36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

0 10207 false 9 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 0.0 true 10 0 10 °C °C true 1018 0 1018 mb mb true 88 0 88 % % 2020-04-06T03:00:00 2020-04-06T06:00:00 180 1586152800 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Possible Drizzle and Windy Possible Drizzle and Windy 0 Δευτέρα false 9 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 true 12.26 0 12,26 °C °C true 10.14 0 10,14 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-05T21:00:00 2020-04-06T00:00:00 180 1586131200 true 11.06 0 11,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.554 0 0,554 mm mm true 88 0 88 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-05T22:00:00 2020-04-06T01:00:00 180 1586134800 true 10.87 0 10,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 1.0306 0 1,0306 mm mm true 88 0 88 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-05T23:00:00 2020-04-06T02:00:00 180 1586138400 true 10.7 0 10,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 1.2279 0 1,2279 mm mm true 88 0 88 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain and Windy false 9 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T00:00:00 2020-04-06T03:00:00 180 1586142000 true 10.54 0 10,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.7197 0 0,7197 mm mm true 89 0 89 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T01:00:00 2020-04-06T04:00:00 180 1586145600 true 10.45 0 10,45 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.3219 0 0,3219 mm mm true 89 0 89 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T02:00:00 2020-04-06T05:00:00 180 1586149200 true 10.42 0 10,42 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.2543 0 0,2543 mm mm true 88 0 88 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T03:00:00 2020-04-06T06:00:00 180 1586152800 true 10.41 0 10,41 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.2087 0 0,2087 mm mm true 88 0 88 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T04:00:00 2020-04-06T07:00:00 180 1586156400 true 10.44 0 10,44 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.1274 0 0,1274 mm mm true 87 0 87 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T05:00:00 2020-04-06T08:00:00 180 1586160000 true 10.51 0 10,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.1111 0 0,1111 mm mm true 87 0 87 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T06:00:00 2020-04-06T09:00:00 180 1586163600 true 10.79 0 10,79 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0557 0 0,0557 mm mm true 87 0 87 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T07:00:00 2020-04-06T10:00:00 180 1586167200 true 11.16 0 11,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0493 0 0,0493 mm mm true 87 0 87 % % true 1021 0 1021 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T08:00:00 2020-04-06T11:00:00 180 1586170800 true 11.53 0 11,53 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0603 0 0,0603 mm mm true 87 0 87 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T09:00:00 2020-04-06T12:00:00 180 1586174400 true 11.72 0 11,72 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0765 0 0,0765 mm mm true 86 0 86 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle and Windy false 9 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T10:00:00 2020-04-06T13:00:00 180 1586178000 true 11.88 0 11,88 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.1153 0 0,1153 mm mm true 85 0 85 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T11:00:00 2020-04-06T14:00:00 180 1586181600 true 11.98 0 11,98 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.086 0 0,086 mm mm true 84 0 84 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T12:00:00 2020-04-06T15:00:00 180 1586185200 true 11.93 0 11,93 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.068 0 0,068 mm mm true 83 0 83 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T13:00:00 2020-04-06T16:00:00 180 1586188800 true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.062 0 0,062 mm mm true 82 0 82 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T14:00:00 2020-04-06T17:00:00 180 1586192400 true 11.82 0 11,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0657 0 0,0657 mm mm true 82 0 82 % % true 1022.2 0 1022,2 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T15:00:00 2020-04-06T18:00:00 180 1586196000 true 11.8 0 11,8 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0782 0 0,0782 mm mm true 81 0 81 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T16:00:00 2020-04-06T19:00:00 180 1586199600 true 11.73 0 11,73 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0935 0 0,0935 mm mm true 82 0 82 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T17:00:00 2020-04-06T20:00:00 180 1586203200 true 11.68 0 11,68 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1085 0 0,1085 mm mm true 82 0 82 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T18:00:00 2020-04-06T21:00:00 180 1586206800 true 11.56 0 11,56 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.1064 0 0,1064 mm mm true 82 0 82 % % true 1022.9 0 1022,9 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T19:00:00 2020-04-06T22:00:00 180 1586210400 true 11.2 0 11,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0766 0 0,0766 mm mm true 83 0 83 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-06T19:55:00 2020-04-06T07:05:00 2020-04-06T20:00:00 2020-04-06T23:00:00 180 1586214000 true 10.87 0 10,87 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0474 0 0,0474 mm mm true 84 0 84 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0.98 0 0,98 % % 2020-04-05T21:00:00 2020-04-06T00:00:00 180 1586131200 Σποραδικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Drizzle in the morning and afternoon. 2020-04-06T04:05:00 2020-04-06T07:05:00 180 1586156700 2020-04-06T16:55:00 2020-04-06T19:55:00 180 1586202900 true 1.2392 0 1,2392 mm mm true 0.99 0 0,99 % % 1 Τρίτη false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 true 13.39 0 13,39 °C °C true 9.57 0 9,57 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βορειοδυτικός ισχυρός - 6 BF NNW false false false 0 0 NW30.png Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 true 10.59 0 10,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0314 0 0,0314 mm mm true 84 0 84 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-06T22:00:00 2020-04-07T01:00:00 180 1586221200 true 10.33 0 10,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0306 0 0,0306 mm mm true 84 0 84 % % true 1023.1 0 1023,1 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-06T23:00:00 2020-04-07T02:00:00 180 1586224800 true 10.11 0 10,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.038 0 0,038 mm mm true 84 0 84 % % true 1023 0 1023 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T00:00:00 2020-04-07T03:00:00 180 1586228400 true 9.96 0 9,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0298 0 0,0298 mm mm true 84 0 84 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T01:00:00 2020-04-07T04:00:00 180 1586232000 true 9.89 0 9,89 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0239 0 0,0239 mm mm true 85 0 85 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T02:00:00 2020-04-07T05:00:00 180 1586235600 true 9.86 0 9,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.018 0 0,018 mm mm true 85 0 85 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T03:00:00 2020-04-07T06:00:00 180 1586239200 true 9.86 0 9,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0148 0 0,0148 mm mm true 86 0 86 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T04:00:00 2020-04-07T07:00:00 180 1586242800 true 9.84 0 9,84 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0091 0 0,0091 mm mm true 86 0 86 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T05:00:00 2020-04-07T08:00:00 180 1586246400 true 9.95 0 9,95 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 87 0 87 % % true 1022.7 0 1022,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T06:00:00 2020-04-07T09:00:00 180 1586250000 true 10.18 0 10,18 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0073 0 0,0073 mm mm true 86 0 86 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T07:00:00 2020-04-07T10:00:00 180 1586253600 true 10.61 0 10,61 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1023.3 0 1023,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T08:00:00 2020-04-07T11:00:00 180 1586257200 true 11.11 0 11,11 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0081 0 0,0081 mm mm true 83 0 83 % % true 1023.9 0 1023,9 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T09:00:00 2020-04-07T12:00:00 180 1586260800 true 11.45 0 11,45 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0118 0 0,0118 mm mm true 81 0 81 % % true 1024.2 0 1024,2 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T10:00:00 2020-04-07T13:00:00 180 1586264400 true 11.76 0 11,76 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0103 0 0,0103 mm mm true 79 0 79 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T11:00:00 2020-04-07T14:00:00 180 1586268000 true 11.83 0 11,83 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.007 0 0,007 mm mm true 77 0 77 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T12:00:00 2020-04-07T15:00:00 180 1586271600 true 11.93 0 11,93 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0096 0 0,0096 mm mm true 76 0 76 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T13:00:00 2020-04-07T16:00:00 180 1586275200 true 12.31 0 12,31 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0239 0 0,0239 mm mm true 73 0 73 % % true 1023.9 0 1023,9 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T14:00:00 2020-04-07T17:00:00 180 1586278800 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0171 0 0,0171 mm mm true 70 0 70 % % true 1023.7 0 1023,7 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T15:00:00 2020-04-07T18:00:00 180 1586282400 true 12.99 0 12,99 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0217 0 0,0217 mm mm true 69 0 69 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T16:00:00 2020-04-07T19:00:00 180 1586286000 true 13.11 0 13,11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.019 0 0,019 mm mm true 68 0 68 % % true 1023.5 0 1023,5 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T17:00:00 2020-04-07T20:00:00 180 1586289600 true 13.04 0 13,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0127 0 0,0127 mm mm true 66 0 66 % % true 1023.7 0 1023,7 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T18:00:00 2020-04-07T21:00:00 180 1586293200 true 12.84 0 12,84 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0117 0 0,0117 mm mm true 66 0 66 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T19:00:00 2020-04-07T22:00:00 180 1586296800 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0079 0 0,0079 mm mm true 65 0 65 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Συννεφιά false 4 false 2020-04-07T19:56:00 2020-04-07T07:03:00 2020-04-07T20:00:00 2020-04-07T23:00:00 180 1586300400 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1023.9 0 1023,9 mb mb true 0.93 0 0,93 % % 2020-04-06T21:00:00 2020-04-07T00:00:00 180 1586217600 Ανεμώδης μέχρι το βραδυ. Windy until evening. 2020-04-07T04:03:00 2020-04-07T07:03:00 180 1586242980 2020-04-07T16:56:00 2020-04-07T19:56:00 180 1586289360 true 0.038 0 0,038 mm mm true 0.93 0 0,93 % % 2 Τετάρτη false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 true 14.05 0 14,05 °C °C true 10.01 0 10,01 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 true 11.58 0 11,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1023.8 0 1023,8 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-07T22:00:00 2020-04-08T01:00:00 180 1586307600 true 11.13 0 11,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-07T23:00:00 2020-04-08T02:00:00 180 1586311200 true 10.75 0 10,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T00:00:00 2020-04-08T03:00:00 180 1586314800 true 10.43 0 10,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1023.2 0 1023,2 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T01:00:00 2020-04-08T04:00:00 180 1586318400 true 10.31 0 10,31 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 0.87 0 0,87 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T02:00:00 2020-04-08T05:00:00 180 1586322000 true 10.28 0 10,28 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T03:00:00 2020-04-08T06:00:00 180 1586325600 true 10.38 0 10,38 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T04:00:00 2020-04-08T07:00:00 180 1586329200 true 10.55 0 10,55 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T05:00:00 2020-04-08T08:00:00 180 1586332800 true 10.86 0 10,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1022.3 0 1022,3 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T06:00:00 2020-04-08T09:00:00 180 1586336400 true 11.25 0 11,25 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T07:00:00 2020-04-08T10:00:00 180 1586340000 true 11.69 0 11,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T08:00:00 2020-04-08T11:00:00 180 1586343600 true 12.09 0 12,09 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T09:00:00 2020-04-08T12:00:00 180 1586347200 true 12.51 0 12,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T10:00:00 2020-04-08T13:00:00 180 1586350800 true 12.84 0 12,84 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1022.4 0 1022,4 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T11:00:00 2020-04-08T14:00:00 180 1586354400 true 13.12 0 13,12 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T12:00:00 2020-04-08T15:00:00 180 1586358000 true 13.22 0 13,22 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T13:00:00 2020-04-08T16:00:00 180 1586361600 true 13.37 0 13,37 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T14:00:00 2020-04-08T17:00:00 180 1586365200 true 13.49 0 13,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T15:00:00 2020-04-08T18:00:00 180 1586368800 true 13.62 0 13,62 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T16:00:00 2020-04-08T19:00:00 180 1586372400 true 13.7 0 13,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T17:00:00 2020-04-08T20:00:00 180 1586376000 true 13.75 0 13,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 61 0 61 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T18:00:00 2020-04-08T21:00:00 180 1586379600 true 13.77 0 13,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 61 0 61 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T19:00:00 2020-04-08T22:00:00 180 1586383200 true 13.72 0 13,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-08T19:57:00 2020-04-08T07:02:00 2020-04-08T20:00:00 2020-04-08T23:00:00 180 1586386800 true 13.61 0 13,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0.24 0 0,24 % % 2020-04-07T21:00:00 2020-04-08T00:00:00 180 1586304000 Ανεμώδης το πρωί και το απόγευμα. Windy in the morning and afternoon. 2020-04-08T04:02:00 2020-04-08T07:02:00 180 1586329320 2020-04-08T16:57:00 2020-04-08T19:57:00 180 1586375820 true 0.0063 0 0,0063 mm mm true 0.75 0 0,75 % % 3 Πέμπτη false 50 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 true 16.51 0 16,51 °C °C true 11.82 0 11,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 true 13.47 0 13,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-08T22:00:00 2020-04-09T01:00:00 180 1586394000 true 13.22 0 13,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-08T23:00:00 2020-04-09T02:00:00 180 1586397600 true 12.93 0 12,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T00:00:00 2020-04-09T03:00:00 180 1586401200 true 12.66 0 12,66 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T01:00:00 2020-04-09T04:00:00 180 1586404800 true 12.42 0 12,42 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T02:00:00 2020-04-09T05:00:00 180 1586408400 true 12.2 0 12,2 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T03:00:00 2020-04-09T06:00:00 180 1586412000 true 12.1 0 12,1 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 53 0 53 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T04:00:00 2020-04-09T07:00:00 180 1586415600 true 12.12 0 12,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 52 0 52 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T05:00:00 2020-04-09T08:00:00 180 1586419200 true 12.24 0 12,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 51 0 51 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T06:00:00 2020-04-09T09:00:00 180 1586422800 true 12.67 0 12,67 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 51 0 51 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T10:00:00 180 1586426400 true 13.36 0 13,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T08:00:00 2020-04-09T11:00:00 180 1586430000 true 14.18 0 14,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T09:00:00 2020-04-09T12:00:00 180 1586433600 true 14.93 0 14,93 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T10:00:00 2020-04-09T13:00:00 180 1586437200 true 15.52 0 15,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T11:00:00 2020-04-09T14:00:00 180 1586440800 true 15.92 0 15,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T12:00:00 2020-04-09T15:00:00 180 1586444400 true 16.16 0 16,16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T13:00:00 2020-04-09T16:00:00 180 1586448000 true 16.23 0 16,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T14:00:00 2020-04-09T17:00:00 180 1586451600 true 16.17 0 16,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T15:00:00 2020-04-09T18:00:00 180 1586455200 true 15.97 0 15,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T16:00:00 2020-04-09T19:00:00 180 1586458800 true 15.71 0 15,71 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T17:00:00 2020-04-09T20:00:00 180 1586462400 true 15.38 0 15,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T18:00:00 2020-04-09T21:00:00 180 1586466000 true 15.05 0 15,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T19:00:00 2020-04-09T22:00:00 180 1586469600 true 14.76 0 14,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-09T19:57:00 2020-04-09T07:00:00 2020-04-09T20:00:00 2020-04-09T23:00:00 180 1586473200 true 14.47 0 14,47 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.19 0 0,19 % % 2020-04-08T21:00:00 2020-04-09T00:00:00 180 1586390400 Ανεμώδης το πρωί. Windy in the morning. 2020-04-09T04:00:00 2020-04-09T07:00:00 180 1586415600 2020-04-09T16:57:00 2020-04-09T19:57:00 180 1586462220 true 0.0063 0 0,0063 mm mm true 0.12 0 0,12 % % 4 Παρασκευή false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 true 18.92 0 18,92 °C °C true 13.58 0 13,58 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 true 14.22 0 14,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 51 0 51 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-09T22:00:00 2020-04-10T01:00:00 180 1586480400 true 14.03 0 14,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-09T23:00:00 2020-04-10T02:00:00 180 1586484000 true 13.9 0 13,9 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T00:00:00 2020-04-10T03:00:00 180 1586487600 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T01:00:00 2020-04-10T04:00:00 180 1586491200 true 13.86 0 13,86 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T02:00:00 2020-04-10T05:00:00 180 1586494800 true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T03:00:00 2020-04-10T06:00:00 180 1586498400 true 14.05 0 14,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T04:00:00 2020-04-10T07:00:00 180 1586502000 true 14.31 0 14,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T05:00:00 2020-04-10T08:00:00 180 1586505600 true 14.7 0 14,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T06:00:00 2020-04-10T09:00:00 180 1586509200 true 15.23 0 15,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T07:00:00 2020-04-10T10:00:00 180 1586512800 true 15.92 0 15,92 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T08:00:00 2020-04-10T11:00:00 180 1586516400 true 16.62 0 16,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T09:00:00 2020-04-10T12:00:00 180 1586520000 true 17.28 0 17,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T10:00:00 2020-04-10T13:00:00 180 1586523600 true 17.78 0 17,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T11:00:00 2020-04-10T14:00:00 180 1586527200 true 18.24 0 18,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 51 0 51 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T12:00:00 2020-04-10T15:00:00 180 1586530800 true 18.54 0 18,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 50 0 50 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T13:00:00 2020-04-10T16:00:00 180 1586534400 true 18.63 0 18,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T14:00:00 2020-04-10T17:00:00 180 1586538000 true 18.52 0 18,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T15:00:00 2020-04-10T18:00:00 180 1586541600 true 18.31 0 18,31 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T16:00:00 2020-04-10T19:00:00 180 1586545200 true 17.89 0 17,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T17:00:00 2020-04-10T20:00:00 180 1586548800 true 17.36 0 17,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T18:00:00 2020-04-10T21:00:00 180 1586552400 true 16.77 0 16,77 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T19:00:00 2020-04-10T22:00:00 180 1586556000 true 16.25 0 16,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-10T19:58:00 2020-04-10T06:59:00 2020-04-10T20:00:00 2020-04-10T23:00:00 180 1586559600 true 15.72 0 15,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 54 0 54 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-09T21:00:00 2020-04-10T00:00:00 180 1586476800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-10T03:59:00 2020-04-10T06:59:00 180 1586501940 2020-04-10T16:58:00 2020-04-10T19:58:00 180 1586548680 true 0.0073 0 0,0073 mm mm true 0 0 0 % % 5 Σάββατο false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 true 20.64 0 20,64 °C °C true 14.13 0 14,13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 true 15.22 0 15,22 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 54 0 54 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-10T22:00:00 2020-04-11T01:00:00 180 1586566800 true 14.81 0 14,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 54 0 54 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-10T23:00:00 2020-04-11T02:00:00 180 1586570400 true 14.55 0 14,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T00:00:00 2020-04-11T03:00:00 180 1586574000 true 14.44 0 14,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T01:00:00 2020-04-11T04:00:00 180 1586577600 true 14.4 0 14,4 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T02:00:00 2020-04-11T05:00:00 180 1586581200 true 14.48 0 14,48 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T03:00:00 2020-04-11T06:00:00 180 1586584800 true 14.7 0 14,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T04:00:00 2020-04-11T07:00:00 180 1586588400 true 15.11 0 15,11 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018 0 1018 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T05:00:00 2020-04-11T08:00:00 180 1586592000 true 15.64 0 15,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T06:00:00 2020-04-11T09:00:00 180 1586595600 true 16.3 0 16,3 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T07:00:00 2020-04-11T10:00:00 180 1586599200 true 17.17 0 17,17 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T08:00:00 2020-04-11T11:00:00 180 1586602800 true 18.24 0 18,24 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T09:00:00 2020-04-11T12:00:00 180 1586606400 true 19.12 0 19,12 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T10:00:00 2020-04-11T13:00:00 180 1586610000 true 19.63 0 19,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T11:00:00 2020-04-11T14:00:00 180 1586613600 true 20.01 0 20,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T12:00:00 2020-04-11T15:00:00 180 1586617200 true 20.26 0 20,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T13:00:00 2020-04-11T16:00:00 180 1586620800 true 20.36 0 20,36 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 48 0 48 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T14:00:00 2020-04-11T17:00:00 180 1586624400 true 20.28 0 20,28 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T15:00:00 2020-04-11T18:00:00 180 1586628000 true 19.99 0 19,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 46 0 46 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T16:00:00 2020-04-11T19:00:00 180 1586631600 true 19.43 0 19,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T17:00:00 2020-04-11T20:00:00 180 1586635200 true 18.72 0 18,72 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T18:00:00 2020-04-11T21:00:00 180 1586638800 true 17.98 0 17,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 50 0 50 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T19:00:00 2020-04-11T22:00:00 180 1586642400 true 17.35 0 17,35 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 52 0 52 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-11T19:59:00 2020-04-11T06:57:00 2020-04-11T20:00:00 2020-04-11T23:00:00 180 1586646000 true 16.73 0 16,73 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 54 0 54 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-10T21:00:00 2020-04-11T00:00:00 180 1586563200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-11T03:57:00 2020-04-11T06:57:00 180 1586588220 2020-04-11T16:59:00 2020-04-11T19:59:00 180 1586635140 true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 0 0 0 % % 6 Κυριακή false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 true 21.1 0 21,1 °C °C true 14.53 0 14,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF WNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 true 16.13 0 16,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-11T22:00:00 2020-04-12T01:00:00 180 1586653200 true 15.68 0 15,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-11T23:00:00 2020-04-12T02:00:00 180 1586656800 true 15.39 0 15,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T00:00:00 2020-04-12T03:00:00 180 1586660400 true 15.19 0 15,19 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T01:00:00 2020-04-12T04:00:00 180 1586664000 true 14.97 0 14,97 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 59 0 59 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T02:00:00 2020-04-12T05:00:00 180 1586667600 true 14.81 0 14,81 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 60 0 60 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T03:00:00 2020-04-12T06:00:00 180 1586671200 true 14.86 0 14,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 60 0 60 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T04:00:00 2020-04-12T07:00:00 180 1586674800 true 15.18 0 15,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 60 0 60 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T05:00:00 2020-04-12T08:00:00 180 1586678400 true 15.68 0 15,68 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 59 0 59 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T06:00:00 2020-04-12T09:00:00 180 1586682000 true 16.3 0 16,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T07:00:00 2020-04-12T10:00:00 180 1586685600 true 17.06 0 17,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T08:00:00 2020-04-12T11:00:00 180 1586689200 true 18.01 0 18,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T09:00:00 2020-04-12T12:00:00 180 1586692800 true 18.83 0 18,83 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T10:00:00 2020-04-12T13:00:00 180 1586696400 true 19.41 0 19,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T11:00:00 2020-04-12T14:00:00 180 1586700000 true 19.87 0 19,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 52 0 52 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T12:00:00 2020-04-12T15:00:00 180 1586703600 true 20.25 0 20,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 51 0 51 % % true 1020.2 0 1020,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T13:00:00 2020-04-12T16:00:00 180 1586707200 true 20.6 0 20,6 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T14:00:00 2020-04-12T17:00:00 180 1586710800 true 20.81 0 20,81 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T15:00:00 2020-04-12T18:00:00 180 1586714400 true 20.69 0 20,69 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 47 0 47 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T16:00:00 2020-04-12T19:00:00 180 1586718000 true 20.07 0 20,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 49 0 49 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T17:00:00 2020-04-12T20:00:00 180 1586721600 true 19.12 0 19,12 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T18:00:00 2020-04-12T21:00:00 180 1586725200 true 18.34 0 18,34 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T19:00:00 2020-04-12T22:00:00 180 1586728800 true 17.74 0 17,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T06:56:00 2020-04-12T20:00:00 2020-04-12T23:00:00 180 1586732400 true 17.22 0 17,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0 0 0 % % 2020-04-11T21:00:00 2020-04-12T00:00:00 180 1586649600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-04-12T03:56:00 2020-04-12T06:56:00 180 1586674560 2020-04-12T17:00:00 2020-04-12T20:00:00 180 1586721600 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0 0 0 % %
sunny

Σήμερα

Σποραδικές βροχές το πρωί και το απόγευμα.

10°c

windy

BF 6

deltiokairou

Διάσπαρτα στο Σαρωνικό και φτάνοντας μέχρι την είσοδο του Αργολικού κόλπου, τα νησιά και οι ακτές της περιοχής του Αργοσαρωνικού αποτελούν εξαιρετικά δημοφιλείς προορισμούς χάρη στη μικρή τους απόσταση από την Αθήνα.