Προβολή κατηγορίας προορισμού

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια

ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

0 2334 false 2 false 2020-01-18T17:29:00 2020-01-18T07:31:00 0.0 true 12 0 12 °C °C true 1020 0 1020 mb mb true 73 0 73 % % 2020-01-18T13:00:00 2020-01-18T15:00:00 120 1579359600 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Νεφώσεις κατά περιόδους Mostly Cloudy 0 Σάββατο false 2 false 2020-01-18T17:29:00 2020-01-18T07:31:00 true 12.62 0 12,62 °C °C true 11.13 0 11,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-18T17:29:00 2020-01-18T07:31:00 2020-01-18T08:00:00 2020-01-18T10:00:00 120 1579341600 true 11.85 0 11,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0097 0 0,0097 mm mm true 77 0 77 % % true 1021.3 0 1021,3 mb mb true 0.6 0 0,6 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-18T17:29:00 2020-01-18T07:31:00 2020-01-18T09:00:00 2020-01-18T11:00:00 120 1579345200 true 12.1 0 12,1 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0106 0 0,0106 mm mm true 76 0 76 % % true 1021.1 0 1021,1 mb mb true 0.63 0 0,63 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-18T17:29:00 2020-01-18T07:31:00 2020-01-18T10:00:00 2020-01-18T12:00:00 120 1579348800 true 12.21 0 12,21 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0092 0 0,0092 mm mm true 75 0 75 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-18T17:29:00 2020-01-18T07:31:00 2020-01-18T11:00:00 2020-01-18T13:00:00 120 1579352400 true 12.18 0 12,18 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 74 0 74 % % true 1020 0 1020 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-18T17:29:00 2020-01-18T07:31:00 2020-01-18T12:00:00 2020-01-18T14:00:00 120 1579356000 true 12.2 0 12,2 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0101 0 0,0101 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.8 0 1019,8 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-18T17:29:00 2020-01-18T07:31:00 2020-01-18T13:00:00 2020-01-18T15:00:00 120 1579359600 true 12.31 0 12,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0089 0 0,0089 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-18T17:29:00 2020-01-18T07:31:00 2020-01-18T14:00:00 2020-01-18T16:00:00 120 1579363200 true 12.33 0 12,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.66 0 0,66 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-18T17:29:00 2020-01-18T07:31:00 2020-01-18T15:00:00 2020-01-18T17:00:00 120 1579366800 true 12.17 0 12,17 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.3 0 1019,3 mb mb true 0.64 0 0,64 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-18T17:29:00 2020-01-18T07:31:00 2020-01-18T16:00:00 2020-01-18T18:00:00 120 1579370400 true 12.06 0 12,06 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0079 0 0,0079 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-18T17:29:00 2020-01-18T07:31:00 2020-01-18T17:00:00 2020-01-18T19:00:00 120 1579374000 true 12.02 0 12,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0077 0 0,0077 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.65 0 0,65 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-18T17:29:00 2020-01-18T07:31:00 2020-01-18T18:00:00 2020-01-18T20:00:00 120 1579377600 true 12.01 0 12,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0082 0 0,0082 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.5 0 1019,5 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-18T17:29:00 2020-01-18T07:31:00 2020-01-18T19:00:00 2020-01-18T21:00:00 120 1579381200 true 12.01 0 12,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0097 0 0,0097 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-18T17:29:00 2020-01-18T07:31:00 2020-01-18T20:00:00 2020-01-18T22:00:00 120 1579384800 true 11.99 0 11,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0136 0 0,0136 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.68 0 0,68 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-18T17:29:00 2020-01-18T07:31:00 2020-01-18T21:00:00 2020-01-18T23:00:00 120 1579388400 true 11.91 0 11,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0163 0 0,0163 mm mm true 73 0 73 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.72 0 0,72 % % 2020-01-17T22:00:00 2020-01-18T00:00:00 120 1579305600 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-01-18T05:31:00 2020-01-18T07:31:00 120 1579332660 2020-01-18T15:29:00 2020-01-18T17:29:00 120 1579368540 true 0.0222 0 0,0222 mm mm true 0.68 0 0,68 % % 1 Κυριακή false 2 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 true 12.06 0 12,06 °C °C true 10.76 0 10,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-18T22:00:00 2020-01-19T00:00:00 120 1579392000 true 11.78 0 11,78 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0123 0 0,0123 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-18T23:00:00 2020-01-19T01:00:00 120 1579395600 true 11.72 0 11,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.1 0 1019,1 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T00:00:00 2020-01-19T02:00:00 120 1579399200 true 11.57 0 11,57 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0334 0 0,0334 mm mm true 74 0 74 % % true 1019.2 0 1019,2 mb mb true 0.81 0 0,81 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T01:00:00 2020-01-19T03:00:00 120 1579402800 true 11.42 0 11,42 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.05 0 0,05 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.9 0 1018,9 mb mb true 0.76 0 0,76 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T02:00:00 2020-01-19T04:00:00 120 1579406400 true 11.39 0 11,39 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0334 0 0,0334 mm mm true 75 0 75 % % true 1018.5 0 1018,5 mb mb true 0.74 0 0,74 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T03:00:00 2020-01-19T05:00:00 120 1579410000 true 11.36 0 11,36 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0211 0 0,0211 mm mm true 76 0 76 % % true 1018.4 0 1018,4 mb mb true 0.69 0 0,69 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T04:00:00 2020-01-19T06:00:00 120 1579413600 true 11.33 0 11,33 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0144 0 0,0144 mm mm true 77 0 77 % % true 1018.8 0 1018,8 mb mb true 0.61 0 0,61 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T05:00:00 2020-01-19T07:00:00 120 1579417200 true 11.3 0 11,3 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0078 0 0,0078 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.4 0 1019,4 mb mb true 0.7 0 0,7 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T06:00:00 2020-01-19T08:00:00 120 1579420800 true 11.26 0 11,26 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0205 0 0,0205 mm mm true 78 0 78 % % true 1019.6 0 1019,6 mb mb true 0.71 0 0,71 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T07:00:00 2020-01-19T09:00:00 120 1579424400 true 11.35 0 11,35 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0133 0 0,0133 mm mm true 77 0 77 % % true 1019.9 0 1019,9 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T08:00:00 2020-01-19T10:00:00 120 1579428000 true 11.53 0 11,53 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.011 0 0,011 mm mm true 75 0 75 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.72 0 0,72 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T09:00:00 2020-01-19T11:00:00 120 1579431600 true 11.7 0 11,7 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0168 0 0,0168 mm mm true 73 0 73 % % true 1020.7 0 1020,7 mb mb true 0.9 0 0,9 % % Συννεφιά false 4 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T10:00:00 2020-01-19T12:00:00 120 1579435200 true 11.77 0 11,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0326 0 0,0326 mm mm true 71 0 71 % % true 1020.6 0 1020,6 mb mb true 0.88 0 0,88 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T11:00:00 2020-01-19T13:00:00 120 1579438800 true 11.61 0 11,61 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0297 0 0,0297 mm mm true 70 0 70 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.75 0 0,75 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T12:00:00 2020-01-19T14:00:00 120 1579442400 true 11.5 0 11,5 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0205 0 0,0205 mm mm true 69 0 69 % % true 1020.4 0 1020,4 mb mb true 0.84 0 0,84 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T13:00:00 2020-01-19T15:00:00 120 1579446000 true 11.41 0 11,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1021 0 1021 mb mb true 0.79 0 0,79 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 2 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T14:00:00 2020-01-19T16:00:00 120 1579449600 true 11.34 0 11,34 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1020.5 0 1020,5 mb mb true 0.67 0 0,67 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T15:00:00 2020-01-19T17:00:00 120 1579453200 true 11.23 0 11,23 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1022 0 1022 mb mb true 0.57 0 0,57 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T16:00:00 2020-01-19T18:00:00 120 1579456800 true 11.14 0 11,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1022.6 0 1022,6 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T17:00:00 2020-01-19T19:00:00 120 1579460400 true 11.09 0 11,09 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0055 0 0,0055 mm mm true 70 0 70 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T18:00:00 2020-01-19T20:00:00 120 1579464000 true 11.03 0 11,03 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0108 0 0,0108 mm mm true 71 0 71 % % true 1023.7 0 1023,7 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T19:00:00 2020-01-19T21:00:00 120 1579467600 true 11.05 0 11,05 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0111 0 0,0111 mm mm true 71 0 71 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T20:00:00 2020-01-19T22:00:00 120 1579471200 true 11.13 0 11,13 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.009 0 0,009 mm mm true 72 0 72 % % true 1024.8 0 1024,8 mb mb true 0.58 0 0,58 % % Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-19T17:30:00 2020-01-19T07:31:00 2020-01-19T21:00:00 2020-01-19T23:00:00 120 1579474800 true 11.12 0 11,12 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0084 0 0,0084 mm mm true 73 0 73 % % true 1025.2 0 1025,2 mb mb true 0.63 0 0,63 % % 2020-01-18T22:00:00 2020-01-19T00:00:00 120 1579392000 Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα. Mostly cloudy throughout the day. 2020-01-19T05:31:00 2020-01-19T07:31:00 120 1579419060 2020-01-19T15:30:00 2020-01-19T17:30:00 120 1579455000 true 0.05 0 0,05 mm mm true 0.69 0 0,69 % % 2 Δευτέρα false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 true 11.47 0 11,47 °C °C true 9.75 0 9,75 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Νεφώσεις κατά περιόδους false 21 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 true 11.07 0 11,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0113 0 0,0113 mm mm true 73 0 73 % % true 1025.6 0 1025,6 mb mb true 0.62 0 0,62 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-19T23:00:00 2020-01-20T01:00:00 120 1579482000 true 11 0 11 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0112 0 0,0112 mm mm true 74 0 74 % % true 1025.9 0 1025,9 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T00:00:00 2020-01-20T02:00:00 120 1579485600 true 10.94 0 10,94 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0095 0 0,0095 mm mm true 74 0 74 % % true 1026.5 0 1026,5 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T01:00:00 2020-01-20T03:00:00 120 1579489200 true 10.75 0 10,75 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1027 0 1027 mb mb true 0.56 0 0,56 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T02:00:00 2020-01-20T04:00:00 120 1579492800 true 10.56 0 10,56 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1027.3 0 1027,3 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T03:00:00 2020-01-20T05:00:00 120 1579496400 true 10.41 0 10,41 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1027.8 0 1027,8 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T04:00:00 2020-01-20T06:00:00 120 1579500000 true 10.31 0 10,31 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1028 0 1028 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Αραιή συννεφιά false 21 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T05:00:00 2020-01-20T07:00:00 120 1579503600 true 10.32 0 10,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1028.7 0 1028,7 mb mb true 0.41 0 0,41 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T06:00:00 2020-01-20T08:00:00 120 1579507200 true 10.41 0 10,41 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T07:00:00 2020-01-20T09:00:00 120 1579510800 true 10.58 0 10,58 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0053 0 0,0053 mm mm true 73 0 73 % % true 1030.6 0 1030,6 mb mb true 0.48 0 0,48 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T08:00:00 2020-01-20T10:00:00 120 1579514400 true 10.81 0 10,81 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0146 0 0,0146 mm mm true 72 0 72 % % true 1031.2 0 1031,2 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T09:00:00 2020-01-20T11:00:00 120 1579518000 true 11.02 0 11,02 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0273 0 0,0273 mm mm true 71 0 71 % % true 1032 0 1032 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Αραιή συννεφιά false 2 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T10:00:00 2020-01-20T12:00:00 120 1579521600 true 11.15 0 11,15 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0218 0 0,0218 mm mm true 70 0 70 % % true 1032 0 1032 mb mb true 0.54 0 0,54 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T11:00:00 2020-01-20T13:00:00 120 1579525200 true 11.19 0 11,19 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.012 0 0,012 mm mm true 69 0 69 % % true 1031.9 0 1031,9 mb mb true 0.49 0 0,49 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T12:00:00 2020-01-20T14:00:00 120 1579528800 true 11.11 0 11,11 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.008 0 0,008 mm mm true 70 0 70 % % true 1032.3 0 1032,3 mb mb true 0.47 0 0,47 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T13:00:00 2020-01-20T15:00:00 120 1579532400 true 10.98 0 10,98 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1032.7 0 1032,7 mb mb true 0.42 0 0,42 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T14:00:00 2020-01-20T16:00:00 120 1579536000 true 10.85 0 10,85 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1033 0 1033 mb mb true 0.28 0 0,28 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T15:00:00 2020-01-20T17:00:00 120 1579539600 true 10.75 0 10,75 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1033.3 0 1033,3 mb mb true 0.25 0 0,25 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T16:00:00 2020-01-20T18:00:00 120 1579543200 true 10.71 0 10,71 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1033.8 0 1033,8 mb mb true 0.29 0 0,29 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T17:00:00 2020-01-20T19:00:00 120 1579546800 true 10.71 0 10,71 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 74 0 74 % % true 1034.3 0 1034,3 mb mb true 0.53 0 0,53 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T18:00:00 2020-01-20T20:00:00 120 1579550400 true 10.66 0 10,66 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.024 0 0,024 mm mm true 74 0 74 % % true 1034.4 0 1034,4 mb mb true 0.59 0 0,59 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T19:00:00 2020-01-20T21:00:00 120 1579554000 true 10.47 0 10,47 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0342 0 0,0342 mm mm true 75 0 75 % % true 1034.7 0 1034,7 mb mb true 0.51 0 0,51 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T20:00:00 2020-01-20T22:00:00 120 1579557600 true 10.32 0 10,32 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0225 0 0,0225 mm mm true 75 0 75 % % true 1035 0 1035 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-20T17:31:00 2020-01-20T07:30:00 2020-01-20T21:00:00 2020-01-20T23:00:00 120 1579561200 true 10.22 0 10,22 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0121 0 0,0121 mm mm true 74 0 74 % % true 1035.2 0 1035,2 mb mb true 0.34 0 0,34 % % 2020-01-19T22:00:00 2020-01-20T00:00:00 120 1579478400 Ανεμώδης από το απόγευμα. Windy starting in the afternoon. 2020-01-20T05:30:00 2020-01-20T07:30:00 120 1579505400 2020-01-20T15:31:00 2020-01-20T17:31:00 120 1579541460 true 0.0342 0 0,0342 mm mm true 0.47 0 0,47 % % 3 Τρίτη false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 true 11.89 0 11,89 °C °C true 9.21 0 9,21 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF Βόρειος ισχυρός - 6 BF N false false false 0 0 N30.png Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 true 10.02 0 10,02 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0106 0 0,0106 mm mm true 74 0 74 % % true 1035.1 0 1035,1 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-20T23:00:00 2020-01-21T01:00:00 120 1579568400 true 9.86 0 9,86 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0093 0 0,0093 mm mm true 74 0 74 % % true 1034.9 0 1034,9 mb mb true 0.34 0 0,34 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T00:00:00 2020-01-21T02:00:00 120 1579572000 true 9.6 0 9,6 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.011 0 0,011 mm mm true 74 0 74 % % true 1035.4 0 1035,4 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T01:00:00 2020-01-21T03:00:00 120 1579575600 true 9.51 0 9,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0187 0 0,0187 mm mm true 75 0 75 % % true 1035.1 0 1035,1 mb mb true 0.5 0 0,5 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T02:00:00 2020-01-21T04:00:00 120 1579579200 true 9.52 0 9,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0382 0 0,0382 mm mm true 76 0 76 % % true 1035 0 1035 mb mb true 0.52 0 0,52 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T03:00:00 2020-01-21T05:00:00 120 1579582800 true 9.58 0 9,58 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0248 0 0,0248 mm mm true 76 0 76 % % true 1034.9 0 1034,9 mb mb true 0.46 0 0,46 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T04:00:00 2020-01-21T06:00:00 120 1579586400 true 9.59 0 9,59 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1035.2 0 1035,2 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T05:00:00 2020-01-21T07:00:00 120 1579590000 true 9.55 0 9,55 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 76 0 76 % % true 1035.3 0 1035,3 mb mb true 0.44 0 0,44 % % Ανεμώδης και αραιή συννεφιά false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T06:00:00 2020-01-21T08:00:00 120 1579593600 true 9.49 0 9,49 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 NE30.png true 0.0116 0 0,0116 mm mm true 77 0 77 % % true 1035.2 0 1035,2 mb mb true 0.38 0 0,38 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T07:00:00 2020-01-21T09:00:00 120 1579597200 true 9.82 0 9,82 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1034.7 0 1034,7 mb mb true 0.09 0 0,09 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T08:00:00 2020-01-21T10:00:00 120 1579600800 true 10.04 0 10,04 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1035.4 0 1035,4 mb mb true 0.04 0 0,04 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T09:00:00 2020-01-21T11:00:00 120 1579604400 true 10.27 0 10,27 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 75 0 75 % % true 1035.4 0 1035,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T10:00:00 2020-01-21T12:00:00 120 1579608000 true 10.4 0 10,4 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1034.9 0 1034,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T11:00:00 2020-01-21T13:00:00 120 1579611600 true 10.51 0 10,51 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1033.6 0 1033,6 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T12:00:00 2020-01-21T14:00:00 120 1579615200 true 10.66 0 10,66 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1033 0 1033 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T13:00:00 2020-01-21T15:00:00 120 1579618800 true 10.74 0 10,74 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1032.7 0 1032,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T14:00:00 2020-01-21T16:00:00 120 1579622400 true 10.92 0 10,92 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1032.5 0 1032,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T15:00:00 2020-01-21T17:00:00 120 1579626000 true 11.01 0 11,01 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1032.3 0 1032,3 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T16:00:00 2020-01-21T18:00:00 120 1579629600 true 11.16 0 11,16 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1032.5 0 1032,5 mb mb true 0.01 0 0,01 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T17:00:00 2020-01-21T19:00:00 120 1579633200 true 11.34 0 11,34 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1032.5 0 1032,5 mb mb true 0.02 0 0,02 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T18:00:00 2020-01-21T20:00:00 120 1579636800 true 11.48 0 11,48 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 71 0 71 % % true 1032.2 0 1032,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T19:00:00 2020-01-21T21:00:00 120 1579640400 true 11.52 0 11,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 70 0 70 % % true 1032.1 0 1032,1 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T20:00:00 2020-01-21T22:00:00 120 1579644000 true 11.5 0 11,5 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 70 0 70 % % true 1031.9 0 1031,9 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-21T17:32:00 2020-01-21T07:30:00 2020-01-21T21:00:00 2020-01-21T23:00:00 120 1579647600 true 11.52 0 11,52 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1031.7 0 1031,7 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-20T22:00:00 2020-01-21T00:00:00 120 1579564800 Ανεμώδης όλη την ημέρα. Windy throughout the day. 2020-01-21T05:30:00 2020-01-21T07:30:00 120 1579591800 2020-01-21T15:32:00 2020-01-21T17:32:00 120 1579627920 true 0.0383 0 0,0383 mm mm true 0.16 0 0,16 % % 4 Τετάρτη false 1 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 true 13.36 0 13,36 °C °C true 11.31 0 11,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 true 11.61 0 11,61 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1031.2 0 1031,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-21T23:00:00 2020-01-22T01:00:00 120 1579654800 true 11.6 0 11,6 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1030.4 0 1030,4 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T00:00:00 2020-01-22T02:00:00 120 1579658400 true 11.59 0 11,59 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1030 0 1030 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T01:00:00 2020-01-22T03:00:00 120 1579662000 true 11.71 0 11,71 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T02:00:00 2020-01-22T04:00:00 120 1579665600 true 11.87 0 11,87 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1029.2 0 1029,2 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T03:00:00 2020-01-22T05:00:00 120 1579669200 true 12 0 12 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1029 0 1029 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T04:00:00 2020-01-22T06:00:00 120 1579672800 true 12.07 0 12,07 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1029.5 0 1029,5 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T05:00:00 2020-01-22T07:00:00 120 1579676400 true 12.13 0 12,13 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0 0 0 % % Ανεμώδης false 50 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T06:00:00 2020-01-22T08:00:00 120 1579680000 true 12.27 0 12,27 °C °C 0 true 6 0 6 BF BF BF ισχυρός - 6 BF BF false false false 0 0 N30.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 71 0 71 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T07:00:00 2020-01-22T09:00:00 120 1579683600 true 12.54 0 12,54 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 69 0 69 % % true 1029.6 0 1029,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T08:00:00 2020-01-22T10:00:00 120 1579687200 true 12.85 0 12,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 67 0 67 % % true 1029.8 0 1029,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T09:00:00 2020-01-22T11:00:00 120 1579690800 true 13.07 0 13,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 66 0 66 % % true 1029.7 0 1029,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T10:00:00 2020-01-22T12:00:00 120 1579694400 true 13.01 0 13,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 65 0 65 % % true 1029.1 0 1029,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T11:00:00 2020-01-22T13:00:00 120 1579698000 true 12.85 0 12,85 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 64 0 64 % % true 1028.3 0 1028,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T12:00:00 2020-01-22T14:00:00 120 1579701600 true 12.77 0 12,77 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 64 0 64 % % true 1027.7 0 1027,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T13:00:00 2020-01-22T15:00:00 120 1579705200 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 64 0 64 % % true 1027.3 0 1027,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T14:00:00 2020-01-22T16:00:00 120 1579708800 true 12.91 0 12,91 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1027.2 0 1027,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T15:00:00 2020-01-22T17:00:00 120 1579712400 true 12.99 0 12,99 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1026.8 0 1026,8 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T16:00:00 2020-01-22T18:00:00 120 1579716000 true 12.94 0 12,94 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1026.3 0 1026,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T17:00:00 2020-01-22T19:00:00 120 1579719600 true 12.83 0 12,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1026.2 0 1026,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T18:00:00 2020-01-22T20:00:00 120 1579723200 true 12.7 0 12,7 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1026 0 1026 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T19:00:00 2020-01-22T21:00:00 120 1579726800 true 12.6 0 12,6 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1026.3 0 1026,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T20:00:00 2020-01-22T22:00:00 120 1579730400 true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1026.4 0 1026,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-22T17:33:00 2020-01-22T07:29:00 2020-01-22T21:00:00 2020-01-22T23:00:00 120 1579734000 true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0072 0 0,0072 mm mm true 65 0 65 % % true 1026 0 1026 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-21T22:00:00 2020-01-22T00:00:00 120 1579651200 Ανεμώδης το πρωί. Windy in the morning. 2020-01-22T05:29:00 2020-01-22T07:29:00 120 1579678140 2020-01-22T15:33:00 2020-01-22T17:33:00 120 1579714380 true 0.0097 0 0,0097 mm mm true 0 0 0 % % 5 Πέμπτη false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 true 14.49 0 14,49 °C °C true 12.18 0 12,18 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF Βορειοδυτικός ασθενής - 3 BF NNW false false false 0 0 NW15.png Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 true 12.6 0 12,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 66 0 66 % % true 1025.7 0 1025,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-22T23:00:00 2020-01-23T01:00:00 120 1579741200 true 12.58 0 12,58 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 67 0 67 % % true 1025.4 0 1025,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T00:00:00 2020-01-23T02:00:00 120 1579744800 true 12.55 0 12,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 69 0 69 % % true 1025.1 0 1025,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T01:00:00 2020-01-23T03:00:00 120 1579748400 true 12.55 0 12,55 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1024.4 0 1024,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T02:00:00 2020-01-23T04:00:00 120 1579752000 true 12.6 0 12,6 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T03:00:00 2020-01-23T05:00:00 120 1579755600 true 12.59 0 12,59 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1023.4 0 1023,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T04:00:00 2020-01-23T06:00:00 120 1579759200 true 12.52 0 12,52 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1023.9 0 1023,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T05:00:00 2020-01-23T07:00:00 120 1579762800 true 12.45 0 12,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1024.2 0 1024,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T06:00:00 2020-01-23T08:00:00 120 1579766400 true 12.56 0 12,56 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 71 0 71 % % true 1024.3 0 1024,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T07:00:00 2020-01-23T09:00:00 120 1579770000 true 12.94 0 12,94 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 69 0 69 % % true 1024.6 0 1024,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T08:00:00 2020-01-23T10:00:00 120 1579773600 true 13.45 0 13,45 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 67 0 67 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T09:00:00 2020-01-23T11:00:00 120 1579777200 true 13.87 0 13,87 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 65 0 65 % % true 1025 0 1025 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T10:00:00 2020-01-23T12:00:00 120 1579780800 true 14.04 0 14,04 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T11:00:00 2020-01-23T13:00:00 120 1579784400 true 14.15 0 14,15 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1024.4 0 1024,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T12:00:00 2020-01-23T14:00:00 120 1579788000 true 14.21 0 14,21 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1024 0 1024 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T13:00:00 2020-01-23T15:00:00 120 1579791600 true 14.1 0 14,1 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 62 0 62 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T14:00:00 2020-01-23T16:00:00 120 1579795200 true 13.95 0 13,95 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1023.6 0 1023,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T15:00:00 2020-01-23T17:00:00 120 1579798800 true 13.8 0 13,8 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 65 0 65 % % true 1023.7 0 1023,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T16:00:00 2020-01-23T18:00:00 120 1579802400 true 13.61 0 13,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1023.9 0 1023,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T17:00:00 2020-01-23T19:00:00 120 1579806000 true 13.45 0 13,45 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1024.1 0 1024,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T18:00:00 2020-01-23T20:00:00 120 1579809600 true 13.33 0 13,33 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 72 0 72 % % true 1024.3 0 1024,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T19:00:00 2020-01-23T21:00:00 120 1579813200 true 13.27 0 13,27 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1024.5 0 1024,5 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T20:00:00 2020-01-23T22:00:00 120 1579816800 true 13.26 0 13,26 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1024.7 0 1024,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-23T17:35:00 2020-01-23T07:29:00 2020-01-23T21:00:00 2020-01-23T23:00:00 120 1579820400 true 13.25 0 13,25 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1024.8 0 1024,8 mb mb true 0 0 0 % % 2020-01-22T22:00:00 2020-01-23T00:00:00 120 1579737600 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-23T05:29:00 2020-01-23T07:29:00 120 1579764540 2020-01-23T15:35:00 2020-01-23T17:35:00 120 1579800900 true 0.0064 0 0,0064 mm mm true 0 0 0 % % 6 Παρασκευή false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 true 14.53 0 14,53 °C °C true 12.32 0 12,32 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF Βορειοδυτικός μέτριος - 5 BF NNW false false false 0 0 NW25.png Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 true 13.27 0 13,27 °C °C 0 true 3 0 3 BF BF BF ασθενής - 3 BF BF false false false 0 0 NW15.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1025.1 0 1025,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-23T23:00:00 2020-01-24T01:00:00 120 1579827600 true 13.14 0 13,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 73 0 73 % % true 1025.1 0 1025,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T00:00:00 2020-01-24T02:00:00 120 1579831200 true 12.93 0 12,93 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0083 0 0,0083 mm mm true 75 0 75 % % true 1024.6 0 1024,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T01:00:00 2020-01-24T03:00:00 120 1579834800 true 12.76 0 12,76 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 76 0 76 % % true 1024.4 0 1024,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T02:00:00 2020-01-24T04:00:00 120 1579838400 true 12.61 0 12,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0105 0 0,0105 mm mm true 77 0 77 % % true 1024.3 0 1024,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T03:00:00 2020-01-24T05:00:00 120 1579842000 true 12.61 0 12,61 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0.0094 0 0,0094 mm mm true 77 0 77 % % true 1024.3 0 1024,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T04:00:00 2020-01-24T06:00:00 120 1579845600 true 12.64 0 12,64 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 77 0 77 % % true 1024.7 0 1024,7 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T05:00:00 2020-01-24T07:00:00 120 1579849200 true 12.68 0 12,68 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T06:00:00 2020-01-24T08:00:00 120 1579852800 true 12.69 0 12,69 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 76 0 76 % % true 1024.9 0 1024,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T07:00:00 2020-01-24T09:00:00 120 1579856400 true 12.83 0 12,83 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 74 0 74 % % true 1025.4 0 1025,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T08:00:00 2020-01-24T10:00:00 120 1579860000 true 13.14 0 13,14 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1025.9 0 1025,9 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T09:00:00 2020-01-24T11:00:00 120 1579863600 true 13.47 0 13,47 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 68 0 68 % % true 1026.2 0 1026,2 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T10:00:00 2020-01-24T12:00:00 120 1579867200 true 13.78 0 13,78 °C °C 0 true 4 0 4 BF BF BF σχεδόν μέτριος - 4 BF BF false false false 0 0 NW20.png true 0 0 0 mm mm true 66 0 66 % % true 1026.1 0 1026,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T11:00:00 2020-01-24T13:00:00 120 1579870800 true 14.07 0 14,07 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 64 0 64 % % true 1026 0 1026 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T12:00:00 2020-01-24T14:00:00 120 1579874400 true 14.25 0 14,25 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1026 0 1026 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T13:00:00 2020-01-24T15:00:00 120 1579878000 true 14.01 0 14,01 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0 0 0 mm mm true 63 0 63 % % true 1026.1 0 1026,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T14:00:00 2020-01-24T16:00:00 120 1579881600 true 13.72 0 13,72 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 NW25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 63 0 63 % % true 1026.1 0 1026,1 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 1 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T15:00:00 2020-01-24T17:00:00 120 1579885200 true 13.31 0 13,31 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 64 0 64 % % true 1026.3 0 1026,3 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T16:00:00 2020-01-24T18:00:00 120 1579888800 true 13.14 0 13,14 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0062 0 0,0062 mm mm true 66 0 66 % % true 1026.6 0 1026,6 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T17:00:00 2020-01-24T19:00:00 120 1579892400 true 12.98 0 12,98 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0.0051 0 0,0051 mm mm true 69 0 69 % % true 1027 0 1027 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T18:00:00 2020-01-24T20:00:00 120 1579896000 true 12.97 0 12,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 70 0 70 % % true 1027.4 0 1027,4 mb mb true 0 0 0 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T19:00:00 2020-01-24T21:00:00 120 1579899600 true 12.96 0 12,96 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1027.8 0 1027,8 mb mb true 0.06 0 0,06 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T20:00:00 2020-01-24T22:00:00 120 1579903200 true 12.95 0 12,95 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1028.1 0 1028,1 mb mb true 0.15 0 0,15 % % Αίθριος false 20 false 2020-01-24T17:36:00 2020-01-24T07:28:00 2020-01-24T21:00:00 2020-01-24T23:00:00 120 1579906800 true 12.97 0 12,97 °C °C 0 true 5 0 5 BF BF BF μέτριος - 5 BF BF false false false 0 0 N25.png true 0 0 0 mm mm true 71 0 71 % % true 1028.4 0 1028,4 mb mb true 0.21 0 0,21 % % 2020-01-23T22:00:00 2020-01-24T00:00:00 120 1579824000 Αίθριος όλη την ημέρα. Clear throughout the day. 2020-01-24T05:28:00 2020-01-24T07:28:00 120 1579850880 2020-01-24T15:36:00 2020-01-24T17:36:00 120 1579887360 true 0.0107 0 0,0107 mm mm true 0.02 0 0,02 % %
sunny

Σήμερα

Νεφώσεις κατά περιόδους όλη την ημέρα.

12°c

windy

BF 5

deltiokairou

Το διασημότερο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου περιλαμβάνει μερικά από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Οι εκπληκτικές ακτές και οι εξαιρετικές αμμουδιές, η γοητευτική συνύπαρξη του λευκού και του μπλε στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής, τα νησιώτικα τραγούδια, η ζεστή φιλοξενία, τα γυμνά τοπία με τα έρημα ξωκλήσια κάνουν το ταξίδι στις Κυκλάδες αληθινά μοναδικό.