36 Χρόνια Εμπειρίας στα Aκτοπλοϊκά Εισιτήρια

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

0 10207 false 20 false 2020-11-26T17:11:00 2020-11-26T07:20:00 0.0 true 15 0 15 °C °C true 1021 0 1021 mb mb true 55.000000000000007 0 55 % % 2020-11-26T16:00:00 2020-11-26T18:00:00 120 1606413600 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος Clear 0 Πέμπτη false 1 false 2020-11-26T17:11:00 2020-11-26T07:20:00 true 16.13 0 16,13 °C °C true 12.31 0 12,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 1 false 2020-11-26T17:11:00 2020-11-26T07:20:00 2020-11-26T09:00:00 2020-11-26T11:00:00 120 1606388400 true 14.61 0 14,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1022.5 0 1022,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-26T17:11:00 2020-11-26T07:20:00 2020-11-26T10:00:00 2020-11-26T12:00:00 120 1606392000 true 15.14 0 15,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-26T17:11:00 2020-11-26T07:20:00 2020-11-26T11:00:00 2020-11-26T13:00:00 120 1606395600 true 15.59 0 15,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-26T17:11:00 2020-11-26T07:20:00 2020-11-26T12:00:00 2020-11-26T14:00:00 120 1606399200 true 15.83 0 15,83 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-26T17:11:00 2020-11-26T07:20:00 2020-11-26T13:00:00 2020-11-26T15:00:00 120 1606402800 true 15.79 0 15,79 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-26T17:11:00 2020-11-26T07:20:00 2020-11-26T14:00:00 2020-11-26T16:00:00 120 1606406400 true 15.55 0 15,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-26T17:11:00 2020-11-26T07:20:00 2020-11-26T15:00:00 2020-11-26T17:00:00 120 1606410000 true 15.18 0 15,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 54 0 54 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-26T17:11:00 2020-11-26T07:20:00 2020-11-26T16:00:00 2020-11-26T18:00:00 120 1606413600 true 14.74 0 14,74 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-26T17:11:00 2020-11-26T07:20:00 2020-11-26T17:00:00 2020-11-26T19:00:00 120 1606417200 true 14.23 0 14,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-26T17:11:00 2020-11-26T07:20:00 2020-11-26T18:00:00 2020-11-26T20:00:00 120 1606420800 true 13.83 0 13,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 59 0 59 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-26T17:11:00 2020-11-26T07:20:00 2020-11-26T19:00:00 2020-11-26T21:00:00 120 1606424400 true 13.66 0 13,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 61 0 61 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-26T17:11:00 2020-11-26T07:20:00 2020-11-26T20:00:00 2020-11-26T22:00:00 120 1606428000 true 13.61 0 13,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 62 0 62 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-26T17:11:00 2020-11-26T07:20:00 2020-11-26T21:00:00 2020-11-26T23:00:00 120 1606431600 true 13.52 0 13,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0 0 0 % % 2020-11-25T22:00:00 2020-11-26T00:00:00 120 1606348800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-11-26T05:20:00 2020-11-26T07:20:00 120 1606375200 2020-11-26T15:11:00 2020-11-26T17:11:00 120 1606410660 true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 0.01 0 0,01 % % 1 Παρασκευή false 1 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 true 16.8 0 16,8 °C °C true 12.8 0 12,8 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-26T22:00:00 2020-11-27T00:00:00 120 1606435200 true 13.44 0 13,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-26T23:00:00 2020-11-27T01:00:00 120 1606438800 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T00:00:00 2020-11-27T02:00:00 120 1606442400 true 13.42 0 13,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T01:00:00 2020-11-27T03:00:00 120 1606446000 true 13.43 0 13,43 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T02:00:00 2020-11-27T04:00:00 120 1606449600 true 13.45 0 13,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T03:00:00 2020-11-27T05:00:00 120 1606453200 true 13.53 0 13,53 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T04:00:00 2020-11-27T06:00:00 120 1606456800 true 13.64 0 13,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T05:00:00 2020-11-27T07:00:00 120 1606460400 true 13.85 0 13,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T06:00:00 2020-11-27T08:00:00 120 1606464000 true 14.06 0 14,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1021.6 0 1021,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T07:00:00 2020-11-27T09:00:00 120 1606467600 true 14.39 0 14,39 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T08:00:00 2020-11-27T10:00:00 120 1606471200 true 14.86 0 14,86 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T09:00:00 2020-11-27T11:00:00 120 1606474800 true 15.29 0 15,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T10:00:00 2020-11-27T12:00:00 120 1606478400 true 15.72 0 15,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T11:00:00 2020-11-27T13:00:00 120 1606482000 true 16.15 0 16,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1021.4 0 1021,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T12:00:00 2020-11-27T14:00:00 120 1606485600 true 16.42 0 16,42 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T13:00:00 2020-11-27T15:00:00 120 1606489200 true 16.5 0 16,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 49 0 49 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T14:00:00 2020-11-27T16:00:00 120 1606492800 true 16.51 0 16,51 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 49 0 49 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T15:00:00 2020-11-27T17:00:00 120 1606496400 true 16.41 0 16,41 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 50 0 50 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T16:00:00 2020-11-27T18:00:00 120 1606500000 true 16.04 0 16,04 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T17:00:00 2020-11-27T19:00:00 120 1606503600 true 15.44 0 15,44 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T18:00:00 2020-11-27T20:00:00 120 1606507200 true 14.8 0 14,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T19:00:00 2020-11-27T21:00:00 120 1606510800 true 14.3 0 14,3 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1021.7 0 1021,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T20:00:00 2020-11-27T22:00:00 120 1606514400 true 13.8 0 13,8 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-27T17:10:00 2020-11-27T07:21:00 2020-11-27T21:00:00 2020-11-27T23:00:00 120 1606518000 true 13.38 0 13,38 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-11-26T22:00:00 2020-11-27T00:00:00 120 1606435200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-11-27T05:21:00 2020-11-27T07:21:00 120 1606461660 2020-11-27T15:10:00 2020-11-27T17:10:00 120 1606497000 true 0.0087 0 0,0087 mm mm true 0 0 0 % % 2 Σάββατο false 1 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 true 17.35 0 17,35 °C °C true 12.54 0 12,54 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Nότιος πολύ ασθενής - 2 BF S false false false 0 0 S10.png Αίθριος false 20 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-27T22:00:00 2020-11-28T00:00:00 120 1606521600 true 13.07 0 13,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1021.8 0 1021,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-27T23:00:00 2020-11-28T01:00:00 120 1606525200 true 12.91 0 12,91 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T00:00:00 2020-11-28T02:00:00 120 1606528800 true 12.81 0 12,81 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T01:00:00 2020-11-28T03:00:00 120 1606532400 true 12.84 0 12,84 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T02:00:00 2020-11-28T04:00:00 120 1606536000 true 12.98 0 12,98 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T03:00:00 2020-11-28T05:00:00 120 1606539600 true 13.2 0 13,2 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1020.8 0 1020,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T04:00:00 2020-11-28T06:00:00 120 1606543200 true 13.41 0 13,41 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T05:00:00 2020-11-28T07:00:00 120 1606546800 true 13.57 0 13,57 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 N05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 69 0 69 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T06:00:00 2020-11-28T08:00:00 120 1606550400 true 13.82 0 13,82 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 68 0 68 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T07:00:00 2020-11-28T09:00:00 120 1606554000 true 14.34 0 14,34 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T08:00:00 2020-11-28T10:00:00 120 1606557600 true 15.07 0 15,07 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 E05.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T09:00:00 2020-11-28T11:00:00 120 1606561200 true 15.71 0 15,71 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T10:00:00 2020-11-28T12:00:00 120 1606564800 true 16.2 0 16,2 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T11:00:00 2020-11-28T13:00:00 120 1606568400 true 16.61 0 16,61 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 1 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T12:00:00 2020-11-28T14:00:00 120 1606572000 true 16.92 0 16,92 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T13:00:00 2020-11-28T15:00:00 120 1606575600 true 17.07 0 17,07 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 57.999999999999993 0 58 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T14:00:00 2020-11-28T16:00:00 120 1606579200 true 17.01 0 17,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Συννεφιά false 4 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T15:00:00 2020-11-28T17:00:00 120 1606582800 true 16.82 0 16,82 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 62 0 62 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T16:00:00 2020-11-28T18:00:00 120 1606586400 true 16.53 0 16,53 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 63 0 63 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T17:00:00 2020-11-28T19:00:00 120 1606590000 true 16.19 0 16,19 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 65 0 65 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T18:00:00 2020-11-28T20:00:00 120 1606593600 true 15.93 0 15,93 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T19:00:00 2020-11-28T21:00:00 120 1606597200 true 15.74 0 15,74 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T20:00:00 2020-11-28T22:00:00 120 1606600800 true 15.59 0 15,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.22 0 0,22 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-28T17:10:00 2020-11-28T07:22:00 2020-11-28T21:00:00 2020-11-28T23:00:00 120 1606604400 true 15.43 0 15,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-11-27T22:00:00 2020-11-28T00:00:00 120 1606521600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-11-28T05:22:00 2020-11-28T07:22:00 120 1606548120 2020-11-28T15:10:00 2020-11-28T17:10:00 120 1606583400 true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 0.27 0 0,27 % % 3 Κυριακή false 9 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 true 18.28 0 18,28 °C °C true 13.92 0 13,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Nότιος ασθενής - 3 BF S false false false 0 0 S15.png Αίθριος false 20 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-28T22:00:00 2020-11-29T00:00:00 120 1606608000 true 15.31 0 15,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-28T23:00:00 2020-11-29T01:00:00 120 1606611600 true 15.21 0 15,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T00:00:00 2020-11-29T02:00:00 120 1606615200 true 15.13 0 15,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.19 0 0,19 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T01:00:00 2020-11-29T03:00:00 120 1606618800 true 15 0 15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T02:00:00 2020-11-29T04:00:00 120 1606622400 true 14.9 0 14,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.21 0 0,21 % % Αίθριος false 20 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T03:00:00 2020-11-29T05:00:00 120 1606626000 true 14.89 0 14,89 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T04:00:00 2020-11-29T06:00:00 120 1606629600 true 15.02 0 15,02 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T05:00:00 2020-11-29T07:00:00 120 1606633200 true 15.26 0 15,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T06:00:00 2020-11-29T08:00:00 120 1606636800 true 15.57 0 15,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T07:00:00 2020-11-29T09:00:00 120 1606640400 true 15.98 0 15,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T08:00:00 2020-11-29T10:00:00 120 1606644000 true 16.56 0 16,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.73 0 0,73 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T09:00:00 2020-11-29T11:00:00 120 1606647600 true 17.13 0 17,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T10:00:00 2020-11-29T12:00:00 120 1606651200 true 17.58 0 17,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.0108 0 0,0108 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.83 0 0,83 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T11:00:00 2020-11-29T13:00:00 120 1606654800 true 17.91 0 17,91 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0592 0 0,0592 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.85 0 0,85 % % Συννεφιά false 4 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T12:00:00 2020-11-29T14:00:00 120 1606658400 true 17.99 0 17,99 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.1271 0 0,1271 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Συννεφιά false 4 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T13:00:00 2020-11-29T15:00:00 120 1606662000 true 17.63 0 17,63 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.1696 0 0,1696 mm mm true 69 0 69 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T14:00:00 2020-11-29T16:00:00 120 1606665600 true 17.05 0 17,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.212 0 0,212 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T15:00:00 2020-11-29T17:00:00 120 1606669200 true 16.46 0 16,46 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0.2867 0 0,2867 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T16:00:00 2020-11-29T18:00:00 120 1606672800 true 15.9 0 15,9 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.4064 0 0,4064 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T17:00:00 2020-11-29T19:00:00 120 1606676400 true 15.27 0 15,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SE15.png true 0.5735 0 0,5735 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T18:00:00 2020-11-29T20:00:00 120 1606680000 true 14.78 0 14,78 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.7508 0 0,7508 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.3 0 1013,3 mb mb true 1 0 1 % % Βροχή false 9 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T19:00:00 2020-11-29T21:00:00 120 1606683600 true 14.23 0 14,23 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 1.0185 0 1,0185 mm mm true 89 0 89 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Βροχή false 9 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T20:00:00 2020-11-29T22:00:00 120 1606687200 true 14.23 0 14,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 1.4647 0 1,4647 mm mm true 91 0 91 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Βροχή false 9 false 2020-11-29T17:10:00 2020-11-29T07:23:00 2020-11-29T21:00:00 2020-11-29T23:00:00 120 1606690800 true 14.25 0 14,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 1.6358 0 1,6358 mm mm true 92 0 92 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.9 0 0,9 % % 2020-11-28T22:00:00 2020-11-29T00:00:00 120 1606608000 Βροχή το βραδυ και κατα τη διάρκεια της νύχτας. Rain in the evening and overnight. 2020-11-29T05:23:00 2020-11-29T07:23:00 120 1606634580 2020-11-29T15:10:00 2020-11-29T17:10:00 120 1606669800 true 1.6567 0 1,6567 mm mm true 0.67 0 0,67 % % 4 Δευτέρα false 9 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 true 16.14 0 16,14 °C °C true 11.25 0 11,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βόρειος ασθενής - 3 BF N false false false 0 0 N15.png Βροχή false 9 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-29T22:00:00 2020-11-30T00:00:00 120 1606694400 true 14.33 0 14,33 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 1.0154 0 1,0154 mm mm true 92 0 92 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-29T23:00:00 2020-11-30T01:00:00 120 1606698000 true 14.42 0 14,42 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.3749 0 0,3749 mm mm true 91 0 91 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T00:00:00 2020-11-30T02:00:00 120 1606701600 true 14.61 0 14,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.2107 0 0,2107 mm mm true 90 0 90 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Συννεφιά false 4 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T01:00:00 2020-11-30T03:00:00 120 1606705200 true 14.87 0 14,87 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.2141 0 0,2141 mm mm true 88 0 88 % % true 1011.7 0 1011,7 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T02:00:00 2020-11-30T04:00:00 120 1606708800 true 15.17 0 15,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 S10.png true 0.2594 0 0,2594 mm mm true 87 0 87 % % true 1011.3 0 1011,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T03:00:00 2020-11-30T05:00:00 120 1606712400 true 15.35 0 15,35 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0.3282 0 0,3282 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T04:00:00 2020-11-30T06:00:00 120 1606716000 true 15.33 0 15,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SE10.png true 0.391 0 0,391 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T05:00:00 2020-11-30T07:00:00 120 1606719600 true 15.29 0 15,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 E15.png true 0.4651 0 0,4651 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T06:00:00 2020-11-30T08:00:00 120 1606723200 true 15.3 0 15,3 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.5052 0 0,5052 mm mm true 82 0 82 % % true 1012 0 1012 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T07:00:00 2020-11-30T09:00:00 120 1606726800 true 15.37 0 15,37 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.448 0 0,448 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 1 0 1 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T08:00:00 2020-11-30T10:00:00 120 1606730400 true 15.56 0 15,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.3619 0 0,3619 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.7 0 1012,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T09:00:00 2020-11-30T11:00:00 120 1606734000 true 15.74 0 15,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.3139 0 0,3139 mm mm true 78 0 78 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T10:00:00 2020-11-30T12:00:00 120 1606737600 true 15.85 0 15,85 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.3236 0 0,3236 mm mm true 75 0 75 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T11:00:00 2020-11-30T13:00:00 120 1606741200 true 15.84 0 15,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.3523 0 0,3523 mm mm true 72 0 72 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T12:00:00 2020-11-30T14:00:00 120 1606744800 true 15.72 0 15,72 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.3283 0 0,3283 mm mm true 71 0 71 % % true 1012.9 0 1012,9 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T13:00:00 2020-11-30T15:00:00 120 1606748400 true 15.43 0 15,43 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.2063 0 0,2063 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T14:00:00 2020-11-30T16:00:00 120 1606752000 true 15.08 0 15,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0871 0 0,0871 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T15:00:00 2020-11-30T17:00:00 120 1606755600 true 14.64 0 14,64 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0402 0 0,0402 mm mm true 73 0 73 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T16:00:00 2020-11-30T18:00:00 120 1606759200 true 14.13 0 14,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NE15.png true 0.0568 0 0,0568 mm mm true 76 0 76 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T17:00:00 2020-11-30T19:00:00 120 1606762800 true 13.54 0 13,54 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1122 0 0,1122 mm mm true 80 0 80 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T18:00:00 2020-11-30T20:00:00 120 1606766400 true 13 0 13 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1501 0 0,1501 mm mm true 82 0 82 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T19:00:00 2020-11-30T21:00:00 120 1606770000 true 12.62 0 12,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.1011 0 0,1011 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Συννεφιά false 4 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T20:00:00 2020-11-30T22:00:00 120 1606773600 true 12.29 0 12,29 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0421 0 0,0421 mm mm true 83 0 83 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Συννεφιά false 4 false 2020-11-30T17:09:00 2020-11-30T07:24:00 2020-11-30T21:00:00 2020-11-30T23:00:00 120 1606777200 true 11.89 0 11,89 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0293 0 0,0293 mm mm true 84 0 84 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.92 0 0,92 % % 2020-11-29T22:00:00 2020-11-30T00:00:00 120 1606694400 Ασθενής βροχή όλη την ημέρα. Light rain throughout the day. 2020-11-30T05:24:00 2020-11-30T07:24:00 120 1606721040 2020-11-30T15:09:00 2020-11-30T17:09:00 120 1606756140 true 1.0154 0 1,0154 mm mm true 0.92 0 0,92 % % 5 Τρίτη false 9 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 true 12.36 0 12,36 °C °C true 9.56 0 9,56 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βόρειος σχεδόν μέτριος - 4 BF N false false false 0 0 N20.png Possible Drizzle false 9 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-11-30T22:00:00 2020-12-01T00:00:00 120 1606780800 true 11.52 0 11,52 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0926 0 0,0926 mm mm true 85 0 85 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.93 0 0,93 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-11-30T23:00:00 2020-12-01T01:00:00 120 1606784400 true 11.19 0 11,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.2688 0 0,2688 mm mm true 85 0 85 % % true 1017.2 0 1017,2 mb mb true 0.94 0 0,94 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T00:00:00 2020-12-01T02:00:00 120 1606788000 true 10.95 0 10,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.4231 0 0,4231 mm mm true 84 0 84 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T01:00:00 2020-12-01T03:00:00 120 1606791600 true 10.83 0 10,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.3865 0 0,3865 mm mm true 83 0 83 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Possible Light Rain false 9 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T02:00:00 2020-12-01T04:00:00 120 1606795200 true 10.79 0 10,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.269 0 0,269 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T03:00:00 2020-12-01T05:00:00 120 1606798800 true 10.75 0 10,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.176 0 0,176 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T04:00:00 2020-12-01T06:00:00 120 1606802400 true 10.7 0 10,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.1063 0 0,1063 mm mm true 80 0 80 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 1 0 1 % % Possible Drizzle false 9 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T05:00:00 2020-12-01T07:00:00 120 1606806000 true 10.66 0 10,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0588 0 0,0588 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T06:00:00 2020-12-01T08:00:00 120 1606809600 true 10.75 0 10,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NE20.png true 0.0371 0 0,0371 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T07:00:00 2020-12-01T09:00:00 120 1606813200 true 11.01 0 11,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0199 0 0,0199 mm mm true 76 0 76 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T08:00:00 2020-12-01T10:00:00 120 1606816800 true 11.39 0 11,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0.0071 0 0,0071 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T09:00:00 2020-12-01T11:00:00 120 1606820400 true 11.81 0 11,81 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 N20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.55 0 0,55 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T10:00:00 2020-12-01T12:00:00 120 1606824000 true 12.06 0 12,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T11:00:00 2020-12-01T13:00:00 120 1606827600 true 12.06 0 12,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1019 0 1019 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T12:00:00 2020-12-01T14:00:00 120 1606831200 true 11.93 0 11,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.6 0 1018,6 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T13:00:00 2020-12-01T15:00:00 120 1606834800 true 11.7 0 11,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T14:00:00 2020-12-01T16:00:00 120 1606838400 true 11.45 0 11,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T15:00:00 2020-12-01T17:00:00 120 1606842000 true 11.22 0 11,22 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 71 0 71 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T16:00:00 2020-12-01T18:00:00 120 1606845600 true 10.98 0 10,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 72 0 72 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T17:00:00 2020-12-01T19:00:00 120 1606849200 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.7 0 1018,7 mb mb true 0.39 0 0,39 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T18:00:00 2020-12-01T20:00:00 120 1606852800 true 10.5 0 10,5 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T19:00:00 2020-12-01T21:00:00 120 1606856400 true 10.27 0 10,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T20:00:00 2020-12-01T22:00:00 120 1606860000 true 10.08 0 10,08 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.31 0 0,31 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-01T17:09:00 2020-12-01T07:25:00 2020-12-01T21:00:00 2020-12-01T23:00:00 120 1606863600 true 9.87 0 9,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.28 0 0,28 % % 2020-11-30T22:00:00 2020-12-01T00:00:00 120 1606780800 Possible light rain in the morning. Possible light rain in the morning. 2020-12-01T05:25:00 2020-12-01T07:25:00 120 1606807500 2020-12-01T15:09:00 2020-12-01T17:09:00 120 1606842540 true 0.4293 0 0,4293 mm mm true 0.63 0 0,63 % % 6 Τετάρτη false 1 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 true 12.67 0 12,67 °C °C true 9.57 0 9,57 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοανατολικός ασθενής - 3 BF NNE false false false 0 0 NE15.png Αίθριος false 20 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-01T22:00:00 2020-12-02T00:00:00 120 1606867200 true 9.84 0 9,84 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-01T23:00:00 2020-12-02T01:00:00 120 1606870800 true 9.93 0 9,93 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 82 0 82 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T00:00:00 2020-12-02T02:00:00 120 1606874400 true 10.06 0 10,06 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T01:00:00 2020-12-02T03:00:00 120 1606878000 true 10.15 0 10,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T02:00:00 2020-12-02T04:00:00 120 1606881600 true 10.23 0 10,23 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.16 0 0,16 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T03:00:00 2020-12-02T05:00:00 120 1606885200 true 10.31 0 10,31 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T04:00:00 2020-12-02T06:00:00 120 1606888800 true 10.48 0 10,48 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T05:00:00 2020-12-02T07:00:00 120 1606892400 true 10.71 0 10,71 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T06:00:00 2020-12-02T08:00:00 120 1606896000 true 10.99 0 10,99 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T07:00:00 2020-12-02T09:00:00 120 1606899600 true 11.29 0 11,29 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T08:00:00 2020-12-02T10:00:00 120 1606903200 true 11.62 0 11,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.0076 0 0,0076 mm mm true 76 0 76 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T09:00:00 2020-12-02T11:00:00 120 1606906800 true 11.98 0 11,98 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.009 0 0,009 mm mm true 75 0 75 % % true 1017.8 0 1017,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T10:00:00 2020-12-02T12:00:00 120 1606910400 true 12.21 0 12,21 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0.009 0 0,009 mm mm true 73 0 73 % % true 1017.4 0 1017,4 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T11:00:00 2020-12-02T13:00:00 120 1606914000 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T12:00:00 2020-12-02T14:00:00 120 1606917600 true 12.39 0 12,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 71 0 71 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T13:00:00 2020-12-02T15:00:00 120 1606921200 true 12.32 0 12,32 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.36 0 0,36 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T14:00:00 2020-12-02T16:00:00 120 1606924800 true 12.27 0 12,27 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T15:00:00 2020-12-02T17:00:00 120 1606928400 true 12.25 0 12,25 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.97 0 0,97 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T16:00:00 2020-12-02T18:00:00 120 1606932000 true 12.18 0 12,18 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T17:00:00 2020-12-02T19:00:00 120 1606935600 true 12.08 0 12,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1016.8 0 1016,8 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T18:00:00 2020-12-02T20:00:00 120 1606939200 true 12.01 0 12,01 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T19:00:00 2020-12-02T21:00:00 120 1606942800 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T20:00:00 2020-12-02T22:00:00 120 1606946400 true 11.96 0 11,96 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-12-02T17:09:00 2020-12-02T07:26:00 2020-12-02T21:00:00 2020-12-02T23:00:00 120 1606950000 true 11.88 0 11,88 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NE10.png true 0.0052 0 0,0052 mm mm true 84 0 84 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 1 0 1 % % 2020-12-01T22:00:00 2020-12-02T00:00:00 120 1606867200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-12-02T05:26:00 2020-12-02T07:26:00 120 1606893960 2020-12-02T15:09:00 2020-12-02T17:09:00 120 1606928940 true 0.0092 0 0,0092 mm mm true 0.42 0 0,42 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

15°c

windy

BF 5

deltiokairou

Διάσπαρτα στο Σαρωνικό και φτάνοντας μέχρι την είσοδο του Αργολικού κόλπου, τα νησιά και οι ακτές της περιοχής του Αργοσαρωνικού αποτελούν εξαιρετικά δημοφιλείς προορισμούς χάρη στη μικρή τους απόσταση από την Αθήνα.