000 true 11.11 0 11,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 52 0 52 % % true 1028.5 0 1028,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T12:00:00 2020-01-22T14:00:00 120 1579701600 true 11.53 0 11,53 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 49 0 49 % % true 1027.5 0 1027,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T13:00:00 2020-01-22T15:00:00 120 1579705200 true 11.8 0 11,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 48 0 48 % % true 1026.9 0 1026,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T14:00:00 2020-01-22T16:00:00 120 1579708800 true 11.9 0 11,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 49 0 49 % % true 1026.5 0 1026,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T15:00:00 2020-01-22T17:00:00 120 1579712400 true 11.83 0 11,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 51 0 51 % % true 1026.1 0 1026,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T16:00:00 2020-01-22T18:00:00 120 1579716000 true 11.44 0 11,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1025.9 0 1025,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T17:00:00 2020-01-22T19:00:00 120 1579719600 true 10.87 0 10,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T18:00:00 2020-01-22T20:00:00 120 1579723200 true 10.46 0 10,46 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1025.1 0 1025,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T19:00:00 2020-01-22T21:00:00 120 1579726800 true 10.28 0 10,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T20:00:00 2020-01-22T22:00:00 120 1579730400 true 10.18 0 10,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1025.2 0 1025,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:39:00 2020-01-22T07:39:00 2020-01-22T21:00:00 2020-01-22T23:00:00 120 1579734000 true 10.12 0 10,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 65 0 65 % % true 1024.8 0 1024,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-22T05:39:00 2020-01-22T07:39:00 120 1579678740 2020-01-22T15:39:00 2020-01-22T17:39:00 120 1579714740 true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 0 0 0 % % 5 Πέμπτη false 1 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 true 12.97 0 12,97 °C °C true 9.58 0 9,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 true 10.05 0 10,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 66 0 66 % % true 1024.6 0 1024,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-22T23:00:00 2020-01-23T01:00:00 120 1579741200 true 9.96 0 9,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 68 0 68 % % true 1024.3 0 1024,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T00:00:00 2020-01-23T02:00:00 120 1579744800 true 9.88 0 9,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1024.2 0 1024,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T01:00:00 2020-01-23T03:00:00 120 1579748400 true 9.86 0 9,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T02:00:00 2020-01-23T04:00:00 120 1579752000 true 9.86 0 9,86 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T03:00:00 2020-01-23T05:00:00 120 1579755600 true 9.91 0 9,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T04:00:00 2020-01-23T06:00:00 120 1579759200 true 9.9 0 9,9 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T05:00:00 2020-01-23T07:00:00 120 1579762800 true 9.91 0 9,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T06:00:00 2020-01-23T08:00:00 120 1579766400 true 10.04 0 10,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1024.3 0 1024,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T07:00:00 2020-01-23T09:00:00 120 1579770000 true 10.45 0 10,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1024.8 0 1024,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T08:00:00 2020-01-23T10:00:00 120 1579773600 true 11.04 0 11,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1025.3 0 1025,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T09:00:00 2020-01-23T11:00:00 120 1579777200 true 11.54 0 11,54 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1025.6 0 1025,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T10:00:00 2020-01-23T12:00:00 120 1579780800 true 11.89 0 11,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1025.7 0 1025,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T11:00:00 2020-01-23T13:00:00 120 1579784400 true 12.16 0 12,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 50 0 50 % % true 1025.1 0 1025,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T12:00:00 2020-01-23T14:00:00 120 1579788000 true 12.39 0 12,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 49 0 49 % % true 1024.5 0 1024,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T13:00:00 2020-01-23T15:00:00 120 1579791600 true 12.63 0 12,63 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 49 0 49 % % true 1024.4 0 1024,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T14:00:00 2020-01-23T16:00:00 120 1579795200 true 12.68 0 12,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1024.3 0 1024,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T15:00:00 2020-01-23T17:00:00 120 1579798800 true 12.47 0 12,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1023.9 0 1023,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T16:00:00 2020-01-23T18:00:00 120 1579802400 true 11.96 0 11,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T17:00:00 2020-01-23T19:00:00 120 1579806000 true 11.34 0 11,34 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1024.5 0 1024,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T18:00:00 2020-01-23T20:00:00 120 1579809600 true 10.86 0 10,86 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1024.6 0 1024,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T19:00:00 2020-01-23T21:00:00 120 1579813200 true 10.58 0 10,58 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1024.8 0 1024,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T20:00:00 2020-01-23T22:00:00 120 1579816800 true 10.4 0 10,4 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:40:00 2020-01-23T07:38:00 2020-01-23T21:00:00 2020-01-23T23:00:00 120 1579820400 true 10.32 0 10,32 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-23T05:38:00 2020-01-23T07:38:00 120 1579765080 2020-01-23T15:40:00 2020-01-23T17:40:00 120 1579801200 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 true 16.03 0 16,03 °C °C true 9.75 0 9,75 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν άπνοια - 1 BF NNW false false false 0 0 NW05.png Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 true 10.23 0 10,23 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1024.5 0 1024,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-23T23:00:00 2020-01-24T01:00:00 120 1579827600 true 10.11 0 10,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T00:00:00 2020-01-24T02:00:00 120 1579831200 true 10.02 0 10,02 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T01:00:00 2020-01-24T03:00:00 120 1579834800 true 10.05 0 10,05 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T02:00:00 2020-01-24T04:00:00 120 1579838400 true 10.12 0 10,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T03:00:00 2020-01-24T05:00:00 120 1579842000 true 10.37 0 10,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 77 0 77 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T04:00:00 2020-01-24T06:00:00 120 1579845600 true 10.5 0 10,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T05:00:00 2020-01-24T07:00:00 120 1579849200 true 10.54 0 10,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T06:00:00 2020-01-24T08:00:00 120 1579852800 true 10.62 0 10,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T07:00:00 2020-01-24T09:00:00 120 1579856400 true 11.06 0 11,06 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T08:00:00 2020-01-24T10:00:00 120 1579860000 true 11.72 0 11,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T09:00:00 2020-01-24T11:00:00 120 1579863600 true 12.39 0 12,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 66 0 66 % % true 1023.9 0 1023,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T10:00:00 2020-01-24T12:00:00 120 1579867200 true 13.02 0 13,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 60 0 60 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T11:00:00 2020-01-24T13:00:00 120 1579870800 true 13.63 0 13,63 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 54 0 54 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T12:00:00 2020-01-24T14:00:00 120 1579874400 true 14.46 0 14,46 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1022.8 0 1022,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T13:00:00 2020-01-24T15:00:00 120 1579878000 true 15.3 0 15,3 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T14:00:00 2020-01-24T16:00:00 120 1579881600 true 15.75 0 15,75 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 42 0 42 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T15:00:00 2020-01-24T17:00:00 120 1579885200 true 15.46 0 15,46 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 44 0 44 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T16:00:00 2020-01-24T18:00:00 120 1579888800 true 14.61 0 14,61 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T17:00:00 2020-01-24T19:00:00 120 1579892400 true 13.42 0 13,42 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T18:00:00 2020-01-24T20:00:00 120 1579896000 true 12.56 0 12,56 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1024.4 0 1024,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T19:00:00 2020-01-24T21:00:00 120 1579899600 true 12.04 0 12,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T20:00:00 2020-01-24T22:00:00 120 1579903200 true 11.75 0 11,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1025.5 0 1025,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:42:00 2020-01-24T07:38:00 2020-01-24T21:00:00 2020-01-24T23:00:00 120 1579906800 true 11.6 0 11,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 71 0 71 % % true 1025.8 0 1025,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-24T05:38:00 2020-01-24T07:38:00 120 1579851480 2020-01-24T15:42:00 2020-01-24T17:42:00 120 1579887720 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα.

9°c

windy

BF 4

deltiokairou

Διάσπαρτα στο Σαρωνικό και φτάνοντας μέχρι την είσοδο του Αργολικού κόλπου, τα νησιά και οι ακτές της περιοχής του Αργοσαρωνικού αποτελούν εξαιρετικά δημοφιλείς προορισμούς χάρη στη μικρή τους απόσταση από την Αθήνα.