Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

0 10221 false 20 false 2019-06-20T20:52:40 2019-06-20T06:06:16 0.0 true 25 0 25 °C °C true 1012 0 1012 mb mb true 71 0 71 % % 2019-06-20T20:00:00 2019-06-20T23:00:00 180 1561071600 0 true 1 0 1 BF BF Βορειοανατολικός σχεδόν άπνοια - 1 BF NNE false false false 0 0 NE05.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2019-06-20T20:52:40 2019-06-20T06:06:16 true 28.71 0 28,71 °C °C true 22.84 0 22,84 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF Νοτιοανατολικός σχεδόν άπνοια - 1 BF SSE false false false 0 0 SE05.png Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:52:40 2019-06-20T06:06:16 2019-06-20T09:00:00 2019-06-20T12:00:00 180 1561032000 true 27.2 0 27,2 °C °C 0 true 0 0 0 BF BF BF άπνοια - 0 BF BF false false false 0 0 E00.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.07 0 1012,07 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:52:40 2019-06-20T06:06:16 2019-06-20T10:00:00 2019-06-20T13:00:00 180 1561035600 true 27.6 0 27,6 °C °C 0 true 0 0 0 BF BF BF άπνοια - 0 BF BF false false false 0 0 SE00.png true 0.03 0 0,03 mm mm true 71 0 71 % % true 1012 0 1012 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:52:40 2019-06-20T06:06:16 2019-06-20T11:00:00 2019-06-20T14:00:00 180 1561039200 true 28.12 0 28,12 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.15 0 0,15 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.8 0 1011,8 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:52:40 2019-06-20T06:06:16 2019-06-20T12:00:00 2019-06-20T15:00:00 180 1561042800 true 28.31 0 28,31 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.26 0 0,26 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.51 0 1011,51 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:52:40 2019-06-20T06:06:16 2019-06-20T13:00:00 2019-06-20T16:00:00 180 1561046400 true 28.66 0 28,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.18 0 0,18 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.26 0 1011,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:52:40 2019-06-20T06:06:16 2019-06-20T14:00:00 2019-06-20T17:00:00 180 1561050000 true 28.71 0 28,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.06 0 0,06 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1010.98 0 1010,98 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:52:40 2019-06-20T06:06:16 2019-06-20T15:00:00 2019-06-20T18:00:00 180 1561053600 true 28.54 0 28,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1010.77 0 1010,77 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-20T20:52:40 2019-06-20T06:06:16 2019-06-20T16:00:00 2019-06-20T19:00:00 180 1561057200 true 28.16 0 28,16 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-06-20T20:52:40 2019-06-20T06:06:16 2019-06-20T17:00:00 2019-06-20T20:00:00 180 1561060800 true 27.48 0 27,48 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1011.29 0 1011,29 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-06-20T20:52:40 2019-06-20T06:06:16 2019-06-20T18:00:00 2019-06-20T21:00:00 180 1561064400 true 26.59 0 26,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.52 0 1011,52 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-06-20T20:52:40 2019-06-20T06:06:16 2019-06-20T19:00:00 2019-06-20T22:00:00 180 1561068000 true 25.94 0 25,94 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.68 0 1011,68 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-20T20:52:40 2019-06-20T06:06:16 2019-06-20T20:00:00 2019-06-20T23:00:00 180 1561071600 true 25.37 0 25,37 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.98 0 1011,98 mb mb true 0.1 0 0,1 % % 2019-06-19T21:00:00 2019-06-20T00:00:00 180 1560988800 Υγρασία όλη την ημέρα. Humid throughout the day. 2019-06-20T03:06:16 2019-06-20T06:06:16 180 1561010776 2019-06-20T17:52:40 2019-06-20T20:52:40 180 1561063960 true 0.2642 0 0,2642 mm mm true 0.13 0 0,13 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 true 30.07 0 30,07 °C °C true 24.07 0 24,07 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν άπνοια - 1 BF NNW false false false 0 0 NW05.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-20T21:00:00 2019-06-21T00:00:00 180 1561075200 true 24.93 0 24,93 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1012.11 0 1012,11 mb mb true 0.14 0 0,14 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-20T22:00:00 2019-06-21T01:00:00 180 1561078800 true 24.65 0 24,65 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1012.09 0 1012,09 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-20T23:00:00 2019-06-21T02:00:00 180 1561082400 true 24.43 0 24,43 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.98 0 1011,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T00:00:00 2019-06-21T03:00:00 180 1561086000 true 24.27 0 24,27 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.89 0 1011,89 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T01:00:00 2019-06-21T04:00:00 180 1561089600 true 24.17 0 24,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T02:00:00 2019-06-21T05:00:00 180 1561093200 true 24.07 0 24,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.88 0 1011,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T03:00:00 2019-06-21T06:00:00 180 1561096800 true 24.08 0 24,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1011.99 0 1011,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T04:00:00 2019-06-21T07:00:00 180 1561100400 true 24.6 0 24,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.37 0 1012,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T05:00:00 2019-06-21T08:00:00 180 1561104000 true 25.43 0 25,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.88 0 1012,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T06:00:00 2019-06-21T09:00:00 180 1561107600 true 26.24 0 26,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1013.28 0 1013,28 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T07:00:00 2019-06-21T10:00:00 180 1561111200 true 26.99 0 26,99 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.37 0 1013,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T08:00:00 2019-06-21T11:00:00 180 1561114800 true 27.75 0 27,75 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.38 0 1013,38 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T09:00:00 2019-06-21T12:00:00 180 1561118400 true 28.52 0 28,52 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1013.19 0 1013,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T10:00:00 2019-06-21T13:00:00 180 1561122000 true 29.12 0 29,12 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.16 0 1013,16 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T11:00:00 2019-06-21T14:00:00 180 1561125600 true 29.56 0 29,56 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1012.85 0 1012,85 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T12:00:00 2019-06-21T15:00:00 180 1561129200 true 29.74 0 29,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1012.33 0 1012,33 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T13:00:00 2019-06-21T16:00:00 180 1561132800 true 30.07 0 30,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1012.13 0 1012,13 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T14:00:00 2019-06-21T17:00:00 180 1561136400 true 29.84 0 29,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1011.83 0 1011,83 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T15:00:00 2019-06-21T18:00:00 180 1561140000 true 29.4 0 29,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T16:00:00 2019-06-21T19:00:00 180 1561143600 true 28.92 0 28,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1011.83 0 1011,83 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T17:00:00 2019-06-21T20:00:00 180 1561147200 true 28.2 0 28,2 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1011.93 0 1011,93 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T18:00:00 2019-06-21T21:00:00 180 1561150800 true 27.39 0 27,39 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.97 0 1011,97 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T19:00:00 2019-06-21T22:00:00 180 1561154400 true 26.69 0 26,69 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1012.38 0 1012,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-21T20:52:53 2019-06-21T06:06:27 2019-06-21T20:00:00 2019-06-21T23:00:00 180 1561158000 true 26.11 0 26,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.74 0 1012,74 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-20T21:00:00 2019-06-21T00:00:00 180 1561075200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-21T03:06:27 2019-06-21T06:06:27 180 1561097187 2019-06-21T17:52:53 2019-06-21T20:52:53 180 1561150373 true 0 0 0 mm mm true 0.02 0 0,02 % % 2 Σάββατο false 1 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 true 31.35 0 31,35 °C °C true 24.84 0 24,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-21T21:00:00 2019-06-22T00:00:00 180 1561161600 true 25.69 0 25,69 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.88 0 1012,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-21T22:00:00 2019-06-22T01:00:00 180 1561165200 true 25.41 0 25,41 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.95 0 1012,95 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-21T23:00:00 2019-06-22T02:00:00 180 1561168800 true 25.19 0 25,19 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.81 0 1012,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T00:00:00 2019-06-22T03:00:00 180 1561172400 true 24.89 0 24,89 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.57 0 1012,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T01:00:00 2019-06-22T04:00:00 180 1561176000 true 24.86 0 24,86 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1012.68 0 1012,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T02:00:00 2019-06-22T05:00:00 180 1561179600 true 24.84 0 24,84 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.69 0 1012,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T03:00:00 2019-06-22T06:00:00 180 1561183200 true 25.01 0 25,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1012.82 0 1012,82 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T04:00:00 2019-06-22T07:00:00 180 1561186800 true 25.5 0 25,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.31 0 1013,31 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T05:00:00 2019-06-22T08:00:00 180 1561190400 true 26.31 0 26,31 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1013.86 0 1013,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T06:00:00 2019-06-22T09:00:00 180 1561194000 true 27.04 0 27,04 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.15 0 1014,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T07:00:00 2019-06-22T10:00:00 180 1561197600 true 27.79 0 27,79 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.37 0 1014,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T08:00:00 2019-06-22T11:00:00 180 1561201200 true 28.45 0 28,45 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 W05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.43 0 1014,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T09:00:00 2019-06-22T12:00:00 180 1561204800 true 29.04 0 29,04 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.27 0 1014,27 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T10:00:00 2019-06-22T13:00:00 180 1561208400 true 29.91 0 29,91 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1014.28 0 1014,28 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T11:00:00 2019-06-22T14:00:00 180 1561212000 true 30.55 0 30,55 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1013.99 0 1013,99 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T12:00:00 2019-06-22T15:00:00 180 1561215600 true 30.75 0 30,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1013.66 0 1013,66 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T13:00:00 2019-06-22T16:00:00 180 1561219200 true 31.35 0 31,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T14:00:00 2019-06-22T17:00:00 180 1561222800 true 30.91 0 30,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1013.11 0 1013,11 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T15:00:00 2019-06-22T18:00:00 180 1561226400 true 30.11 0 30,11 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1012.92 0 1012,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T16:00:00 2019-06-22T19:00:00 180 1561230000 true 29.88 0 29,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1013.15 0 1013,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T17:00:00 2019-06-22T20:00:00 180 1561233600 true 29.17 0 29,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1013.55 0 1013,55 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T18:00:00 2019-06-22T21:00:00 180 1561237200 true 28.13 0 28,13 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1013.64 0 1013,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T19:00:00 2019-06-22T22:00:00 180 1561240800 true 27.6 0 27,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1014.05 0 1014,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-22T20:53:05 2019-06-22T06:06:40 2019-06-22T20:00:00 2019-06-22T23:00:00 180 1561244400 true 26.92 0 26,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.22 0 1014,22 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-21T21:00:00 2019-06-22T00:00:00 180 1561161600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-22T03:06:40 2019-06-22T06:06:40 180 1561183600 2019-06-22T17:53:05 2019-06-22T20:53:05 180 1561236785 true 0 0 0 mm mm true 0.01 0 0,01 % % 3 Κυριακή false 1 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 true 30.62 0 30,62 °C °C true 25.17 0 25,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Ανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF E false false false 0 0 E10.png Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-22T21:00:00 2019-06-23T00:00:00 180 1561248000 true 26.26 0 26,26 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.24 0 1014,24 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-22T22:00:00 2019-06-23T01:00:00 180 1561251600 true 26.02 0 26,02 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.27 0 1014,27 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-22T23:00:00 2019-06-23T02:00:00 180 1561255200 true 25.76 0 25,76 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.06 0 1014,06 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T00:00:00 2019-06-23T03:00:00 180 1561258800 true 25.49 0 25,49 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.85 0 1013,85 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T01:00:00 2019-06-23T04:00:00 180 1561262400 true 25.34 0 25,34 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.88 0 1013,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T02:00:00 2019-06-23T05:00:00 180 1561266000 true 25.18 0 25,18 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.96 0 1013,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T03:00:00 2019-06-23T06:00:00 180 1561269600 true 25.17 0 25,17 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1013.77 0 1013,77 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T04:00:00 2019-06-23T07:00:00 180 1561273200 true 25.66 0 25,66 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.17 0 1014,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T05:00:00 2019-06-23T08:00:00 180 1561276800 true 26.54 0 26,54 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T06:00:00 2019-06-23T09:00:00 180 1561280400 true 27.43 0 27,43 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T07:00:00 2019-06-23T10:00:00 180 1561284000 true 28.37 0 28,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.72 0 1014,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T08:00:00 2019-06-23T11:00:00 180 1561287600 true 29.06 0 29,06 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 53 0 53 % % true 1014.86 0 1014,86 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T09:00:00 2019-06-23T12:00:00 180 1561291200 true 29.53 0 29,53 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T10:00:00 2019-06-23T13:00:00 180 1561294800 true 29.87 0 29,87 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1014.72 0 1014,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T11:00:00 2019-06-23T14:00:00 180 1561298400 true 29.98 0 29,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1014.43 0 1014,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T12:00:00 2019-06-23T15:00:00 180 1561302000 true 29.74 0 29,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1013.36 0 1013,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T13:00:00 2019-06-23T16:00:00 180 1561305600 true 30.36 0 30,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1013.55 0 1013,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T14:00:00 2019-06-23T17:00:00 180 1561309200 true 30.62 0 30,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1012.99 0 1012,99 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T15:00:00 2019-06-23T18:00:00 180 1561312800 true 30.26 0 30,26 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1011.88 0 1011,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T16:00:00 2019-06-23T19:00:00 180 1561316400 true 30.39 0 30,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1012.47 0 1012,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T17:00:00 2019-06-23T20:00:00 180 1561320000 true 29.78 0 29,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1012.48 0 1012,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T18:00:00 2019-06-23T21:00:00 180 1561323600 true 28.32 0 28,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1011.69 0 1011,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T19:00:00 2019-06-23T22:00:00 180 1561327200 true 28.27 0 28,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.69 0 1012,69 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-23T20:53:15 2019-06-23T06:06:54 2019-06-23T20:00:00 2019-06-23T23:00:00 180 1561330800 true 27.42 0 27,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.89 0 1012,89 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-22T21:00:00 2019-06-23T00:00:00 180 1561248000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-23T03:06:54 2019-06-23T06:06:54 180 1561270014 2019-06-23T17:53:15 2019-06-23T20:53:15 180 1561323195 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 4 Δευτέρα false 1 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 true 31.11 0 31,11 °C °C true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Bορειοανατολικός πολύ ασθενής - 2 BF NE false false false 0 0 NE10.png Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-23T21:00:00 2019-06-24T00:00:00 180 1561334400 true 26.77 0 26,77 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1012.94 0 1012,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-23T22:00:00 2019-06-24T01:00:00 180 1561338000 true 26.36 0 26,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 E10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.78 0 1012,78 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-23T23:00:00 2019-06-24T02:00:00 180 1561341600 true 26.09 0 26,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.45 0 1012,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T00:00:00 2019-06-24T03:00:00 180 1561345200 true 25.89 0 25,89 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.11 0 1012,11 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T01:00:00 2019-06-24T04:00:00 180 1561348800 true 25.58 0 25,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.72 0 1011,72 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T02:00:00 2019-06-24T05:00:00 180 1561352400 true 25.28 0 25,28 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T03:00:00 2019-06-24T06:00:00 180 1561356000 true 25.27 0 25,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.04 0 1011,04 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T04:00:00 2019-06-24T07:00:00 180 1561359600 true 25.82 0 25,82 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.07 0 1011,07 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T05:00:00 2019-06-24T08:00:00 180 1561363200 true 26.72 0 26,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T06:00:00 2019-06-24T09:00:00 180 1561366800 true 27.65 0 27,65 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1011.47 0 1011,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T07:00:00 2019-06-24T10:00:00 180 1561370400 true 28.57 0 28,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1011.53 0 1011,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T08:00:00 2019-06-24T11:00:00 180 1561374000 true 29.5 0 29,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1011.54 0 1011,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T09:00:00 2019-06-24T12:00:00 180 1561377600 true 30.21 0 30,21 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1011.45 0 1011,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T10:00:00 2019-06-24T13:00:00 180 1561381200 true 30.66 0 30,66 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T11:00:00 2019-06-24T14:00:00 180 1561384800 true 30.95 0 30,95 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 50 0 50 % % true 1010.85 0 1010,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T12:00:00 2019-06-24T15:00:00 180 1561388400 true 31.11 0 31,11 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0.02 0 0,02 mm mm true 49 0 49 % % true 1010.53 0 1010,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T13:00:00 2019-06-24T16:00:00 180 1561392000 true 30.98 0 30,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.02 0 0,02 mm mm true 50 0 50 % % true 1010.23 0 1010,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T14:00:00 2019-06-24T17:00:00 180 1561395600 true 30.7 0 30,7 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 51 0 51 % % true 1009.94 0 1009,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T15:00:00 2019-06-24T18:00:00 180 1561399200 true 30.41 0 30,41 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 52 0 52 % % true 1009.81 0 1009,81 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T16:00:00 2019-06-24T19:00:00 180 1561402800 true 29.89 0 29,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1009.94 0 1009,94 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T17:00:00 2019-06-24T20:00:00 180 1561406400 true 29.12 0 29,12 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1010.25 0 1010,25 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T18:00:00 2019-06-24T21:00:00 180 1561410000 true 28.4 0 28,4 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1010.63 0 1010,63 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T19:00:00 2019-06-24T22:00:00 180 1561413600 true 27.85 0 27,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.09 0 1011,09 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-24T20:53:24 2019-06-24T06:07:10 2019-06-24T20:00:00 2019-06-24T23:00:00 180 1561417200 true 27.37 0 27,37 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.61 0 1011,61 mb mb true 0.04 0 0,04 % % 2019-06-23T21:00:00 2019-06-24T00:00:00 180 1561334400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-24T03:07:10 2019-06-24T06:07:10 180 1561356430 2019-06-24T17:53:24 2019-06-24T20:53:24 180 1561409604 true 0.0181 0 0,0181 mm mm true 0 0 0 % % 5 Τρίτη false 1 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 true 30.45 0 30,45 °C °C true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-24T21:00:00 2019-06-25T00:00:00 180 1561420800 true 26.98 0 26,98 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1011.97 0 1011,97 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-24T22:00:00 2019-06-25T01:00:00 180 1561424400 true 26.51 0 26,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1011.99 0 1011,99 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-24T23:00:00 2019-06-25T02:00:00 180 1561428000 true 26.03 0 26,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1011.84 0 1011,84 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T00:00:00 2019-06-25T03:00:00 180 1561431600 true 25.64 0 25,64 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1011.75 0 1011,75 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T01:00:00 2019-06-25T04:00:00 180 1561435200 true 25.25 0 25,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.72 0 1011,72 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T02:00:00 2019-06-25T05:00:00 180 1561438800 true 24.95 0 24,95 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.75 0 1011,75 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T03:00:00 2019-06-25T06:00:00 180 1561442400 true 24.94 0 24,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1011.88 0 1011,88 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T04:00:00 2019-06-25T07:00:00 180 1561446000 true 25.43 0 25,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1012.17 0 1012,17 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T05:00:00 2019-06-25T08:00:00 180 1561449600 true 26.19 0 26,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.58 0 1012,58 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T06:00:00 2019-06-25T09:00:00 180 1561453200 true 27.08 0 27,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1012.92 0 1012,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T07:00:00 2019-06-25T10:00:00 180 1561456800 true 27.91 0 27,91 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1013.19 0 1013,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T08:00:00 2019-06-25T11:00:00 180 1561460400 true 28.7 0 28,7 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1013.41 0 1013,41 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T09:00:00 2019-06-25T12:00:00 180 1561464000 true 29.36 0 29,36 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1013.53 0 1013,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T10:00:00 2019-06-25T13:00:00 180 1561467600 true 29.77 0 29,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1013.51 0 1013,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T11:00:00 2019-06-25T14:00:00 180 1561471200 true 30.12 0 30,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1013.36 0 1013,36 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T12:00:00 2019-06-25T15:00:00 180 1561474800 true 30.36 0 30,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1013.23 0 1013,23 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T13:00:00 2019-06-25T16:00:00 180 1561478400 true 30.45 0 30,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1013.12 0 1013,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T14:00:00 2019-06-25T17:00:00 180 1561482000 true 30.39 0 30,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1013.03 0 1013,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T15:00:00 2019-06-25T18:00:00 180 1561485600 true 30.27 0 30,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1013.05 0 1013,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T16:00:00 2019-06-25T19:00:00 180 1561489200 true 29.75 0 29,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1013.24 0 1013,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T17:00:00 2019-06-25T20:00:00 180 1561492800 true 29.12 0 29,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1013.54 0 1013,54 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T18:00:00 2019-06-25T21:00:00 180 1561496400 true 28.56 0 28,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1013.85 0 1013,85 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T19:00:00 2019-06-25T22:00:00 180 1561500000 true 28.13 0 28,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1014.16 0 1014,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-25T20:53:31 2019-06-25T06:07:27 2019-06-25T20:00:00 2019-06-25T23:00:00 180 1561503600 true 27.73 0 27,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1014.46 0 1014,46 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-24T21:00:00 2019-06-25T00:00:00 180 1561420800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-25T03:07:27 2019-06-25T06:07:27 180 1561442847 2019-06-25T17:53:31 2019-06-25T20:53:31 180 1561496011 true 0.0041 0 0,0041 mm mm true 0.01 0 0,01 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 true 29.57 0 29,57 °C °C true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-25T21:00:00 2019-06-26T00:00:00 180 1561507200 true 27.25 0 27,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.64 0 1014,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-25T22:00:00 2019-06-26T01:00:00 180 1561510800 true 26.89 0 26,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1014.55 0 1014,55 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-25T23:00:00 2019-06-26T02:00:00 180 1561514400 true 26.56 0 26,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.34 0 1014,34 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T00:00:00 2019-06-26T03:00:00 180 1561518000 true 26.28 0 26,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.01 0 0,01 mm mm true 65 0 65 % % true 1014.16 0 1014,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T01:00:00 2019-06-26T04:00:00 180 1561521600 true 25.99 0 25,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.09 0 1014,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T02:00:00 2019-06-26T05:00:00 180 1561525200 true 25.73 0 25,73 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.03 0 1014,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T03:00:00 2019-06-26T06:00:00 180 1561528800 true 25.68 0 25,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1014.05 0 1014,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T04:00:00 2019-06-26T07:00:00 180 1561532400 true 25.89 0 25,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.16 0 1014,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T05:00:00 2019-06-26T08:00:00 180 1561536000 true 26.33 0 26,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.33 0 1014,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T06:00:00 2019-06-26T09:00:00 180 1561539600 true 26.89 0 26,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1014.44 0 1014,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T07:00:00 2019-06-26T10:00:00 180 1561543200 true 27.59 0 27,59 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1014.45 0 1014,45 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T08:00:00 2019-06-26T11:00:00 180 1561546800 true 28.43 0 28,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T09:00:00 2019-06-26T12:00:00 180 1561550400 true 29.07 0 29,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1014.29 0 1014,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T10:00:00 2019-06-26T13:00:00 180 1561554000 true 29.31 0 29,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T11:00:00 2019-06-26T14:00:00 180 1561557600 true 29.44 0 29,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1013.84 0 1013,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T12:00:00 2019-06-26T15:00:00 180 1561561200 true 29.57 0 29,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1013.57 0 1013,57 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T13:00:00 2019-06-26T16:00:00 180 1561564800 true 29.5 0 29,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1013.24 0 1013,24 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T14:00:00 2019-06-26T17:00:00 180 1561568400 true 29.38 0 29,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1012.92 0 1012,92 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T15:00:00 2019-06-26T18:00:00 180 1561572000 true 29.29 0 29,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1012.68 0 1012,68 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T16:00:00 2019-06-26T19:00:00 180 1561575600 true 28.97 0 28,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1012.53 0 1012,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T17:00:00 2019-06-26T20:00:00 180 1561579200 true 28.56 0 28,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1012.46 0 1012,46 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T18:00:00 2019-06-26T21:00:00 180 1561582800 true 28.18 0 28,18 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1012.48 0 1012,48 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T19:00:00 2019-06-26T22:00:00 180 1561586400 true 27.86 0 27,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.64 0 1012,64 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-06-26T20:53:36 2019-06-26T06:07:46 2019-06-26T20:00:00 2019-06-26T23:00:00 180 1561590000 true 27.56 0 27,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1012.89 0 1012,89 mb mb true 0 0 0 % % 2019-06-25T21:00:00 2019-06-26T00:00:00 180 1561507200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-06-26T03:07:46 2019-06-26T06:07:46 180 1561529266 2019-06-26T17:53:36 2019-06-26T20:53:36 180 1561582416 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Υγρασία όλη την ημέρα.

25°c

windy

BF 1

deltiokairou

Διάσπαρτα στο Σαρωνικό και φτάνοντας μέχρι την είσοδο του Αργολικού κόλπου, τα νησιά και οι ακτές της περιοχής του Αργοσαρωνικού αποτελούν εξαιρετικά δημοφιλείς προορισμούς χάρη στη μικρή τους απόσταση από την Αθήνα.