Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

0 2334 false 1 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 0.0 true 16 0 16 °C °C true 1017 0 1017 mb mb true 61 0 61 % % 2020-02-25T16:00:00 2020-02-25T18:00:00 120 1582653600 0 true 2 0 2 BF BF Βορειοδυτικός πολύ ασθενής - 2 BF NNW false false false 0 0 NW10.png Αίθριος Clear 0 Τρίτη false 1 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 true 17.52 0 17,52 °C °C true 13.5 0 13,5 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF Βόρειος πολύ ασθενής - 2 BF N false false false 0 0 N10.png Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T13:00:00 2020-02-25T15:00:00 120 1582642800 true 17.24 0 17,24 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T14:00:00 2020-02-25T16:00:00 120 1582646400 true 17.13 0 17,13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T15:00:00 2020-02-25T17:00:00 120 1582650000 true 16.75 0 16,75 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T16:00:00 2020-02-25T18:00:00 120 1582653600 true 16.08 0 16,08 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T17:00:00 2020-02-25T19:00:00 120 1582657200 true 15.36 0 15,36 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T18:00:00 2020-02-25T20:00:00 120 1582660800 true 14.8 0 14,8 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 66 0 66 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T19:00:00 2020-02-25T21:00:00 120 1582664400 true 14.45 0 14,45 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1017.3 0 1017,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T20:00:00 2020-02-25T22:00:00 120 1582668000 true 14.23 0 14,23 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1017 0 1017 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-25T18:10:00 2020-02-25T06:57:00 2020-02-25T21:00:00 2020-02-25T23:00:00 120 1582671600 true 14.15 0 14,15 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0 0 0 % % 2020-02-24T22:00:00 2020-02-25T00:00:00 120 1582588800 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-25T04:57:00 2020-02-25T06:57:00 120 1582613820 2020-02-25T16:10:00 2020-02-25T18:10:00 120 1582654200 true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 0 0 0 % % 1 Τετάρτη false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 true 16.88 0 16,88 °C °C true 13.95 0 13,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SW false false false 0 0 SW20.png Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-25T22:00:00 2020-02-26T00:00:00 120 1582675200 true 14.22 0 14,22 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-25T23:00:00 2020-02-26T01:00:00 120 1582678800 true 14.39 0 14,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T00:00:00 2020-02-26T02:00:00 120 1582682400 true 14.56 0 14,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T01:00:00 2020-02-26T03:00:00 120 1582686000 true 14.66 0 14,66 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T02:00:00 2020-02-26T04:00:00 120 1582689600 true 14.76 0 14,76 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T03:00:00 2020-02-26T05:00:00 120 1582693200 true 14.85 0 14,85 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.07 0 0,07 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T04:00:00 2020-02-26T06:00:00 120 1582696800 true 14.95 0 14,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.4 0 1013,4 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T05:00:00 2020-02-26T07:00:00 120 1582700400 true 15.07 0 15,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.05 0 0,05 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T06:00:00 2020-02-26T08:00:00 120 1582704000 true 15.27 0 15,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T07:00:00 2020-02-26T09:00:00 120 1582707600 true 15.61 0 15,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 86 0 86 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T08:00:00 2020-02-26T10:00:00 120 1582711200 true 16.05 0 16,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T09:00:00 2020-02-26T11:00:00 120 1582714800 true 16.43 0 16,43 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T10:00:00 2020-02-26T12:00:00 120 1582718400 true 16.59 0 16,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T11:00:00 2020-02-26T13:00:00 120 1582722000 true 16.55 0 16,55 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T12:00:00 2020-02-26T14:00:00 120 1582725600 true 16.49 0 16,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 81 0 81 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T13:00:00 2020-02-26T15:00:00 120 1582729200 true 16.39 0 16,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.8 0 1012,8 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T14:00:00 2020-02-26T16:00:00 120 1582732800 true 16.32 0 16,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T15:00:00 2020-02-26T17:00:00 120 1582736400 true 16.27 0 16,27 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T16:00:00 2020-02-26T18:00:00 120 1582740000 true 16.22 0 16,22 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T17:00:00 2020-02-26T19:00:00 120 1582743600 true 16.25 0 16,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T18:00:00 2020-02-26T20:00:00 120 1582747200 true 16.28 0 16,28 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.1 0 1012,1 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T19:00:00 2020-02-26T21:00:00 120 1582750800 true 16.29 0 16,29 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1012.2 0 1012,2 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T20:00:00 2020-02-26T22:00:00 120 1582754400 true 16.25 0 16,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.4 0 1012,4 mb mb true 0.92 0 0,92 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-26T18:11:00 2020-02-26T06:56:00 2020-02-26T21:00:00 2020-02-26T23:00:00 120 1582758000 true 16.17 0 16,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.6 0 1012,6 mb mb true 1 0 1 % % 2020-02-25T22:00:00 2020-02-26T00:00:00 120 1582675200 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-02-26T04:56:00 2020-02-26T06:56:00 120 1582700160 2020-02-26T16:11:00 2020-02-26T18:11:00 120 1582740660 true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 0.25 0 0,25 % % 2 Πέμπτη false 2 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 true 18 0 18 °C °C true 13.99 0 13,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Νοτιοδυτικός μέτριος - 5 BF SW false false false 0 0 SW25.png Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-26T22:00:00 2020-02-27T00:00:00 120 1582761600 true 16.09 0 16,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-26T23:00:00 2020-02-27T01:00:00 120 1582765200 true 16.02 0 16,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1012.3 0 1012,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T00:00:00 2020-02-27T02:00:00 120 1582768800 true 15.97 0 15,97 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 83 0 83 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 1 0 1 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T01:00:00 2020-02-27T03:00:00 120 1582772400 true 16.01 0 16,01 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.9 0 1011,9 mb mb true 0.8 0 0,8 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T02:00:00 2020-02-27T04:00:00 120 1582776000 true 16.03 0 16,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0 0 0 mm mm true 85 0 85 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T03:00:00 2020-02-27T05:00:00 120 1582779600 true 16.07 0 16,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.35 0 0,35 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T04:00:00 2020-02-27T06:00:00 120 1582783200 true 16.14 0 16,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.33 0 0,33 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T05:00:00 2020-02-27T07:00:00 120 1582786800 true 16.26 0 16,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T06:00:00 2020-02-27T08:00:00 120 1582790400 true 16.44 0 16,44 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 S20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 86 0 86 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T07:00:00 2020-02-27T09:00:00 120 1582794000 true 16.86 0 16,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1011.4 0 1011,4 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T08:00:00 2020-02-27T10:00:00 120 1582797600 true 17.38 0 17,38 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T09:00:00 2020-02-27T11:00:00 120 1582801200 true 17.72 0 17,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1011.2 0 1011,2 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T10:00:00 2020-02-27T12:00:00 120 1582804800 true 17.51 0 17,51 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 82 0 82 % % true 1011 0 1011 mb mb true 1 0 1 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T11:00:00 2020-02-27T13:00:00 120 1582808400 true 17.17 0 17,17 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.6 0 1010,6 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Ανεμώδης και συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T12:00:00 2020-02-27T14:00:00 120 1582812000 true 16.89 0 16,89 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 0 0 0 mm mm true 84 0 84 % % true 1010.3 0 1010,3 mb mb true 0.95 0 0,95 % % Ανεμώδης και νεφώσεις κατά περιόδους false 50 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T13:00:00 2020-02-27T15:00:00 120 1582815600 true 16.77 0 16,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 0 0 0 mm mm true 81 0 81 % % true 1010.5 0 1010,5 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T14:00:00 2020-02-27T16:00:00 120 1582819200 true 16.69 0 16,69 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 W30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1010.7 0 1010,7 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T15:00:00 2020-02-27T17:00:00 120 1582822800 true 16.68 0 16,68 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1011.1 0 1011,1 mb mb true 0.26 0 0,26 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T16:00:00 2020-02-27T18:00:00 120 1582826400 true 16.52 0 16,52 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1011.6 0 1011,6 mb mb true 0.24 0 0,24 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T17:00:00 2020-02-27T19:00:00 120 1582830000 true 16.21 0 16,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 65 0 65 % % true 1012.5 0 1012,5 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T18:00:00 2020-02-27T20:00:00 120 1582833600 true 15.81 0 15,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0182 0 0,0182 mm mm true 63 0 63 % % true 1013 0 1013 mb mb true 0.27 0 0,27 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T19:00:00 2020-02-27T21:00:00 120 1582837200 true 15.4 0 15,4 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0.0117 0 0,0117 mm mm true 60 0 60 % % true 1013.7 0 1013,7 mb mb true 0.2 0 0,2 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T20:00:00 2020-02-27T22:00:00 120 1582840800 true 14.97 0 14,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1014.2 0 1014,2 mb mb true 0.11 0 0,11 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-27T18:12:00 2020-02-27T06:54:00 2020-02-27T21:00:00 2020-02-27T23:00:00 120 1582844400 true 14.59 0 14,59 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1014.6 0 1014,6 mb mb true 0.04 0 0,04 % % 2020-02-26T22:00:00 2020-02-27T00:00:00 120 1582761600 Ανεμώδης το απόγευμα. Windy in the afternoon. 2020-02-27T04:54:00 2020-02-27T06:54:00 120 1582786440 2020-02-27T16:12:00 2020-02-27T18:12:00 120 1582827120 true 0.0182 0 0,0182 mm mm true 0.56 0 0,56 % % 3 Παρασκευή false 2 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 true 16.29 0 16,29 °C °C true 12.74 0 12,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Δυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF W false false false 0 0 W20.png Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-27T22:00:00 2020-02-28T00:00:00 120 1582848000 true 14.26 0 14,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.000000000000007 0 56 % % true 1015 0 1015 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-27T23:00:00 2020-02-28T01:00:00 120 1582851600 true 14 0 14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 60 0 60 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T00:00:00 2020-02-28T02:00:00 120 1582855200 true 13.78 0 13,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.6 0 1015,6 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T01:00:00 2020-02-28T03:00:00 120 1582858800 true 13.55 0 13,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T02:00:00 2020-02-28T04:00:00 120 1582862400 true 13.32 0 13,32 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T03:00:00 2020-02-28T05:00:00 120 1582866000 true 13.14 0 13,14 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.9 0 1014,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T04:00:00 2020-02-28T06:00:00 120 1582869600 true 13.03 0 13,03 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1015.4 0 1015,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T05:00:00 2020-02-28T07:00:00 120 1582873200 true 13.02 0 13,02 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T06:00:00 2020-02-28T08:00:00 120 1582876800 true 13.17 0 13,17 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 W10.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 67 0 67 % % true 1016.1 0 1016,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T07:00:00 2020-02-28T09:00:00 120 1582880400 true 13.61 0 13,61 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 NW10.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1016 0 1016 mb mb true 0.23 0 0,23 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T08:00:00 2020-02-28T10:00:00 120 1582884000 true 14.18 0 14,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 S15.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T09:00:00 2020-02-28T11:00:00 120 1582887600 true 14.58 0 14,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.8 0 1015,8 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T10:00:00 2020-02-28T12:00:00 120 1582891200 true 14.65 0 14,65 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 W15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.5 0 1015,5 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T11:00:00 2020-02-28T13:00:00 120 1582894800 true 14.62 0 14,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T12:00:00 2020-02-28T14:00:00 120 1582898400 true 14.66 0 14,66 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 62 0 62 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T13:00:00 2020-02-28T15:00:00 120 1582902000 true 14.78 0 14,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T14:00:00 2020-02-28T16:00:00 120 1582905600 true 14.98 0 14,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1013.5 0 1013,5 mb mb true 0.45 0 0,45 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T15:00:00 2020-02-28T17:00:00 120 1582909200 true 15.26 0 15,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1013.2 0 1013,2 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T16:00:00 2020-02-28T18:00:00 120 1582912800 true 15.44 0 15,44 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1013.1 0 1013,1 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T17:00:00 2020-02-28T19:00:00 120 1582916400 true 15.53 0 15,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T18:00:00 2020-02-28T20:00:00 120 1582920000 true 15.59 0 15,59 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 SW30.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.13 0 0,13 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T19:00:00 2020-02-28T21:00:00 120 1582923600 true 15.77 0 15,77 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 W30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.08 0 0,08 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T20:00:00 2020-02-28T22:00:00 120 1582927200 true 15.96 0 15,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.03 0 0,03 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-28T18:13:00 2020-02-28T06:53:00 2020-02-28T21:00:00 2020-02-28T23:00:00 120 1582930800 true 16 0 16 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 W25.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1013.6 0 1013,6 mb mb true 0 0 0 % % 2020-02-27T22:00:00 2020-02-28T00:00:00 120 1582848000 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-02-28T04:53:00 2020-02-28T06:53:00 120 1582872780 2020-02-28T16:13:00 2020-02-28T18:13:00 120 1582913580 true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 0.26 0 0,26 % % 4 Σάββατο false 2 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 true 16.08 0 16,08 °C °C true 11.86 0 11,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Βορειοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF NNW false false false 0 0 NW20.png Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-28T22:00:00 2020-02-29T00:00:00 120 1582934400 true 15.8 0 15,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 S25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-28T23:00:00 2020-02-29T01:00:00 120 1582938000 true 15.46 0 15,46 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NE25.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1014.5 0 1014,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T00:00:00 2020-02-29T02:00:00 120 1582941600 true 15.04 0 15,04 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0064 0 0,0064 mm mm true 66 0 66 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T01:00:00 2020-02-29T03:00:00 120 1582945200 true 14.49 0 14,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0057 0 0,0057 mm mm true 64 0 64 % % true 1015.1 0 1015,1 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T02:00:00 2020-02-29T04:00:00 120 1582948800 true 13.81 0 13,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0116 0 0,0116 mm mm true 63 0 63 % % true 1015.7 0 1015,7 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T03:00:00 2020-02-29T05:00:00 120 1582952400 true 13.3 0 13,3 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0182 0 0,0182 mm mm true 62 0 62 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T04:00:00 2020-02-29T06:00:00 120 1582956000 true 13.05 0 13,05 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NW30.png true 0.0116 0 0,0116 mm mm true 61 0 61 % % true 1016.9 0 1016,9 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T05:00:00 2020-02-29T07:00:00 120 1582959600 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1017.5 0 1017,5 mb mb true 0.4 0 0,4 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T06:00:00 2020-02-29T08:00:00 120 1582963200 true 12.95 0 12,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T07:00:00 2020-02-29T09:00:00 120 1582966800 true 13 0 13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T08:00:00 2020-02-29T10:00:00 120 1582970400 true 13.06 0 13,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T09:00:00 2020-02-29T11:00:00 120 1582974000 true 13.09 0 13,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 63 0 63 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T10:00:00 2020-02-29T12:00:00 120 1582977600 true 13.02 0 13,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T11:00:00 2020-02-29T13:00:00 120 1582981200 true 13 0 13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T12:00:00 2020-02-29T14:00:00 120 1582984800 true 13.05 0 13,05 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.37 0 0,37 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T13:00:00 2020-02-29T15:00:00 120 1582988400 true 13.09 0 13,09 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T14:00:00 2020-02-29T16:00:00 120 1582992000 true 13.19 0 13,19 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.1 0 0,1 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T15:00:00 2020-02-29T17:00:00 120 1582995600 true 13.26 0 13,26 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T16:00:00 2020-02-29T18:00:00 120 1582999200 true 13.18 0 13,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T17:00:00 2020-02-29T19:00:00 120 1583002800 true 13 0 13 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T18:00:00 2020-02-29T20:00:00 120 1583006400 true 12.78 0 12,78 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 N15.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1021.2 0 1021,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T19:00:00 2020-02-29T21:00:00 120 1583010000 true 12.59 0 12,59 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T20:00:00 2020-02-29T22:00:00 120 1583013600 true 12.43 0 12,43 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 51 0 51 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-02-29T18:14:00 2020-02-29T06:52:00 2020-02-29T21:00:00 2020-02-29T23:00:00 120 1583017200 true 12.29 0 12,29 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 N10.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1022.1 0 1022,1 mb mb true 0 0 0 % % 2020-02-28T22:00:00 2020-02-29T00:00:00 120 1582934400 Αραιή συννεφιά όλη την ημέρα. Partly cloudy throughout the day. 2020-02-29T04:52:00 2020-02-29T06:52:00 120 1582959120 2020-02-29T16:14:00 2020-02-29T18:14:00 120 1583000040 true 0.0182 0 0,0182 mm mm true 0.19 0 0,19 % % 5 Κυριακή false 2 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 true 16.18 0 16,18 °C °C true 11.51 0 11,51 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Νοτιοδυτικός ασθενής - 3 BF SW false false false 0 0 SW15.png Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-02-29T22:00:00 2020-03-01T00:00:00 120 1583020800 true 12.13 0 12,13 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1021.9 0 1021,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-02-29T23:00:00 2020-03-01T01:00:00 120 1583024400 true 12.03 0 12,03 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 50 0 50 % % true 1021.5 0 1021,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T00:00:00 2020-03-01T02:00:00 120 1583028000 true 11.97 0 11,97 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NW05.png true 0 0 0 mm mm true 52 0 52 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T01:00:00 2020-03-01T03:00:00 120 1583031600 true 11.92 0 11,92 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 NE05.png true 0 0 0 mm mm true 53 0 53 % % true 1020.3 0 1020,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T02:00:00 2020-03-01T04:00:00 120 1583035200 true 11.82 0 11,82 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SE05.png true 0 0 0 mm mm true 55.000000000000007 0 55 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T03:00:00 2020-03-01T05:00:00 120 1583038800 true 11.8 0 11,8 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 56.999999999999993 0 57 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T04:00:00 2020-03-01T06:00:00 120 1583042400 true 11.98 0 11,98 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 59 0 59 % % true 1019.7 0 1019,7 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T05:00:00 2020-03-01T07:00:00 120 1583046000 true 12.32 0 12,32 °C °C 0 true 1 0 1 BF BF BF σχεδόν άπνοια - 1 BF BF false false false 0 0 SW05.png true 0 0 0 mm mm true 61 0 61 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 1 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T06:00:00 2020-03-01T08:00:00 120 1583049600 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1020.1 0 1020,1 mb mb true 0.17 0 0,17 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T07:00:00 2020-03-01T09:00:00 120 1583053200 true 13.39 0 13,39 °C °C 0 true 2 0 2 BF BF BF πολύ ασθενής - 2 BF BF false false false 0 0 SW10.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T08:00:00 2020-03-01T10:00:00 120 1583056800 true 14.07 0 14,07 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 0.77 0 0,77 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T09:00:00 2020-03-01T11:00:00 120 1583060400 true 14.62 0 14,62 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 67 0 67 % % true 1020.9 0 1020,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T10:00:00 2020-03-01T12:00:00 120 1583064000 true 14.92 0 14,92 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T11:00:00 2020-03-01T13:00:00 120 1583067600 true 15.17 0 15,17 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 SW15.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T12:00:00 2020-03-01T14:00:00 120 1583071200 true 15.42 0 15,42 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T13:00:00 2020-03-01T15:00:00 120 1583074800 true 15.62 0 15,62 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.86 0 0,86 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T14:00:00 2020-03-01T16:00:00 120 1583078400 true 15.75 0 15,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.82 0 0,82 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T15:00:00 2020-03-01T17:00:00 120 1583082000 true 15.9 0 15,9 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.78 0 0,78 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T16:00:00 2020-03-01T18:00:00 120 1583085600 true 15.86 0 15,86 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1017.6 0 1017,6 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T17:00:00 2020-03-01T19:00:00 120 1583089200 true 15.74 0 15,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1018.1 0 1018,1 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T18:00:00 2020-03-01T20:00:00 120 1583092800 true 15.64 0 15,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T19:00:00 2020-03-01T21:00:00 120 1583096400 true 15.67 0 15,67 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.3 0 1018,3 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T20:00:00 2020-03-01T22:00:00 120 1583100000 true 15.75 0 15,75 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.2 0 1018,2 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-01T18:15:00 2020-03-01T06:50:00 2020-03-01T21:00:00 2020-03-01T23:00:00 120 1583103600 true 15.8 0 15,8 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.9 0 1017,9 mb mb true 0.5 0 0,5 % % 2020-02-29T22:00:00 2020-03-01T00:00:00 120 1583020800 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-03-01T04:50:00 2020-03-01T06:50:00 120 1583045400 2020-03-01T16:15:00 2020-03-01T18:15:00 120 1583086500 true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 0.49 0 0,49 % % 6 Δευτέρα false 4 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 true 18.1 0 18,1 °C °C true 15.51 0 15,51 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF Νοτιοδυτικός σχεδόν μέτριος - 4 BF SW false false false 0 0 SW20.png Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-01T22:00:00 2020-03-02T00:00:00 120 1583107200 true 15.82 0 15,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.7 0 1017,7 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-01T23:00:00 2020-03-02T01:00:00 120 1583110800 true 15.85 0 15,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1017.1 0 1017,1 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T00:00:00 2020-03-02T02:00:00 120 1583114400 true 15.88 0 15,88 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.7 0 1016,7 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T01:00:00 2020-03-02T03:00:00 120 1583118000 true 15.82 0 15,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T02:00:00 2020-03-02T04:00:00 120 1583121600 true 15.78 0 15,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.6 0 1016,6 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T03:00:00 2020-03-02T05:00:00 120 1583125200 true 15.79 0 15,79 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T04:00:00 2020-03-02T06:00:00 120 1583128800 true 15.87 0 15,87 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T05:00:00 2020-03-02T07:00:00 120 1583132400 true 16.02 0 16,02 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T06:00:00 2020-03-02T08:00:00 120 1583136000 true 16.24 0 16,24 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 80 0 80 % % true 1016.2 0 1016,2 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T07:00:00 2020-03-02T09:00:00 120 1583139600 true 16.58 0 16,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1016.3 0 1016,3 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T08:00:00 2020-03-02T10:00:00 120 1583143200 true 16.99 0 16,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1016.5 0 1016,5 mb mb true 0.91 0 0,91 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T09:00:00 2020-03-02T11:00:00 120 1583146800 true 17.3 0 17,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1016.4 0 1016,4 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T10:00:00 2020-03-02T12:00:00 120 1583150400 true 17.49 0 17,49 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.9 0 1015,9 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T11:00:00 2020-03-02T13:00:00 120 1583154000 true 17.7 0 17,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1015.3 0 1015,3 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T12:00:00 2020-03-02T14:00:00 120 1583157600 true 17.82 0 17,82 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1014.7 0 1014,7 mb mb true 1 0 1 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T13:00:00 2020-03-02T15:00:00 120 1583161200 true 17.74 0 17,74 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.99 0 0,99 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T14:00:00 2020-03-02T16:00:00 120 1583164800 true 17.57 0 17,57 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1014.1 0 1014,1 mb mb true 0.98 0 0,98 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T15:00:00 2020-03-02T17:00:00 120 1583168400 true 17.46 0 17,46 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 78 0 78 % % true 1013.9 0 1013,9 mb mb true 0.96 0 0,96 % % Συννεφιά false 4 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T16:00:00 2020-03-02T18:00:00 120 1583172000 true 17.39 0 17,39 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 79 0 79 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.89 0 0,89 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T17:00:00 2020-03-02T19:00:00 120 1583175600 true 17.21 0 17,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T18:00:00 2020-03-02T20:00:00 120 1583179200 true 17.06 0 17,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 SW25.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1013.8 0 1013,8 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T19:00:00 2020-03-02T21:00:00 120 1583182800 true 17.03 0 17,03 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014 0 1014 mb mb true 0.43 0 0,43 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T20:00:00 2020-03-02T22:00:00 120 1583186400 true 17.07 0 17,07 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.3 0 1014,3 mb mb true 0.18 0 0,18 % % Αίθριος false 20 false 2020-03-02T18:16:00 2020-03-02T06:49:00 2020-03-02T21:00:00 2020-03-02T23:00:00 120 1583190000 true 17.06 0 17,06 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 SW20.png true 0 0 0 mm mm true 80 0 80 % % true 1014.4 0 1014,4 mb mb true 0.01 0 0,01 % % 2020-03-01T22:00:00 2020-03-02T00:00:00 120 1583107200 Συννεφιά όλη την ημέρα. Overcast throughout the day. 2020-03-02T04:49:00 2020-03-02T06:49:00 120 1583131740 2020-03-02T16:16:00 2020-03-02T18:16:00 120 1583172960 true 0.0053 0 0,0053 mm mm true 0.73 0 0,73 % %
sunny

Σήμερα

Αίθριος όλη την ημέρα.

16°c

windy

BF 2

deltiokairou

Το διασημότερο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου περιλαμβάνει μερικά από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Οι εκπληκτικές ακτές και οι εξαιρετικές αμμουδιές, η γοητευτική συνύπαρξη του λευκού και του μπλε στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής, τα νησιώτικα τραγούδια, η ζεστή φιλοξενία, τα γυμνά τοπία με τα έρημα ξωκλήσια κάνουν το ταξίδι στις Κυκλάδες αληθινά μοναδικό.