Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

0 10221 false 4 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 0.0 true 10 0 10 °C °C true 1011 0 1011 mb mb true 91 0 91 % % 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Συννεφιά Overcast 0 Σάββατο false 9 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 true 13.51 0 13,51 °C °C true 7.06 0 7,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T02:00:00 2019-02-23T04:00:00 120 1550894400 true 10.03 0 10,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1346 0 0,1346 mm mm true 90 0 90 % % true 1011.54 0 1011,54 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T03:00:00 2019-02-23T05:00:00 120 1550898000 true 9.75 0 9,75 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.2032 0 0,2032 mm mm true 91 0 91 % % true 1011.31 0 1011,31 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T04:00:00 2019-02-23T06:00:00 120 1550901600 true 9.61 0 9,61 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.3988 0 0,3988 mm mm true 89 0 89 % % true 1011.29 0 1011,29 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T05:00:00 2019-02-23T07:00:00 120 1550905200 true 9.51 0 9,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.7442 0 0,7442 mm mm true 88 0 88 % % true 1011.42 0 1011,42 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T06:00:00 2019-02-23T08:00:00 120 1550908800 true 9.4 0 9,4 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 1.0592 0 1,0592 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.69 0 1011,69 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T09:00:00 120 1550912400 true 9.48 0 9,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 1.1227 0 1,1227 mm mm true 85 0 85 % % true 1012.17 0 1012,17 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T08:00:00 2019-02-23T10:00:00 120 1550916000 true 9.58 0 9,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 1.0668 0 1,0668 mm mm true 83 0 83 % % true 1012.77 0 1012,77 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T09:00:00 2019-02-23T11:00:00 120 1550919600 true 9.56 0 9,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 1.0592 0 1,0592 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.34 0 1013,34 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ασθενής βροχή false 9 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T10:00:00 2019-02-23T12:00:00 120 1550923200 true 9.34 0 9,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 1.1836 0 1,1836 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή false 9 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T11:00:00 2019-02-23T13:00:00 120 1550926800 true 8.95 0 8,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 1.3716 0 1,3716 mm mm true 84 0 84 % % true 1014.21 0 1014,21 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T12:00:00 2019-02-23T14:00:00 120 1550930400 true 8.58 0 8,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 1.4859 0 1,4859 mm mm true 85 0 85 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T13:00:00 2019-02-23T15:00:00 120 1550934000 true 8.32 0 8,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 1.3818 0 1,3818 mm mm true 86 0 86 % % true 1014.96 0 1014,96 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T14:00:00 2019-02-23T16:00:00 120 1550937600 true 8.14 0 8,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 1.2065 0 1,2065 mm mm true 85 0 85 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T15:00:00 2019-02-23T17:00:00 120 1550941200 true 7.97 0 7,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 1.1328 0 1,1328 mm mm true 86 0 86 % % true 1015.66 0 1015,66 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T16:00:00 2019-02-23T18:00:00 120 1550944800 true 7.89 0 7,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.2573 0 1,2573 mm mm true 86 0 86 % % true 1016.12 0 1016,12 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T17:00:00 2019-02-23T19:00:00 120 1550948400 true 7.82 0 7,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.6383 0 1,6383 mm mm true 87 0 87 % % true 1016.63 0 1016,63 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T18:00:00 2019-02-23T20:00:00 120 1550952000 true 7.7 0 7,7 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.126 0 2,126 mm mm true 88 0 88 % % true 1017.09 0 1017,09 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T19:00:00 2019-02-23T21:00:00 120 1550955600 true 7.54 0 7,54 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.5222 0 2,5222 mm mm true 88 0 88 % % true 1017.52 0 1017,52 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T20:00:00 2019-02-23T22:00:00 120 1550959200 true 7.31 0 7,31 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.8727 0 2,8727 mm mm true 89 0 89 % % true 1017.92 0 1017,92 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-23T18:14:51 2019-02-23T07:08:02 2019-02-23T21:00:00 2019-02-23T23:00:00 120 1550962800 true 7.06 0 7,06 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 3.1318 0 3,1318 mm mm true 90 0 90 % % true 1018.27 0 1018,27 mb mb true 0.99 0 0,99 % % 2019-02-22T22:00:00 2019-02-23T00:00:00 120 1550880000 Βροχή όλη την ημέρα και ελαφρύ αεράκι από το απόγευμα. Rain throughout the day and breezy starting in the afternoon. 2019-02-23T05:08:02 2019-02-23T07:08:02 120 1550905682 2019-02-23T16:14:51 2019-02-23T18:14:51 120 1550945691 true 3.1318 0 3,1318 mm mm true 0.93 0 0,93 % % 1 Κυριακή false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 true 8.37 0 8,37 °C °C true 6.4 0 6,4 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοανατολικός ισχυρός - 6 BF NNE false false false 0 0 NE30.png Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 true 6.81 0 6,81 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 3.3122 0 3,3122 mm mm true 90 0 90 % % true 1018.55 0 1018,55 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-23T23:00:00 2019-02-24T01:00:00 120 1550970000 true 6.55 0 6,55 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 3.3731 0 3,3731 mm mm true 90 0 90 % % true 1018.79 0 1018,79 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T00:00:00 2019-02-24T02:00:00 120 1550973600 true 6.4 0 6,4 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 3.208 0 3,208 mm mm true 90 0 90 % % true 1018.94 0 1018,94 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T01:00:00 2019-02-24T03:00:00 120 1550977200 true 6.43 0 6,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.6822 0 2,6822 mm mm true 89 0 89 % % true 1018.94 0 1018,94 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T02:00:00 2019-02-24T04:00:00 120 1550980800 true 6.61 0 6,61 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 2.0244 0 2,0244 mm mm true 89 0 89 % % true 1018.81 0 1018,81 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T03:00:00 2019-02-24T05:00:00 120 1550984400 true 6.79 0 6,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.5951 0 1,5951 mm mm true 88 0 88 % % true 1018.81 0 1018,81 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T04:00:00 2019-02-24T06:00:00 120 1550988000 true 6.96 0 6,96 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.4935 0 1,4935 mm mm true 88 0 88 % % true 1018.98 0 1018,98 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T05:00:00 2019-02-24T07:00:00 120 1550991600 true 7.1 0 7,1 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.5443 0 1,5443 mm mm true 88 0 88 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T06:00:00 2019-02-24T08:00:00 120 1550995200 true 7.27 0 7,27 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.5545 0 1,5545 mm mm true 87 0 87 % % true 1019.68 0 1019,68 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T07:00:00 2019-02-24T09:00:00 120 1550998800 true 7.43 0 7,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.4478 0 1,4478 mm mm true 86 0 86 % % true 1020.23 0 1020,23 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T08:00:00 2019-02-24T10:00:00 120 1551002400 true 7.59 0 7,59 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.3157 0 1,3157 mm mm true 85 0 85 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T09:00:00 2019-02-24T11:00:00 120 1551006000 true 7.74 0 7,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.1811 0 1,1811 mm mm true 84 0 84 % % true 1021.36 0 1021,36 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T10:00:00 2019-02-24T12:00:00 120 1551009600 true 7.89 0 7,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.9957 0 0,9957 mm mm true 84 0 84 % % true 1021.48 0 1021,48 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T11:00:00 2019-02-24T13:00:00 120 1551013200 true 8 0 8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.8077 0 0,8077 mm mm true 83 0 83 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T12:00:00 2019-02-24T14:00:00 120 1551016800 true 8.06 0 8,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.729 0 0,729 mm mm true 83 0 83 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T13:00:00 2019-02-24T15:00:00 120 1551020400 true 8.08 0 8,08 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.8509 0 0,8509 mm mm true 84 0 84 % % true 1021.15 0 1021,15 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T14:00:00 2019-02-24T16:00:00 120 1551024000 true 8.11 0 8,11 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.1354 0 1,1354 mm mm true 84 0 84 % % true 1020.94 0 1020,94 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T15:00:00 2019-02-24T17:00:00 120 1551027600 true 8.12 0 8,12 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.3741 0 1,3741 mm mm true 84 0 84 % % true 1020.86 0 1020,86 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T16:00:00 2019-02-24T18:00:00 120 1551031200 true 8.13 0 8,13 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.3538 0 1,3538 mm mm true 84 0 84 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T17:00:00 2019-02-24T19:00:00 120 1551034800 true 8.12 0 8,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.2421 0 1,2421 mm mm true 85 0 85 % % true 1021.27 0 1021,27 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ασθενής βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T18:00:00 2019-02-24T20:00:00 120 1551038400 true 8.16 0 8,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.2446 0 1,2446 mm mm true 85 0 85 % % true 1021.52 0 1021,52 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T19:00:00 2019-02-24T21:00:00 120 1551042000 true 8.26 0 8,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.4884 0 1,4884 mm mm true 86 0 86 % % true 1021.71 0 1021,71 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T20:00:00 2019-02-24T22:00:00 120 1551045600 true 8.34 0 8,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 1.8796 0 1,8796 mm mm true 87 0 87 % % true 1021.85 0 1021,85 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-24T18:15:53 2019-02-24T07:06:43 2019-02-24T21:00:00 2019-02-24T23:00:00 120 1551049200 true 8.37 0 8,37 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 2.159 0 2,159 mm mm true 88 0 88 % % true 1021.85 0 1021,85 mb mb true 1 0 1 % % 2019-02-23T22:00:00 2019-02-24T00:00:00 120 1550966400 Βροχή και ανεμώδης όλη την ημέρα. Rain and windy throughout the day. 2019-02-24T05:06:43 2019-02-24T07:06:43 120 1550992003 2019-02-24T16:15:53 2019-02-24T18:15:53 120 1551032153 true 3.3731 0 3,3731 mm mm true 0.98 0 0,98 % % 2 Δευτέρα false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 true 10.15 0 10,15 °C °C true 8.43 0 8,43 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοανατολικός ισχυρός - 6 BF NNE false false false 0 0 NE30.png Βροχή και ελαφρύ αεράκι false 9 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 true 8.43 0 8,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 2.1412 0 2,1412 mm mm true 87 0 87 % % true 1021.67 0 1021,67 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-24T23:00:00 2019-02-25T01:00:00 120 1551056400 true 8.49 0 8,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.9685 0 1,9685 mm mm true 87 0 87 % % true 1021.34 0 1021,34 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T00:00:00 2019-02-25T02:00:00 120 1551060000 true 8.53 0 8,53 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.7069 0 1,7069 mm mm true 86 0 86 % % true 1020.99 0 1020,99 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T01:00:00 2019-02-25T03:00:00 120 1551063600 true 8.52 0 8,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.3741 0 1,3741 mm mm true 86 0 86 % % true 1020.59 0 1020,59 mb mb true 1 0 1 % % Ασθενής βροχή και ανεμώδης false 9 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T02:00:00 2019-02-25T04:00:00 120 1551067200 true 8.51 0 8,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 1.0185 0 1,0185 mm mm true 86 0 86 % % true 1020.16 0 1020,16 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T03:00:00 2019-02-25T05:00:00 120 1551070800 true 8.57 0 8,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.701 0 0,701 mm mm true 85 0 85 % % true 1019.89 0 1019,89 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T04:00:00 2019-02-25T06:00:00 120 1551074400 true 8.65 0 8,65 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.4115 0 0,4115 mm mm true 85 0 85 % % true 1019.85 0 1019,85 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T05:00:00 2019-02-25T07:00:00 120 1551078000 true 8.69 0 8,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.2108 0 0,2108 mm mm true 84 0 84 % % true 1019.96 0 1019,96 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T06:00:00 2019-02-25T08:00:00 120 1551081600 true 8.82 0 8,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.1422 0 0,1422 mm mm true 84 0 84 % % true 1020.11 0 1020,11 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T07:00:00 2019-02-25T09:00:00 120 1551085200 true 9.06 0 9,06 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.1422 0 0,1422 mm mm true 83 0 83 % % true 1020.35 0 1020,35 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T08:00:00 2019-02-25T10:00:00 120 1551088800 true 9.4 0 9,4 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.1702 0 0,1702 mm mm true 82 0 82 % % true 1020.61 0 1020,61 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T09:00:00 2019-02-25T11:00:00 120 1551092400 true 9.67 0 9,67 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.1829 0 0,1829 mm mm true 82 0 82 % % true 1020.67 0 1020,67 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T10:00:00 2019-02-25T12:00:00 120 1551096000 true 9.93 0 9,93 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.1346 0 0,1346 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.31 0 1020,31 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T11:00:00 2019-02-25T13:00:00 120 1551099600 true 10.11 0 10,11 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0787 0 0,0787 mm mm true 79 0 79 % % true 1019.74 0 1019,74 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T12:00:00 2019-02-25T14:00:00 120 1551103200 true 10.15 0 10,15 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0508 0 0,0508 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.27 0 1019,27 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T13:00:00 2019-02-25T15:00:00 120 1551106800 true 10.07 0 10,07 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0483 0 0,0483 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.06 0 1019,06 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T14:00:00 2019-02-25T16:00:00 120 1551110400 true 9.88 0 9,88 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0584 0 0,0584 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.97 0 1018,97 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T15:00:00 2019-02-25T17:00:00 120 1551114000 true 9.66 0 9,66 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0635 0 0,0635 mm mm true 80 0 80 % % true 1019 0 1019 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T16:00:00 2019-02-25T18:00:00 120 1551117600 true 9.46 0 9,46 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0686 0 0,0686 mm mm true 80 0 80 % % true 1019.16 0 1019,16 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T17:00:00 2019-02-25T19:00:00 120 1551121200 true 9.26 0 9,26 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.0965 0 0,0965 mm mm true 81 0 81 % % true 1019.46 0 1019,46 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T18:00:00 2019-02-25T20:00:00 120 1551124800 true 9.1 0 9,1 °C °C 0 true 7 0 7 BF BF BF σφοδρός / σχεδόν Θυελλώδης - 7 BF BF false false false 0 0 NE35.png true 0.1194 0 0,1194 mm mm true 82 0 82 % % true 1019.74 0 1019,74 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T19:00:00 2019-02-25T21:00:00 120 1551128400 true 8.97 0 8,97 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0838 0 0,0838 mm mm true 82 0 82 % % true 1020.03 0 1020,03 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T20:00:00 2019-02-25T22:00:00 120 1551132000 true 8.86 0 8,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0406 0 0,0406 mm mm true 82 0 82 % % true 1020.33 0 1020,33 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-25T18:16:55 2019-02-25T07:05:24 2019-02-25T21:00:00 2019-02-25T23:00:00 120 1551135600 true 8.72 0 8,72 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 81 0 81 % % true 1020.53 0 1020,53 mb mb true 0.99 0 0,99 % % 2019-02-24T22:00:00 2019-02-25T00:00:00 120 1551052800 Ανεμώδης και συννεφιά όλη την ημέρα. Windy and overcast throughout the day. 2019-02-25T05:05:24 2019-02-25T07:05:24 120 1551078324 2019-02-25T16:16:55 2019-02-25T18:16:55 120 1551118615 true 2.1412 0 2,1412 mm mm true 1 0 1 % % 3 Τρίτη false 50 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 true 11.91 0 11,91 °C °C true 8.04 0 8,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 true 8.53 0 8,53 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 81 0 81 % % true 1020.61 0 1020,61 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-25T23:00:00 2019-02-26T01:00:00 120 1551142800 true 8.37 0 8,37 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 81 0 81 % % true 1020.62 0 1020,62 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T00:00:00 2019-02-26T02:00:00 120 1551146400 true 8.21 0 8,21 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.55 0 1020,55 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T01:00:00 2019-02-26T03:00:00 120 1551150000 true 8.11 0 8,11 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0178 0 0,0178 mm mm true 80 0 80 % % true 1020.36 0 1020,36 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T02:00:00 2019-02-26T04:00:00 120 1551153600 true 8.05 0 8,05 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 79 0 79 % % true 1020.11 0 1020,11 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T03:00:00 2019-02-26T05:00:00 120 1551157200 true 8.04 0 8,04 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.99 0 1019,99 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T04:00:00 2019-02-26T06:00:00 120 1551160800 true 8.04 0 8,04 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1020.12 0 1020,12 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T05:00:00 2019-02-26T07:00:00 120 1551164400 true 8.11 0 8,11 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1020.41 0 1020,41 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T06:00:00 2019-02-26T08:00:00 120 1551168000 true 8.36 0 8,36 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Ελαφρύ αεράκι και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T07:00:00 2019-02-26T09:00:00 120 1551171600 true 8.86 0 8,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T08:00:00 2019-02-26T10:00:00 120 1551175200 true 9.51 0 9,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1021.27 0 1021,27 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T09:00:00 2019-02-26T11:00:00 120 1551178800 true 10.09 0 10,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T10:00:00 2019-02-26T12:00:00 120 1551182400 true 10.6 0 10,6 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1021.17 0 1021,17 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T11:00:00 2019-02-26T13:00:00 120 1551186000 true 11.04 0 11,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1020.77 0 1020,77 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Ελαφρύ αεράκι και αραιή συννεφιά false 50 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T12:00:00 2019-02-26T14:00:00 120 1551189600 true 11.33 0 11,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1020.34 0 1020,34 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T13:00:00 2019-02-26T15:00:00 120 1551193200 true 11.79 0 11,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T14:00:00 2019-02-26T16:00:00 120 1551196800 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1019.43 0 1019,43 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T15:00:00 2019-02-26T17:00:00 120 1551200400 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T16:00:00 2019-02-26T18:00:00 120 1551204000 true 11.36 0 11,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1018.98 0 1018,98 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T17:00:00 2019-02-26T19:00:00 120 1551207600 true 10.72 0 10,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1018.97 0 1018,97 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T18:00:00 2019-02-26T20:00:00 120 1551211200 true 10.18 0 10,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1018.94 0 1018,94 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T19:00:00 2019-02-26T21:00:00 120 1551214800 true 9.76 0 9,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1018.85 0 1018,85 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T20:00:00 2019-02-26T22:00:00 120 1551218400 true 9.38 0 9,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-26T18:17:56 2019-02-26T07:04:03 2019-02-26T21:00:00 2019-02-26T23:00:00 120 1551222000 true 9.08 0 9,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1018.47 0 1018,47 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-25T22:00:00 2019-02-26T00:00:00 120 1551139200 Ελαφρύ αεράκι μέχρι το βραδυ και αραιή συννεφιά το πρωί. Breezy until evening and partly cloudy in the morning. 2019-02-26T05:04:03 2019-02-26T07:04:03 120 1551164643 2019-02-26T16:17:56 2019-02-26T18:17:56 120 1551205076 true 0.0279 0 0,0279 mm mm true 0.36 0 0,36 % % 4 Τετάρτη false 50 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 true 11.98 0 11,98 °C °C true 8.53 0 8,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βόρειος ασθενής - 3 BF N false false false 0 0 N15.png Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 true 8.96 0 8,96 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1018.09 0 1018,09 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-26T23:00:00 2019-02-27T01:00:00 120 1551229200 true 9.01 0 9,01 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1017.62 0 1017,62 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T00:00:00 2019-02-27T02:00:00 120 1551232800 true 9.09 0 9,09 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T01:00:00 2019-02-27T03:00:00 120 1551236400 true 9.18 0 9,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.56 0 1016,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T02:00:00 2019-02-27T04:00:00 120 1551240000 true 9.23 0 9,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1015.98 0 1015,98 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T03:00:00 2019-02-27T05:00:00 120 1551243600 true 9.29 0 9,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.53 0 1015,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T04:00:00 2019-02-27T06:00:00 120 1551247200 true 9.17 0 9,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.29 0 1015,29 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T05:00:00 2019-02-27T07:00:00 120 1551250800 true 9.03 0 9,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.1016 0 0,1016 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.16 0 1015,16 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T06:00:00 2019-02-27T08:00:00 120 1551254400 true 9.07 0 9,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.1575 0 0,1575 mm mm true 65 0 65 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T07:00:00 2019-02-27T09:00:00 120 1551258000 true 9.58 0 9,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0889 0 0,0889 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.19 0 1015,19 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T08:00:00 2019-02-27T10:00:00 120 1551261600 true 10.34 0 10,34 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1015.35 0 1015,35 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T09:00:00 2019-02-27T11:00:00 120 1551265200 true 11.08 0 11,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1015.45 0 1015,45 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T10:00:00 2019-02-27T12:00:00 120 1551268800 true 11.62 0 11,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1015.38 0 1015,38 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T11:00:00 2019-02-27T13:00:00 120 1551272400 true 11.98 0 11,98 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1015.23 0 1015,23 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T12:00:00 2019-02-27T14:00:00 120 1551276000 true 11.92 0 11,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0483 0 0,0483 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.16 0 1015,16 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T13:00:00 2019-02-27T15:00:00 120 1551279600 true 11.46 0 11,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.033 0 0,033 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.15 0 1015,15 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Ελαφρύ αεράκι false 50 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T14:00:00 2019-02-27T16:00:00 120 1551283200 true 10.83 0 10,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.19 0 1015,19 mb mb true 0.12 0 0,12 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T15:00:00 2019-02-27T17:00:00 120 1551286800 true 10.24 0 10,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.41 0 1015,41 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T16:00:00 2019-02-27T18:00:00 120 1551290400 true 9.8 0 9,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.91 0 1015,91 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T17:00:00 2019-02-27T19:00:00 120 1551294000 true 9.44 0 9,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0483 0 0,0483 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.58 0 1016,58 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T18:00:00 2019-02-27T20:00:00 120 1551297600 true 9.2 0 9,2 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0737 0 0,0737 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.19 0 1017,19 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T19:00:00 2019-02-27T21:00:00 120 1551301200 true 8.96 0 8,96 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0889 0 0,0889 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.69 0 1017,69 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T20:00:00 2019-02-27T22:00:00 120 1551304800 true 8.74 0 8,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1118 0 0,1118 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.15 0 1018,15 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-27T18:18:57 2019-02-27T07:02:41 2019-02-27T21:00:00 2019-02-27T23:00:00 120 1551308400 true 8.53 0 8,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.1422 0 0,1422 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.49 0 1018,49 mb mb true 0.27 0 0,27 % % 2019-02-26T22:00:00 2019-02-27T00:00:00 120 1551225600 Ελαφρύ αεράκι το απόγευμα και αραιή συννεφιά από το βραδυ. Breezy in the afternoon and partly cloudy starting in the evening. 2019-02-27T05:02:41 2019-02-27T07:02:41 120 1551250961 2019-02-27T16:18:57 2019-02-27T18:18:57 120 1551291537 true 0.1575 0 0,1575 mm mm true 0.09 0 0,09 % % 5 Πέμπτη false 2 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 true 12.87 0 12,87 °C °C true 7.85 0 7,85 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βόρειος πολύ ασθενής - 2 BF N false false false 0 0 N10.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 true 8.3 0 8,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.1651 0 0,1651 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.68 0 1018,68 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-27T23:00:00 2019-02-28T01:00:00 120 1551315600 true 8.08 0 8,08 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.193 0 0,193 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.78 0 1018,78 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T00:00:00 2019-02-28T02:00:00 120 1551319200 true 7.91 0 7,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.221 0 0,221 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.85 0 1018,85 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T01:00:00 2019-02-28T03:00:00 120 1551322800 true 7.85 0 7,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.2413 0 0,2413 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.89 0 1018,89 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T02:00:00 2019-02-28T04:00:00 120 1551326400 true 7.86 0 7,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.2515 0 0,2515 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.92 0 1018,92 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T03:00:00 2019-02-28T05:00:00 120 1551330000 true 7.9 0 7,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.2311 0 0,2311 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.03 0 1019,03 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T04:00:00 2019-02-28T06:00:00 120 1551333600 true 7.92 0 7,92 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1575 0 0,1575 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.36 0 1019,36 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T05:00:00 2019-02-28T07:00:00 120 1551337200 true 7.87 0 7,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0762 0 0,0762 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.79 0 1019,79 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T06:00:00 2019-02-28T08:00:00 120 1551340800 true 8.03 0 8,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0381 0 0,0381 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.19 0 1020,19 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T07:00:00 2019-02-28T09:00:00 120 1551344400 true 8.44 0 8,44 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0254 0 0,0254 mm mm true 71 0 71 % % true 1020.55 0 1020,55 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T08:00:00 2019-02-28T10:00:00 120 1551348000 true 9.03 0 9,03 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0203 0 0,0203 mm mm true 68 0 68 % % true 1020.86 0 1020,86 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T09:00:00 2019-02-28T11:00:00 120 1551351600 true 9.66 0 9,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0152 0 0,0152 mm mm true 65 0 65 % % true 1020.99 0 1020,99 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T10:00:00 2019-02-28T12:00:00 120 1551355200 true 10.39 0 10,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 61 0 61 % % true 1020.78 0 1020,78 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T11:00:00 2019-02-28T13:00:00 120 1551358800 true 11.18 0 11,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1020.37 0 1020,37 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T12:00:00 2019-02-28T14:00:00 120 1551362400 true 11.88 0 11,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1019.99 0 1019,99 mb mb true 0.3 0 0,3 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T13:00:00 2019-02-28T15:00:00 120 1551366000 true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1019.64 0 1019,64 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T14:00:00 2019-02-28T16:00:00 120 1551369600 true 12.83 0 12,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1019.33 0 1019,33 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T15:00:00 2019-02-28T17:00:00 120 1551373200 true 12.87 0 12,87 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1019.12 0 1019,12 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T16:00:00 2019-02-28T18:00:00 120 1551376800 true 12.43 0 12,43 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1019.12 0 1019,12 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T17:00:00 2019-02-28T19:00:00 120 1551380400 true 11.68 0 11,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T18:00:00 2019-02-28T20:00:00 120 1551384000 true 11.08 0 11,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1019.26 0 1019,26 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T19:00:00 2019-02-28T21:00:00 120 1551387600 true 10.75 0 10,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1019.23 0 1019,23 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T20:00:00 2019-02-28T22:00:00 120 1551391200 true 10.57 0 10,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.15 0 1019,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-02-28T18:19:58 2019-02-28T07:01:19 2019-02-28T21:00:00 2019-02-28T23:00:00 120 1551394800 true 10.47 0 10,47 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1018.99 0 1018,99 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-27T22:00:00 2019-02-28T00:00:00 120 1551312000 Νεφώσεις κατά περιόδους μέχρι το απόγευμα. Mostly cloudy until afternoon. 2019-02-28T05:01:19 2019-02-28T07:01:19 120 1551337279 2019-02-28T16:19:58 2019-02-28T18:19:58 120 1551377998 true 0.2515 0 0,2515 mm mm true 0.36 0 0,36 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 true 17.71 0 17,71 °C °C true 9.99 0 9,99 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF Δυτικός σχεδόν άπνοια - 1 BF W false false false 0 0 W05.png Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 true 10.36 0 10,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.71 0 1018,71 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-02-28T23:00:00 2019-03-01T01:00:00 120 1551402000 true 10.29 0 10,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1018.33 0 1018,33 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T00:00:00 2019-03-01T02:00:00 120 1551405600 true 10.24 0 10,24 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.91 0 1017,91 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T01:00:00 2019-03-01T03:00:00 120 1551409200 true 10.15 0 10,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1017.38 0 1017,38 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T02:00:00 2019-03-01T04:00:00 120 1551412800 true 10.05 0 10,05 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016.84 0 1016,84 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T03:00:00 2019-03-01T05:00:00 120 1551416400 true 10.02 0 10,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.44 0 1016,44 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T04:00:00 2019-03-01T06:00:00 120 1551420000 true 9.99 0 9,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.37 0 1016,37 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T05:00:00 2019-03-01T07:00:00 120 1551423600 true 10.09 0 10,09 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1016.47 0 1016,47 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T06:00:00 2019-03-01T08:00:00 120 1551427200 true 10.58 0 10,58 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1016.53 0 1016,53 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T07:00:00 2019-03-01T09:00:00 120 1551430800 true 11.72 0 11,72 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1016.51 0 1016,51 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T08:00:00 2019-03-01T10:00:00 120 1551434400 true 13.22 0 13,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1016.42 0 1016,42 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T09:00:00 2019-03-01T11:00:00 120 1551438000 true 14.59 0 14,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1016.15 0 1016,15 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T10:00:00 2019-03-01T12:00:00 120 1551441600 true 15.68 0 15,68 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1015.56 0 1015,56 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T11:00:00 2019-03-01T13:00:00 120 1551445200 true 16.72 0 16,72 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1014.76 0 1014,76 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T12:00:00 2019-03-01T14:00:00 120 1551448800 true 17.43 0 17,43 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1014.05 0 1014,05 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T13:00:00 2019-03-01T15:00:00 120 1551452400 true 17.71 0 17,71 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1013.43 0 1013,43 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T14:00:00 2019-03-01T16:00:00 120 1551456000 true 17.57 0 17,57 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1012.89 0 1012,89 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T15:00:00 2019-03-01T17:00:00 120 1551459600 true 17.17 0 17,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1012.49 0 1012,49 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T16:00:00 2019-03-01T18:00:00 120 1551463200 true 16.45 0 16,45 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1012.26 0 1012,26 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T17:00:00 2019-03-01T19:00:00 120 1551466800 true 15.54 0 15,54 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 S05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1012.19 0 1012,19 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T18:00:00 2019-03-01T20:00:00 120 1551470400 true 14.76 0 14,76 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.12 0 1012,12 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T19:00:00 2019-03-01T21:00:00 120 1551474000 true 14.3 0 14,3 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1012.03 0 1012,03 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T20:00:00 2019-03-01T22:00:00 120 1551477600 true 13.97 0 13,97 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.96 0 1011,96 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2019-03-01T18:20:58 2019-03-01T06:59:56 2019-03-01T21:00:00 2019-03-01T23:00:00 120 1551481200 true 13.62 0 13,62 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1011.79 0 1011,79 mb mb true 0 0 0 % % 2019-02-28T22:00:00 2019-03-01T00:00:00 120 1551398400 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2019-03-01T04:59:56 2019-03-01T06:59:56 120 1551423596 2019-03-01T16:20:58 2019-03-01T18:20:58 120 1551464458 true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Βροχή όλη την ημέρα και ελαφρύ αεράκι από το απόγευμα.

10°c

windy

BF 3

deltiokairou

Διάσπαρτα στο Σαρωνικό και φτάνοντας μέχρι την είσοδο του Αργολικού κόλπου, τα νησιά και οι ακτές της περιοχής του Αργοσαρωνικού αποτελούν εξαιρετικά δημοφιλείς προορισμούς χάρη στη μικρή τους απόσταση από την Αθήνα.